Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Pretensioon - sarnased materjalid

palkmajad, kaub, lmitud, hiiumaa, rando, hiljemalt, pretensiooni, evast, htaja, hommikul, dala, neljal, ventilatsioonis
1
docx

Pretensioon

AS Salongi Sisustus Lossi 9 10.detsember 2009 Pretensioon "25" oktoober käesoleval aastal sõlmiti www.salongisi.ee inernetipoe vahendusel meie, AS Ilutegija kui ostja ja AS Salongi Sisutus kui müüja vahel müügileping nr 1122334455, mille kohaselt AS Salongi Sisustus müüs AS Ilutegijale 12 (tk) ilulõikus lauda, 30 (tk) juuksuritooli. Müügileping ...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
183 allalaadimist
1
doc

Pretensioon

Maxima Eesti OÜ Peterburi tee 47 11415, Tallinn, Eesti Pretensioon Maxima markide kogumiskampaania tingimustest lähtudes oli 10.05.2010 ­ 15.11.2010 kampaaniatoodete lunastamise periood. Kui mina 15. novembril 2010 läksin Maxima XXX Pärnu kauplusesse, et lunastada noad, millede jaoks olin marke kokku kogunud 3 ...

õigus - Keskkool
38 allalaadimist
2
odt

Pretensioon NÄIDIS

Pubi Vana Vaksal Jaama 63a 22.04.2015 63201 Põlva PRETENSIOON Austatud juhataja Külastasin Teie kohvikut 22.04.2015 kell 17.00. Minu tellimuses oli kaks tervisesalatit, kaks päevapraadi, kaks rummikooki, kaks lattet ja kaks coca-colat. Maksin selle eest kokku 30 eurot ja 70 senti. Saamata jäi aga üks rummikook. Teenindaja nimeks oli Kadri. ...

Õigus - Kutsekool
20 allalaadimist
2
rtf

Pretensioon

_________________________________ (pretensiooni saaja nimi ja postiaadress) "____"______________ nr _____ Pretensioon (täiendava tähtaja andmine) "____"____________käesoleval aastal sõlmiti meie, AS______________ kui ostja ja OÜ____________ kui müüja vahel müügileping nr _________, mille kohaselt OÜ________________ kohustus müügileping...

Asjaajamine - Kutsekool
171 allalaadimist
1
doc

Pretensioon

AS Mängumaailm Pr. Anne Õilis Aktsiaselts Mäng Raha 13 30.november2008 nr 1-2/13 64034 Valga VALGAMAA Pretensioon Lugupeetud proua Õilis Saime teilt 25. novembril kätte tellitud mänguasjad. Osa pakenditest, milles kaup pakitud olid, said transportimisel kannatada. Müüki saame panna vaid 50, kuid tellitud oli 200 mänguasja. Saadame kahjustatud mänguasjad tagasi ja palume, et te asendaksite need uutega. Lugupidamiseg...

Asjaajamine - Kutsekool
175 allalaadimist
2
docx

Pretensioonikiri

OÜ Together Jaak Õun AS Print Teie 04. november 2014 nr 4-2/14 Kreutzwaldi 12 5065 Tartu Meie 30. oktoober 2014 nr 6-1/41 Pretentsioon vis...

Majandus -
11 allalaadimist
1
doc

Vastuskiri pretensioonile

Triin Pärkma triin.parkma@khk.ee 15.08.2011 5839 8129 VASTUSKIRI PRETENSIOONILE Austatud Triin Pärkma Kontrollisime Teie tellimust ja vabandame siiralt meie eksimuse pärast. Seoses sellega, et 13.augustil oli meil tööl uus töötaja ja tekkisid arusaamatused. Kompenseerime Teile saamata jäänud toote maksumuse summa 1 eurot ja 60 senti ja kanname summa Teie poolt etteantud a...

Asjaajamise alused - Kutsekool
171 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

...a on tellinud. Toodangu lepingule mittevastavuse määramisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 217. 3.3. Juhul, kui ostja avastab toodangu vastuvõtmisel toodangu mittekvaliteetsuse või toodangu mittevastavuse lepinguga, peab ostja teatama sellest müüjale viivitamatult ja esitama pretensiooni käesoleva lepingu p. 6.1. ettenähtud tähtaja jooksul. Müüja vastutuse määramisel toote lepingutingimustele mittevastavuse eest juhinduvad pooled LS sätetest 218, 222 ja 226. 3.4. Ostjal on õigus taotleda müüja esindaja kohalekutsumist käesoleva lepingu p.3.3. näidatud juhtumil (kohalekuts...

Õigus -
131 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

...rasusest ning ÕKV-de kohaldamine ei tohi tekitada õigustatud isikule põhjendamatuid ebamugavusi ega kulutusi. Nõudeavaldus tuleb esitada kohustust rikkunud isikule mõistlikku aja jooksul peale kohustuse rikkumise teada saamist (samas on ette nähtud erisused). Selleks, et nõudeavaldus (pretensioon/reklamatsioon) oleks kehtiv ja sellest tulenevaid nõudeid tuleks täita, peab nõudeavaldus sisaldama: kohustuse rikkumise kirjeldust; õiguskaitsevahendite loetelu. Mida peab tegema, et läbi õiguskaitsevahendi tekiks teisele poolele kohustus? Selleks, et oma õigusi teise isiku su...

Võlaõiguse üldosa -
78 allalaadimist
37
docx

TARBIJAÕIGUS

...iitung on ostu tõendavaks dokumendiks ainult siis, kui sellel esinevad vähemalt TKS § 4 lg 6 nõutavad rekvisiidid. Kui kauba eest tasutakse pangaülekandega pärast kauba kättesaamist, ei selgu pangakonto väljavõttest alati asja tegeliku üleandmise aeg. See on oluline seadusest tuleneva pretensiooni esitamise tähtaja algushetke selgitamisel. Ostu tõendamise seisukohalt on ülekande korral soovitatav märkida selgituse osasse, millal ja kust ostetud kauba eest makse on tehtud. *Nõuded teenuse osutamist tõendavale dokumendile KaubTS § 7 lg 4 kohaselt peab kaupleja andma tarbijale tellimuse v...

Õigus -
50 allalaadimist
27
docx

Õpimapp Äri- ja Võlaõigus

...es sätestatud nõuetest: Üldised nõuded, mida e-kaubandusega tegelev ettevõtja peab järgima Lepingueelne teave E-kaupluse lepingute kohta käivate sätete mitte kohaldamine Lepingu täitmine Lepingust taganemise õigus ja raha tagastamine Pretensiooni esitamine Müügigarantii Elektroonilise pakkumise edastamine Isikuandmete kaitse (Tarbijakaitseamet, 2017) Näidismüügitingimuste lihtsustatud versioon on saadaval Eesti E-kaubanduseliidu koduleheküljel asuva infomaterjalide all alustavale e-kauplejale. Müügitingimused on Tarbijaka...

Võlaõigus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
83 allalaadimist
69
docx

TÖÖSTUSKAUBAÕPETUS

...e mehaanilised omadused nagu: tugevus, kõvadus, plastus, sitkus, elastsus. Tehnoloogilised omadused- määratud sellisete parameetritega nagu valatavus, joodetavus, keevitatavus, töödeldavus. Eksplutatsiooni omadused- kulumiskondlus ning vastupanu väsimusele. 6. GARANTII JA PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS Kaupade ostmisel ja müümisel on väga oluline teha vahet pretensiooni esitamise õiguse ja müügigarantii vahel. Tootele või teenusele garantii andmine on ettevõtjatele vabatahtlik, kohustuslik on järgimiseks aga tarbijatele seadusega määratud pretensiooni esitamise õigus, m...

Ettevõtlus -
97 allalaadimist
25
doc

Hagimenetlus tsiviilasjas - kõik sellega seonduv

...b autor nime- tatud seadusesätte tervikuna ära (VÕS paragrahv 114 lg1-4). Praktika näitab, et siiski on otstarbekohane alati saata eelnevalt nõue (kus on määra- tud vastamise kuupäev), mis on põhjendatud ning dokumentidega tõendatud. Hagi- avaldusele lisatakse ka väljasaadetud nõue (pretensioon) ja sellele saadud vastus. Pre- tensiooni järgi on lihtsam koostada hagiavaldust. Kui võlgnik jätab pretensioonile vastamata, lisatakse sellekohane märge hagiavaldusse. Autor rõhutab olulisi aspekte, mida peab pretensiooni koostamisel silmas pidama, näiteks tuleb ära näidata, millistel alus...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
287 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...edaja konossemendi. Sellisel juhul vastutab veetava kauba eest mereveo osaline, kelle nimel on välja antud konossement ja ekspedeerija peab kahju tekkimise korral vastutama ainult kliendi pretensioonide korrektse ja õigeaegse edastamise eest. Multimodaalse transpordi operaator (multimodal transport operator, MTO) on irma, mis võtab enda peale multimodaalse veo kõigi etappide korraldamis...

Logistika alused - Kutsekool
489 allalaadimist
5
doc

Hagiavaldus maakohtule tsiviilasjas

TARTU ÜLIKOOL AVATUD ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND HAGIAVALDUS Avatud Ülikool Kodutöö Õppeaine: Tsiviilkohtumenetlus Tartu 2012 KAASUS HAGIAVALDUSE KOOSTAMISEKS (KODUTÖÖ) A (ostja) ja B (müüja) sõlmisid...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
312 allalaadimist
8
doc

Müügileping

...µendamiseks annab Ostja esindaja allkirja Kaupade saatelehele, millest üks eksemplar jääb Ostjale, teine Müüjale. 2.4 Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel. 2.5 Ostjal on õigus esitada Müüjale pretensioon Kaupade puudujäägi või käesolevale Lepingule muu mittevastavuse korral 1 (ühe) kuu jooksul arvates Kaupade vastuvõtmisest. 3. Kaupade kvaliteet ja vastavus Lepingu tingimustele 3.1 Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama kokkulepitud tehnilistele t...

Ettevõtemajandus - Kutsekool
30 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...väljaandmiseni. Hoidja vastutab ka juhul, kui ta ladustas asja kolmanda isiku juures 241. Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele? http://www.tallinn.ee/est/tarbija/Millal-ei-vasta-teenus-lepingutingimustele-ja-tellijal- on-oigus-pretensiooni-esitamiseks Tööl ei ole kokkulepitud omadusi. 2. Kokkuleppe puudumisel töö omaduste kohta ei sobi töö teatud otstarbeks, milleks tellija seda vajab ja mida töövõtja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma.. 3. Töö kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida töövõtja ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
99 allalaadimist
12
pdf

Võlaõiguse arvestus

...ele kuulub nii varaline kui mittevaraline kahju. Kahju hüvitamise eesmärgiks on kahjustatud isiku asetamine olukorda, milles ta oleks olnud, kui poleks esinenud kahju kaasa toonud asjaolu. Kui juba lepingu rikkumine on aset leidnud, tuleks kõigepealt võimalikult kiiresti esitada pretensioon lepingut rikkunud poolele. Sellega demonstreerib kahjustatud pool ühelt poolt oma head tahet ning annab lepingut rikkunud poolele rikkumine kõrvaldada või see heastada. Teiselt poolt on aga rikkumisest kiire teatamine tihti ka hilisema kahjuhüvituse eeltingimuseks ning rikkumisest va...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
43 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

... Mahalaaditud kaupa ei asetata enne hoiukohta, kui on tehtud nende koosseisuline ja kogu- seline ning võimalike vigastuste ja kahjustuste kontroll. Kui seda siiski tehakse, võib olla raske või isegi võimatu lisada kauba saatedokumentidele märkusi ja pöörduda hiljem pretensiooniga kauba koguste või vigastuste pärast kauba saatja või veofirma poole. 268 11 Kauba käitlemine Teatud juhtudel võib olla õigustatud kauba paigutamine hoiukohtadele ilma vahepealse asetamiseta vastuvõtualale. Tavaliselt on põhjuseks vaba pinna puudumine vastuvõtualal või s...

Logistika - Kutsekool
45 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

...e poliitilisi õigusi selles riigis, st nad ei või osaleda valimistel, rahvahääletusel ega parteide tegevuses, nad ei saa võtta osa riigivalitsemisest. Riigi ja kodanikkonna suhet võib vaadelda kolmes plaanis: Üksikisik allub riigile ainult sedavõrd, kui seda nõuab seadus. Riigi iga pretensioon üksikisiku suhtes peab olema seadusega põhjendatud. Kõik, mis jääb neist piiridest väljapoole, kuulub üksikisiku vabaduste sfääri. Üksikisiku avalik-õiguslike pretensioonide tuumaks riigi suhtes on sotsiaalsed huvid. Neile rajanevad riigi ja üksikisiku õiguslikud suhted. ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
82 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...ilisi õigusi selles riigis, st nad ei või osaleda valimistel, rahvahääletusel ega parteide tegevuses, nad ei saa võtta osa riigivalitsemisest. Riigi ja kodanikkonna suhet võib vaadelda kolmes plaanis. Üksikisik allub riigile ainult sedavõrd, kui seda nõuab seadus. Riigi iga pretensioon üksikisiku suhtes peab olema seadusega põhjendatud. Kõik, mis jääb neist piiridest väljapoole, kuulub üksikisiku vabaduste sfääri. Üksikisiku avalik-õiguslike pretensioonide tuumaks riigi suhtes on sotsiaalsed huvid. Neile rajanevad riigi ja üksikisiku õiguslikud suhted. ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
998 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...tusi. Juhul kui kogustes on saatedokumentides märgituga vahe, võib vastuvõtja keelduda saadetise vastuvõtmisest või otsustab selle veoks vastu võtta, kuid lisab saatedokumentidele vastava märkuse ja võtab sellele laotöötaja allkirjaga kinnituse. See annab saajale õiguse esitada hiljem pretensioon või kahjuhüvitusnõue. Samuti märgitakse vastuvõtudokumentidele ja kinnitatakse väljastaja allkirjaga toodete/pakendite vigastused. Vajadusel lisatakse saadetisele suuliselt või kirjalikult selle veoprotsessis käsitsemise erinõuded. Kui saadetise toimetab saajale veoettevõte, peab saadetis olema...

Laomajandus - Kutsekool
602 allalaadimist
82
ppt

Lepingulised suhted

...a alandamine • viivis • kohustuste täitmisest keeldumine • kahju hüvitamine • täitmise nõudmine • lepingust taganemine või lepingust ülesütlemine • Või muud lepingus kokkulepitud õiguskaitsevahendid (nt nn häbipost) Õiguste kaitse • Pretensioon/nõudeavaldus tuleb esitada kohustust rikkunud isikule mõistlikku aja jooksul peale kohustuse rikkumise teada saamist (samas on ette nähtud erisused). • Selleks, et nõudeavaldus (pretensioon/reklamatsioon) oleks kehtiv ja sellest tulenevaid nõudeid tuleks täita, peab nõ...

Võlaõiguse üldosa - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...kogustes on saatedokumentides märgituga vahe, võib vastuvõtja keelduda saadetise vastuvõtmisest või otsustab selle veoks vastu võtta, kuid lisab saatedokumentidele vastava märkuse ja võtab sellele laotöötaja allkirjaga kinnituse. See annab saajale õiguse esitada hiljem pretensioon või kahjuhüvitusnõue. Samuti märgitakse vastuvõtudokumentidele ja kinnitatakse väljastaja allkirjaga toodete/pakendite vigastused. 22 Vajadusel lisatakse saadetisele suuliselt või kirjal...

Logistika alused - Kutsekool
226 allalaadimist
20
docx

Põhimõisted asjaajamises

...; meeldetuletus (saadetakse siis, kui raha ettenähtud aja jooksul ei laeku, konkreetne, summa); järele pärimine (kui klient on alati oma arved õigel ajal tasunud, mure tundmine); ultimaatum- eesmärk on saada raha kätte viivitamatult, tuleb säilitada viisakus, neutraalne keelekasutus. Pretensioon Kui kaup jõuab kohale, kuid on rikutud või teenus ei ole osutatud nii nagu soovitud, siis on alust pretensiooniks. Tuleb kirjutada taktitundega ja viisakas vormis. Nõuanded: · Ärge kasutage solvavaid väljendeid · Mitte kunagi ei tohi kirja kirjutada vihahoos · Kasutage ainult k...

Sekretäritöö -
31 allalaadimist
42
doc

Nüüdiskirjandus

...kirjandusliku kapten Nemo. Nii segatakse ajaloolist fiktsioonilisega. See kõik on omavahel sünteesitud. Sellist tüüpi kirjutamisviisi demonstreerib väga hästi raamatu lõppu lisatud isikunimede register. Esiteks see osutab sellele, et tõepoolest sellel raamatul on mingi ajalooraamatu pretensioon. Samas on seal näha, kuidas vahelduvad ajaloolised isikud väljamõeldud isikutega, nt Alliksaare järel tuleb Ali Baba. See materjal, millest Kivirähk teksti kokku paneb, on küllaltki ajastukeskne, see tähendab, et huumor töötab selle ...

Kirjandus - Tartu Ülikool
243 allalaadimist
7
odt

Jalanõud

...uma ·Jalanõude kandmisel peate arvestama hooajalisust, otstarvet ·Talvejalanõud peaksid olema 0,51 nr suuremad JALANÕUD JA KAEBUSED KAEBUSTE ESITAMINE ·Tarbijal on õigus 2 a jooksul esitada kauplusele pretensioon ·6 kuud tõendab vea tekkimise põhjust müüja, peale seda ostja ·Ostutsekk ·Tarbijal on õigus nõuda tasuta parandamist (toote müügigarantii pikeneb parandamise aja võrra) või asendamist ·Ostuhinna alandamist või lepingu tühistamist, kui: ·Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada ...

Müügiõpetus ja... - Kutsekool
31 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...ilosoofilistest, loogilistest ja ontoloogilistest eeldustest; c) kunstil on mittediskursiivne iseloom ja selles mõttes on tõeliselt vaba ja loomulik vaid muusika, teised kunstiliigid on allutatud ratsionaalsusele (logosele ?). Adorno arvab, et ideoloogia ei ole ebaõige, vaid pigem ta pretensioon reaalsust esitada. Esteetiline illusioon aga omab vabastavat karakterit. Seega sõltub ka kunsti väärtus ja tähendus (kas illusioon v. ideoloogia) kontekstist. Kuna kunstil endal on mittediskursiivne (ebateoreetiline) iseloom, on teooria vajalik, näitamaks kunsti sisu ja tähendust kont...

Filosoofia - Tartu Ülikool
431 allalaadimist
31
docx

Puidu käsitsiöötlemise tehnoloogia

...ma soojendada ruumi temperatuurini Enne tööleasumist on oluline kontrollida kas hangitud materjal vastab nendele näitajatele, mis hankijaga kokku lepiti :  Materjali kvaliteedilt  Materjali koguselt Hiljem on juba raske esitada hankijale võimalikke pretensioone .  Töökoha varustus ja organiseerimine peab vastama tehtavale töö iseloomule :  Töö keeruks  Nõutav kvaliteet  Töö maht (toodete kogus ) Töökohal peab olema piisavalt ruumi, et sinna saaks mugavalt pigutada :  Vajalikud materjalid  Val...

Materjaliõpetus -
37 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

...CarSec) sõlmisid elektrienergiaga varustamise lepingu Tabali ruumide elektrienergiaga varustamise kohta CarSecile kuuluvast peakilbist võimsusega 63A. Hiljem vahetas CarSec peakaitsme 20A vastu, mille tagajärjel ei pidanud peakaitse tarbitavale energiahulgale enam vastu. Tabal esitas pretensiooni endise olukorra taastamiseks. CarSec keeldus nõutud toimingute tegemisest ning lülitas elektri välja, mistõttu pidi Tabal tegema kulutusi elektrivõrgu ümberehitamiseks. Tabal esitas hagi CarSeci vastu kahju hüvitamise eesmärgil. CarSec hagi ei tunnistanud põhjusel, et Tabal ei omanud iseseisvat ele...

Võlaõigus -
41 allalaadimist
34
docx

Lepinguõiguse kontrolltöö 40 küsimust vastustega.

Lepinguõiguse kontrollküsimused 1. Lepinguliste suhete üldiseloomustus Võlaõigus koosneb lepinguõigusest, lepingusarnastest suhetest (käsundita asjaajamine jt.) ning lepinguvälistest õigussuhetest. Lepinguõigus on see võlaõiguse osa, mida iseloomustab lepingu olemaolu. S...

Lepinguõigus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
152 allalaadimist
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord...

Võlaõiguse üldosa - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
20
docx

Kliendiinfo stend

...al on õigus saada teada milline on kauba maksumus ühe kilo või liitri kohta. DEFEKTIGA KAUP JA KAUBA GARANTII!  Kui on tegemist tootmisveaga või toode ei vasta lepingutingimustele, siis on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest.  Pretensioonide esitamisel tuleb esitada klienditeenindajale ostusekk koos ostetud tootega.  Kaupleja on kohustatud andma kliendile tellimuse vastuvõtmist tõendava dokumendi või märgise, kui tellimuse täitmisega seotud tÃ...

Kliendisuhete juhtimine - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun