Facebook Like

Otsingule "kogumispensionimakse" leiti 31 faili

kogumispensionimakse on tulumaksust vabastatud.
57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

5 1 TULUMAKS.................................................................................................................................................5 1.1 Maksu objekt ja maksuma...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
219 allalaadimist
24
doc

Ainetöö - TÖÖJÕU KULUDE ARVESTUS

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond xxxx xxxx TÖÖJÕU KULUDE ARVESTUS Ainetöö Juhendaja: xxxxxx Tallinn 2009 2 Sisukord Sisukord...

Raamatupidamine - Kutsekool
392 allalaadimist
55
pdf

ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE

TALLINNA MAJANDUSKOOL Täiskasvanute koolituskeskus Kristel Kaseleht ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE Lõputöö Juhendaja: Monika Nikitina-Kalamäe Tallinn 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
177 allalaadimist
25
docx

FIE RAAMATUPIDAMINE

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetool II R Alla Järv FIE RAAMATUPIDAMINE Aineõpetaja: Malle Kasearu Mõdriku 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Ettevõtlusega hakatakse tegelema ennekõike selleks , et endale ja oma perele äraelamiseks raha teenuda. Füüsil...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
88 allalaadimist
6
docx

Raamatupidamise alused, põhivalemid, bilanss.

Raamatupidamine Infotarbijad Sisetarbijad Ettevõtte tegevjuhtkond Teised otsustajad ettevõttes Keskastme juhid Töötajad Välistarbijad Investeerijad ( aktsonärid) Raamatpidamiskohustlaseks on: a) Eestis registreeritud era- või avalik- õiguslik juriidiline isik- b) füüsilisest isikust ettevõtja. c) Eestis registrisse kantud välismaa riühingu filiaal. Eesti...

Raamatupidamine - Keskkool
135 allalaadimist
18
doc

Majandus ja ettevõtluse alused.

tulunduslik tegevus) on igasugune tulu saamisele suunatud majandustegevus. Peale ettevõtjate võivad ettevõtlusega tegelda ka muud subjektid (isikud) nagu mittetulundusühingud, avaliku sektori asutused. Ettevõtja on ettevõtlusega tegelev isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid, mille müük on talle püsivaks tegevuseks. Ettevõtjana käitumine eeld...

Majanduse alused - Kutsekool
46 allalaadimist
16
docx

Õiguste aluste eksam

Riigi tunnused Avalik võim Territoorium Rahvas Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu (Kiris jt. 2012: 10). Riigivõimu tunnused: Ainuõigus kehtestada seadusi Ainuõigus koguda makse Ainuõigus kasutada vägivalda Otsused on kohustuslikud Omab õigust ja kohustust korraldada...

Õigus alused -
62 allalaadimist
8
docx

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse konspekt

Majandus- ja ettevõtlusõpetus Nappus ­ tuleneb suutmatusest rahuldada kõiki soove, kuna ressursid on piiratud. Nappus = vajadused > saadavad ressursid Alternatiiv ehk loobumiskulu ­ tähistab parima alternatiivse võimaluse maksumust, millest loobutakse valiku tegemisel. Kasumimotiiv ­ ettevõtte peamine eesmärk on teenida kasumit....

Ettevõtluse alused - Keskkool
18 allalaadimist
10
docx

Fie maksud referaat

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majanduse õppetool R11 KÕ1 Kristel Teppe Fie maksud REFERAAT Mõdriku 2013 SISUKORD FIE MAKSUD Tulumaks FIE maksab tulumaksu kalendriaasta ettevõtluse tulude ja kulude vahelt, lisaks on veelpaar muud mahaarvamist. Varem nimetati seda arusaadavalt maksustavaks tuluk...

-
25 allalaadimist
19
docx

Töötasu arvestus

Töötasu arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Töötasu arvestuse regulatsioon 3 Dokumentatsioon 4 Töötasu arvestamine 5 Deklareerimine 6 Puhkuse arvestuse üldine korraldus 7 Puhkusetasu arvestus 8 Finantsarvestuses puhkusetasu kajastamine 9 Inventeerimine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimisel: ·tead palga maksmise korda; ·tead palgast tehtavaid kinnipidami...

Majandusarvestus - Kutsekool
67 allalaadimist
11
docx

Maksustamise olemus

Maksustamise olemus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Maksustamise põhimõtted ja reguleerivad seadused 3 Riiklikud ja kohalikud maksud 4 Ettevõtlus ja maksustamine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead maksusüsteemi aluseid; ·tead riiklikke ja kohalikke makse; ·oskad otsida infot maksude kohta; ·oskad hinnata ettevõtluse maksustamist. 2 Maksustamise põh...

Majandusarvestus - Kutsekool
37 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

Tallinna Tehnikaülikool Majandusarvestuse instituut FINANTSARVESTUS Loengukonspekt Koostanud lektor Iivi Maspanov SISUKORD SISUKORD ......................................................................................................................... 2 1. MAJANDUSARVESTUS...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
146 allalaadimist
20
docx

Arvestuse alused kokkuvõte kaugõppele

Raamatupidamise ajalugu. Kes oli Luca Pacioli? Arvepidamise algus 10 000 a tagasi. Arvepidamise ajalugu sai alguse Lähis-Idast, mil muistste templi preester loendas vara.Vajadus statistilise arvepidamise järele tekkis seoses linnastumise ja riikide tekkega.Arvude märkimine sümbolitena on vanem kui kirjaoskus. Üks esimesi kirjalikke numbrisüsteeme leiutati s...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
80 allalaadimist
12
docx

Maksud ja määrad

MAKSUD JA MÄÄRAD Mis on maksud? Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning mille...

Maksundus - Kutsekool
26 allalaadimist
26
doc

ARVESTUSTE ALUSED 7.-8. nädala konspekt

ARVESTUSTE ALUSED 7-8 nädal BILANSI VÄLJAVÕTE Lühiajalised kohustused Laenukohustused Võlad ja ettemaksed Lühiajalised eraldised Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused Muud pikaajalised võlad Pikaajalised eraldised Omakapital Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses Ülekurss Oma osad või aktsiad (miinus) Kohustu...

Arvestuse alused -
27 allalaadimist
52
xls

Finantsraamatupidamise õppeptaktika

78 Puhkusekohustus 4,209.17 Käibemaks 63,408.19 Sotsiaalmaks 2,325.15 Töötukindlustusmakse 211.38 Üksikisiku tulumaks 1,138.19 Ettevõtte tulumaks 70,524.11 Kogumispensionimakse 45.04 Dividendivõlad 265,305.00 Võlad ja ettemaksed kokku 536,213.02 Lühiajalised kohustused kokku 557,613.02 Pikaajalised kohustused Laenukohustused Kapitalirendi kohustus 16,800.00 Pikaajalised kohustused kokku 16,800.00 Kohutused kokku 574,413.02 Omak...

Finantsraamatupidamine - Kutsekool
13 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamatupidamise korraldamine *Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonid...

Raamatupidamine -
9 allalaadimist
16
docx

Majanduse mõisted

Sõlmida töövõtjatega lepunguid. Kuni kaks nädalat võib olla suuline töölepingut. Äriplaan on ettevõtja kirjali document oma ettevõtte äriideedest ja eesmärkidest ning nende saavutamise võimalusest. Äriidee on idee, mille eesmärk on teenida kasumit. Hea äriidee omadused: uuenduslik iseloom, orienteeritus tarbijale, turu valmisolek äriidee realiseerimiseks. Kogumispensionimakse 2% Üksikisiku tulumaksumäär 20% RPK sotsiaalmaksumäär 33% SM maksmise aluseks olev kuumäär 355 eurot, tööandja minimaalne SM kohustus 117,15 eurot. Miinimum töötasu aastal 2015 kuus 390 eurot, tunnis 2.13 eurot. Maksuvaba tulu kuus 154 eurot, aastas 1848 eurot. Töötuskindlustusmakse 1,6% (töötaja) ja 0,8% (tööandja). Fiskaalpoliitika on riigi eelarvepoliitika. Situatsioonikohane fiskaalpoliitika nõuab valitsuse s...

Majandus -
24 allalaadimist
38
docx

Tööjõu maksustamine Eestis ja Euroopa Liidus

aastal. Seejärel antakse ülevaade peamistest muudatustest, mis on toimunud tööjõu maksusüsteemis ning lõpetuseks kirjeldatakse, kuidas võib muutuda tööjõu maksukoormus tulevikus. 2.1 Tööjõumaksud ja -kulud Eestis loetakse tööjõumaksudeks järgmiseid makse: tulumaks (21%), töötuskindlustusmakse (2%) ning kogumispensionimakse (2%). Lisaks on töötajal võimalik kasutada tulumaksuvaba miinimumi (144€kuus), mille pealt töötaja oma brutopalgast makse maksma ei pea ning see ühtlasi vähendab ka töötaja maksukoormust. Täiendav maksuvaba tulu esineb veel pensioni korral (210€kuus) ning rakendub ainult I ja II samba pensioni saajatele. Lisaks on olemas täiendav maksuvaba tulu tööõnnetuse- või kutsehaigusehüvitise korral (64€kuus) ning sell...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

Võlad Passiva 2529 Isiku tulumaksu intressivõlg Võlad Passiva 2530 Töötuskindlustusmakse Võlad Passiva 2539 Töötuskindlustusmakse intressivõlg Võlad Passiva 2540 Kogumispensioni maksed Võlad Passiva 2549 Kogumispensionimaksete intressivõlg Võlad Passiva © 2014. Janek Keskküla 10 2550 Sotsiaalmaksu võlg Võlad Passiva 2559 Sotsiaalmaksu intressivõlg Võlad Passiva Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud 2570 kuludelt ja erisoodustustelt...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
18 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun