Facebook Like
Add link

Varade ja allikate rühmitamine - sarnased materjalid

kapital, varad, laen, summad, ostjatelt, valmistoodang, eelmiste, 2400, litsents, laohoone, arved, kodasma, lektor, kristin, juhendaja, tooraine
2
docx

Varade ja allikate rühmitamine

KODUNE TÖÖ 1 Nimi, õpperühm: Doris Grisin AÜSR2 1.1. Varade (aktivad) ja allikate (passivad) rhmitamine Määratlege varade ja allikate koosseis antud andmete põhjal. Leidke tasakaal varade ja allikate vahel ühikulises väärtuses. Tehke kokkuvõtted käibe- ja põhivaras, võõkapitalis ja omakapitalis. Nr Sisu VAR...

Majandusarvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
7 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

...tekivad nendega seotud tulud; 7) objektiivsuse printsiip ­ raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne; 8) konservatiivsuse printsiip ­ raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine; 9) avalikustamise printsiip ­ raamatupidamise aruandes...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
166 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...pikaajalises perspektiivis. 2) Mänedzer püüab oma sissetuleku suurendamise eesmärgil ettevõtte eelarvet suurendada. Nimelt võib mänedzeri kompetents ja ametipalk oleneda ettevõtte eelarvemahust või mõnest teisest ettevõtte tegevusmahtu iseloomustavast näitajast (varade väärtus, kapitali suurus, bilansimaht). Samuti võivad tekkida vastuolud juhtkonnas seoses sellega, et juhtkonda võivad üheaegselt kuuluda nii kapitali omanikud kui mänedzerid. Viimased peavad reeglina oluliseks osanike huvide järgimist ja tasakaalu, aga neil võivad olla ka oma eelistused: ett...

Juhtimine -
209 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...tegemist kõrvaltegevusega; kas eesmärk on luua töö iseendale või hakata tööandjaks teistele; kui suur on äririsk jne. Äriühingu levinumate vormide (osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu) asutamiseks vajalikud toimingud on sarnased. 14. Pangaarve avamine, varade hindamine Kui äriühing on registreeritud Äriregistris, saab ettevõte kasutada firma nimel olevat pangakontot. Sellel kontol on rahalised sissemaksed, mida enne firma kasutada ei saa, kui on registreeritud. Mitte rahalise sissemakse hindamise kord ning selle hindaja on ettenähtud põhikirjas. H...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

... 8 8. Võidakse müüa, kuna ettevõte ei õigusta end. 9. Asukoht ja ruumid ei pruugi olla sobivad kavandatud muutusteks. Ostetava ettevõtte väärtuse hindamise põhivõimalused: 1. Bilansiline väärtus (varadest lahutatakse kohustused). 2. Korrigeeritud bilansiline väärtus ­ hinnatakse ümber varad, mille bilansiline väärtus ei peegelda nende tegelikku hinda (nt hoone, vananenud kaup, ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele jne). 3. Likvideerimisväärtus ­ hinnang ostja seisukohalt: "Kui är...

Ettevõtluse alused -
134 allalaadimist
62
doc

Finantsjuhtimise praktikaaruanne

................................................................................................................ 9 2.4. Majandusaasta............................................................................................................. 9 3. VARADE ARVESTUS...................................................................................10 3.1 Varade inventuur ....................................................................................................... 11 3.2 Kontoplaan.....................................................................................

Praktika aruanne - Kutsekool
918 allalaadimist
11
doc

Arvestuse alused kokkuvõte

...fovajaduse poolest 6. Raamatupidamiskohustuslane 7. Majandustehingud 8. Algdokument ja sellele esitatavad nõuded 9. Varad 10. Kohustused 11. Omakapital 12. Tulu 13. Kulu 14. Kasum ja kahjum 15. Rekvisiidid 16. Raamatupidamisbilanss. Tuleb osata koostada 17. Varade, kohustuste ja omakapitali seos ning sõltumine, omakapitali osatähtsus varades 18. Kontod 19. Kahekordne kirjendamine 20. Töötasu ja maksuarvestus (KP, TK, TM, SM) 21. Raamatupidamise seadus 22. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid 1. Arvepidamise ajalugu, Lähis-Ida roll Arve...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
226 allalaadimist
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

...ektiivsuse printsiip Tõene ja aus kajastamise printsiip 19. Kasumiaruanne, skeemid; rahavoogude aruanne, bilanss, iseloomustus. Kasumiaruanne ehk tulude ja kulude aruanne: kajastab ettevõttemajandustegevuse tulemusi aruandeperioodi jooksul TULUD on varade sissetulek ettevõttesse KULUD on varade väljaminek või kasutamine Kasumiaruande koostamisel püütakse vastavusse viia ettevõtte tulud teatudaruande perioodil ja nende saavutamiseks tehtud kulud. Aruandeperioodi pikkuseks on aasta, tavaliselt algab 01.01. ja lõpeb 31.12. Kasumiaruandes on kõik summad i...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
3
docx

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

KODUNE TÖÖ 1.1. Karlikova Esfir, Ettevõtlus ja projektijuhtimine - 1 Esitada 07.11.2013 mailile Varje.Kodasma@ut.ee Palun faili nimeks: perekonnanimi, eesnimi, koduse töö number Küsimuste korral ­ Varje.Kodasma@ut.ee 1. Varade (aktivad) ja allikate (passivad) rhmitamine Määratle varade ja allikate koosseis antud andmete põhjal. Leia tasakaal varade ja allikate vahel rahalistes ühikutes. Tee kokkuvõtted: käibevara, põhivara, võõrkapital ja omakapital. Nr Sisu VARA ALLI...

Ettevõtlus -
72 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

...umi see osa, mida ei maksta dividendideks vaid suunatakse ettevõtte omakapitali suurendamiseks. 1.3. ÄRIETEGEVUS KUI FINANTSSÜSTEEM Äritegevus ettevõtte ja finantsturgude vahel toimub rahakäibe kaudu, kus ühel pool on ettevõte oma varadega ja teisele poole jäävad finantsturud, kus müüakse ettevõtte aktsiaid ja teisi finantsvahendeid, et hankida rahalisi fonde. Järgneval skeemil on toodud rahakäibe ja finantsturgudevaheline seos: Rahakäive äriettevõtte ja finantsturgude vahel Äriettevõte Äri ette...

Majandus - Keskkool
153 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...b olla liiga kõrge või pole sobivat ettevõtet müügil. 8. Võidakse müüa, kuna ettevõte ei õigusta end. 9. Asukoht ja ruumid ei pruugi olla sobivad kavandatud muutusteks. Ostetava ettevõtte väärtuse hindamise põhivõimalused: 1. Bilansiline väärtus (varadest lahutatakse kohustused). 2. Korrigeeritud bilansiline väärtus – hinnatakse ümber varad, mille bilansiline väärtus ei peegelda nende tegelikku hinda (nt hoone, vananenud kaup, ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele jne). 3. Likvideerimisväärtus – hinnang ostja seisukohalt: â...

Ettevõtlus -
47 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA ÕPPEMATERJAL Koostas Paavo Kaimre TARTU 2016 1 SISSEJUHATUS AINEKURSUSESSE LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA 5 Loodusvarade majan...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
31
odt

Finantsraamatupidamine

...ttel järgnevalt: -ühe konto deebetisse ja ühe konto kreeditisse; - ühe konto deebetisse ja mitme konto kreeditisse; - mitme konto deebetisse ja ühe konto kreeditisse; - mitme konto deebetisse ja mitme konto kreeditisse. 4 Kontod Kontodel toimub firma varade, nende allikate ja majandusoperatsioonide kohta registreeritud andmete rühmitamine, jooksev arvestus ja kontroll. Kontod, kus registreeritakse varas toimuvaid muudatusi, on aktivakontod. Ettevõtte kohustuste ja omakapitali muutumist kajastatakse passivakontodel. Igal kontol on kaks poolt - de...

Finantsraamatupidamine -
136 allalaadimist
23
docx

ISLAMI LAENU INTRESS JA SELLE MÕJU MAJANDUSELE

...kaat muutub kohustuslikuks, kui aastas puhtalt teenitud ja kasutamata vara on minimaalselt 85 g kulla (keskmine kullaproov) hinna jagu. Kui aastane hoiustatav summa on väiksem, siis selle pealt zakaati maksma ei pea. Moslem maksab aastas 2,5% kõigi oma kogutud varade pealt, olgu tegu pangaarve, kinnisvara (väljaüüritav või äriliseks otstarbeks kasutatav, mitte eluase), sularaha, hõbeda, kulla või kaubandus-artiklitega. See raha jaotatakse vaestele. Nii stabiliseerib islam inimeste majanduslikku seisu ühiskonnas. Nagu juba mainitud, on zakaat islamis üks kohustustest. Seda kogu...

Arendustegevus -
14 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...umi see osa, mida ei maksta dividendideks vaid suunatakse ettevõtte omakapitali suurendamiseks. 1.3. ÄRIETEGEVUS KUI FINANTSSÜSTEEM Äritegevus ettevõtte ja finantsturgude vahel toimub rahakäibe kaudu, kus ühel pool on ettevõte oma varadega ja teisele poole jäävad finantsturud, kus müüakse ettevõtte aktsiaid ja teisi finantsvahendeid, et hankida rahalisi fonde. Järgneval skeemil on toodud rahakäibe ja finantsturgudevaheline seos: Rahakäive äriettevõtte ja finantsturgude vahel Äriettevõte Äri ette...

Majandus - Keskkool
46 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

...umi see osa, mida ei maksta dividendideks vaid suunatakse ettevõtte omakapitali suurendamiseks. 1.3. ÄRIETEGEVUS KUI FINANTSSÜSTEEM Äritegevus ettevõtte ja finantsturgude vahel toimub rahakäibe kaudu, kus ühel pool on ettevõte oma varadega ja teisele poole jäävad finantsturud, kus müüakse ettevõtte aktsiaid ja teisi finantsvahendeid, et hankida rahalisi fonde. Järgneval skeemil on toodud rahakäibe ja finantsturgudevaheline seos: Rahakäive äriettevõtte ja finantsturgude vahel Äriettevõte Äri ette...

Finantsjuhtimine -
99 allalaadimist
37
doc

Ainetöö

..................................................................................................12 2.1. Bilansi struktuur. ...........................................................................................................12 2.1.1. Varade ja kohustuste lühi- ja pikaajaline eristamine...............................................12 2.1.2. Varade ja kohustuste saldeerimine (kajastamine netosummas)..............................14 2.1.3. Bilansikirjete selgitus.....................................................................

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
567 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

Raamatupidamine I Varje Kodasma 2006 BILANSS 1.1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Eesti Vabariigi bilansiskee...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
23 allalaadimist
35
doc

Majandusarvestuse vastused

...sed on konkreetsete arvestus- ja aruandlusalaste küs. lahendam. Rp seaduses on fiks.: · peam. arvestuses kasut. põhimõisted ja aruandluse koostam. põhimõtted; · maj.tehingute dokumenteerim. ja arvestusregistritesse kirjend. kord; · aastaaruande koost. kord; · varade ja arvelduste arvestam. kord. Nimet. nõuete järgim. peab tagama rp.kohuslaste varade, kohustuste, omakapitali ning tegevuse tu- lemi õige kajastam. rp aastaaruandes. Maksuseaduste järgim. peab kindlust. riigi maksupoliitika eesm. realis. 12 ...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
92 allalaadimist
58
docx

Bioloogiliste varade arvestus vastavalt eesti heale raamatupidamistavale

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool R12KO2 Helen Toomsalu-Sääsk BIOLOOGILISTE VARADE ARVESTUS VASTAVALT EESTI HEALE RAAMATUPIDAMISTAVALE Kursusetöö Juhendaja: Siiri Luts, MA Mõdriku 2014 SISUKOR 2 Lisa 1. Bioloogilise vara liigitamine.........................................................

Majandusarvestus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
48 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

...E · puudub minimaalse kapitali nõue · ei pea olema põhikirja · asutamine kiire · Vastutab ettevõtluse käigus tekkinud kohustuste eest kogu oma maise varaga Kulude seotus ettevõtlusega Kulud - aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist Kuluks ei loeta ka osa- või aktsiakapitali vähendamist omanike otsuse alusel Alusprintsiibid kulude ettevõtlusega seotuse määramisel: · majandusük...

Raamatupidamine -
34 allalaadimist
21
odt

Lõpueksami baasainete märksõnad- vastused

...sest pereettevõttest võib õige strateegia korral välja kujuneda keskmine või suur ettevõte 11. Personalipoliitika, isikkoosseis, värbamine, valik ­ 12. Uue ettevõtte rajamine (alustamine) - 13. Äriühingu asutamine ­ 14. Pangaarve avamine, varade hindamine ­ 15. Tegutseva ettevõtte ostmine ­ Ostmise eelised: 1) kui ettevõte tegutseb edukalt, siis on risk väiksem ja lihtsam on leida ka krediteerijaid; 2) ettevõtte hea maine kandub edasi; 3) asukoha sobivus on tõestatud; 4) kasum tekib kiiremini, pole käivitusperioodi; 5) tegevus...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
202 allalaadimist
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...........................................................................................................................14 6.Materiaalsete põhivarade arvestus..........................................................................................................................16 7.Ettevõtte lühiajaliste kohustuste arvestus..............................................................................................................19 8.Tuha Talu OÜ palgaarvestus.............................................................................................................

Raamatupidamine - Kutsekool
1697 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...gute tühistamine, mis oli võlausaldajatele kahjulik. Välistatakse pankrotivara hulka:  isiklikud meened, toetused ja kolmandate isikute vara. 269. Kuidas toimub pankrotivara valitsemine? Pankrotivara valitseb pankrotihaldur, haldur koostab varade nimekirja, varade müügist saab pankrotiprotsessi läbi viia ja tasuda võlausaldajatele. 270. Kuidas pankrotimenetlus lõpeb? Pankrotimenetlus lõpeb: 1 pankrotiavalduse rahuldamata jätmisega (§ 27 lõige 5); pankrotimenetluse raugemisega (§ 158); pankroti aluse äralangem...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

RAAMATUPIDAMISARVESTUSE ÜLDISELOOMUSTUS: Arvestuse mõiste ja terminoloogia: Arvestuse abil kajastatakse varade seisukorda ja liikumist. Ehk siis pannakse kirja kust varad tulevad ja kus neid kasutatakse. Arvestust peetakse selleks, et kontrollida ettevõtte tegevust ja suunata arengut. Arvestus on oma olemuselt ärikeel mida peaksid valdama kõik finantsharidust omavad isikud ja finants näitajatest huvit...

Arvestuse alused -
37 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

...a huvita teisi töötajaid; • liigselt palju edastatakse propagandat; • liiga vähe on siirust; • kommunikatsioon annab liialt vähe teada võimalikest muutustest. 115. Organisatsiooni arengu sisu Organisatsioon on teadmiste, oskuste, varade ja vahendite kogum. • teadmised ja oskused - kvalitatiivsed näitajad • varad ja vahendid – kvantitatiivsed näitajad. Shumpeter (1934): The Theory of Economic Development • Areng on sisemise võimekuse olemasolu ja rakendamise oskuse tulemus, mitte väliste faktorite mõju....

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
15
doc

Juhtimine

...puutub vaid juhtkonda ega huvita teisi töötajaid; · liigselt palju edastatakse propagandat; · liiga vähe on siirust; · kommunikatsioon annab liialt vähe teada võimalikest muutustest. 115. Organisatsiooni arengu sisu Organisatsioon on teadmiste, oskuste, varade ja vahendite kogum. · teadmised ja oskused - kvalitatiivsed näitajad · varad ja vahendid ­ kvantitatiivsed näitajad. 116. L.Greiner´i organisatsiooni kasvufaaside mudel Greineri arvates esinevad organisatsiooni kasvu juures · rahulikud nn evolutsioonilised arenguperioodid ja · keerulisi...

Juhtimine -
13 allalaadimist
25
doc

PLANEERIMINE JA EELARVESTAMINE JUHTIMISARVESTUSES

... varude muutuste eelarve ­ võetakse arvesse muutused tooraine-ja materjalivarude, lõpetamata toodangus, valmistoodangus ja müügiks ostetud kaupades; · kaudsete tootmiskulude eelarve ­ sisaldab põhivara väärtuse languse kulu, käibevarade allahindlust ning mitmesuguseid muid tootmise üldkulusid. 2.1.1 Materjali hankimise (vajaduse) plaan ja tasumine materjalide eest OÜ Õunake toodab õunamahla, seega on vajalikud toorained ühe tooteühiku valmistamiseks : 2 kg õunu, 0,2 kg suhkurt ja üks tetrapakend. Perioodi ülemine varu p...

Juhtimisarvestus -
159 allalaadimist
64
pdf

Konspekt ettevõtte rahandus

...ud vahendite suhe? 3. Käibekapitali juhtimine Jooksva käibekrediidi juhtimine; Igapäevaste rahavoogude juhtimine; Tootmisprotsessi ja tootmisvarude kontroll ja juhtimine. Põhilised otsustusvaldkonnad Investeerimisotsused (kas finants- või reaalvaradesse?); Finantseerimisotsused (võlakirjad, pangalaenud, liising, omakapital, muud?). Finantsjuhi (juhtimise) ülesanded: Hankida ettevõttesse raha; 3 Ettevõtte rahandus ...

Rahanduse alused -
225 allalaadimist
4
doc

Eksam

Panga bilansi struktuur Bilanss- raam.pid. aruanne, mis Hüpoteek on oma olemuselt reaalaktivatega tagatud ja maksepikendust 15-45 päevaks. Max. limiit 2kuu näitab panga varade koosseisu ja nende moodustamise regulaarseid sissemakseid nõudev veksel. Kindustatud sissetulek. allikaid. Panga bilansis sisaldub kapitali kahekordne pantkirjad on seotud väiksema avansilise sissemaksea, Pikaajalised laenud on kinnisvara laenud, ...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
222 allalaadimist
27
doc

Ettevõtte rahandus

...igub kapital nendelt kellel on selle ajutine ülejääk neile kes on ajutises deffitsiidis, seda mõjusamalt toimib majandussüsteem. Suur hulk rahast liigub spetsialiseeritud rahaasutuste kaudu kes tegutsevad finantsvahendajatena. Kapitali liikumine aitab kaasa finantsvarade ja finantskohustuste tekkeks. Finantsvaradeks on rahalised vahendid, teiste ettevõtete väärtpaberid ja erinevad finantsnõuded (nõuded ostjate vastu, nõuded laenusaajate vastu). Finantskohustused kujutavad ettevõtte võlgnevust kreeditoridele (võlausaldajad, tarnijad(maksmata arved), t...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
107 allalaadimist
79
doc

Majandusanalüüs

...tte kulude liigitamine. Kulude liigitamise sisuks on samaliigiliste kuluartiklite rühmitamine eesmärgiga saada erinevatest kuludest paremat ülevaadet. Püsi- ja muutuvkulud Kulusid saab liigitada püsi- ja muutuvkuludeks. Selline liigitamine on vajalik näiteks varade hindamisel, omahinna kalkuleerimisel. Taolisel liigitamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata kulude seotusele toodanguga: · püsikulu on kulu, mis jääb muutumatuks sõltumata tegevusmahu suurenemisest või vähenemisest, näiteks juhatuse liikmete töötasu, hoonete re...

Majandus - Tartu Ülikool
769 allalaadimist
37
doc

Finantsarvestus I osa

...umi see osa, mida ei maksta dividendideks vaid suunatakse ettevõtte omakapitali suurendamiseks. 1.3. ÄRIETEGEVUS KUI FINANTSSÜSTEEM Äritegevus ettevõtte ja finantsturgude vahel toimub rahakäibe kaudu, kus ühel pool on ettevõte oma varadega ja teisele poole jäävad finantsturud, kus müüakse ettevõtte aktsiaid ja teisi finantsvahendeid, et hankida rahalisi fonde. Järgneval skeemil on toodud rahakäibe ja finantsturgudevaheline seos: Rahakäive äriettevõtte ja finantsturgude vahel Äriettevõte Äri ette...

Finantsarvestus - Keskkool
71 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun