Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND - sarnased materjalid

algama, koosta, suhtumise, kohanimede
4
doc

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND Arutluse e essee kirjutamise eesmärk on saada teada  mida õpilane teab  kuidas ta mõtleb  kuidas ta oskab oma teadmisi kasutada Arutlus omab ühisjooni arutleva kirjandiga. Arutluse osad on  sissejuhatus. See ei tohi olla liiga pikk ja peab ärat...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
3
docx

Muusika retsentsiooni kirjutamise juhend

RETSENSIOONI KOOSTAMISE JUHEND Aive Skuin, Loo Kool Kuulamis- ja arutlemisoskus on vajalik igale inimesele. Muusika puhul on üheks võimaluseks mõtiskleda kontserdil või muusikaetendusel kuuldu üle ja püüda oma arvamust avaldada ning põhjendada. Et ennast arusaadavalt väljendada, tuleb kasuks muusikaliste oskussõnad...

Eesti keel - Põhikool
2 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

Arutluse kirjutamisest 1. HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2...

Kirjandus - Keskkool
366 allalaadimist
2
rtf

Arutluse kirjutamise juhised

ARUTLUSE HINDAMISJUHEND (25 punkti) 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, ...

Ajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
2
doc

Arutluse Hindamise Juhend

Arutlus ei vasta teemale – 0 punkti Töö struktuur 2 p 0 Kirjutamist on alustatud, töö ei vasta arutluse ülesehituse üldnõuetele. 1 Arutlus on osaliselt struktureeritud. 2 Teksti ülesehitus on arutluse üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). Näited, faktid 4 p 0 Teemakohased näited ja/või faktid puuduvad või on mittetõesed. 1 On esitatud mõni teemakohane näide ja/võ...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Arutluse kirjutamise põhimõtted

ARUTLUSE KIRJUTAMISE PÕHIMÕTTED 1) Teema avamine · veenduge, et mõistsite teemat või küsimust õigesti · kujundage teema suhtes oma seisukoht 2) Vastuse kavandmine (võimalused): · loogiline kava, kus on teemad ja alateemad (N: see siin on loogiline kava ...

Kirjandus -
1 allalaadimist
4
pdf

Ajaloo arutluse hindamisjuhend

Ajaloo  arutluse  hindamisjuhend     Arutlust  hinnatakse  hindamiskriteeriumide  alusel  25  punktiga     2p  töö  struktuur  vastab  arutluse  nõuetele:   0p  esitatud  on  ainult  teemaarendus,  töö  ei  ole  struktureeritud;   1p  töö ...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
11
ppt

Ajaloo arutluse kirjutamine

Ajaloo arutluse kirjutamine Ettevalmistus Vali ettevalmistuseks kaks teemablokki, juhul kui ühe kohta sõnastatud teema ei ole hea, on tagavaravariant Eelista mustandi läbikirjutamisele kava ­ säästab aega ning aitab paremini fokuseerida Teema valik Ära võta kõige lihtsam teema, võta k...

Ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
51
pdf

Turundusplaani koostamise juhend

... c. kliendisegmentide kirjeldamine ja sihtsegmentide määratlemine; d. konkurentsianalüüs; e. sihtturgude kirjeldamine. Punktide a, d ja e osas tuleb plaani koostaja(te)le esimesel võimalusel anda ülesanne alustada info kogumisega ja punktide lahtikirjutamisega. Hiljem vaadatakse need veel kord ühiselt üle. Punktid b ja c valmivad ühistööna; 3. eesmärkide, sh turunduseesmärkide püstitamine; 4. turundusprogrammi määratlemine (ja toetuse taotlemise puhul hinnapakkumiste kogumine); 5. turundusstrateegia sõnastamine; 6. tegevuskava koostami...

Ainetöö -
141 allalaadimist
1
docx

Muusika retsensiooni kirjutamise juhend

RETSENSIOONI KIRJUTAMISE JUHEND Kuulamis-, arutlemis- ja reflekteerimisoskus on vajalik igale inimesele. Muusika puhul on üheks selliseks võimaluseks kontserdil kuuldu üle mõtiskleda ja püüda oma arvamust avaldada ning põhjendada. Et ennast arusaadavalt väljendada, tuleb kasuks teadlik muusikaliste oskussõnade kasutam...

Muusika - Põhikool
3 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...a nii, et sisu oleks üheselt arusaadav. Kõik vajalikud mõisted tuleb defineerida ja kasutada neid alati samas tähenduses. Tuleb hoiduda uute terminite väljamõtlemisest seal, kus need on juba olemas. Selgus tähendab ka ülesehituse otstarbekust (nii lihtsalt kui võimalk), arutluse loogilisust ja ratsionaalsust, sõnastuse täpsust ja selgust. Kriitilisus Olemasolevaid seisukohi tuleb vaadelda kriitiliselt. Nende hulgas võib olla meelevaldseid järeldusi, tõestamata ja puudulikult tõestatud väiteid, oletusi, mida pakutakse tõe pähe jne Ka enda seisukohtade suhtes peab olema k...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
399 allalaadimist
2
doc

Arutluse hindamine

Heas arutluses on ­ sissejuhatus, kus selgitatakse, mis see on, millest üldse kirjutama hakatakse - teemaarendus­ selleks on hea panna kirja 3-4 kavapunkti, millest soovid selle teemaga seoses rääkida - seejärel kirjutada iga kavapunkt pikemalt lahti, tuues iga punkti juures ka konkreetseid näited või illu...

Kirjandus -
1 allalaadimist
1
odt

Retsensiooni kirjutamise abi

Retsensiooni kirjutamise juhend Kuulamis-, arutlemis- ja reflekteerimisoskus on vajalik igale inimesele. Muusika puhul on üheks selliseks võimaluseks kontserdil kuuldu üle mõtiskleda ja püüda oma arvamust avaldada ning põhjendada. Et ennast arusaadavalt väljendada, tuleb kasuks teadlik muusikaliste oskussõnade kasutam...

Kirjandus - Põhikool
15 allalaadimist
40
doc

Loo KK uurimistöö koostamise juhend

...ras. Seejärel esitatakse uurimise käigus saadud tulemused (joonised, tabelid, diagrammid jne) ja nende analüüs (selle osa võib paigutada ka kolmandasse peatükki). Võimalusel võrdleb autor töö käigus saadud tulemusi varem kirjanduses esitatud seisukohtadega. Arutluse käigus peavad selguma autori isiklikud seisukohad uurimistulemuste kohta. Tulemused tuleb anda teadusliku kirjanduse jaoks väljakujunenud stiilis (kiretult, lakooniliselt ja täpselt), nende tähendust kommenteerimata. 2.5 Kokkuvõte Kokkuvõttes tuleb välja tuua omapoolsed ...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...äesolevas töös saadud tulemuste ja kirjanduse ülevaates esitatu vahel ning pakutakse leitud erinevustele/sarnasustele põhjendusi või selgitusi. Arutelus tuuakse välja järeldused ja üldistused ning arutletakse nende kehtivuse üle. Arutluse käigus peavad selguma autori isiklikud seisukohad uurimistulemuste kohta. Tehakse soovitusi uurimistulemuste rakendamiseks või täiendavateks uuringuteks. Kui uurimuses olid püstitatud hüpoteesid, analüüsitakse siin seda, kas hüpoteesid leidsid kinnitust või mitte. Ka hüpoteese vaid osa...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
8
doc

Inglise keele riigieksami kirjutamise spikker / suur kokkuvõte

...ce) ja tõestatakse/toetatakse seda siis näidete, arvude võitsitaadiga (supporting evidence). Oluline on, et igas lõigusräägitakse ainult ühel teemal, ega hüpata ühelt argum endiltteisele. Viimane lõik moodustab kokkuvõtte ja peaks esimeseslauses võtma eelpoolt oodud arutluse kokku ning seejärel lisamasellest tuleneva lõpumärkuse. · Expressing opinions Introduction State the topic and your own opinion clearly without using too many personal opinion words Main body (para. 2 - 4) Give the first, second and third argument and examples or reasons to support your opini...

Inglise keel - Keskkool
106 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

...ub üliõpilaste orientatsioon mingis teadusvaldkonnas. Nendes töödes selgub üliõpilaste oskus iseseisvalt probleeme püstitada ja neid lahendada ning anda soovitusi oma eriala praktiliste küsimuste lahendamiseks. ,,Sügava ja täpsema mõtlemise ja õppimiseni jõuad enam kirjutamise kui vaid lugemise ja kuulamise abil." (Longa 1987; tsit. Lindberg 2001 järgi). Õppeperioodi vältel koostatakse järgmisi kirjalikke töid: seminaritööd (esseed, referaadid, mõistekaardid, portfooliod, miniuurimistööd, praktikatööd jms), praktika aruanne, kursusetöö ja diplomitöö. Käesoleva juhendi ee...

Eesti keel - Kutsekool
214 allalaadimist
18
doc

Kes peaks valitsema?

... pluralismi ega mitmekesisust. Hind, mida meil tuleb üldise tahte eest maksta, on liiga kõrge. Rousseau süsteem vajab niisiis parandamist. Ja tegelikult võime nende kriitikate valguses osutada veel ühele veidrusele Rousseau ideaalses politeias, mis on senises arutluses jäänud märkimata. Selleks on tõelise poliitilise osaluse määr, mida Rousseau lubab. Ehkki Rousseau kodanikke kutsutakse regulaarselt hääletama, näib ta mõnevõrra paradoksaalselt mitte pooldavat nende liiga aktiivset osavõttu poliitikast. Esiteks, nagu nägime, ei poolda ta demokraatlikku assa...

Eetika - Keskkool
4 allalaadimist
10
doc

Kirjandi abi

... demonstreerida oma teadmisi ja lugemust, mitte teksti ilmekamaks muuta; · kui tsiteerimisel eksitakse autori või teose nimega või õigekirjaga. Õige tsiteerimise vajalikkus: · Kontekstist välja kistud tsitaat iseloomustab abitut kirjutajat ja kahandab arutluse kaalukust. · NÄIDE 1: On kevad. Kõige ilusam ja tähtsam minu elus. Hinges oleks justkui pabin, käsi väriseb, hoides pliiatsit ja mõeldes oma esimesele tähtsale eksamile. "Olla või mitte olla?" küsis juba Hamlet, kui ei teadnud, mida teha. Sama küsimuse võin ...

Eesti keel - Keskkool
902 allalaadimist
12
pdf

Mis on arutlev kirjand?

...ndala keskse idee või mõtte võib leida valmis märksõnana kirjandi pealkirjast või tuletada ise teemast lähtuvalt, neid võib olla kaks või enam. *Mõistekaart ­ see on edasiarendatud mandala, kus tekivad märksõnade ahelad, moodustuvad rühmad kindlate tunnuste alusel. Arutluse aluseks võib olla järgmine ahel: teema ­ alateema ­ probleem ­ probleemi sisu ­ näited ­ lahendused. *Kuubi-meetod ­ viis, mis võimaldab analüüsida nähtusi ja neis sisalduvaid probleeme kuuest lähtepunktist: 1.kirjeldamine; 2.võrdlemine; 3.analüüsimine; 4.üldistamine; 5.rakendamine; 6.argum...

Eesti keel - Põhikool
124 allalaadimist
15
odt

Argumenteermine

...Argumenteerimine ja loogika 4.1 Loogikalised vead ja eksimused tõestuse demonstratsioonis Tõestuse demonstratsiooni loogikaliste vigade alla kuuluvad need vead, mis esinevad tavaliselt igat liiki süllogismides. Mõistet eksimus kasutatakse juhul, kui tahetakse rõhutada arutluse viga, mis tuleneb veendumuste mittevastavusest tegelikkusele. Eksimus on ettekujutuste ja hoiakute mittevastavus asjaolude objektiivsele seisule.9 Seejuures eristatakse ratsionaalset ja irratsionaalset eksimust. Ratsionaalse eksimuse põhjuseks on teaduslike vahendite piiratus teadmiste formaliseerimisel...

Eesti keele väljendusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

... Tekstiloome oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; Arutlusteema leidmine ja sõnastamine asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. oskab kirjutada elulugu, avaldusi, seletuskirju Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, ja taotlusi; järeldus. seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, või toimingu eesmärgiga ja teiste tekstidega; tekstilõigu ülesehitus. Lõikude järjestamise vahendab kuuldud j...

Kirjandus - Keskkool
17 allalaadimist
10
odt

Kõik eetikast

...egu kahjustab rohkem tegijat kui ohvrit; moraalne puhtus on hinge tervis; pahe tõeline (sügavaim) põhjus on võhiklikkus. Platoni (Sokratese õpilane) arvates põhineb moraalne puhtus intellektil, s.o hingelise tasakkalu ja harmoonia võib saavutada intellektuaalse arutluse ja enesearendamise kaudu. Moraali aluseks on objektiivne idee voorustest ja inimese hing on võimeline tunnetama seda sisemise uurimise ja püüdluse kaudu, lülitades välja teda segavad meelelised tajud. Aristoteles (Platoni õpilane) sidus moraalsust vähem intellektiga, rohkem isiksuse iselo...

Eetika - Kutsekool
279 allalaadimist
5
odt

"20-sajandi kirjandus" õpiku 5. klassi õpiku analüüs

Eesti keele õpik 5. klassile Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul 2012 Õpikust ei ole ilmunud e-tundi ega digiversiooni. 1.Põhjalikuma vaatluse all on õpikus sõnavara, häälikuõigekiri, suur ja väike algustäht, jutu ning arutluse kirjutamine, käänamine ning lausete liigid. 2. Iga peatükk algab sissejuhatusega, mis pakub teemaga seotud sõnavara- ja arutlusülesandeid, ning lõpeb suurema, teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele jä...

Eesti keel - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
7
docx

18. sajandi usuliikumised kui usutunde süvendajad ja rahvahariduse etendajad Eestis.

...i 18. sajand eesti rahva seisukohalt üldiselt troostitu. Aeg, mida Lääne-Euroopas tunti kui filosoofilist sajandit, kui valgustussajandit, kui inimõiguste väljakuulutamise sajandit jne, oli eesti rahvale pigem sõdade ja pimeduse sajandiks. Ajaloo arutluse hindamisjuhend. Arutlust hinnatakse hindamiskriteeriumide alusel 25 punktiga 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 2p - ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 7p töö vastab üldiselt teemale, õpilane esitab ülevaatliku kirjelduse, põhiseisukohad: ...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Juhend õpilastele: KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST?

Juhend õpilastele: KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST? “Abiks õpetajale. Ajaloo õpetamisest” Arutluse kirjutamine võiks toimuda järgmiste etappide kaupa: 1. Küsimuse või teema avamine Veenduge, et te (1) mõistsite teemat või küsimust õigesti ning saite aru, missugust käsitluslaadi see teema või küsimus eeldab. Sageli on teema esitatud küsimuse kujul. Siis tuleks õpilasel (...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
24
ppt

Slideshow Maailm esimese maailmasõja järel

...iisi käik ja tulemus? Arutlus ajaloos · Tähtaeg: 01.12.2011 · Kontakt: priit.dieves@gmail.com · Teemad: 1. Enamlaste tõus Venemaa etteotsa ­ kas juhus või paratamatus? 2. Võimu kindlustamine enamlaste moodi ­ kas ainuvõimalik viis? · Abimaterjalid: arutluse kirjutamise juhend eKoolis, Internet (guugelda ,,arutluse kirjutamine"). · Pikkus: 1-2 lk A4 formaat, reavahe 1, kirja suurus 12! Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel · Demokraatia levik ­ Esimese maailmasõja võitsid demokraatlikud riigid (millised?), mistõttu sa...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
13
doc

Nõuded magistritöö kirjutamiseks

...Käesolev juhend puudutab uurimuslikke töid. Uurimuslik töö tähendab mingi probleemi püstitamist, seda puudutava kirjanduse ja materjali tundmaõppimist ning probleemile oma lahenduse pakkumist. Uurimuslikku tööd eristab esseest see, et essee jaoks piisab väitest ja arutlusest ning järeldustest, stiil on vabam ja kirjanduslikum. Aga ka esseel peab olema uurimisprobleem, eesmärk jms ning ta peab demonstreerima valitud teema materjali ja kirjanduse piisavat tundmist. I Üldised nõuded magistriõppe lõputöödele (lõputöö muusikaerialade magistriõppe osana, sh pedagoog...

Kirjandus -
20 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...ega – häid muutusi sellel õpetamise ja õppimise teekonnal. Ma loodan, et see raamat toetab ja võimaldab seda valikut. olukordades. Kolleegitoe kontekstis on arutluse all probleemid nagu raskesti juhitav klass, (õpetaja) ahistamine (õpilaste poolt!), stress ja sellega toime tulemine. Iga probleemi puhul uuritakse toimetulekuviise erilise rõhuasetusega toetaval mentorlusel. ...

Psühholoogia -
81 allalaadimist
10
odt

Referaat Hüperaktiivne laps

...s). · Õpeta last oma käitumist jälgima- vanema ülesandeks on lapsega mitte pahandada, vaid läbi rääkida ja arutada kõik sündmusega kaasnevad tegevusaktid. Julgustada last rääkima erinevate küsimuste abil n "Kuidas sa oleksid võinud seda teistmoodi teha?". Arutluse käigus õpib laps vanema abiga oma tegevust paremini planeerima ja leiab edaspidiseks sobilikumad tegutsemis variante. · Õpeta last endaga sisekõnet pidama- õpetada last enne mingi tegevuse asumist tegema pausi, et enese käest küsida "Mis see on, millega ma praegu tegelema hakkan? Kas ...

Lapsehoidja - Kutsekool
53 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...n juba jõutud arusaamisele, kui mõttetu oli tahta kogu seda muusikaliiki helikunstist välja heita. /.../ Paljud heliloojad tegid sellest oma järeldused, mida aastate möödumisel võime tagant järele muusika labastamise asemel vaadelda kui helikunsti rikastamist”. Arutluse lõpetab ta olulise järeldusega: “Kerge muusika – temast üht peatükki kuulda ja mõista, tähendab tunda, kui raskekaalulised võivad olla kergedki asjad.” Artikli viimane lause aga on aktuaalne täna- päevalgi: “Targalt juhtivale kasvatusteadusele, mõistlikule ringhäälingupolii...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...sed jutud Need teosed põhinevad tehnika ja teaduse saavutustel. Ta loetleb teaduslikke üksikasju. (,,Arthur Gordon Pymi lugu") · Detektiivlood Ta pani aluse kaasaegsele detektiivijutule. Lisaks süzeelisele põnevusele köidab Poe lugejaid loogilise analüüsi ja arutluse keerdkäikudega. (,,Näpatud kiri", ,,Kuldmardikas") Tema esimene raamat ,,Tamerlan ja teisi luuletusi" avaldati 1827. aastal. Poe andis järgmise teose välja sõjaväes. Pärast teost ,,Kaaren ja teisi luuletusi" hakkab jutustustele keskenduma. Poe luule ülimaks sihiks on hingelise erutuse ja ühenduse nin...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
56
doc

Keeleteaduse alused kevad kordamisküsimused 2016

...se ja referentsi vastandus, lause aktsepteeritavus ja selle põhjused, keeleuniversaalide põhjused) TERMINID: Skolastikud - Skolastikaks nimetatakse keskaegset filosoofiat, milles püütakse usulist maailmavaadet põhjendada loogilise arutluse abil. Skolastika alusteks on patristika ja antiikfilosoofia, eelkõige Platoni ja Aristotelese õpetused. Nimetus “skolastika” pärineb keskaegsest kõnepruugist, mille kohaselt tollal filosoofia ja teoloogia õpetajaid kutsuti doctores scholastici ehk koolitarkuse õpetaja. Seega võiks skolastika olla nä...

Modernism. Postmodernism - Tartu Ülikool
30 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun