Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria sissejuhatus sotsioloogiasse - 29 õppematerjali

Sotsioloogia >> Sissejuhatus sotsioloogiasse
34
docx

Sissejuhatus Sotsioloogiasse Kruusvall kordamisküsimused vastustega

Sotsiaalse side tekkimise etapid RUUMILINE KONTAKT - inimeste vahetu või kaudne kokkupuude, mis võimaldab teada saada üksteise omadustest PSÜÜHILINE KONTAKT – teineteise omadustest huvitumine, vastastikuse huvi tekkimine SOTSIAALNE KONTAKT - ühepoolse või vastastikuse huvi alusel asuvad inimesed vahetama esemeid ja tähendusi SOTSIAALNE TOIMING - teadlik tegevusakt, mille eesmärgiks on muuta teis(t)e inimes(t)...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
31 allalaadimist
7
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - EKSAM

Sotsioloogi ja poliitiku suhetest- Sotsioloogia on "väärtustevaba" selles mõttes, et seda võib kasutada väga mitmete erinevate eesmärkide saavutamiseks. Teadus ise ei sisalda kohustust ühe või teise väärtustesüsteemi heaks töötada (M. Weber). - Samas too ei tähenda seda, et sotsioloogil endal ei või (ja pea) olema väärtusi (poliitilisi, usulisi, eetilisi tõekspidamisi). Sotsioloog kui kodanik, po...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
271 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
170 allalaadimist
8
rtf

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B, Markson, E.W.&Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2011 · Eksam: 7 jaanuar või 14 jaanuar. Korduseksam 28.jaanuar. · Referaat. Tähtaeg- 18 detsember · Võimallikud lisa-kodutööd. Tekstifailid on doc või rtf formaadis Sotsioloogia-ühiskonnateadus Majandusteadus uurib majanduslik...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus räägitu kohta, kuid ka õpiku kohta Referaat artiklist: 1. Artikkel on teaduslik, st. on avaldatud...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
19
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam

Vastupidiselt psühholoogias väljakujunenud arusaamadele inimkäitumise põhjustest lähtub sotsioloog situatsioonist, kus käitumine aset leiab. Sotsioloogid uurivadki, kuidas isiklikud probleemid (kogemused) muutuvad ühiskondlikeks probleemideks 1. Klassikaline periood sotsiol...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SOTSIOLOOGIA? Mis on teadus? Sotsioloogia mõiste: ühi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? Kes on sotsioloog? Sotsioloogi roll uhiskonnas. Sotsioloogia on teadus mis uurib teaduse ja inimese käitumist terviklikuna, aitab mõista miks nii on ja miks nii tehakse, miks asjad on nii nagu nad on, ja miks mitte teisiti. Inimene ei eksisteeri ega saagi eksisteerida üksi, niiet me kõik mõjutame üksteist, nii t...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
101 allalaadimist
15
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse. Eksami kordamisküsimused ja mõisted (2014)

Selles ülikoolis hakati süsemaatiliselt uurima linnaelu sotsiaalseid dimensioone. Põhiteemadeks olid deviantsus ja kuritegevus. Enne Chicago kk tegevust seletati deviantsust ja kuritegevust üsna algelised ja psühholoogilised seletused. Chicago sotsioloogia osakonnast üleskerkinud sotsioloogilised teooriad valitsesid USA sotsioloogiat järgmised 40 aastat. Nendega koos saabus nii USA kui Euroopa sotsioloogiasse arusaam, et oluline on uurida first-ghand kogemusi ja inimeste igapäevaelu, mitte lihtsalt ‘’tugitoolisotsioloogiat’’teha. Zanr mida Chicago sotsioloogid kasutasid oli naturalisj, st. Keskendumine nii tavap’rasele kui ebatüüpilisele, tehes osalusvaatlusi slummides kui ka ametlikku statistikat uurides. Post-subkultuuriteooria lähenemised hakkasid üles kerkima 90ndatel. Üks esimesi uue subkultuuriteooria arendajaid on...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
6
docx

Sissejuhatus sotsoloogiasse

Sellisest“sotsioloogilisest“ perspektiivist vaadates on arvulised andmed ainult materjaliks, uurimuse esimeseks sammuks. Nad vajavad tõlgendamist,seadmist laiemasse konteksti. “Grand Theory” –üks ja üldine teooria, mis ühendab kõiki sotsiaalteadusi. Klassikaline teooria sotsioloogias Keskastme teooria – Robert Merton, kritiseeris suure teooria ideed arvas, et loomiseks p...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
22
docx

Sotsiloogia kordamisküsimused

Sotsiaalse side tekkimise etapid 1.RUUMILINE KONTAKT - inimeste vahetu või kaudne kokkupuude, mis võimaldab teada saada üksteise omadustest 2. PSÜÜHILINE KONTAKT - huvi tekkimine teise inimese mingite omaduste vastu, vastastikuse huvi tekkimine 3. SOTSIAALNE KONTAKT - ühepoolse või vastastikuse huvi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
1
pdf

Sotsiaalne määramatus lihtsustatud skeemina

Lihtsustatud skeem. kergem meelde jätta...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: struktuur, funktsioon, väärtused, normid

09 Vaba tahe, struktuurid Ameerika esimene sotsioloogia osakond 1892 ­ sotsioloogiaprofessor George Herbert Mead (1863 ­ 1931) ­ sümboliline interaktsionism (erinevus loomadest ­ me suhtleme omavahel verbaalselt, zestid võivad olla ka verbaalsed; aga ka see pole piisav ­ meie keel muutub osaks meie sisemaailmast) Kuidas keel hakkab struktureerima sisemaailma? Suuda...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
77 allalaadimist
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

10 Töö Ludiidid ­ masinpurustajad Inglismaal ­ John Ludd nägi, et tööstusrevolutsioon ajab väikesed käsitöölised pankrotti. Rahvamäss töökorralduse vastu. (1811 ­ 1817) Durkheim, Marx, Weber vaatlevad tööstuse arengut kui patoloogiat. - Marx: Töös nähti inimese eneseväljenduse vormi, mida kapitalistlik tootmine ei lasknud arendada. Aga leiti ka, et see teeb töö ebainimli...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
68 allalaadimist
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: juhtimine, autoriteet, võim

09 Juhtimine ja autoriteet, võim Organisatsiooniteooriad ­ juhtimisteooriad I koolkond (u 100a tagasi) ­ isiksuseteooriad (millised isiksuse omadused peaksid olema juhil, et olla efektiivsemad oma töös) ­ bürokraatia, tööstuse tekkimine, organisatsioonide vormide arenemine. --> karisma, enese kehtestamine, domineerimine, loominguline mõtlemine, enesekontroll, loogi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: kodanikeühiskond, sotsiaalsed muutused

10 Kodanikeühiskond Veel mõisteid: - kodanikuühiskond (tuleneb sõnast kodanik/kodanlik ­ üks inimene, kes lähtub oma huvidest, tähelepanu ainsusel) - kolmas sektor - mittetulundussektor - vabasektor inglise keeles 'civil society' ­ tsiviliseeritud inimesed. 18. saj ­ tekkis sfäär, kus inimesed saavad üksteist usaldada, suusõnalised lepingud jne...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
7
docx

Tervis kui väärtus ja heaolu allikas

Sotsiaaltöö Instituut Tervis kui väärtus ja heaolu allikas Essee Koostaja: Ants Ivask Rühm: TK-2kõ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
68 allalaadimist
3
docx

Mehhiko ja Türgi perekonnad

Essee Mehhiko ja Türgi perekonnad Perekond võib tähendada iga inimese jaoks midagi erinevat. Ühele on oluline armastus, head suhted ja ühtekuuluvus, teisele aga hoopis stabiilsus, autoriteediks olemine ja kindlate reeglite järgi elamine. Selline erinevus võib olla küll riigi siseselt, kuid pigem paistab see silma just si...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
11
docx

Tähtsad nimed sotsioloogias

August Comte ­ teda peetakse sotsioloogia rajajaks. Sotsioloogia mõiste autor. Positivismi rajaja. Ühiskonna arengustaadiumid. 2. Wilhelm Wundt ­ sotsioloogia peab tegelema sotsiaalteaduste filosoofiliste ja metodoloogiliste alustega. 3. Georg Simmel ­ sotsioloogia peab uurima sotsiaalsete nähtuste vormilist külge, näiteks sotsiaalsete suhet...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
12
docx

Sotsiloogilise uurimistöö alused

2 1. Mis on uurimise eesmärk? Mis on uurimisküsimus?............................................3 2. Mis on valim? Kirjelda valimi moodustamise tehnikaid? Milline valim on esinduslik?...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Keskkool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun