Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi
Krüpto hinnad on madalad. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski! Kauple turvalises keskonnas -> Osta krüptot Sulge
Facebook Like
Add link

"sulaaeg" - 135 õppematerjali

sulaaeg on optimistlik aeg ja Eesti vaatepunktist väga otseselt poliitikaga seotud. Inimesed tulevad Siberist tagasi, rahad hakkavad liikuma, kaubad hakkavad poest otsa lõppema, inimesed hakkavad individuaalmaju ja soomesaunu ehitama.
2
odt

sulaaeg ENSV-s

Stalini surmale järgnes NSV liidus nn sulaaeg, mis tõi kaasa ühiskonna liberaliseerumise peaaegu kõikides valdkondades. Eriti aktiivelt hakkas tegutsema siseministriks saanud Lavrenti Beria. Senine massiline vägivald vähenes ja juhitavale tööle hakati edendama ka kohalikku kaadrit. See ei kestnud aga kaua kuna 1953.aasta juuni lõpus Beria...

Ajalugu - Keskkool
101 allalaadimist
1
docx

Poliitika ja kultuur

Poliitika ja kultuur · 1956-1965 SULAAEG · 1966-1972 uuendusliku liikumise haripunkt · 1973-85 seisakuaeg SULAAEG · Suurenes tegutsemisvabadus ja avatus igapäevaelus ja kultuuris · 1950. Aastate lõpust võimalused suhelda välismaaga · Tõlkekirjanduse teke · 1957. Raamatusari Loomingu Raamatukogu, 1958. Ajakiri Keel ja Kirjandus, 1960. Aastatel ajakiri Noorus · 50. Aastat...

Kirjandus - Keskkool
36 allalaadimist
2
doc

Eesti NSV

Eesti NSV · Üldperiodiseering · Sõjajärgne segadus · Sisuliselt kuulus kõrgem võim kommunistlikule parteile. · EKP ­ Eestimaa Kommunistlik Partei ­ Keskkommitee 1. sekretär ­ Tegelikult täitis Moskva korraldusi. - N. Karatamm 1944-1950 (tugines juunikommunistidele ja laskurkorpusest tulnud eestlastele) - J...

Ajalugu - Põhikool
290 allalaadimist
1
sxw

Eesti kirjandus 1956-1985

Sulaaeg 1956-1965 · tsensuur nõrgenes · võimalus suhelda välismaaga · Loomingu Raamatukogu-raamatusari tõlkekirjandusest · üldine kultuurihuvi tõus · hipiliikumised Eestis · realistlik proosa · lühiromaan · luules palju eksperimentaalsust Seisakuaeg 1973-1985 · poliitilised pinged-venestamine · põrandaalused almanahhid · poliitline pessimism, eraellu kapseldumine · linnastumine · 40 eesti kultuurit...

Kirjandus - Keskkool
224 allalaadimist
3
rtf

Eesti kirjandus 1956-1985

Aastatel 1966-1972 jõudis uuenduslik liikumine haripunkti ja aastail 1973-1985 nimetatakse stagnatsiooniajaks e. seisakuajaks. Sulaaeg 1956-1965 Sulaaega iseloomustab tegutsemisvabaduse ja avatuse suurenemine nii igapäevaelus kui ka kultuur...

Kirjandus - Keskkool
143 allalaadimist
2
doc

Luule 1956-1985

Mis iseloomustab sulaaega kirjanduses? 1950-ndate aastate lõpus tekkisid esimesed väikesed võimalused suhelda välismaaga. Vaimseid väärtusi pakkus tõlkekirjandus, mille avaldamisel sai keskse rolli 1957. a algatatud raamatusari ,,Loomingu raamatukogu". 1958 asutati ajakiri ,,Keel ja kirjandus", 60-ndatel pakkus väärtkirjanduslikku lugemist ka ajakiri ,,No...

Kirjandus - Keskkool
67 allalaadimist
2
doc

HILISSTALINISM, SULAAEG, STAGNATSIOON, PERESTROIKA

V.Stalin Põhisisu Poliitika Repressioonide uus laine; poliitilised kohtuprotsessid; surmanuhtluse taastamine; võimuaparaadi reorganiseerimine; võimuvõitluse ägenemine; äärealade sovetiseerimine (industrialiseerimine, kollektiviseerimine, venestamine, migratsioon, küüditamine) Majandus...

Ajalugu - Keskkool
182 allalaadimist
2
docx

9.klassi eksami mõisted seletusega

AJALUGU- eksam Mõisted Reparatsioon- kahju täielik või osaline hüvitamine sõja võitjale Diktatuur- totalitaarne,autoritaarne diktatuur. (juhikultus,üks partei võimul, propaganda) Rahvasteliit-Pariisi rahukonverentsil loodud organisatsioon, mille eesmärk oli riikide omavaheliste tülide lahendamine ning rahvusvaheline koostöö (1919) Inflatsioon- ülikiire raha...

Ajalugu - Põhikool
28 allalaadimist
2
doc

Kommunistlikud riigid, NSV Liit, Eesti NS, Eesti NSV kultuur

Ülesanded Arutlusteemad: 1. Kuidas mõjutas NSV Liidu majandus Eesti NSV majandust? Nagu NSV Liidus nii oli ka Eesti NSVs plaanimajandus. algas tööstuse jõuline arendamine, suurettevõtete loomine linnastumine võõrtööliste sissevool maal talude kaotamine kolhooside moodustumine (sundkollektiviseerimine) sovhoosid, väikesed indi...

Ajalugu - Põhikool
113 allalaadimist
1
doc

„Kuidas mõjus Nõukogude võim eestlaste kultuurile ?“

,,Kuidas mõjus Nõukogude võim eestlaste kultuurile ?" Nõukogude võim seadis eesmärgiks sotsialistliku ja rahvusliku kultuuri juurutamist ühiskonnas , mis toimus pideva ideoloogilise surve all. Eriti masendav oli see Stalini ajal , kuid üsna ka Breznevi ajal. Sulaperioodil asi pehmenes pisut, kuid ka sellega ei kadunud tsensuur, millega üritati takistada vaba mõtte levikut....

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
32
ppt

Eesti kirjandus sulaajal (1956.~1968.) (powerpoint)

~1968.) Muutused ühiskonnas · Toimub üleüldine liberaliseerumine nii poliitikas, olmeelus kui ka kultuuris. · Tsensuur lõdveneb, kirjanduses algab uuenemisjärk. · Tekivad võimalused välismaailmaga suhtlemiseks. · Rahva seas tõuseb teotahe, ja avatus, lootus parema tuleviku suhtes. · Tõuseb üleüldine kultuurihuvi. Muutused ühiskonnas · Levib...

Kirjandus - Keskkool
28 allalaadimist
2
doc

Ajaloo 40.peatükk - Poliitilised olud

peatükk. Poliitilised olud Eesti NSV sisepoliitilise arengu üheks tunnusjooneks oli võitlus kodaniku natsionalismi vastu. Selle taga oli ÜK(b)P Keskkomitee, kes võttis 1944.aasta 30.oktoobril vastu otsuse ,,Eesti NSV parteiorganisatsiooni poliitilise töö puudustest ja ülesannetest". Seda mõistet kasutas laiemas perspektiivis N.Karotamm. Seda mõistet siiski ühemõtteliselt ei defineeritud. EK(b)P...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
4
doc

Kommunistlikud riigid

Mõisted: Teine maailm, sotsialismileer, sotsialistlik sõprusühendus, sotsialistliku orientatsiooniga riik, sulaaeg , stagnatsioon, dissidentlus,käsumajandus, metsavendlus. Teine maailm ­ sotsialistlikud riigid, kes moodustasid NSVL juhtimisel raudse eesriidega eraldatud sotsialismileeri. Sotsialismileer ­ Moskva kontrol...

Ajalugu - Põhikool
72 allalaadimist
3
doc

Pingelõdvendus, Helsingi protsess, Külm sõda

aastate alguseks oli Lääne välispoliitika jõudnud ummikusse. Sõnades oldi küll kommunismi levikule vastuseistud, aga tegelikult ei oldud midagi tehtud. Lääneriikidel tekkis arusaamine, et nad ei suuda kommunismiga võidelda, vaid tuleb sellega leppida. Majanduslik olukord ei olnud kõige parem. NSVL näis samal ajal aina tugevamalt. Lääs vajas külmas sõjas hingetõmbe aega, see tähenda...

Ajalugu - Keskkool
183 allalaadimist
4
doc

Eesti NSV (ptk. 39-44)

39-44) 1. Dateeri Nõukogude aeg Eestis. Millised sündmused tähistavad selle algust ja lõppu? 1944-1991. Punaarmee sissetung, ENSV Ülemnõukogu poolt langetatud otsus Eesti riiklikust iseseisvusest. 2. Dateeri Nõukogude aja alaperioodid (stalinism ­ sulaaeg ­ stagnatsioon)....

Ajalugu - Keskkool
76 allalaadimist
10
doc

Kordamine 1970.a

40 kiri-selles protesteeriti nõukogude jõustruktuuride vägivalla vastu ja avaldati muret rahvuskultuuri pärast eestis, selle kirja alla40 tuntud kultuuritegelast. Balti apell-1979.a kirj 45 balti teisitimõtlejat sellele alla. Selles nõutiMolotovi- Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamist ja likvideerimist. 12. Milles väljendus nn sulaaeg Baltimaades, eriti Eestis? Vähemalt 5 olulisemat näidet, fakti. Inimesed vabastati vangilaagritest, Siberist hakati koju saabuma.Balti riikide parteid allusid moskva kontrollile.Tööstusettevõtted allutati kohalikule kontrollile.Tekkisid esimesed suured edukat kolhoosid.Elatustase tõusis.Kasvas tarbimine, kodudesse ilmusid televiisorid ja muu olemtehnika.kiirenes linnastumine.L...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
6
doc

Maailm pärast teist maailmasõda

Peale II ms lõppu toimus maailma majanduses selge diferentseerumine: 1. I maailm - arenenud tööstusriigid - turumajandus, põllumajanduse ja tööstuse kõrge tase. 1961.a. moodustasid arenenud tööstusriigid Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni - OECD, kuhu kuulub 24 arenenud tööstusriiki...

Ajalugu - Keskkool
502 allalaadimist
3
doc

ENSV

Eesti NSV = see on Eesti NSV Liidu koosseisus, 1940-41 ja 1944-1991 (1990 muudeti nimi Eesti Vabariigiks). Eesti NSV = Eesti I Sisepoliitika Eesti oli üks NSV Liidu 15 liiduvabariigist. Vormi poolest olid igal liiduvabariigil, ka Eesti NSVl oma võimu- ja valitsemisorganid, lipp, vapp, hümn jne., tegelikult alluti täielikult Moskva keskvõimule. Oli ol...

Ajalugu - Keskkool
297 allalaadimist
1
odt

ENSV

Eesti NSV valitsemine: seadusandlik võim ­ ENSV ülemnõukogu Täidesaatev võim- ENSV valitsus Nomenklatuur -- uus klass, privilegeeritud parteiladvik Kõige olulisematest ametikohtadest koostati eraldi nomenklatuursete ametikohtade loetelu, mille partei keskkomitee kinnitas. Nõukogude süsteem kasutas seda ühiskonna kontrollimiseks ja suunamiseks. Nõukogude aegsed valimised: formaalsed, sest hääletati ühe...

Ajalugu - Keskkool
137 allalaadimist
3
doc

Nõukogude Liit 1950.-1980. aastatel

-1980. aastatel Kordamine: · 1917 oktoobripöördega tulid kommunistid võimule · 1922 sai riigi nimeks NSV Liit · Lenin suri 1924, 1920. aastate teisel poolel kujunes välja totalitaarne diktatuur Staliniga eesotsas · 1930. aastatel viidi läbi kollektiviseerimine ja industrialiseerimine, toimusid massirepressioonid · Suures Isamaasõjas (1941-45) saavu...

Ajalugu - Keskkool
116 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun