Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õigekiri" - 170 õppematerjali

õigekiri on väga oluline ja oskus oma mõtteid selgelt, argumenteeritult ja ladusas-korrektses keeles väljendada ei ole tänapäeval kindlasti vähem oluline kui 10, 20 või 50 aastat tagasi.
1
doc

Häälikuühendi õigekiri

HÄÄLIKUÜHENDI ÕIGEKIRI Häälikuühendis (kaashäälikuühend või diftong) kirjutatakse iga häälik ühe tähega: kupli, linlane, aktus, värske, kausjas, kaslane, harf, peitsid, veidi, kauplus, veinid, seinad jne. Erandid 1. l, m, n, r järel olev pikk s kirjutatakse kähe tähega: valss, simss, kirss, kurss, ressurss, seanss. 2. Rõhuliitte -gi, -ki ees jääb sõna kirjapilt muutumatuks: linngi, pallgi, värsski, tammgi. 3. Kui sõna t...

Eesti keel - Põhikool
72 allalaadimist
1
doc

Kaashäälikuühendite õigekiri

) Kaashäälikuühendis kirjutatakse kõik tähed ühekordselt. metalne kuplid koplis linlane kaslased mõtlik kümnes kusjas 2.) Erandid Liitsõna liitumiskohal ei lange ükski täht sõnast välja Lillhernes allkiri võrkkiik tuttpütt 3.) Erandina võib kaashäälikuühendis olla kaks ühesugust kaashäälikut, kui liide algab sama tähega, millega lõpeb eelnev sõnaosa. koralllane (koral...

Eesti keel - Põhikool
63 allalaadimist
2
doc

ÜKSIKHÄÄLIKU ÕIGEKIRI

A 1. Jaga sõnad viide rühma. Leia igale rühmale pealkirjaks õige reegel. kauples, valssi, modernne, kümnes, keskkond, linlane, brasiillane, marss, kordan, komplekssed, kasski, keskkool, konngi, allkiri, metalne, metallraha, kurkki, fajanss, pappkarp, kirsse, õhupallgi, pimss, metssiga, õhkkond, tummgi. kauples õhupallgi l...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
1
doc

I ja j õigekiri

I ja J õigekiri Silbi alguses kirjutatakse j: ma-ja, o-ja, ma-tre-jal, ports-jon. Silbi lõpus kirjutatakse i: mai-as, hoi-a, see-ri-a, va-ri-ant. NB! oj-ja, maj-ja, tuj-ju. Ü ja i järel ei kirjutata üldiselt j: süüa, müüa, püüa, käiatud, saiad, preemia; j võib olla ü ja i järel ainult tegianimes ja liitsõnages: teeni+ja, tuli+ja, müü+ja. ...

Eesti keel - Keskkool
31 allalaadimist
2
docx

Algustähe õigekiri

Algustähe õigekiri Selleks et suurt algustähte ôigesti kasutada, tuleb kõigepealt hästi selgeks teha nime olemus ja selle vôimalikud esinemiskujud. Nimi ehk pärisnimi eristab ühte kôigist (paljudest) teistest maailma asjadest, olenditest ja nähtustest. Mônikord kaasneb nimega nimetus, mis tähistab liiki, tüüpi vms - st kehtib paljude kohta. Nt poiss on nimetus, sest...

Eesti keel - Põhikool
1 allalaadimist
3
doc

Numbrite ja arvude õigekiri

Kirjuta numbrid sõnadega. Ole tähelepanelik, sest iga kord ei kasutata numbreid, vaid need kirjutatakse sõnadega (vt tv numbrite-arvude õigekirja tabelit). Mõtle, millal kirjutad sõna ,,aasta" välja, millal kasutad lühendit. Antud fraas kirjuta välja. näitus avatud viiendast kaheteistkümnenda maini - näitus avatud 5. maist 12. maini vastu võetakse kahekümne ühe a...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
13
doc

Üksikhäälikute õigekiri

Üksikhäälikute õigekiri bool ­ külm veini või mahlajook, marjade või puuviljaga buur ­ Lõuna-Aafrika rahvus blokk - ühendus tiisel ­ veopuu kramm ­ kriimustus boor ­ keemiline element dokk ­ sadamarajatis laevade remondiks gild ­ keskaegne ametiühendus kaasitama ­ pulmalaule laulma krillima ­ jonni ajama duur ­ heliredeli osa, muusika termin Sõna keskel kirjutatakse hel...

Eesti keel - Keskkool
80 allalaadimist
1
rtf

Üksikhääliku ja Häälikuühendi õigekiri

+ kaash.(j,l,m,n,r,v) Helitud häälikud - kaash.(sulgh.+f,h,s,s,z,z) · helitu kõrvale k, p, t (-ki) erandina liitsõna (raudtee) liite ees (jalgsi) sama sõna eri vormides (kärbse, leidsin) võõrsõna (absoluutne) erand- ärksa, tõrksa, erksa · helilise kõrvale g, b, d (-gi) 2x täish./diftongi järel üks k, p, t (koopad) mitmesilb...

Eesti keel - Põhikool
5 allalaadimist
8
ppt

Arvsõnade õigekiri

KLASSILE ARVSÕNAD JAGUNEVAD 1. PÕHIARVSÕNAD 2. JÄRGARVSÕNAD 3. MURDARVSÕNAD PÕHIARVSÕNA · PÕHIARVSÕNA väljendab hulka ja vastab küsimustele mitu? ja kui palju? · Näiteks · 8 kaheksa · 500 viissada · 9342 ­ üheksa tuhat kolmsada nelikümmend kaks JÄRGARVSÕNA · JÄRGARVSÕNA näitab elementide järjekorda mingis...

Eesti keel -
12 allalaadimist
2
doc

Numbrite ja arvude õigekiri

Numbrite ja arvude õigekiri Avalduste, taotluste, enesetutvustamise ja CV täitmisel tuleb sageli edasi anda daatumeid, ajavahemikke ja muud arvulist informatsiooni. Numbrite ja arvude õigekirjareeglid on päris üksikasjalised ning igal komal või punktil on suur tähtsus. Seetõttu on kõige õigem kahtluse korral alati Sõnarist või mõnest muust õigekirjaallikast järgi vaadata. Põhir...

Eesti keel - Keskkool
18 allalaadimist
40
ppt

Taheortograafia- g, b, g, k, p, t, h, i, j õigekiri

k, l, m, n, p, r, s, t, v Helilised häälikud:    täishäälikud a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü  ja kaashäälikud j, l, m, n, r Helitud häälikud: k, p, t, g, b, d, f, h, s, š, z, ž Sulghäälikud e klusiilid: k, p, t, g, b, d TÄHEORTOGRAAFIA  Täheortograafia sisaldab eesti keele häälikute  kirjas märkimise reeglid b, d, g, p, t, k õigekiri Sõna algul:   Sõna algul kirjutatakse eesti põlissõnades ja  vanades kodunenud laensõnades (seega  omasõnades) p, t, k, Nt omasõnad puu, päev,  tuul, tulema, kala, katsuma; pluus, piibel,  taanlane, tohter, kindral, kips  võõrsõnades on lähtekeele järgi b, d, g. Nt  võõrsõnad broiler, bioloogia, disain, dilemma,  galaktika, geen.  TÄHEORTOGRAAFIA b, d, g, p, t, k õigekiri Sõna sees: Sõna sees kirjutatakse helitute hää...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
6
xlsx

Võõrsõnade õigekiri ja seletus

preemia auhind marketing turundus banaan puuvili triumf suur võit, suur edu tortilja pannileib dattel puuvili materjal aine dessert magustoit džemm moos delfiin meres ela...

Eesti keel - Põhikool
4 allalaadimist
4
docx

Algustähe õigekiri

Nimi ehk pärisnimi eristab ühte kôigist (paljudest) teistest maailma asjadest, olenditest ja nähtustest. Mônikord kaasneb nimega nimetus, mis tähistab liiki, tüüpi vms - st kehtib paljude kohta. Nt poiss on nimetus, sest neid on palju, aga Andres on nimi, sest tähistab ühte poissi paljudest. Nimi võib...

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Sulghäälikute õigekiri

Sulghäälikute õigekiri Tööleht erista põhireeglit erandist, Sulghäälikud e klusiilid (g, b, d, k, p, t) on helitud häälikud mõista reeglite ja esinevad nii sõna algul, sisu, keskel kui...

Eesti keel - Põhikool
2 allalaadimist
29
doc

Sõnade ortograafia

Suur, väike algustäht · Lausealgused kirjutatakse suure algustähega · Enamik nimesid koosneb nimest ja nimetusest, nimi kirjutatakse suure ja nimetus tavaliselt väikese tähega. · Väikese tähega, kirjutatakse : tähtpäevad (nt. kadripäev, naistepäev); pühad (nt.jõulud, emadepäev); nädalapäevad, kuud (nt.esmaspäev, veebruar); üritused (nt.olümpiamängud, üldlaulupidu); au- ja ameti...

Eesti keel - Põhikool
332 allalaadimist
4
doc

Reeglid, grammatika 9 klass

Sõnamoodustus 1) Tuletamine = tüvi + tuletusliide ( -mine, -ja, -kene ) Nt: laulmine, laulja, laulukene 2) Liitmine = tüvi + tüvi Nt: kassikakk, allmaaraudtee 3) Nulltuletus = tüvi + lõpp ( käände-, pöördelõpp ) 4) Tuletamine + liitmine + nulltuletus Nt: mägi-roni-ja-le 5) Lühendamine Nt: autobuss = buss Liitsõna Liitsõna = tüvi + tüvi + jne Nt: kirjutuslaud Mitu : täiendsõna mis täpsu...

Eesti keel - Põhikool
240 allalaadimist
2
doc

Väike ja suur algustäht

Nimi kirjutatakse läbiva suure algustähega. · Side- ja abisõnad väiksega. (Kodu ja Aed) · Kohanimede puhul a) täiendiga, siis sidekriipsuga (Vana-Kreeka) b) kokku (Suurbritannia, Valgevene) c) kui täiend käändub, siis lahku (Suur Munamägi) 2. Nimetus kirjutatakse väikese algus tähega....

Eesti keel - Põhikool
44 allalaadimist
2
doc

Veaohtlikke sõnu

Eesti keele arvestuse kordamisleht Veaohtlikke sõnu: Asfalt - asfaldi ­ asfalti forsseerima kompromiss Interjöör karussell absurdne Simultaan intervjuu defekt Plokk (ehitusdetail) prestiizne represseerima Blokk (ühendus) konstateerima sveitser belletri´stika kompetentne silling (ilukirjandus)...

Eesti keel - Keskkool
91 allalaadimist
4
doc

7 kl. Eesti keele kokkuvõte

Käändsõnad on sõnad mida saab käänata kõigis 14 käändes. NT: poisid, punane, hääl, koer... Pöördsõnad on sõnad mida saab pöörata: ma, sa, ta, me, te, nad. NT: töötavad, teevad, õppima... Muutumatud sõnad on sõnad mida ei saa käänata ega pöörata, kuid paljudes kohamäärsõnades on äratuntav 3 kohakääne...

Eesti keel - Põhikool
114 allalaadimist
9
doc

Eesti keele häälikuortograafia probleeme

Eesti Lennuakadeemia Eesti keele häälikuortograafia probleeme Referaat Reigo Tamm Juhendaja Karin Kaljumägi Tartu 2009 Sissejuhatus Oma referaadi teemaks olen valinud ,,Eesti keele häälikuortograafia probleeme". Teema valikut kaalusin pikalt, kuid lõpuks otsustasin selle teema kasu...

Eesti keel - Eesti Lennuakadeemia
52 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun