Facebook Like
Add link

Arvestuse aluste ajalugu - sarnased materjalid

tsid, paberraha, luca, kasutamisel
2
xlsx

Arvestuse aluste kodutöö

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL Arvestuse alused Kodune töö nr.1 Kuupäev: Üliõpilane: Rühm: ALGBILANSS Aktiva Passiva Kassa 3 500 Kreeditorid 10 500...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
107 allalaadimist
6
docx

Majandusarvestuse ajalugu

Lihula Gümnaasium Majandusarvestuse ajalugu Referaat Koostaja: Merili Männilaan 10.klass Juhendaja: Liina Vaimla Lihula 2014 Esialgsed kindlad andmed raamatupidamisest pärinevad 7000 aasta tagusest Mesopotaamiast. Veel on leitud märk...

Ettevõtlus alused - Keskkool
1 allalaadimist
8
odt

Majandusarvestuse ajalugu

LIHULA GÜMNAASIUM 10.klass Kristi Malk MAJANDUSARVESTUSE AJALUGU Referaat Juhendaja: Liina Vaimla Lihula 2015 Majandusarvestuse ajalugu Majandusarvestus kui süsteem on arenenud aastasadu, kui aus olla siis isegi aastatuhandeid. Mistõttu on vale arvata, ...

Majandusarvestuse alused - Keskkool
22 allalaadimist
4
doc

Majandusarvestuse ajalugu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool IR Imbi Orumägi MAJANDUSARVESTUSE AJALUGU Essee Aineõpetaja: Siiri Luts Vinni 2012 Majandusarvestuse ajalugu Raamatupi...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
185 allalaadimist
8
odt

Arvepidamise ajalugu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool R15KÕ Mairit Mattis ARVEPIDAMISE AJALUGU Õppejõud: Siiri Luts, Ma Mõdriku 2015 Majandusarvestus on arenenud aastasadu, isegi aastatuhandeid. Väga vale oleks arvata...

Ettevõtlus alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

RAAMATUPIDAMISARVESTUSE ÜLDISELOOMUSTUS: Arvestuse mõiste ja terminoloogia: Arvestuse abil kajastatakse varade seisukorda ja liikumist. Ehk siis pannakse kirja kust varad tulevad ja kus neid kasutatakse. Arvestust peetakse selleks, et kontrollida ettevõtte tegevust ja suunata arengut. Arvestus on oma olemuselt ärik...

Arvestuse alused -
37 allalaadimist
11
doc

Arvestuse alused kokkuvõte

Kordamisteemad kontrolltööks Õppeaine arvestuse alused, 1. Arvepidamise ajalugu, Lähis-Ida roll 2. Luca Pacioli 3. Majandusarvestuse olulisus ja otstarve 4. Majandusarvestuse valdkonnad: kuluarvestus, finantsarvestus, maksuarvestus, finantsanalüüs, auditeerimine, finantsjuhtimine, eelarvestamine ehk finantsplaanimine, juhtimisarvestus. Nen...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
224 allalaadimist
20
docx

Arvestuse alused kokkuvõte kaugõppele

Kordamisteemad õppeaines arvestuse alused 1. Raamatupidamise ajalugu. Kes oli Luca Pacioli? Arvepidamise algus 10 000 a tagasi. Arvepidamise ajalugu sai alguse Lähis-Idast, mil muistste templi preester loendas vara.Vajadus statistilise arvepidamise järele tekkis seoses linnastumise ja riikide tekkega.Arvude märkimine sümbolitena on v...

Arvestuse alused -
84 allalaadimist
3
docx

Arvestuse alused kokkuvõte

1)Arvepidamise ajalugu: kes oli Luca Pacioli, kust sai arvepidamine alguse? Tänapäeval kehtiva ja toimiva arvestuse alused on esmakordselt kirja pannud Luca Pacioli aastal 1494 2)Mis on ettevõtte majandusaasta aruanne, millal see koostatakse? Aastaaruanne koosneb erinevatest aruannetest, mille koostamiseks on ette nähtud kindlad vormid ja mille eesmärk on anda ülevaade firma finantsseisust, majandustulemustest ja raha...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
19
doc

Arvestuse Alused

Majandusarvestus Kaugõppe osakong ARVESTUSE ALUSED Ainetöö Üliõpilane: Juhendaja: Aino Sillamaa Tallinn 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS......................................................................................................................

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
4
docx

Arvepidamise ajalugu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool R13KÕ1 Kristina Mägi ARVEPIDAMISE AJALUGU Essee Õppejõud: Siiri Luts, Ma Mõdriku 2013 Arvepidamise alguse aega ja põhjust täpselt ei oska keegi öelda,...

Majandus -
21 allalaadimist
54
docx

Rahvusvaheliste suhete ajalugu

I arvestuse teemad 1. ANTIIKAEG – EGIPTUS, SUMERID, ASSÜÜRIA, FOINIIKLASED Nii Egiptuse kui Sumeri tsivilisatsioon tekkis niisutusel põhineva viljelusmajanduse baasil. Seejuures oli mõlemal juhul riikide tekke peapõhjuseks arvatavasti nimelt vajadus rajada ja korras hoida ulatuslikku irrigatsioonisüst...

Rahvusvaheliste suhete ajalugu -
2 allalaadimist
5
pdf

2 arvestuse material

...t. Kõik need impulsid, emotsioonid ja tunded paiknevad vaheajus, mis on sama hästi arenenud ka paljudel teistel loomaliikidel, eriti imetajatel ja lindudel. Loomade närvisüsteem arenes nagu meiegi oma ning tegelikult ei lahknenud meie evolutsiooniline ajalugu enne, kui meie kesksed närvisüsteemi omadused juba eksisteerisid. 5. Miks on inimelu pühaduse tees spetsiesistlik? Usutakse, et inimelu on püha ning seda tuleb iga hinna eest kaitsta. Näiteks, kui sünnib ajukahjustusega laps, kellel pole kunagi võimalus elada normaalset elu,...

Keskkonna filosoofia - Eesti Maaülikool
45 allalaadimist
43
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...rjumaa, oma kohad oli ära vahetanud Tartumaa ja Virumaa. Petserimaad tuleb rahvastiku suhtes välja tõsta: rahvastikutihedus suurem ja loomulik iive suurem kui teistest maakondades. Suurema loomuliku iibe tagasi Venemaalt tulnud. Arvestatud vaid maapiirkondi, linnad jäetud arvestusest kõrvale. Maakonnad moodustasid II astme kohaliku omavalitsuse. Mitmetes ringkondades arvati, et maakondade omavalitsus on ülearune. Eriti tugevnesid sellised arvamused 1930. alguses, kui Eesti vaevles majanduskriisi all. Vabadussõjalised esitasid riigikogule ka mitmed eelnõud, aga ri...

20. sajandi euroopa ajalugu -
27 allalaadimist
8
doc

Arvestuse küsimused ja vastused

...SIVIILÕIGUSSUHE üks mahukamaid õiguse harusid. Reg. varalisi suhteid ühiskonnas, sältumata subjektidest (üksikisik, organisatsioon, riik). Neid varalisi suhteid reg. autonoomse meetodi abil. Seadused, mis kuuluvad tsiviilõiguse harusse: Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus (20. jun. 1991. a.) TSIVIILÕIGUSSUHTE MÕISE JA OBJEKTID ja SISU Tsiviilõigusliku suhte subjektid (isikud) Tsiviilõiguse suhte subjektideks on isikud. Isik võib olla kas füüsiline või juriidiline. (varaliste suhete pinnal tekivad tsiviilõiguslikud suhted) Tsiviilõiguses võib õigussuhte subjek...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
343 allalaadimist
224
ppt

Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt

... · organisatsiooni kultuuri mõjutavaid meeskonnatöö tegureid; · juhtimiseks vajaliku info kogumisena kasutatava tagasiside korraldamise ning auditite läbiviimise põhimõtteid; · lennunduses kvaliteedijuhtimisele seatud nõudeid. Hindamisviisid ja -kriteeriumid · Arvestusele pääsemise tingimused: Osalemine 20-tunnises loengutsüklis (esitatud essee vastavalt loengust puudutud teema kohta) · Arvestuse kujunemine: Arvestustöö, vabavastustega testi vormis · Võlgnevuste likvideerimise võimalus: Järelarvestus · Hindamisviis: Arvestus, õiged vastused vähemalt ...

Kvaliteedijuhtimise alused - Eesti Lennuakadeemia
157 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...otlik ja kiire peale- ning mahalaadimine • võimaluse pakkumine „uksest ukseni” liikluseks Lennukikere piiratud mahtude tõttu peavad laadimisühikud olema valmistatud arvestusega, et kogu lennukikere kaubaruum saaks maksimaalselt ära kasutatud. Praktika on näidanud, et tarne- ahelas on lennuvedude pudelikaelad lennukid ise. ...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...olt varade juurdekasvu vahest ehk 25 000 krooni. Sel moel suureneb mõlema abikaasa vara ühepalju. Kui vara suureneb võrdselt või ei muutu, ei ole kummalgi vaja midagi nõuda. Varalahusus - tekib samuti poolte kokkuleppel abiellumisel või seatakse vara juurdekasvu tasaarvestuse vararežiimiks abieluvaralepinguga. Varalahususe korral käsitletakse abikaasasid varalistes suhetes üksteisest eraldiseisvate isikutena, kes ei ole teineteisega abielus 382. Mis on sugulus? Kui üks isik põlvneb teisest, on nad otsejoones sugulased. Otsejoones sugulased on ülenejad ja alane...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

... 116 vähem kui 48 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb summeeritud tööaja arvestuse korral seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 36 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval. 322. Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse? Osalise tööajaga ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

...T Parandatud väljaanne Koostanud: Monika Nikitina-Kalamäe, Ainika Ööpik-Vaade Tallinn 2015 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE........................................................................... 3 1.1 Majandusarvestuse olemus ............................................................................................... 3 1.2 Majandusarvestuse liigid .................................................................................................. 4 1.3 Arvepidamise ajalooline taust .....................................................................

Raamatupidamise alused - Kutsekool
55 allalaadimist
5
doc

Rahanduse aluste arvestuse vastused

RAHANDUSE ALUSED 1. devalveerimise mõiste Seadusandlik rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine v paberraha kursi alandamine. Võib olla rahareformi üks viise. 2. rahanduse tekkimise eeltingimused Riik; valitsema peavad kaubalis-...

Rahanduse alused - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist
6
doc

Rahanduse aluste KT küsimuste vastused

...elarve täitmist Eestis? Rahandusministeeriumi eelarve osakond 65. Riigieelarve muutmise seadus ja lisaeelarve Riigieelarve eeln6u muutmise ettepanekule,mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise,kulude suurendamise v6i ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused,mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad.Riigikogu ei tohi kustutada ega vähendada riigieelarve eeln6us muude seadustega ettenähtud v6i riigikogu poolt ratisfitseeritud välislepingutest tulenevaid kulusid 66. Riigieelarve täitmise p6him6te 1)Täitmist korraldab rahandusministeeriu...

Rahanduse alused - Eesti Maaülikool
145 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...na teatud arengutasemele jõudmiseks peavad tulnukad ootama sajandeid või isegi tuhandeid aastaid, nii nagu seda teeme meie. Ja ükski eksperiment ei saa kesta nii kaua – oodates ja jälgides sadu tuhandeid aastaid. Kogu tulnukate tegevus inimsooga algas nende aja arvestuse järgi alles tegelikult suhteliselt lähedases minevikus ja on praegugi ka veel tegevuse faasis. Mis meile eksisteeris ajaloos mingisugune sündmus kaua aega tagasi, on nende jaoks toimunud see alles näiteks mõni hetk tagasi. See on sellepärast nii, et seda võimaldab ajamasina tehnoloogia ...

Üldpsühholoogia -
69 allalaadimist
40
pdf

Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2016

...nnatõusu õhutab ka inimlik kadedus – nähes, et nende naaber on saanud kiirelt rikkaks, tahavad paljud seda järele teha. Seda kõike võimendab finantsvõimenduse kasutamine: ostumaania faasi jõudes ei hooli inimesed enam riskidest, vaid haaravad võimalustest, mis aitavad kiirest hinnatõusust kasu saada. Kui jõuab kätte faas, kus ettevaatlikuma investorid otsustavad välja sellest astuda, siis hinnatõus peatub, ja teised hakkavad oma positsioone likvideerima. See toob kaasa hinnalanguse. 52. Börsikrahhi teke Börsikrahh on äkiline aktsia...

Rahanduse alused - Eesti Maaülikool
77 allalaadimist
18
docx

Teadustöö alused

... Sügis 2014 Vaata läbi kõik õisi materjalid ja iga küsimuse juures oska tuua ka näiteid. Oska korrektselt viidata ja refereerida ja muud sellist,kui ta teksti ette annab. Alltoodud küsimused on mõeldud abiks valmistumisel teadustöö aluste kursuse arvestuseks. Palun mitte arvata, nagu peaks arvestuse küsimused olema tingimata alltoodud küsimustega kokkulangevad või pärinema nende küsimuste hulgast. 1. Milliseid erinevaid tunnetussüsteeme on ja milles seisnevad nende iseärasused? Filosoofiline tunnetus- ei ole loomadel. Fil...

Teadustöö alused -
19 allalaadimist
8
docx

Rahanduse arvestuse konspekt

...ooni puudumist. Kestis 1919-1939. 7. Bretton woodsi süsteem ja selle olemus Rahakursside süsteem, mis toetus kullale ja dollarile, mille tunnusteks olid fikseeritud vahetuskursid, vabakaubandus ja dollari kasutamine põhivaluutana. Kestis 1944-1971. 8. Raha ajalugu Eestis 1918 ­ Eesti Mark. 1928 ­ Eesti Kroon (vahepeal devalveeriti). 1940 ­ Rubla. 1941 ­ Saksa mark. 1944 ­ Rubla. 1992 ­ Eesti Kroon. 2011 ­ Euro. 9. Rahasüsteemide liigitus Rahasüsteem on välja kujunenud ühiskondlikust kokkuleppest ning on reguleeritud seadusega. Põhielemendid on: Rahaühik, ...

Rahanduse alused -
37 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...e registris tuleb lõpetada kõik lattu saabunud kaupade arvelevõtmise toimingud. Väljuvate saadetiste registris tuleb lõpetada kõik saadetiste väljastamisega seotud toimingud. 3. Laoarvestusse võetakse tagasi pikka aega väljastuse ootel seisnud, laoarvestusest maha võetud kaubad. 4. Korrastatakse hoiukohad (hoiukohal võivad olla ainult tooted, mis on kirjeldatud sellel hoiukohal laoarvestusprogrammis, tooted seatakse korrapäraselt, eemaldatakse pakkematerjalide jäägid jne). 5. Veendutakse, et vastuvõtu- ja loovutusalal paikneva...

Logistika alused - Kutsekool
166 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

... ·Ülesanne:1. Miks rivi ja staabi vahel tekivad vastuolud? (vastuolude põhjused) 2. Millised on kooskõla suurendamise võimalused? TEEMA 11: Personalijuhtimine Personalijuhtimise funktsioonid: -töötajate valik -töötajate treenimine -personali arvestuse pidamine -kollektiivvaidluste lahendamine -organisatsioonisiseste muutuste juhtija roll Personalitöö eesmärgid ·1. Efektiivselt töötava personali ligimeelitamine ·2. Personali efektiivsuse suurendamine ·3. Efektiivse tööjõu säilitamine Personalijuhi võtmerollid ·1...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
203 allalaadimist
10
doc

TÄHELEPANEKUD ARVEPIDAMISE AJALOOST

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool TÄHELEPANEKUD ARVEPIDAMISE AJALOOST Kodutöö Mõdriku 2014 Tähelepanekud arvepidamise ajaloost 1. Majandusarvestus kui süsteem on arenenud tegelikult juba aastatuhandeid. Raamatupidamise tekkimise põhjuseid ja a...

Arvestuse alused -
13 allalaadimist
10
doc

Rahanduse alused arvestuse kordamisküsimused 2011

...s · ühtlus · jagatavus · äratuntavus 6. Raha likviidsuse püramiidi olemus: · Sularaha · Krediitkaart · Jooksevkonto · Lühiajalised riigi võlakirjad · Pikaajalised riigi võlakirjad 7. Raha ajalugu Eestis: · Kuni 1918 valitsejariigi raha · 1918 eesti Mark · 1928 Eesti kroon · 1940 Vene rubla · 1941 idamark · 1944 Vene rubla · 1992 EEK · 2011 EURO 8. Maastrichti kriteeriumid. · Riigi rahandus. Valitsussektor...

Rahanduse alused - Eesti Maaülikool
191 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...ine, kuna täitmisega saavutatakse kohustuse eesmärk. Kohustus tuleb täita vastavalt lepingule või seadusele. Kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil. 1. Tasaarvestus. Tasaarvestusega lõpevad võlasuhted sageli. Kui mõlemal poole on teineteise suhtes nõuded, on otstarbekohane teha nende vahel nõuete tasaarvestus. Kui kaks isikut (tasaarvestuse pooled) on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool oma nõude teise pool...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
379 allalaadimist
30
docx

Otsustusprotsessi kordamisküsimused

...oonutavate) tegurite ja kõrvaliste subjektide mõju tulemustest ­ see kergendaks oluliselt näitajate võrreldavat tähtsust kompleksse kasulikkuse hindamise kriteeriumis peegelduvate kaalude (kordajate) väljatöötamist. Eelkõige peab selline puhastamine toimuma rahvamajandusliku arvestuse (statistika) raames ja analüütiliste näitajate väljatoomise käigus. · eri kriteeriumides sisalduvate ühtede ja samade majandustegevuse aspektide kordusarvestuse elimineerimine ­ selline korduvarvestus segab oluliselt näitajate võrreldavate tähtsuskordajate (kaalude) väljatöötamist, sest erinevaid ...

Otsustusprotsessi alused - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
2
docx

Konspekt arvestuse aluste esimeseks testiks

...vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, v.a omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist; kasum ­ Tulud ületavad kulud kahjum ­ kulud ületavad tulud Eesti hea raamatupidamistava - rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava kõrgem juhtorgan ­ seaduse, põhikirja või põhimääruse alusel moodustatud raamatupidamiskohustuslase organ, kes teostab vahetut järelevalvet tegevjuhtkonna üle (näiteks äriühingu nõukogu) Majandusaastaks on kalendriaasta/12 kuud, kui raamatupidami...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun