Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Ladina juriidiline terminoloogia töö - sarnased materjalid

seminari, kohtunik, millestki, vägivald, terminoloogia, milleta, karistada, vahepeal
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia 11.12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 20 (lk 30) laused 1-6, 8, 9, 12, 13 (gerundium), 15-18, 20 (gerundivum). Gerundiumi ja gerundiivi kohta lähemalt lk 127. 2) Tõlkida tekstist 21 (lk 31) laused 1-21. Partitsiipide kohta lähemalt lk 127. 3) Harj 30 (l...

Ladina juriidiline... -
85 allalaadimist
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia 04.12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 22 (lk 31) laused 1-10 (imperatiiv) ja 11-23 (infinitiiv). Imperatiivi vormide kohta lähemalt lk 126 (verb esse lk 118), infinitiivide kohta lk 127. 2) Rühmatöö esitamine ja esitlus. XXII 1. Divide et impera! – J...

Ladina juriidiline... -
31 allalaadimist
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia 27.11. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekst 18, lk 28. Lausete 8-15 tõlkimiseks vt coniunctivus hortativus’e kohta lk 160 (punkt 4). 1. annan, et sa midagi vastu annaksid. Annan, et sa midagi vastu teeksid. 2. Teen, et sa midagi annaksid. Teen, et sa teeksid mi...

Ladina juriidiline... -
10 allalaadimist
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia seminar

Ladina juriidiline terminoloogia 19.12. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekstist 20 (lk 30) laused 1-6, 8, 9, 12, 13 (gerundium), 15-18, 20 (gerundivum). Gerundiumi ja gerundiivi kohta lähemalt lk 127. 2) Lugeda läbi ja võtta loengusse kaasa Cicero teksti „Esimene kõne Catilina vastu“ eestik...

Ladina juriidiline... -
32 allalaadimist
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia 06.11

Ladina juriidiline terminoloogia 06.11. seminari kodutöö 1) Tõlkida tekst 17, lk 27 1. asja üleandmisel sõlmitakse kohustus, kas sõnadega, kirjutatuga/kirjaliku dokumendiga või kokkuleppega. 2. 12 tahvli seaduste kohaselt on keelatud enda/oma varanduse/vara priiskav haldamine/kasutamine...

Ladina juriidiline... -
15 allalaadimist
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia seminar

Ladina juriidiline terminoloogia 25.11. seminari kodutöö 1) Tekst 18 (laused 8-15), lk 29. 8. Fiat iustitia, pereat mundus - Õigus peab sündima, mingu või maailm hukka! 9. audiatur et altera pars – kuulatagu ka teist poolt! 10. caveat emptor – ostja olgu ettevaatlik (s.t risk l...

Ladina juriidiline... -
15 allalaadimist
2
doc

Ladina juriidiline terminoloogia 30.10. kodutöö

Ladina juriidiline terminoloogia 30.10. kodutöö 1) Tõlkida tekst 16, lk 27. 11. pettus ja õigus ei saa kunagi koos elada. 12. seadus kannab hoolt, mitte ei oota. 13. kes ei lükka ümber, kiidab heaks. 14. õigusrikkumine ei vabanda õiguserikkumist ??? õiguse mittetundmine ei vabanda õigusrikkum...

Ladina juriidiline... - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
2
docx

Ladina juriidiline terminoloogia kodutöö

Ladina juriidiline terminoloogia kodutöö 1. Conditores iuris ­ seaduse loojad; acquisitio hereditatis ­ pärandi vastuvõtmine; delatio hereditatis ­ pärandi viibimine; substitutio heredis ­ pärija asendamine; paterfamilias ­ pereisa; materfamilias ­ pereema; fili/filiae familias ­ pere lapsed;...

Ladina juriidiline... -
233 allalaadimist
13
doc

Ladina Juriidiline Terminoloogia - sissejuhatus

Ajalooline traditsioon Latiumi maakond, latiinid (latini) Ladina keel 1. Kirjanduseelse ladina keele aeg 6-3 saj ekr 6. saj Rooma foorumil asetsev raidkirjadega kivi (lapis niger) 451-450 ekr Leges duodecim tabularum (12 tahvli seadus) kõige alus 2. Arhailine e. eelklassikalise ladine keele aeg 240-81 ekr 3. Klassikaline e. kõrgladina keele aeg...

Ladina juriidiline... - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
28
docx

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia Ajalooline traditsioon · Latiumi maakond, latiinid (Latini) · Latiini maakonna keskus oli Rooma linn. · Ladina keel ­ lingua Latina · 753 eKr Rooma rajamine · 476 pKr Lääne-Rooma riigi lõpp · 3.sajandil algas Rooma riigi suurenemine · Hakkasid toimu...

Õigus - Tartu Ülikool
88 allalaadimist
19
docx

LADINA JURIIDILINE TERMINOLOOGIA

LADINA JURIIDILINE TERMINOLOOGIA Merike Ristikivi merike.ristikivi@ut.ee Kohustuslik :M.Ristikivi ,,Ladina keel juristidele" Tallinn:Juura,2003,2006 või 2009 22.10 kontrolltöö Ladina keele ajalooline ülevaade Ajalooline traditsioon Latiumi maakond, latiinid (Latini) Ladina keel ­ lingua ...

Ladina keel - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
44
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

...error in substantia- viga olemuses 13. Servi res sunt- ori on asi (õiguslikult seisundilt lähtudes); servi terrae-maaorjad ehk koloonid; glebae adscriptio-(talupoegade) maa külge kinnistamine 14. operae servorum vel animalium- orjade või loomade tööd 15. status civitatis-kodaniku seisus, status libertatis- vabaduse seisus; status familiae- seisund perekonnas 16. in iure-kohtus (tsiviilprotsessi I staadium); in iudicio-kohtus (tsiviilprotsessi II staadium) 17. praefectus praetorio-keisri kaardiväe või rügemendi ülem; praefectus urbi-linn...

Õigusteaduskond - Tartu Ülikool
275 allalaadimist
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

... ÕIGUSTEADUSKOND ÕIGUSE AJALOO ÕPPETOOL Avatud Ülikool I aasta Rühm 17 KODUTÖÖ Ladina juriidiline terminoloogia Juhendaja lektor M. Ristikivi Tartu 2008 Käesoleva rühmatöö põhise kodutöö eesmärgiks on tõlkeharjutuste lahendamine aines Ladina juriidiline terminoloogia. Tõlkimine: Tekst 2 16) Res in commercio ...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
25
docx

Antiikkirjanduse kordamisküsimused 2017 kevad

...lne kirjandus bütsantsi kirjandusena ning pärast Bütsantsi vallutamist türklaste poolt 1453. aastal uuskreeka kirjandusena. 3. Milliste takistavate teguritega tuleb arvestada tervikpildi loomisel antiikkirjandusest? Antiikkirjandus pandi kirja ladina ja vanakreeka keeles, mõlemad keeled on ammu välja surnud. Teiseks ei ole selge teiste kultuuriruumide (kelti, germaani, sküüdi, foiniikia, egiptuse, pärsia jt) mõju Vana-Kreekale ja Vana-Roomale. Kirjandust mõjutas kindlasti ka riigikord (arhailisest kogukonnast kuni isevalitsusliku p...

Klassikaline filoloogia - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
34
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö- õigusakti analüüs karistusseadustikust

...otokoll nr. 30. ­ Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/? op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=992930013. 36 Süüteo formaalse määratluse põhimõtte nullum crimen, nulla poena sine lege tõlge. - K.Adomeit. M.Ristikivi. H.Siimets-Gross. Ladina-Eesti õigussõnastik. Tallinn, 2005. Lk. 184. 37 J. Ginter. S. Laos. J. Sootak. Eesti karistuspoliitika. Lk 31. 16 kinnitab asjaolu, et uuritava õigusakti üks tähtsamaid eesmärke ongi ...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
316 allalaadimist
18
docx

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö

...lugesin on järgmised: Euroopa Parlamendi valimise seadus, Vabariigi Valitsuse seadus, Eesti Vabariigi põhiseadus, riigieelarve seadus, karistusseadustik. Lugemisvalikuid mõjutasid ained ladina juriidiline terminoloogia, kus grupitööna tuli analüüsida seadusi leidmaks neist ladinakeelseid termineid. Teiseks riigiõiguse aine, mille raames kaasuste lahendamisel oli tarvis leida erinevaid seaduse sätteid, millele kaasust analüüsides toetuda peamiselt Eesti Vabariigi põhiseadusest, ...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
48 allalaadimist
3
doc

Gaius 1.9-12, 1.48-49 ladinakeelne tekst, tõlge.

Divisio personarum ­ Gaius 1.9-12, 1.48-49 (õpikus lk 47) 9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. Isikute õiguse jaotamine on järgmine, nimelt kõik mehed on kas vabad isikud või orjad. summa, ae f. ­ tervik, kokkuvõte, summa divisio, onis f...

Ladina juriidiline... - Tartu Ülikool
75 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

...nused ­ uue kriminaalmenetluse alustamine ja teade prokurörile, ülekuulamisprotokolli ärakiri läheb uude toimikusse või ühendub senise menetlusega ühiseks menetluseks. ,,kui kahtlus on, siis tuleb uurida" ­ ladina - Puuduvad krm-st välistavad asjaolud. Kohtueelses menetluses krm-e aluse puudumine ­ toob menetluse lõpetamine prokuratuuri määrusega või uurimisasutuse määrusega prokuratuuri loal. Kohtuliku...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
6
docx

Ladina keele terminoloogia koduste ülesannete lahendused

H 7, lk 82 In idici (dat. s.) ­ kohtus Extr rgnum (nom. s.) ­ väljaspool riiki/võimu/valitsust Ab intestt (dat. s.) ­ testamenti tegemata jätnud isiku poolt; seadusjärgne pärimine Pr patri (nom. s.) ­ isamaa eest Ex dlict (abl. s.) ­ süüteost/õigusrikkumisest Sine caus (abl. s.) ­ põhjuseta/kohtuasja...

Ladina juriidiline... -
252 allalaadimist
58
odt

10 -klassi ajalugu: üldajalugu

...aunimetuse princeps („esimene“)- auväärsema senaatori tiitel. Provintside asevalitsejana ja väepealikuna kandis ta ka imperaatori („käskija“) tiitlit. Caesari kasulapsena kandis ta ka tema nime, sellest tulebki sõna keiser (klassikalises ladina keeles oli „Caesari“ hääldus „kaesar“) Rooma impeerium loodi ja säilitati relva jõul. Mariuse reformi korraldus sai lõpliku kuju Augustuse ajal. Peamine väeüksus oli leegion. Augustuse ajast koosnes alaline sõjavägi 25 leegionist, mis paigutati riigipiirile. Itaaliasse jäid vaid Leeg...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
18
docx

Ladina õiguskeele rühmatöö- tõlkimine

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Õiguse ajaloo õppetool Rühmatöö õppeaines "Ladina juriidiline terminoloogia" Juhendaja: Merike Ristikivi TARTU 2013 Sisukord Sisukord..........................................................................................................

Ladina juriidiline... -
57 allalaadimist
2
docx

Ladina keele käändkondade tabelid.

I Käändkond gen=ae Terra ­ maa, ae f. ainsus mitmus Nom. Terra Terrae Kes? Mis? Maa Maad Gen. Terrae Terraru m Kelle? Mille? Maa Maade Dat. Terrae Terris Kellel...

Ladina juriidiline... -
64 allalaadimist
1
doc

Ladina keele käändelõppude koondtabel

KÄÄNDELÕPPUDE KOONDTABEL SUBSTANTIIV ADJEKTIIV Käänded I II III IV V Käänded I ja II deklinatsioon III deklinatsioon ...

Ladina juriidiline... - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
29
odt

Üldajalugu

...õttis endale aunimetuse princeps (,,esimene")- auväärsema senaatori tiitel. Provintside asevalitsejana ja väepealikuna kandis ta ka imperaatori (,,käskija") tiitlit. Caesari kasulapsena kandis ta ka tema nime, sellest tulebki sõna keiser (klassikalises ladina keeles oli ,,Caesari" hääldus ,,kaesar") Rooma impeerium loodi ja säilitati relva jõul. Mariuse reformi korraldus sai lõpliku kuju Augustuse ajal. Peamine väeüksus oli leegion. Augustuse ajast koosnes alaline sõjavägi 25 leegionist, mis paigutati riigipiirile. Itaaliasse jäid vaid Leegion koos...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
7
doc

Arvestuslik töö Vana-Rooma kohta

...laenasid oma kunsti tervikuna kreeklastelt. Nad mõtlesid välja hulgaliselt praktilistest vajadustest lähtuvaid arhitektuurivorme, mis vastasid ajastu nõudeile ja vajadustele. Kuid nende kujud, muistendid, mosaiigid, poeeemid olid pelgalt Kreeka algupäraga ladinakeelsed imitatsioonid. Ilma isikupärata pole kunsti, aga roomlaste maailm umbusaldas kõnealust isikupära. Impeerium vajas osavaid sõdureid ja kaupmehi. Luuletuste kirjutamine ja piltide maalimine jäeti võõramaalaste hooleks." Millistes kultuurivaldkondades: a) jäid roomlased kreeklastele alla?Kirjanduses b) olid samal...

Ajalugu - Keskkool
128 allalaadimist
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

... · Ühisnimetajaks sai "riik" ning "riikluse" olemasolu hakkas defineerima "suveräänsus" · `State', `etat', `stato', `Staat' moodsas mõistes kasutusele 16.-17. saj. (Eesti `riik', pärit Skandinaavia `rik, rike', mis omakorda ladina tüvest `rex, regis') Riigi moodne tähendus · Keskne omadus: impersonaalsus ­ keskajal oli personaalsus · Impersonaalne kahes mõttes: me eristame riigi võimu 1. valitsejate võimust, riik ei ole sama, mis üksikisiku võim 2. kogukonna/ühiskonnaterviku võimust ...

Euroopa ideede ajalugu -
38 allalaadimist
94
doc

Rooma eraõiguse konspekt 2014

...sta. Ja seejärel Institutsioonid, mille järgi hakati ülikoolides õpetama õigust. Pikapeale jõudis õigus Digestidest ka praktikasse. Sellist Rooma õiguse ülevõtmist nimetatakse retseptsiooniks. Tähtis on aga see, et ühtse õppekeelega – ladina keelega – Euroopas jõudisid ladina keeles kirjutatud seaduseraamatud õpetatud juristideni ning arenes välja ühise õiguse ehk ius commune traditsioon. Ius commune kehtis tavaliselt subsidiaarõigusena, st kui kohalikes seadustes, tavades jne vastavat regulatsiooni ehk õiguslikku lahendust e...

Õigus - Keskkool
66 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...e on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord? Ülipositiivne õigus ehk teistesõnadega loomuõigus on põhi õigusnormide kogum, mis vastavad inimese loomusele. Esamlt võeti kasutusele loomuõiguse mõiste Rooma riigis seoses eraõiguse kujunemisega (ladina keeles terminiga ius naturale). Ülipositiivseks õiguseks võiks nimetada kõike seda, mida inimesed on looduselt õppinud. Loomuõigust on püüd ühendada moraalne juriidilise seadusandlusega ehk siis positiivse õigusega. Õigus seisab paljuski kõrgemal inimlikest seadusandijate toimingutest, moo...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

... üksteise vastas või siis nurgeti. Nad kasutavad suhteliselt vähem üksteise kõrval istumist. Hiinlased seevastu eelistavad istuda üksteise kõrval ja tunnevad end ebamugavalt kui neid sunnitakse üksteise vastas istuma. Üldiselt Araabiamaades ja Ladina-Ameerikas on inimeste vahel suhtlemisel väiksem vahemaa kui Põhjaameeriklastel ja eurooplastel. Selle järgi, kui suur on inimeste vaheline distants suhtlemisel ja kui tihti nad üksteist puudutavad, saab kultuure jaotada 56 kontaktseteks ja mitte...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
112 allalaadimist
35
doc

11. klassi ajalooeksam

...nevustega varianti, nende ühtlustumisel kujunes 24 märgiga kreeka alfabeet; see võimaldas häälikud üles kirjutada sellises järjekorras nagu nad kõnes ette tulid, seda sai kohandada ka teistele keeltele; selle võtsid üle itaallased, nende variandist kujunes ladina tähestik; keskajal loodi kreeka tähestiku põhjal slaavi kiri Homeros ­ pime laulik, "Iliase" ja "Odüsseia" autor, ainsana säilinud eeposed, mõlemad pärinevad Trooja sõja eeposte tsüklist "Ilias" ­ kirjeldab kreeklaste vägevaima kangelase Achilleuse ja ülemjuhataja Agamemnoni tüli sõjasaagi pä...

Ajalugu - Keskkool
565 allalaadimist
72
doc

Riigiõigus

...a ajaks ja muudeks puhkudeks, kus on alust arvata, et normaalseteks tingimusteks määratud põhikord ei saa mõistlikul määral toimida. 10. Konstitutsiooni mõiste. Mida mõista konstitutsiooni all materiaalses ja mida formaalses tähenduses? Konstitutsioon tuleneb ladina keelsest sõnast constitutio (rajama). Konstitutsioonist saab kõnelda kas formaalses või materiaalses tähenduses. Õige on silmas pidada selle mõiste mõlemat tähendust. Formaalses mõttes on konstitutsioon üks seadus või seaduste grupp, millel on teiste seadustega võrreldes kõrgem juriidiline jõud. ...

Õigus - Tartu Ülikool
466 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...340. Milline on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord? Ülipositiivne õigus ehk teistesõnadega loomuõigus on põhi õigusnormide kogum, mis vastavad inimese loomusele. Esamlt võeti kasutusele loomuõiguse mõiste Rooma riigis seoses eraõiguse kujunemisega (ladina keeles terminiga ius naturale). Ülipositiivseks õiguseks võiks nimetada kõike seda, mida inimesed on looduselt õppinud. Loomuõigust on püüd ühendada moraalne juriidilise seadusandlusega ehk siis positiivse õigusega. Õigus seisab paljuski kõrgemal inimlikest seadusandijate toimingutest, moodustades o...

Õigus alused -
247 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...sse. Lõpuks kutsutakse ta Rooma. Thomas ühendas Aristotelismi ja Augustinusest lähtuva kristliku filosoofilise suuna. Ta "ristib" Aristotelese ära - Aristotelese õpetusest saab kristlik õpetus, mida nimetatakse domismiks. Kõik Thomase teosed on kirjutatud ladina keeles, ei õpi ära prantsuse ega saksa keelt; kõneles ka itaalia keelt. Tema teosed on ühetooniliselt akadeemilised, teoreetilised. Ei unusta esmast ülesannet - "Olen teadlik, et võlgnen Jumalale oma elu esmase ülesande - lasta tal kõigis mu meeltes ja kõnedes kõnelda." Thomase loomingu keskme...

Filosoofia - Keskkool
28 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun