Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria ametijuhend - 76 õppematerjali

Ametid >> Ametijuhend
ametijuhend on dokument, mis annab ülevaate tööülesannetest, kohustustest ja õigustest, vastutusest, töötingimustest ja ametikoha täitmiseks töötajale esitatavatest nõuetest.
6
pptx

Ametijuhend

...on töökorralduslik dokument, mis reguleerib organisatsioonisisest tööjaotust. Ta on kirjalik dokument, mis on koostatud töö analüüsi tulemusena, ja mis sisaldab antud ametikoha: · kohustusi, · õigusi, · vastutust, · olulisemat panust ja tulemusi, mida antud ametikohalt oodatakse, · nõudeid kvalifikatsioonile, · alluvussuhteid/aruandekohustusi, · ja põhilisi seoseid teiste ametikohtadega. ... Ametijuhendid toovad selgelt välja ja kirjeldavad tööga seotud eriomast vastutust. Nad võivad sisaldada endas ka informatsiooni töötingimustest, kasutatavatest töövahenditest, -seadmetest, vajalikest teadmistest ja oskustest ning seostest teiste ametikohtadega.Organisatsioonis võib olla kasutusel ühtne ametijuhendi vorm. Sageli ootavad personalijuhid töökohustuste nimekirja ja kujundavad ametijuhendi lõplikult organisatsioonis kasutata...

Ametijuhend -
27 allalaadimist
8
docx

Ametijuhend Massöör

Ametijuhend Massöör Ametikoht Anu Arak Teenistuja Koht asutuse struktuuris SPA Orhidee Vahetu juht Iluprotseduuride juht Alluvad Ei ole Esimene asendaja Teine massöör Kohustuslik hindamisvestlus vahetu juhiga Hindamine vähemalt 1 kord aastas. TÖÖ LÜHIKIRJELDUS Massööri töö eesmärgiks on pakkude SPA Orhidee klientidele kvaliteetset ja kliendi vajadustele vastavat massaažiteenust. Massööri kohustuste hulka ku...

Ametijuhend -
37 allalaadimist
2
docx

AMETIJUHEND

AS KOMMIVABRIK KINNITAN Kai Seen AMETIJUHEND Juhatuse esimees 12.02.2013 1.ÜLDANMED 1.1. Ametinimetus Sekretär 1.2. Alluvus Direktorile 1.3. Asendaja Raamatupidaja 1.4. Keda asendab Andmesisestajat 2. AMETIKOHA EESMÄRK Sekretäri ametikoha eesmärk asjaajamise korraldamine, klientide teenindamine, andmekogude pidamine ning arhiivitöö korraldamine. 3. PÕHIKOHUSTUSED 3.1. Dokumentatsiooni korraldamine. 3.2. Dokumentide skaneerimine. 3.3. Telefonile vastamine ja kõnede suunamine, teadete vastuvõtmine ja edastamine. 3.4. Tirjade postitamine. 3.5. Töötajate nõustamine asjaajamise ja arhiiviga seotud küsimustes. 3.6. Külaliste vastuvõtuga seonduvad ülesanded. 3.7. Vastavate teenuste tellimine ja nende täit...

Ametijuhend - Kutsekool
82 allalaadimist
3
doc

Ametijuhend

AMETINIMETUS: [ametinimetus] 2. KOHT STRUKTUURIS: 2.1. Üksus: [üksuse nimetus] 2.2. Kellele allub: [ametinimetus] allub vahetult [ametikoha nimetus, kellele allub], kellelt saab tööülesanded ning kes kontrollib nende täitmist. 2.3. Otseses alluvuses olevad ametikohad: [Ametikohad, kes on otseses alluvuses] 2.4. Asendamised: Äraolekul asendab töötajat [ametikoha nimetus, kes määrab asendaja] poolt määratud [ametikoha nimetus, kes asendab]. 2.5. Aruandekohustus [Ametikoha n...

Ametijuhend -
45 allalaadimist
3
docx

müügijuhi ametijuhend

LISA 1 TL nr 4 22.02.2016 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametikoha nimetus Müügijuht 1.2 Asend ettevõtte struktuuris Kaupluse juhataja alluvuses 1.4 Alluvad Puuduvad 1.5 Asendaja Teised müügijuhid 1.6 Asendatav Teised müügijuhid 2. AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK Tellitava kauba õigeaegsete tellimuste ja koguste tagamine. Tellitud kauba hulk peab tagama klientide ostuvajadused ning koguste tellimisel tuleb vältida kaubakadusid. 3. AMETIKOHA TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUSED 3.1 Ülesanded Tulemused 3.1.1 Kaupade tellimine kinnitatud Tagatud on sortimendi müüg...

Ametijuhend - Kutsekool
96 allalaadimist
19
docx

Nordea Kontserdimaja hea teeninduse ABC

4 GARDEROOB.................................................................................5 SAALITEENINDUS..........................................................................7 BAARITÖÖTAJAD...........................................................................9 BAARIABID................................................................................................. 10 KAUP..........................................................................................12 INVENTUUR................................................................................12 Saatelehed/ mahakandmine........................................................12 Riidepesuruum...........................................................................13 PESURUUMID, LAOD, TAGAL...

Ametijuhend - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

Sekretäri ametiprofiil

AMETIPROFIIL JA AMETIJUHEND Iseseisev töö Juhendaja Tartu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Antud iseseisva töö eesmärgiks oli koostada ametijuhend ja profiil. Töö ülesanne oli lihtsuse poolest keskmine, tuli vaeva näha ja uurida erinevaid ametiprofiile. Antud teema puhul iseseisva töö tegemine on vajalik erialaseks tööks. Töös sai kirja pandud sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutused. 1. AMETIPROFIIL JA AMETIJUHEND Struktuurüksuse nimetus Tartu Linnavalitsus Ametikoht Sekretär Ametisse nimetamine Osakonna juhataja Ametikoha põhieesmärk Osakonna juhataja tehniline teenindamine, abistamine avalikk...

Ametijuhend - Kutsekool
77 allalaadimist
6
pptx

Tõlkija

Tõlkija Tööülesanded Tööülesanded on · Tekstide tõlkimine. · Tõlgete kvaliteedi tagamine (grammatika, täpsus, ladusus). Nõuded töötajale Keele oskus. Kirjaliku tõlkimise kogemus. Väga hea arvutikasutusoskus. Kõrge pingetaluvus. Hea koostöövalmidus. Täpsus ja korrektsus. Vajalik haridus Ameti jaoks on vaja kõrgharidust. Ameti vajalikkus tööturul Tõlkijate vajadus tööturul järjest kasvab, kuna suureneb ametlike keelte arv. Töötingimuste kirjeldus Huvitav ja mitmekülgne töö. Vabalt valitud tööaeg ja töökoht. Võimalust areneda ning kasvatada oma kliendiportfelli. Konkurentsivõimelist töötasu vastavalt tulemustele. Kasutatud kirjandus http://www.tekstiabi.ee/et http://ainultinglise.ee/ http://www.cv.ee/ http://www.tmtranslations.ee/index.php ...

Ametijuhend - Põhikool
4 allalaadimist
2
txt

Logistika

Logistika on tarneahela protsessi osa, kus osategevuste efektiivne planeerimine, elluviimine ja kontroll hlmab toodete liikumist ja ladustamist ning sellega seotud teenuste ja teabevoogude juhtimist tarnepunktist lpptarbijani timaks klientide nudmisi. Tootmisega seonduvad logistika probleemid ulatuvad alates katkematutest tootmisprotsessidest (naftatstus, klaasitstus jne) kuni vike- ja individuaaltootmiseni. Reeglina tulevad konkreetsed logistikaalased probleemid lahendada lhtudes juba konkreetsest tootmistegevusest. Esile vib tuua neli vimalikku lhenemisviisi logistikale: Logistika kui rakenduslik tegevus - transport, laomajandus, varustus, klienditeenindus, turundus, arvestus ja infovahetus. Logistika kui ettevtte juhtimistegevus tagab kikide juhtimisfunktsioonide eduka koost ja vimaldab paindlikku tegevust konkurentsitingimustes. Logistika kui mtteviis vimaldab mitmesuguseid logistilisi protsesse vaadelda komplekselt, om...

Ametijuhend - Kutsekool
2 allalaadimist
1
docx

Nõupidamise ajakava

jaanuar- 16. Jaanuar 2014 aastal algusega kell 9.00 Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus 1.päev 15. Jaanuar 9.00 saabumine, registreerimine Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus 9.30 emafirma esindaja Albert Ajan Hollandist- nõupidamise avamine 10.00 finantsdirektor Riina Kasak- 2013. a. müügitulemuste esitlemine 11.30 kohvi ja söögipaus Dorbat catering 12.15 personalidirektor Maris Tamm- tulemustasude süsteemi muudatuste tutvustamine 13.45 kohvipaus 14.15 turundusdirektor Andres Avango- 2014. a turundusplaanide esitlemine 15.15 päeva lõpp 2.päev 16. jaanuar 9.00 saabumine, registreerimine Dorpat Hotell ja Konverentsikeskus 9.30 koolitaja Madis Teesalu- müügitulemuste suurendamise võimalused 11.00 kohvi ja söögipaus Dorbat catering 11.45 koolitaja Rene Maiste- töötajate motivatsiooni hoidmine 13.00 koolituse lõpp 13.00- 16.00 vaba aeg 17.00 osalejate vastuvõtt hotelli Dorpat Restoranis 17.30...

Ametijuhend - Kutsekool
14 allalaadimist
14
pptx

Tööohutusnõuded

Tööohutusnõuded Jaanika Vilgelm ja Hendrik Tingas k15m Üldnõuded  Tööülesandeid täita alles siis, kui on teada õhtutud töövõtted  Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist pole õpetatud  Käte ja naha kaitsmiseks kasutada kaitsepastat või kindaid  Värv tuleb nahalt võimalikult kiiresti maha pesta  Alkoholijoobes töötamine või alkoholi tarvitamine töökohas on keelatud!  Panna selga ettenähtud riietus  Seada valmis tööks vajalikud töövahendid ja isikukaitsevahendid (Kindad, kaitseprillid jne.) Maalrid ei või!  Töötada seadmetel, mis pole korras või sisselülitamata ventilatsiooniga  Kasutada lahustina bensooli  Suitsetada töökohal ega läheneda lahtise tulega kergestisüttivatele vedelikele ja materjalidele  Hoida töökohal toiduaineid ja süüa töökohal (v.a selleks ettenähtud ko...

Ametijuhend -
4 allalaadimist
18
pptx

Tuleohutus puidutööstusses

Tuleohutus puidutööstuses Evi Leet Juhendaja: Jürgen Dobris Tp-12 Sobivad käitumised! Teed mis oleks vabad ja viivad tulekustutusvahenditele ning –seadmestikule Puidutöötlemisettevõtte territoorium peab olema alati puhas Puidutöötlemisettevõtte territooriumil on suitsetamine lubatud üksnes selleks eraldatud, sisustatud ning tähistatud kohas. Eeskirjad Puidutöötlemisettevõtte sissesõidu juurde tuleb paigaldada territooriumi skemaatiline plaan, millele on märgitud teed, ladustatud materjal, tuletõrjehüdrandid ja veevõtukohad. Puidutöötlemisettevõtte territooriumile rajatud ehitised peavad omama kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojekti ja kasutusluba. Eeskirjad Puidutöötlemisettevõttel peab olema koostatud tuleohutusjuhend vastavalt kehtivatele nõuetele. Territooriumil põletamine ja suitsetamine on keelatud! Tulekahju avastamisel tuleb vii...

Ametijuhend - Kutsekool
5 allalaadimist
30
docx

Tuleohutus puidutöökojas

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Puidu õppetool EVI LEET Tp – 12 Referaat Tuleohutus puidutöökojas Juhendaja Väimela 2013  ÜLDIST  PUIDUTÖÖTLEMISETTEVÕTETE KLASSIFIKATSIOON  EHITUSLIK TULEOHUTUS  KANDETARINDITE TULEPÜSIVUS JA TULETÕKKESEKTSIOONIDE MOODUSTAMINE  LÄBIVIIGUD JA LAHTISED AVAD  TULEOHUTUSKUJAD  TOOTMISPROTSESSI TULEOHUTUS  ELEKTRISEADMED  KÜTTESEADMED  TERRITOORIUMI JA RUUMIDE KORRASHOID  TULETÖÖD  NÕUDED TERRITOORIUMIL JA RUUMIDES LIIKUVATELE SÕIDUKITELE  TULEOHUTUSJUHENDID  TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL  ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID  TULETÕRJE VEEVÄRK  AUTOMAATSED TULETÕRJEVAHENDID  SUITSUTÕRJE  PIKSEKAITSE  VALVE KORRALDAMINE Kindl...

Ametijuhend - Kutsekool
10 allalaadimist
2
docx

Dokumendi AKT koostamise näide

oktoober 2012 nr. 12 KINNITAN Tallinn /allkiri/ Tõnu Kuusik Tegevdirektor 11.10.2012 Põhivahendite mahakandmine Alus: Tegevdirektori 11.oktoobri 2012. a käskkiri nr 16 ,,Komisjoni moodustamine'' Koostanud komisjon koosseisus: esimees finantsdirektor Margus Mägi liikmed:pearaamatupidaja: Reet Õunapuu assistent: Eveli Sarap raamatupidaja varahoidja Katrin Kaal Tutvunud põhivaradeseisukorraga aktsiaseltsi töökojas, teeb komisjon ettepaneku maha kanda füüsiliselt kulunud ja moraalselt vananenud põhivarad algmaksumusega 10 300, kulumiga 9400, jääkmaksumusega 920. Akt on koostatud 2 eksemplaris: 1 eks raamatupidamisele 2 eks töökojale /allkiri/...

Ametijuhend - Kutsekool
27 allalaadimist
9
docx

Praktikaaruanne 2013 M/S Silja Europa

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUS Müüja II kursus Koostaja :Kädi Loorits OÜ HANSALIIN M/S Silja Europa PRAKTIKA ARUANNE Juhendajad kaupluses : Marianne Tüli , Eike Antsmäe , Annika Hännikäinen Grupijuhendaja : Anneli Kütt Väike-Maarja 2013 1.Sissejuhatus Mina sooritasin oma selle praktika laeval . Praktika ametlik kestvus oli 08.04-10.05.2013 , aga mul kujunes praktika aeg natuke teiseks , kuna praktikale minnes pandi mind kohe graafikusse . Läksin praktikale 15.04.2013 ja laevalt sain maha 30.04.2013 õhtul hilja. Päevad laeval olid kaheteist tunnised . Praktikale minnes ma algul natuke kartsin soome keele pärast , kuna kuulsin vahetult enne praktikat , et enamik kliendid on soomlased. Ma lootsin , et ma tulen antud ülesannetega toime ja mind võetaks võr...

Ametijuhend - Kutsekool
56 allalaadimist
2
doc

Lauaetikett

Lauaetikett Veinid Helena Hiiesalu SRs1 õpilane Valisin piirkonnaks Tsiili, sest mulle meeldivad selle maa veinid, sest nende aroom ja maitse on eriline nauding ning kuna olen läbinud ka Rein Kasela veinikoolituse Tallinna Vinoteek-Veinitoas, siis selle maa veinid pakkusid mulle kõige enam maitsenaudingut. Külastasin Tallinna Prisma toidukaupluse veini osakonda. Ajaloost: Viinamarjakasvatuse ajalugu Ladina-Ameerikas on sajanditepikkune. Tsiili esimesed viinamäed sündisid juba 16. sajandi keskel. Just enne viinapuutäi rünnakut Euroopa istandikele toimetati Tsiilisse hulgaliselt terveid viinapuuistikuid. Neil aegadel kujunes sealsete ülikute seas eriti noobliks oma viinamarjaistandik rajada. Moodsad pruulikojad jatehnoloogia tõstsid veini kvaliteedi uuele tasemele. Nelja tuhande kilomeetri pikkuse...

Ametijuhend - Kutsekool
9 allalaadimist
3
doc

Ekspress-diagnostika isiksus (Aizenk)

Armastad sa kära ja askeldust enda ümber? 2.Sageli sa vajad sõpru, kes võiksid sind toetada? 3.Sa alati leaid kiiresti vastuseid, kui sult midagi küsitakse? 4.On ette tulnud nii, et sa oled ärritunud millegi pärast? 5.Tihti sul tuju muutub? 6.Vastab see tõele, et sul on kergem raamatutega, kui inimestega-lastega 7.Tihti segab sind uinumast igasugused mõtted? 8.Sa alati teed nii, nagu sulle öeldakse? 9.Armastad sa nokkida 'nalja heita kellegi üle? 10.Sa oled kunagi tundnud end õnnetuna, kuigi selleks pole olnud põhjust? 11.Võid sa enda kohta öelda, et sa oled lõbus, elav inimene? 12. Sa oled kunagi rikkunud käitumis reegleid koolis ( tänaval)? 13.On see tõsi, et sa oled tihti ärritunud millegi üle´pärast? 14.Meeldib sulle kõike teha kiires tempos? 15.Sa muretsed igasuguste hirmsate juhtumite pärast, mis äärepealt o...

Ametijuhend - Põhikool
1 allalaadimist
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

1. Riskihindamisjuhend Eestikeelne versioon 1 RISKIHINDAMISJUHEND SISUKORD: Lehekülg: I OSA: ÜLDINFO o Mis on ohutegur? Mis on risk? 2 o Miks peaks riski hindama? 2 o Kuidas riski hinnata? 2 o Kuidas käesolevat juhendit kasutada? 3 II OSA: RISKIHINDAMINE ­ ÜLDINE o 1. aste: Missugust teavet tuleks koguda? 4 Kuidas sedalaadi teavet koguda? 4 o 2. aste: Kuidas tuvastada ohutegureid? 5 KONTROLL-LOEND ­ ÜLDINE...

Ametijuhend - Kutsekool
13 allalaadimist
1
rtf

Nimetu

Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Kati Pall Address Järvamaa Roosna- Alliku vald Koordi Küla Telephone(s) 58504218 E-mail(s) katyp15@gmail.com Nationality Estonian Date of birth 30.09.1992 Gender Female Desired employment / TÜ Paifarm Occupational field AS Paide Selver Personal skills and competences Mother tongue(s) Estonian Social skills and competences Good computer skills, Word, Powerpoint and Exel Organisational skills and competences Technical skills and competences Computer skills and Good competences Artistic skills and comp...

Ametijuhend - Kutsekool
7 allalaadimist
8
docx

Iseseisev töö - Müüja-klienditeenindaja ametijuhendi koostamine MKt16-Selje Kund

Müüja - klienditeenindaja ametijuhend Ametinimetus: KAUBAKATEGOORIA JUHT Otsese juhi ametinimetus Osakonna nimetus Kaupluse juhataja Ametikoha täitja asendab Ametikoha täitjat asendab Kaubakategooria juht, Teenindusjuht, vastavalt Kaubakategooria juht, Teenindusjuht, vastavalt kinnitatud struktuuri tüübile kinnitatud struktuuri tüübile Ametikoha põhieesmärk: Lähtuvalt kaupluse strateegilistest eesmärkidest töö organiseerimine kaupluses. Tagatud on klientide rahulolu ning asjalik töökeskkond. Kauplus töötab kasumlikult Põhikohustused Tulemus 1. Kaubakategooriate haldamine 1.1 Kaubad on tellitud kinnitatud sortimentide alusel. Tagatud on stabiilne kaubavalik. Kaupade tellimisel on arvestatud optimaa...

Ametijuhend - Kutsekool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun