Facebook Like
Add link

"seisukoht" - 1684 õppematerjali

4
docx

SEISUKOHT RAHVARAAMATUKOGUDE POSITSIOONIST

Mõned neist on paremas majanduslikus olukorras kui teised. Osad rahvaraamatukogud on arenenumad tehnika vallas, mõned aga teeninduse ning organiseerimise ja initsiatiivi poolest teistest üle. Probleeme aga esineb kindlasti igal pool, lihtsalt kohati paistavad need rohkem silma: lagunenud raamatukoguhooned, vanad majad, mis pole üldsegi mõeldud raamatute hoidmiseks- säil...

Raamatupidamine - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Vabaettevõtluse majandus ehk turumajandus

Vaba ettevõtluse tugisambad: eraomand, hinnasüsteem, konkurents, ettevõtlikkus 2.Eraomand: seadusega kaitstud, muudab valikud ja vastutuse omaniku omaks, tõuge kasutada oma vara võimalikult arukalt, efektiivselt, tulutoovalt 3.Hinnad annavad informatsiooni *tarbijate käitumise kohta, *ressursside kasutamise loobumiskulude kohta *ressursside väärtuste kohta *tootmiskulude kohta 4.Hinnad motiveerivad...

Majandus - Keskkool
59 allalaadimist
5
doc

Kirjalik arvestus FILOSOOFIAS

osa 1. Filosoofia eesmärk on: A...saada teoreetiliselt aru maailmast B...looduse alistamine C...luua eluks vajalikke fiktsioone 2. Protsessi, mille tulemuseks on teadmised nimetatakse A. tunnetuseks B. tõeks C. usuks 3. Moraalne tunne, milles inimene mõistab hukka mõne oma teguviisi, motiivi või omaduse on A. uhkus B. häbi C. rõõm 4. Empirismi sei...

Filosoofia - Keskkool
38 allalaadimist
2
doc

Gailiti "Purpurne surm"

Mõtteid Gailiti teosest "Purpurne surm" Minu arvates võib August Gailiti teost "Purpurne surm" pidada fantaasiarikkalt realistlikuks teoseks, kuna ma usun, et taolise katku levik on vägagi tõenäoline, kuid ma võin oma käe anda, et ma kirjutaks samal teemal sada korda parema raamatu, kui Gailit välja mõtles ja kirja pani. Fantastika valdkond ilmneb selles, kuidas naised käituma hakkas...

Kirjandus - Keskkool
53 allalaadimist
8
rtf

Raku ehitus ja talitlus

Lk 82-Raku ehitus ja talitlus Kas esitatud laused on tõesed või väärad? Vale väite korral lisage õige lause eitust mitte kasutades! 1. Iga rakk on ümbritsetud rakumembraaniga. Tõene 2. Ainete aktiivseks transpordiks vajatakse täiendavat energiat. Tõene 3. Kromosoom koosneb valkudest. Väär Kromosoom koosneb nukleosoomsest fibrillist. 4. Ribosoomides toimub valgusüntees Tõene 5. Mitoko...

Bioloogia - Keskkool
193 allalaadimist
6
docx

Herzbergi 2 faktori teooria ja motivatsiooniplaan

FREDERICK HERZBERG'I KAHE FAKTORI TEOORIA Motivatsiooni kahe faktori teooria (tuntud ka kui motivatsiooni ­ hügieeniteooria) esitas psühholoog Frederick Herzberg 1950-ndate aastate lõpus, olles eelnevalt põhjalikult uurinud inimeste töössesuhtumist. Herzbergi peamine teooriat kujundav seisukoht oli, et tööga rahulolu sõltub töö edukusest. Ta leidis oma teooriale kinnituse, kui küsitles 400...

Organisatsioonikäitumine -
66 allalaadimist
1
rtf

Muusika tähtsus ja kasutusalad vanadel rahvastel võrreldes tänapäevaga

Muusika tähtsus ja kasutusalad vanadel rahvastel võrreldes tänapäevaga Mida muusika minu jaoks tähendab? Muusika pakub mulle enamasti meelelahutust, kuid tegelikult on sellel rohkem võimu ja otstarbeid kui me aimatagi oskame. Näiteks muusika suudab väga kiiresti hea tuju kurvaks teha ja vastupidi, kuid samas trenni tehes lisab see rütmi ja annab jõudu kui õige viisiga muusika mängima panna. Vanasti...

Muusika ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
4
docx

Villu Tamme - luuletaja tutvustus

Võrdlus Peamisi ühisjooni leiabki tema kaasaegsete kirjanikega, näiteks Tõnu Trubetskyga. Tamme ja Trubetsky loomingu mõte on küll suhteliselt sarnane, kuid nende kirjastiil on hoopis erinev. Samuti võiksin tuua näiteks Merca, kellega on Villu Tammel isegi ühesugusem motiiv, kui Trubetskyga. Kuid jällegi, nende kirjastiil on täiesti erinev, sest Merca kasutab oma loomingus täheasendusi. 5. Enda seisukoht Villu Tammel on lugejaid äärmusest-äärmusesse ehk enamasti ongi lugejad, kelle jaoks tema luule sümpatiseerib ja lugejad, kelle jaoks on tema looming absoluutselt vastuvõetamatu. Arvan, et ta on võitnud rohkem lugejate sümpaatiat, kuna luuletused on pärit 20. sajandi teisest poolest ehk ajast, mil tema luuletuste teemad olidki väga aktuaalsed. Samuti on ta osanud näiteks tollase vene võimu üle naljatam...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
2
docx

Täiskasvanu ja lapse vahelise usaldussuhte olulised eeldused

Seetõttu on mõistlik seisukoht “lapsed vajavad vanemate võimu ja nende pandud piire” asendada veidi teistmoodi kõlava, kuid suurt muutust lubavaga “lapsel on vaja teada, kuidas vanem ühte või teist otsust langetab, et ka ise selles protsessis rohkem kaasatud olla. Keegi meist ei soovi olla koheldud võimu abil ja ähvardustele tuginedes – miks eeldame, et see lastele sobida võiks? Lastes äratab seesugune käitumine täpselt samu tundeid mis täiskasvanuteski...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
10 allalaadimist
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimsuhete mustreid ja protsesse. Sotsioloogia eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Kuidas ja mil moel nad seda teevad? 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
1
doc

Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel

Ande Andekas-Lammutaja Ajalugu ­ Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel 1914 ­ 1918 ­ I maailmasõda. 1919 28. juuni ­ Versailles rahu. 1919 ­ Loodi Rahvasteliit (rahvusvaheline organisatsioon, mille ülesandeks oli riikidevahelist...

Ajalugu - Keskkool
233 allalaadimist
1
doc

USA, Nõukogude Liit

Võidutses majanduslik liberalism. 1920-aastatel kasvas kuritegevus, üks selle põhjusi oli kehtestatud keeluseadus (alkohoolsete jookide valmistamist, müüki ning sisse- ja väljavedu keelav seadus). Tekkis maffia (Al Capone). Ülemaailmne majanduskriis sai alguse börsikrahhist Ameerikas. 1929. a. 1932...

Ajalugu - Keskkool
93 allalaadimist
3
doc

Keskaja filosoofia seotus religiooniga

Ke sk a ja fi l os oofi a s eotus rel i gi ooni ga Esimesed katsed kasutada filosoofiat religiooni teenistuses tegi juudi filosoof Philon Aleksandriast (u 25 e.m.a ­ 50 m.a.j), kes püüdis järjekindlalt kasutada kreeka filosoofiat ­ platonismi, pütagoreismi ning stoitsismi ­ juudi usundi ja teoloogia alusena ning tõestusena. Viimased löögid filosoofia ja teoloogia ebavõrdsele liidule andis ingli...

Filosoofia - Keskkool
159 allalaadimist
3
doc

Taimed ehk päristuumsed organismid

Taimed Taksonoomia Eukarüoodid Eukaryota Taimed Plantae Taimed Allikas: Vikipeedia Taimedeks nimetatakse tavakeeles päri...

Bioloogia - Keskkool
45 allalaadimist
3
doc

Viiruste mõiste ja tekkimine

Viirused Viirused Taksonoomia Viirused Vira Allikas: Vikipeedia Viirused (Vira; ladina sõnast virus 'mürk') on nukleiinhappest ja valkudest koosnevad bioloogilised obj...

Bioloogia - Keskkool
51 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte) 7p töö vastab üldise...

Kirjandus - Keskkool
358 allalaadimist
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses

Mis on inimkommunikatsioon? Ühise arusaamise loomine inimeste vahel 2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? *füüsiline heaolu *enesemääratlus *tööalane kommunikatsioon 3. Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis? *esmamulje loomine 4. Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis? 5. Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid? *arusaamine *meelelahutus...

Väljendusoskus - Tallinna Tehnikaülikool
353 allalaadimist
32
doc

Giuseppe Verdi

X 1813 ­ 27. I 1901) referaat 28.04.2001 2 Esimesed leiud ja kaotused 1813. aasta sügisel tuli Parma­lähedasse Busseto linnakesse kõrtsmik ja poepidaja Carlo Verdi, et oma tillukest 10. oktoobril ilmavalgust näinud poega Giuseppe Fortunato Francesco nime all sünniregistrisse sis...

Muusika - Keskkool
149 allalaadimist
7
doc

Adolf Hitler - referaat

IV 1889 - 30. IV 1945 ) Janno Tetsmann XI reaal klass Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium 2 Sissejuhatus See essee käsitleb Adolf Hitleri elu ja selle eri etappe. Eesmärgiks on selgitada põhijoontes Hitleri motiivid ja teod, mis viisid verise Teise maailmasõjani. On huvitav j...

Ajalugu - Keskkool
372 allalaadimist
13
rtf

Emotsioonid.

(tõlge Gleitmani raamatust) EMOTSIOONID, TUNDMUSED: OMAENESE SISESEISUNDI TAJUMINE (Pilt) Sisetunde vääriti tõlgendamine. Gilberti ja Sullivani opereti üks tegelaskujudest, Kannatlikkus, arutleb: ,,Hulluse ebatavalisus on võrreldav sellega, et terava haigushoo äärmise piina mõjul on seda eksikombel kerge ka seedehäireks pidada". (New York Gilbert and Sullivan Players; Lee Snideri foto, 1987) O...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
276 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun