Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Venemaa metsatööstus - sarnased materjalid

stus, sektor, eksport, udlus, rtus, papi, okaspuu, forest, majanduskriis, puidut, udluse, maksud, forestry, import, metsatulekahjud, aastak, vineeri, metsamaa, tulekahjude, stes, raiemaht, hine, iksem, hemalt, timber, bioenergia, histe, arvestuste, russian, stmine, kasutust, tootlikkus, saepuruplaat, puidutoodete, lehtpuu, papp, saet, suurendamine
23
ppt

Maailma metsatööstus

...d 2010 http://postconflict.unep.ch/sudanreport/sudan_website/index_photos_2.php?key=wood fuels Tööstusliku palgi tootmine ja eksport TOOTMINE 30 mln m3 130 mln m3 300 mln USA m3 Venemaa Kanada Brasiilia Hiina Rootsi EKSPORT Soome 20 mln Saksamaa m3 Tsiili Indoneesia Prantsusmaa Po...

Metsandus -
37 allalaadimist
3
docx

Maailma metsatööstus

...l vähe? · Üle 70% Suriname, Soome, Prantsuse Guajaana, Guyana · Alla 10% Sudaan, Saudi-Araabia, Jeemen, LAV Kuidas on muutunud metsa pindala riikides? · Väheneb- Brasiilia ja Austraalia, sest metsade asemele rajatakse kiirteid, suured tulekahjud · Suureneb- Venemaa ja Norra, sest metsa looduslik juurdekasv või istutamine Metsade pindala väheneb: · Põllumaa ja karjamaa arvel Looduslik või istutatud mets? · Istutatud mets on inimese poolt kasvama pandud mets, looduslik mets on looduslikult kasvama hakanud mets (seemnete lendlemine) Kuidas on muut...

Geograafia - Keskkool
25 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

...odidel valitsenud riigikordadest. Eestlastel on olnud suhteliselt tagasihoidlik roll metsandusliku seadusandluse kujundamisel viimastel sajanditel. Iseseisva majandusharuna algas metsamajanduse areng 18. sajandil, kui Eesti oli osa Vene impeeriumist. 1802. aastast pärit Venemaa metsaseadus keskendus peamiselt riigimetsadele, mida oli Eestis maaregistri kohaselt tollal 11-12% kõigist metsadest. Aastal 1888 koostati era- ja kogukonnametsade hoiu- ja kaitseseadus, mis keskendus metsade hooldamisele ja kaitsele ning rakendus kõikidele metsaomanikele. Seaduse kohaselt oli keel...

Metsaressurss ja -klaster -
28 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...etada eesliinile, mistõttu tunti val- lutatud aladel sõdivates väeosades peaaegu kõigest pidevalt puudust. Väidetavalt sai Saksa armee Teises maailmasõjas Venemaal võideldes kaotuse osaliseks eelkõige põhjusel, et mitmemiljonilist armeed ei suudetud varustada laskemoona, mootorikütuse, toiduainete ja muu hädavajaliku isiku- varustusega. ...

Logistika alused - Kutsekool
543 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... oleme Euroopas 10. kohal, jäädes alla Kesk-Euroopa riikidele, kus metsi on vähe ja kus eesmärk pole metsandusest tulu teenida. Eesti on u 30%- lise metsade kaitse osakaaluga peajagu ees oma naaberriikidest. Näiteks Lätis on 19,5%, Leedus 18,7%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soomes 7,2% metsadest kaitse all. Enimlevinud puuliigid Eestis on mänd, kask ja kuusk. Puuliikide osakaalu mõjutab metsavaru kasutamine ja looduslikud tingimused ning nende muutus. Viimasel kümnendil on enam kasutust leidnud kuuse- ja männipuistud. Oluliselt vähem on raiutud ...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
17
doc

Erinevate puidupõhiste plaatide tootmine, kasutamine ja kaubandus Eestis ja Euroopas ja SRÜs.

...innatrendid? Räägitakse põhiprobleemidest ja tulevikusuunadadest. Antakse ülevaade sellest, kes toodavad, kui palju toodavad ning millisest toorainest. Töö kolmanda osa teema on Euroopa puitplaatide tootmine ja tulevik ning kolmandas osas käsitleme SRÜ ja ennekõike Venemaa olukorda. 1 Puitplaatide liigid Nagu lubatud, esitame algatuseks puitplaatide lühikirjeldused, et ka võhikul aimu oleks, millest jutt. Vineer (plywood) on kihiline materjal, mis on kokku liimitud kolmest või enamast üksteise suhtes risti asetatud ...

Puidukaubandus - Eesti Maaülikool
43 allalaadimist
20
doc

Mis on FLEGT ?

...luslepped sõlmida Indoneesia, Malaisia, Ghana, Kameruni, Gaboni ja Kongoga, ehk siis nende riikidega, kus läbirääkimised olid juba käimas või peatselt algamas. Teistest, võimalikest skeemiga hiljem liituvatest riikidest, väärisid äramärkimist Brasiilia, Hiina, Vietnam, Venemaa, Ukraina ja Valgevene. Esialgu kattis litsentseerimisskeem sellised puittooted nagu ümarpuit, spoon ja vineer. Komisjon algatas analüüsi täiendavate õiguslike võimaluste hindamiseks, millega oleks võimalik toetada FLEGT-tegevuskava eesmärke, ning esitab 2004. aasta lõpul nõukogul...

Puidukaubandus - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
27
doc

Majandusajaloo arvestustöö kordamisküsimuste vastused

...tused. 19. sajandi lõpul haaras Euroopa maid agraarkriis. Vilja hakati sisse vedama ookeani tagant. Usa-s, Kanadas, Argentiinas, Austraalias oli põllumajandusliku tootmise kasv kiire, suurenes teravilja ja loomakasvatusesaaduste tootmine ekspordiks. Teravilja sai Euroopa ka Venemaalt ja Indiast. Euroopa tootjad ei suutnud konkureerida ookeanitaguste odavate põllumajandussaadustega ja laostumise vältimiseks mindi kaubatoodangus üle tehniliste kultuuride ja aedaviljade kasvatamisele. Paljudes Euroopa riikides hakka suurenema loomakasvatuse tähtsus. Prantsusmaa tööstuse arengu...

Majandus - Tartu Ülikool
154 allalaadimist
67
doc

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

...Soome 74% Malta 1,1% Island 1,4%, Taani 10%) ja mägipiirkondades. 3 Keskmiselt tuleb iga eurooplase kohta 0,5 ha metsamaad. Kuues Euroopa riigis (Rootsi, Soome, Norra, Eesti, Läti ja Venemaa) tuleb ühe elaniku kohta rohkem kui 1 ha metsa. Enamus Euroopa metsadest on eraomanduses. Kasvava metsa tagavara on Euroopas 23 miljardit m 3 , aastane juurdekasv 760 milj. m3, aastane raiemaht 460 milj. m 3. Metsad rahuldavad enamuse regiooni nõudlusest puidu järele. Euroopa metsade pindala...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
172 allalaadimist
226
doc

Portugali põhjalik referaat

...tsembrini. Suure töömahu tõttu suunab Peaassamblee enamiku arutusele tulevatest küsimustest oma kuuele peakomiteele. Julgeolekunõukogu (Security Council) on tähtsaim püsivalt tegutsev organ. Koosneb 15 liikmest, kellest viis - Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV - on alalised ja omavad vetoõigust. Ülejäänud Julgeolekunõukogu liikmed valib Peaassamblee neljaks aastaks, valides iga kahe aasta järel 5 uut Julgeolekunõukogu liiget. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest. Majandus- ja Sotsiaalnõukogul (Economic and Social...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
23
doc

Eesti majandus 20. sajandil

EESTI MAJANDUSE OLUKORRAST 1900 ­ 1918. a. Majanduse üldiseloomustus Majanduse areng sõltus ülevenemaalise turu nõuetest ja vajadustest Kohalikul toorainel baseeruv ja kohaliku turu vajadusi rahuldav tööstus oli valdavalt väiketööstus. Tähtsamateks harudeks olid: · mineraalide töötlemine · toiduainetööstus · puidutööstus Perioodil 1900 ­ 1913 s...

Majandus - Keskkool
40 allalaadimist
41
docx

Nimetu

...he teisel kaldal elab lähedane sugulasrahvas. Eelmise sajandi keskel olid suhete eestvedajaiks keeleteadlased ja rahvapärimuse kogujad. Tolle aja kultuurikontaktide pärandina on Eesti ja Soome hümnil senini ühine viis. Poliitiline lähenemine algas 20. sajandi alguses, kui Venemaa sündmused mõjutasid oluliselt tsaaririigi osade Eesti ja Soome ühiskondlikke protsesse. Pärast Eesti ja Soome iseseisvumist 1917-18 aastatel jõudsid suhted punkti, kus Eesti valitsus tegi Soomele ettepaneku liitriigi moodustamiseks. Soomes peeti tookord ja hiljemgi eelistatumaks, et Eesti säilit...

Antropoloogia - Põhikool
50 allalaadimist
14
docx

Maailma Metsad

...saalad liigniiskuse all ja puud hävivad. • metsatulekahjud Metsatulekahjude sagedus on samuti märkimisväärselt kasvanud. Mõnede metsatulekahjude taga arvatakse olevat kohalikud naftafirmad 2. Nimetage kolm metsarikkamat riiki maailmas 3p. 1) Brasiilia 2) Soome 3) Venemaa 3. Nimetage kolm metsavaesemat riiki maailmas. 3p. 1) Austraalia keskosa - kõrb 2) Egiptus - kõrb 3) Island – tundra, jää – ja külmakõrb 4. Kuidas hinnatakse metsavarusid maailmas? 4p. • Metsamaa pindala (ha) - näitab, kui suurel maa-alal kasvab mets. Siia alla arvestatakse ...

Geograafia - Keskkool
43 allalaadimist
65
pdf

Metsaökoloogia ja majandamine 1. KT

...väiksem  Maltal  1,1%  Islandil  1,4%,  Iirimaal  6,6%,  Taanis  10%  ja  mägipiirkondades.  Keskmiselt  tuleb  iga  eurooplase  kohta  ca  0,5  ha  metsamaad.  Kuues  Euroopa  riigis  (Rootsi,  Soome,  Norra,  Eesti,  Läti  ja  Venemaa)  tuleb  ühe  elaniku  kohta  rohkem  kui  1  ha  metsa.  Suurim  on  metsamaa  pindala  ühe  elaniku  kohta  Soomes,  4,3  ha,  Taanis  ja  Hollandis  0,1  ha.  Enamus  Euroopa metsadest on eraomanduses.  Kasvava  metsa  tagavara  on  Euroopas  23  miljardit  m3,  ...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
4
doc

Põllumajandus ja metsandus 9. klassile

... kase- ja haavapuistud on ajutised. Inimese vahelesegamiseta asenduvad need arvatavasti lõpuks okaspuumetsadega. mänd 39,2 %,kask 28,4 %,kuusk 23,6 %,lepp 6,4 %,haab 1,7 %,tamm 0,7 % Metsarikkamad riigid: Euroopas- Rootsi, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Rumeenia Maailmas- Venemaa, Brasiilia, Kanada, USA, India Metsade majandamise põhimõte on, et aastane raiemaht ei tohi ületada aastast juurdekasvu. Arengumaades siiamaani võetakse iga paari aasta järel kasutusele uus maalapp, hävitades niimoodi tohutuid metsaalasid. Kasvav rahvastik vajab (põllu) maad ja kütust ning riik ...

Geograafia - Põhikool
36 allalaadimist
20
doc

Energiamajandus

...a, Saudi- Usa, - suur - puuraukude rajamine merre on ojus, Kesk-ja Saudi- Araabia, Prantsusm kütteväärtus keeruline 40% elektrienergia, Lõuna Am., Araabia, Venemaa, aa, Itaalia, - lihtne - ammutamisel ja tarnspordil võib taastumatu, keemiatööstuse Saudi- Venemaa, Norra, Saksamaa, transportida tekkida reostusoht traditsiooniline tooraine Araabia, Iraan, Iraan Jaapan ...

Geograafia - Keskkool
147 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

...eks. Raske kütteõli ehk küttemasuut on nafta töötlemisel pärast kergete naftasaaduste eraldamist saadav vedelkütus. Kasutatakse soojus- ja elektrienergia tootmiseks. Käesoleva sajandi alguses hinnati söevarusid maailmas ca 984 miljardile tonnile . 2/3 varudest on USA-s, Venemaal, Hiinas, Austraalias, Indias ja Saksamaal. Tänast tarbimist ja tarbevarusid arvestades jätkuks sellest keskmiselt 230 aastaks. Prognoosvarusid arvestades aga jätkuks praeguse tarbimismahu juures sütt rohkem kui 450 aastaks. Nafta ja gaasikondensaadi tarbevarud on maailmas hinnatud 146 miljardi...

Rahvusvaheline metsapoliitika... -
149 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...lukuse arvutamine võimaldab võrrelda omavahel projekti mitmeid tehnilisi, tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi variante ja valida neist parim. 2. LAEVADE PÕHJUSTATUD REOSTUS LÄÄNEMERES 2004. aastal auditeerisid Eesti, Leedu, Läti, Poola, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa kõrgeimad kontrolliasutused valmisolekut kõrvaldada laevade põhjustatud reostus Läänemerel. Paralleelauditi korraldamise põhjuseks oli Läänemere kaudu veetava nafta ja muude kaupade suurenev maht ning kõrge hinnanguline oht mere reostumiseks ohtlike ainetega laevaõnnetuse või -heite tagajärj...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
41 allalaadimist
6
docx

Majandussüsteemide võrdlus - Eesti ja Soome

...hvale, keda esindab ühekojaline parlament ­ Eduskund, milles on ruumi 200 rahvaasemikule. Parlamendivalimised toimuvad iga nelja aasta järel. Hääleõigus on alates 18. eluaastast. Riigipea on president, riigi president Tarja Halonen (alates1. märtsist 2000). Iseseisvumine Venemaast 1917. aasta 6. detsember. Rahvuslik püha iseseisvuspäev 6. detsember. Põhiseadus on pärit 17. juulist 1919. Seaduslik süsteem on rajatud kodaniku õigusseadusele Rootsi seaduse järgi. Põhinäitajad: Koht maailmas RTK järgi 32 RTK ühe elaniku kohta: 18 850 $ Maksebilanss: 1,1 mrd$ Inflatsioon: 0,4% T...

Majandus - Kutsekool
62 allalaadimist
24
doc

Euroopa metsandus

...tsa. See on umbes neli korda suurem Euroopa pindalast ja katab 30% kogu maismaast. Ilma inimtegevuseta oleks metsade looduslik osakaal maailmas umbes kaks korda suurem.(1) Metsad katavad 44% Euroopa maismaast. Maailma metsadest 25% asub Euroopas, millest omakorda 80% paikneb Venemaa Föderatsioonis. Euroopa metsi majandatakse jätkusuutlikult ning metsamaa pindala üha suureneb. Viimase 15 aasta jooksul on metsade pidala kasvanud 13 miljoni hektari võrra, eelkõige metsa istutamise ning põllumaade metsastumise tulemusena. (1) Metsade kasutamise maht puidu saamiseks jääb t...

Keskkond - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

...rooleum,masuut,diisel.Keemilisel töötlemisel saadakse naftalt kunstkiude,plastmassi,lahusteid,vaiku,ravimeid,taimekaitsevahendeid. Nafta suurtootjad ­ 2/3 maailma naftavarudest on Lähis-Ida riikides(Iraak,Iraan),Ladina-Ameerika (Mehhiko,Venetzuela),Ida-jaKagu-Aasia(Hiina),Venemaa. Nafta eksport ­ Saudi-Araabia,Norra,Iraan,Venetzuela,Venemaa.Suurimad nafta töötlejad on USA ja Euroopa,kellel on endal või kes ostavad teiste käest toornaftat ja seejärel töötlevad. Nafta kasutamise eelised ­ Suur energiasisaldus,kus 1kw energia tootmiseks kulub 10X vähem sütti Nafta kasuta...

Geograafia - Keskkool
1137 allalaadimist
28
docx

Riikide kokkuvõte

Riigid maailma maj. Ja poliit. Geo eksamiks Soome Asub Põhja-Euroopas, Piir on Rootsi, Norra ja Venemaaga. Piir 2681km, territoriaalvete piiri pikkus 1250 km, rannajoone pikkus (koos saarte ja käärudega ) 39 125 km. Pindala 338 145 km2. Rahvaarv 5 326 312 inimest (2009.a.). Pealinn Helsingi (elanikke 558 700). Riigikeelteks soome ja rootsi keeled. Rahaühik euro. Soome on jagatud kuueks...

Maailma majandus ja... - Tallinna Ülikool
124 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

... tonni rohkem kui aastal 2013. Lõhe püügivõimalus mõnel määral väheneb, et võimaldada varude kiiremat looduslikku taastumist eri lõhepopulatsioonides. Kokku võivad Eesti kalurid Läänemerest püüda 3589 lõhekala, mis on 283 võrra vähem kui mullu. Vastavalt novembris Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud kokkuleppele Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve eri kalaliikide püügivõimaluste jagamise kohta saavad Eesti kutselised kalurid neist järvedest püüda 2926 tonni kala. Mullu püüti 2519 tonni. Eesti kalurid saavad piirijärvedest järgmisel aastal olulisematest kalaliikidest püüda ahvenat ...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
22
docx

Loodusgeograafia ja nende kasutamine

...eamised ekspordiarktiklid. *Põllukultuure võib klassifitseerida mitmeti: 1) kust kultuur pärit on 2) (Kus kasvatatakse?) Suurimad teravilja kasvatajad on Hiina, India ja USA Nisu: • vajab küllaldase niiskusega viljakat mulda • suurimad nisutootjad– Hiina,India, Venemaa, USA,Prantsusmaa,Kanada, • RIIS • 90 % kasvatatakse ja süüakse Aasias • Levib alates lähistroopilisest kuni ekvatoriaalse kliimavöötmeni • Valgusnõudlik, vajab kasvuajal veega üleujutamist, ühtlaselt sooja ilma, sügavat mullaharimist ja rohket v...

Põllumajandus - Keskkool
22 allalaadimist
18
docx

EESTI KEEMIATÖÖSTUS VÄLISMAJANDUSTEGEVUSES AASTATEL 2004-2008

...dadest tingitud põlevkiviõli ja teiste põlevkivisaaduste kasvav nõudlus ning hind. Teiseks eksporti toetavaks teguriks on mitmete Eesti keemiatootjate kuulumine rahvusvahelistesse kontsernidesse. Kontsernikuuluvus soosib laialdast eksporti grupi sees. Seda tihtipeale just Venemaa, Ukraina ja Valgevene turgudele, kus kasvupotentsiaal on alles täielikult realiseerimata. Samas annab tunda 2007. aasta Vene transiidi märgatav vähenemine ja raskused Venemaaga kaubavahetuses. (Meybaum, H., 2008) Eesti keemiatööstuses on palju tehtud tootmisharu efektiivseks ja loodussõbralikuks...

Majandus - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
8
docx

Geograafia - Mets (konspekt)

1. Mitu protsenti Eesti territooriumist on metsade all? Vastus: Eesti metsasus oli 2005. a 52% (2,28 mln ha). Võrdluseks mõnedes teistes Euroopa riikides: Rootsis 68%, Saksamaal 31%, Hollandis 8%, Soomes 69%, Venemaal 52%. 2. Millised metsatüübid on levinud Eestis? Vastus: okas- ja segametsad. 3. Millised puuliigid on levinumad Eesti metsades? Vastus: mänd, kuusk, kask. 4. Millistes maailma riikides paiknevad suuremad metsamaad? Euroopas: Soome, Rootsi, Venemaa; Poola, Saksamaa, Prantsusmaa Põ...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

... ehk juutlus, vanim tänapäeva monoteistlik religioon, mis tugineb Toorale, tekkis II eKr.Mooses oli heebrea hõimude ühendaja. Judaismist on välja kasvanud kristlus ja islam. Praegu ligi 20mil uskujat. Poola-Leedu kuningriik kutsus juute riiki, et elavdada majandust. Venemaa kehtestas piiri, kus maalt edasi juudid ei tohi enam tulla. Ukrainas palju linnu, mis põhineb juudikogukonnal. Kristlus ehk ristiusk on monoteistlik, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Ligi 2.2 miljardit järgijat, Euroopas, Ameerikas, L-ameerikas, okeaania, L-aafrika Levib...

Maailma majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
46 allalaadimist
42
doc

Referaat - Jaapan

...d. JAAPAN Jaapan (jaapani keeles (Nippon, Nihon 'tõusva päikese maa') on Aasia mandrist itta jääv maa ja riik Kaug-Idas Vaikse ookeani läänekaldal Jaapani saarestikul. Tema lähimad naabrid on Lõuna-Korea, Hiina ja Venemaa. Riigihümn : Kimi ga yo Pealinn : Tky Pindala : 377 835 km2 Riigikeel(ed) : jaapani Rahvaarv : 127 066 000 (2008) ...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
17
doc

Materjalid metsanduseks

1. Eesti metsad ja metsandus 2. Maailma ja Euroopa metsaressurss Metsa väiksemaks looduslikuks klassifitseerimise Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: Maailma metsad võtavad FAO järgi enda alla ühikuks on puistu. 1. majandush...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
195 allalaadimist
7
pdf

Kalandus ja metsandus, toiduprobleemid

... hoovus. Atlandi ookeanis on peamised kalapüügikohad ookeani loode ja kirdeosas, Islandi saare ümbruses. Ranniku, ehk selfialad, kuhu suubuvad jõed ja vesi on toitainerikas. 2. Nimeta suurimad kala eksportijad ja importijad. Eksporijad: Hiina, Norra, Taani, Kanada (Venemaa ja Indoneeisa) Importijad: Jaapan, Hiina, USA, Taani, Hispaania, Norra 3. Kalavarude vähenemise põhjused maailmameres. Paljud kalapüügipiirkonnad kannatavad ülepüügi all, selle on põhjustanud kiire tehnoloogia areng ( nt. hiigelvõrgud) Maailmamere reostumine vähendab kalavarusid ...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

... Ülesanne Kommertspankadele kehtestatud kohustuslik reservinõue 15% tähendab: hoiustatud summadest saavad pangad välja laenata .......... % pankade laenutegevuse tulemusena võib raha pakkumine majanduses suureneda kuni ........... korda. Äripäev, 03.03.2014, 09:22 Venemaa keskpank teatas täna ootamatult baasintressimäära tõstmisest, kui pingete kasv Ukrainas viis rubla rekordmadalale tasemele. "Otsuse eesmärk on ohjeldada inflatsiooniriski ja ebastabiilsust finantsturgudel," teatas keskpank.Intressimäära tõsteti 150 baaspunkti võrra 7%-le 5,5 protsendilt. Äripäev, 03....

Majanduse alused -
29 allalaadimist
5
doc

Esmasektor

...talud: Põhja-Euroopas, USA ja Kanada kirde- ja loodeosas, Jaapani põhjaosas, Uus-Meremaal. Lähiajal suurlinnade läheduses ­ palju tarbijaid. Ekstensiivsed teraviljatalud: hõreda asustusega kuivas kliimas. Austraalias, Põhja-Ameerikas, Venemaa ja Kasahstani steppides. Suure pindalaga. Peamiselt nisu. Väikesed tootmiskulud, madal saagikus. Rantsod: suured loomakasvatusmajandid. Tuhandepealised lihaveise- või lambakarjad. Aastaringselt looduslikel karjamaadel. Odav toodang, nõuab suurt ...

Geograafia - Keskkool
138 allalaadimist
89
doc

Ajalugu

...k kundt." Henry Matisse - fovistide esindaja. Kubism - esindaja Pablo Picasso. Futurism - Bella "Jalutav koer." Ekspressionism - tervate tundmuste ja elamuste väljendamine. Abstraktsionism - Kandinski. Värvi laikude maalijad. 1.11 VENE-JAAPANI SÕDA (1904-1905) Põhjused: Venemaa ja Jaapan olid huvitatud oma mõjusfääride laiendamisest kaug-idas. Jaapanile ei meeldinud, et Venemaa rentis Hiinalt Liadongi poolsaare. Venemaa hakkas Liadongi poolsaarele Port-Arthuri merekindlust rajama - vaikseookeani laevastiku keskus oleks pidanud sellest saama. Jaapani laevastiku admiral -...

Ajalugu - Keskkool
281 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun