Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Tööohutus - sarnased materjalid

mise, rvis, taja, liku, tajat, tervisekontroll, ttev, inspektor, esma, endid, volinik, raport, andjale, igused, ohutegurid, koost, raporti, igust, imet, ukogu, inspektsiooni, laad, ettekirjutus, asjaolud, vaatlus, itma, evad, keskkonnan, hemalt, itmise, tamisel, imalik, korraldama, hjustatud, tervishoidu, tajad, piltkiri, koopiad, nnetuses, eksemplar
5
doc

Tööohutus

TÖÖOHUTUS TÖÖKESKKONNAS Vastuvõetud Töö tervishoiu- ja ohutuse seadus (Riigi Teataja) 1990a. - valdkonna korraldussüsteem Eesti vabariigis TKK - Töökeskkond TANDJA mrab TTAJA ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
71 allalaadimist
8
docx

Tööohutus

1. Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärgid, millised tööandja tegevused järgnevad peale riskianalüüsi töötajate suhtes;  Tervisele ja nende töövõimele kahjulikult mõjutavate tegurite väljaselgitamine  Puudused töökorralduses  Keda suunara tervisekontrolli;Milliste isikukaitse...

Tööõigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
49 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

...™ tõstab mao koliinesteraasi aktiivsust  ibratsioon 100 Hz 30’ tõstab 3x lihaskoe fermentatiivset aktiivsust  lokaalne vibratsioon soodustab haavade paranemist   TÖÖANDJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED  Üldsätted  Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.  Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised.  Kui töökohal töötavad samal ajal vähemaltkahe tööandja...

Ergonoomika - Kutsekool
7 allalaadimist
20
doc

Tööõigus

Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Riigi tasandil ??? Ettevõtte tasandil 1) Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha...

Töökeskkonna ohutus -
118 allalaadimist
7
docx

Tööohutusjuhend

1. Töökeskkonna korraldus Tööohutusalane tegevus on reglementeeritud Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuseseadusega. Peamisteks õigusaktideks on töötervishoiu- ja tööohutuse seadus ja selle lisad, teised töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad seadused, normatiivaktid, eeskirjad ja lepingud. Töö ja tööo...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
282 allalaadimist
12
docx

Töökeskkonna ohutus

Töö tervisehoid ja tööohutus Tööohutuse ül. On inimese kaitse töö protsessis.Töötervisehoiu ja tööohutuse objektid jagunevad põhiliselt 4 ossa: 1.üldosa - seadusandlus,traumatism, järelvalve seadusandluse täitmise üle. 2.Töö hügeen - tootmis kekskkonna metereoloogilised ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
67 allalaadimist
8
docx

Töökeskkonna ohutus

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Töökeskkonna ohutus Kirjalik lõputöö Siim Jaansoo ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
98 allalaadimist
13
docx

Erialatööohutus

Võrumaa Kutsehariduskeskus Tursimitool Erialatööga seotud tervistkahjustavad tegurid ning terviserikete ennetamise võimalused ja seadusandlik regulatsioon Eesti Vabariigis 1. Sissejuhatus 1.1 Tervisho...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
18 allalaadimist
8
odt

Töökeskkonna ohtus

Töökeskonna ohtuse alused Riski analüüsi viis sammu : 1.otsige ohtusi- ohuks on kõik , mis võivad tekitada ükskõik millist kahju 1) Ohtude otsimisel küsitleda ka töötajaid 2) Üle kontrollida tootja poolne märgistus 2.Selgitada välja kes o...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
40 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED I. Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ t...

Tööõigus -
313 allalaadimist
3
doc

Tööohutuse essee

TÖÖOHUTUS ASUTUSES, ÜHISELAMUS JA KODUS Tööohutus on tänapäeval väga tihedalt kasutatud teema, eriti olles töö juures, kodus või ühiselamus. Seekord räägime eelnevas lauses öeldud kohtades arvutitööd ja selle tööohutust. Tööohutust saab teisiti nimetada ka ergonoomikaks. Ergonoomika käsitleb kõikvõimalik...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
153 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Tööõigus Prof. Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule...

Tööõigus - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
3
docx

Tööohutus

Tööõnnetus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
3 allalaadimist
29
doc

Kaugõppe materjal

AINE : TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS Koosneb neljast osast: 1. Tööõigus 2. Tuleohutus 3. Töötervishoid 4. Tööohutus TÖÖÕIGUS (16.06.1999a) RT I 1999, 60, 616, jõustunud 26.07.1999 OHUTEGURID · Füüsikalised ohutegurid §6 · Keemilised ohutegurid §7 · Bioloogilised...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
412 allalaadimist
53
docx

1 kursus tööohutus ja töökeskond

Töökeskkond ja tööohutus TO ja TT seadused,määrused TK ohutegurid Ergonoomid Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused Tervisekontroll Nõuded töökohale,töövahen...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
293 allalaadimist
41
doc

Tööõiguse kordamisküsimused-vastused

Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; 1. Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2. Paraneb ettevõtte tegusus ja to...

Tööõigus -
55 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

I. Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1. Tööõiguse olemus ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) idee mõju töösuhete reguleerimisele TLS par 1 sätestab TL mõiste, mille kohaselt TL alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juh...

Õigus - Tartu Ülikool
321 allalaadimist
6
docx

Tööohutus, tulekaitse

...kulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust; 5) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu; 6) tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused; 7) tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise ajal tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele; 8) tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti töötamise aja...

Ühiskond -
16 allalaadimist
27
doc

Tööõnnetus ja keskkond

Tartu Kutsehariduskeskus Tööõnnetus ja töökeskkond (iseseisevtöö) Juhendaja: Eili Röss Koostaja: Ingrit Pavlov Tartu 2009 2 SISUKORD Sissejuhatus..........................................................................................3 Töökeskkond.........................................................................................4 Töö...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
116 allalaadimist
17
doc

Tööõigus ja ohutus

Tööõigus ja ohutus. Tööõigus: Olemus: Tööõiguse esemeks kõige laiemas tähenduses on inimtöö kasutamisel tekkivad vahekorrad. Töö tegemine on vajalik elatus vahendite hankimiseks endale ja oma perekonnale. Töö tegemine on sihipärane tegevus eelnevalt püstitatud eesmärkide saa...

Õigusteadus - Kutsekool
117 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

... Normatiivne sisu Töösuhete reguleerimine: • töötasustamise tingimused • töö- ja puhkeaeg • töölepingu muutmise ja ülesütlemise tingimused; • töötamisest keeldumise alused • töötervishoid ja tööohutus • täiend- ja ümberõpe • tagatised ja hüvitised Võlaõiguslik sisu Poolte õigused ja kohustused: • kollektiivlepingu täitmise kontrollimine ja vajaliku informatsiooni andmine • kollektiivlepingu muutmise, pikendamise ja uue kollek...

Õigus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
13
rtf

Töökeskonna ohutus

Töötervisehoid Tegemist on ennetava meditsiiniharuga, mille eesmärgiks on tervisehäirete sh ka kutsehaiguste vältimine ja optimaalsete töötingimuste loomine. Tervis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalse heaolu seisund Tervisele avaldavad mõju: * keskkond ja sotsiaalsed faktorid. * inimese teadmised t...

Ainetöö - Kutsekool
28 allalaadimist
16
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) Töökeskkond (TKK) Töötervishoid(TTH) Tööohutus (TO) Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
154 allalaadimist
7
docx

Töö ja keskkonnaohutus

1. Mida mõistetakse töötervishoiuna seaduse mõistes? Käesolevas seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. (Töötervishoiu ja...

Üldehitus - Kutsekool
55 allalaadimist
10
docx

Tööohutus ja tervishoid

...id. Tööreziim- Raamatupidaja peab korraldama enda jaoks töö nii, et ei saaks silmadele ülepinget ning ei peaks olema pidevates sundasendites. Ning vahelduseks tuleks leida paberitööd, et ei oleks pidevalt tööd kuvariga. Kasutatud materjalid:  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus  Töötervishoiu ja tööohutusekorraldus  Tööinspektisoon Töökeskkonna ohutegurite analüüs kontoritööd/kuvariga tööd tegevale töötajale: Füüsikalised ohutegurid:  Õhu liikumise kiirus-Kui õhutemperatuur on alla 18 kraadi võib töötaja...

Ergonoomika - Keskkool
1 allalaadimist
14
pdf

Tööõigus-tööohutus ja töötervishoiuõigus

TÖÖÕIGUS, TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil. ........................................................... 2 1.1. Töötervishoid, -ohutus, -keskkonad, -koht ....................................................................................

Tööohutus ja töötervishoid - Tallinna Tehnikakõrgkool
4 allalaadimist
10
rtf

Töötervishoiu ja tööohutuse juhend

Sissejuhatav töötervishoiu ja tööohutuse juhend Sissejuhatava töötervishoiu ja tööohutuse juhendiga tutvumine tööle/õppima asumisel on kohustuslik kõigile töötajatele/õpilastele sõltumata nende erialast, kvalifikatsioonist ja positsioonist. Sissejuhatava instrueerimise eesmärgiks on anda töötajatele...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
190 allalaadimist
7
doc

Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused

1. Töökaitse korraldus Eesti Vabariigis Töökaitse on õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimiseks ning inimeste töövõime tagamiseks. Tööka...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
72 allalaadimist
14
doc

Tööõigus, töötervishoid ja -ohtutus arvestus

Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; RIIGIS: ETTEVÕTTES: 1.Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud...

Tööõigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
118 allalaadimist
27
doc

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA RISKIANALÜÜS

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA RISKIHINDAMINE Tellija: Casino OÜ Ettevõtte esindaja: Töö teostaja: Tallinn 2009 Sisukord Sissejuhatus.............................................................................................................

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
587 allalaadimist
35
docx

Tookeskkonnaohutuse alused

Bioloogilised ohutegurid Bioloogilised ohutegurid on: bakterid ...

PANGANDUS -
19 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...ine  Hoida ohu allikast vähemalt 30–60 m kaugusele.  Arvestada maastikuvormide ja ilmastikutingimustega (tuul!).  Parkida sõidukid ülaltoodud kaugusesse, mootor välja lülitada.  Hoida kõikvõimalikud süüteallikad eemal.  Pidada kinni üldisest tööohutuse reeglitest.  Ohualasse mitte minna.  Leppida koos päästetööde juhiga kokku kannatanute kogumispunkti ohutu asukoht.  Tagasiside häirekeskusele: o „Siin on ohtlikud ained“, o tähistus: milline ohusilt, o muud asjakohased tähelepanekud või info...

Esmaabi -
123 allalaadimist
14
doc

Kutsehaigused ja tööõnnetused

SISUKORD : TÖÖÕNNETUS.........................................................................................3 KUTSEHAIGUS JA TÖÖGA SEOTUD HAIGUS...................................3 Respiratoorsed kutsehaigused ja -kasvajad : ......................................

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
72 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun