Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

REFERAADI VORMISTAMISE JUHEND - sarnased materjalid

lehek, pealkirjad, kirjutatakse, kivir, vormistamisel, numbrid, sisukorra, taja, kunst, allkiri, tiitelleht, viidatud, tiitellehele, alapeat, tabelid, istete, postimees, farm, viitamine, arvutikasutaja, petada, ljaanne, keskkoolis, kusjuures, romaanis, nadega, sisalduma, keskele, illustratsioonid, skeemid, graafikud, rgnevat, times, iseseisvate, roman
16
doc

REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledz Õpetajakoolituse osakond REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND Koostaja: Lehte Tuuling Õpetajakoolituse osakonna juhataja Rakvere 2010 MIS ON REFERAAT? Referaat on: kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
14
doc

Referaadi koostamise juhend

(kool,asutus) REFERAADI VORMISTAMISE JUHEND referaat Koostaja: Nimi Perenimi (klass) Juhendaja: ........................... (koht,aeg) 2 Sisukord 1. Referaadi osad..........................................................................

Kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
17
doc

Referaadi koostamine

KUIDAS KOOSTADA REFERAATI? SISSEJUHATUS Selle referaadi teemaks on ,,Kuidas koostada referaati?" ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tul...

Kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
5
pdf

Vormistamise juhend

Kirjalike tööde vormistamine 1. Kirjalikud õpilastööd Referaadid Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõte või ülevaade mingist juba avaldatud tööst/töödest. Uurimistööd Uurimistöö on uurimusliku protsessi konkreetne tulemus ­ kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
4
docx

Referaadi vormistamine

REFERAADI VORMISTAMINE Mis on referaat? · Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade. · Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. · Esitatakse eri autorite seisukohti. · Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. · Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Vormindusn...

Kirjandus - Keskkool
11 allalaadimist
7
pdf

Referaadi vormistamine

REFERAADI VORMISTAMINE Mis on referaat? · Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade. · Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. · Esitatakse eri autorite seisukohti. · Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. · Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järe...

Kirjandus - Põhikool
35 allalaadimist
6
pptx

REFERAADI KIRJUTAMINE

REFERAAT Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade, mille koostamisel toetutakse eelkõige kirjanduslikele allikatele. Referaadi eesmärgiks on süvendada üliõpilase oskusi töötada erialase kirjandusega. Soovitav referaadi struktuur: lühiülevaade refereeritava teose põhiideestikust järeldused või omapoolne arvamus refereeritava teose autorist ÜLDNÕU...

Kirjandus - Põhikool
6 allalaadimist
5
doc

TEADUSLIKU UURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND

TEADUSLIKU UURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND Töö koosneb järgnevatest osadest: Sissejuhatus- töö eesmärk, hüpotees Kirjanduse ülevaade- uurimisobjekti taustinfo, mis uuritavas valdkonnas on juba varasemalt tehtud Materjal ja metoodika- Kus? Kuidas? Mida? Millal? Tulemused- töö sisu hinnanguteta (arvandmed, tabeli...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
2
doc

Referaadi vormistus

Kooli nimi PEALKIRI Töö nimetus (referaat, essee vms) Nimi: Aasta Töö osad (kõik algavad eri lehtedelt): Tiitelleht Sisukord Sissejuhatus Peatükid Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisad (kui on) Kõigepealt kogu tekst kirja,...

Kirjandus - Põhikool
58 allalaadimist
6
docx

Referaadi koostamine

REFERAADI PEALKIRI Autor [Nimi] [Juhendaja nimi] [Klass] [Kuupäev] 6 KAVA PEALKIRI Sissejuhatus I. Esimene alateema A. Esimene lühikirjeldus alateema kohta 1. Üksikasjalikum teave 1. Üksikasjalikum teave B....

Kirjandus - Keskkool
17 allalaadimist
16
doc

Referaadi koostamise juhend

HUMMULI PÕHIKOOL Referaadi koostamise juhend Referaat  Põhineb olemasoleva(te)l teksti(de)l.  Annab lühidalt edasi alusteksti(de) sisu.  Refereerija esitab teksti oma sõnadega, tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone.  Referaati ei lisata enamasti oma a...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
10
docx

Referaadi koostamine

Kool Koostaja ees- ja perekonnanimi 8.klass REFERAADI KOOSTAMINE Konspekt Juhendaja ees- ja perekonnanimi Töö valmimiskoht- ja aeg Tiitellehe koostamine....................................................................

Kirjandus - Põhikool
4 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

...raat Referaat on teatud probleemi või teema süstemaatiline ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate (raamatud, artiklid ajakirjanduses) ja elektroonsete (Internet) materjalide uurimisele. Referaat koostatakse mitme alusteksti põhjal. Referaadi koostamise eesmärk on saada erialase kirjanduse või materjalide otsimise ja töötamise kogemusi, õppida korrektset kirjalikku väljendusoskust (teaduskeelt ja erialast terminoloogiat), omandada töö korrektse vormistamise nõuded. Referaat ei piirdu üksnes materjali refereerimisega, vaid referaadi...

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
6
pdf

Referaadi kirjutamine

...ilehekülgi. Referaat ei ole kirjand, milles võib kogu jutu kirjutada oma peast. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist, vaid selle lühendamist ning olulise väljatoomist ehk refereerimist. Kui pikk on referaat? Referaadi pikkuseks on 3-10 lehekülge, sõltub õpilase vanusest ja õpetaja nõudmisest. Üldjuhul on referaat 10 lk pikk: Referaat koosneb järgmistest osadest: 1.lehel: Tiitelleht 2.lehel: Sisukord 3.lehel: Sissejuhatus: 4.-8.lehel: Sisulised peatükid 9.lehel: Kokkuvõte 10.lehel: Kasutatud materjalid Refe...

Eesti keel - Põhikool
32 allalaadimist
52
pdf

Referaatide koostamise ja vormistamise juhend

.................................................................................................................. 5 1.3 Uurimus ............................................................................................................................. 5 2 Referaadi koostamine .............................................................................................................. 6 2.1 Referaadi esialgne kavandamine ....................................................................................... 6 2.2 Teema valik .............................................................................................

Ainetöö - Keskkool
1 allalaadimist
26
odt

Referaadi näidis / Koostamise juhend

%INSERT SCHOOL NAME HERE% %PEALKIRI% %ALAPEALKIRI% Koostaja: %RANDOMNAMEHERE% Juhendaja: juhendajanimi %loomise koht 2014 Sisukord Üldnõuded...........................................................................................................................................3 Töö kirjutamise stiil ja keel.........................................................................................

Andme-ja tekstitöötlus - Keskkool
71 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...aavutamist kõrghariduses. Seega on üliõpilase teadustöö formaalseks eesmärgiks akadeemilise kraadi või diplomi saamine, mis tähistab teaduslikku või kutsealast kvalifikatsiooni ja on samas eelduseks õpingute jätkamiseks kõrgemal tasemel. Osa üliõpilastöödest, nagu referaadid ja esseed, on arvestus- või eksamitöödena kasutusel mitmete aineprogrammide täitmisel. Sisulisest küljest võib üliõpilastööde eesmärgid jagada kaheks. Üliõpilastöödega luuakse: 1. teaduse või arendustegevuse seisukohalt uus teadmine, 2. võimalused üliõpilaste professionaalseks arenguks. Profe...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
384 allalaadimist
8
docx

Referaadi vormistamine

... 2 Helen Vaku shokolaadi tooted SISSEJUHATUS Käesolevas töös antakse ülevaade lõputöö vormistamise põhimõtetest. 3 Helen Vaku shokolaadi tooted 1. TEHNILISED NÕUDED Töö vormistatakse A4 formaadis (210x297 mm), ühepool...

Asjaajamine - Kutsekool
17 allalaadimist
10
doc

REFERAADI VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED

...s ja alla 2,5 cm vaba ruumi. File Page Setup Margins. Eestikeelsel variandil: Fail Lehekülje häälestus Veerised Tekst jaotatakse lõikudeks. Iga lõik moodustab sisulise ja visuaalse terviku. Lõigu algust tähistab laiem reavahe. NB! Taandridu ei kasutata. Referaadi võid esitada mulle nii väljaprinditult kui ka saata e-mailile (Krista.Kallas@koplikool.ee) Keskendu antud referaadis peamiselt illegaalsetele uimastitele! (8. klassis tuleb loovtöö välja printida ja lehed peavad olema köidetud). HINDAMINE Töö eesmärkideks on iseseisev põhjalik tutvumine nar...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

...orrektselt vormistama. Õpilaste uurimistööde peamised liigid on referaat ja uurimus. Ka essees võib leida uurimistöö elemente ning ka seda nimetatakse mõnikord õpilaste uurimistöö liigina. Referaat on lihtsaim uurimistöö, seepärast ongi suur osa õpilastöid referaadid. Referaat koondab ja süstematiseerib olemasolevat infot, uurimus aga esitab uudseid teadustulemusi. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige allikate uurimisele. Referaadi ülesanne on anda ülevaade mõnest nähtusest või probleemist...

Uurimistöö - Keskkool
102 allalaadimist
3
doc

Referaadi koostamise juhend

Juhend 9.klassi keemia referaadi kirjutamiseks. Töö eesmärgiks on õppida korrektselt vormistama lühikesi kokkuvõtteid keemiaalastest teemadest. · Töö maht Töö pikkus peab olema minimaalselt 1000 sõna (see on arvutitekstis tähesuurusega 12 ja reavahega 1 umbes 4 - 6 A4 formaadis lehte). Lisandub tiite...

Keemia - Põhikool
58 allalaadimist
17
pdf

Vormistamise juhend

Kinnitatud Loodusteaduste osakonnas oktoobris 2008 Loodusteaduste osakonna bakalaureusetööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend Loodusteaduste osakonna bakalaureuseõppekavad lõpevad bakalaureuseöö (edaspidi BT) kaitsmisega. Mistahes lõputöödega, sh BT-ga seonduv on TLÜ Õppekorralduse eeskirjas kajastatud alapunktides 346-378 ja käesolev juhend on selle täiendatud rakendusvariant Loodusteaduste osakonnas. (http://www.tlu.ee/files/arts/238/OKE_t4f1201665ddcc...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
98 allalaadimist
4
doc

REFERAADI KOOSTAMISE NÕUDED

REFERAADI KOOSTAMISE NÕUDED Samad nõuded, mida esitatakse gümnaasiumi õpilasele. Allolev juhis on võetud internetist. ÜLDNÕUDED Referaat esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297 mm × 210 mm) (mitte kahepoolsena) · Referaat peab olema korrektselt vormistatud Wordi dokument. · Ref...

Ainetöö - Keskkool
1 allalaadimist
6
pdf

REFERAADI VORMISTAMINE ARVUTIS

REFERAADI VORMISTAMINE ARVUTIS Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate uurimisele. Referaadi eesmärgiks on süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb es...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
4
pdf

Referaadi Vormistamine

... · annab lühidalt edasi alustekstide sisu, · tekstid antakse edasi oma sõnadega, ainult olulisemad mõisted esitatakse definitsioonina, · kasutatud materjali loendisse tuleb alati kirjutada alustekstide autorid, pealkirjad, ilmumisandmed REFERAADI VORMISTAMINE ARVUTIS Vormindusnõuded Referaat koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, sisulised peatükid, kokkuvõte, kasutatud materjalid ja lisad. Referaadi maht on 10 lehekülge, millest 5 lehekülge on sisulisi peatükke, ülejäänud 5 on tiitelleht, sisukord, sisseju...

Informaatika - Keskkool
62 allalaadimist
19
doc

Loovtöö vormistamise juhend

TALLINNA NÕMME PÕHIKOOL LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 1. LOOVTÖÖ VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED loovtööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest formaat: A4, tekst on trükitud lehe ühele poolele, köidetud kiirköitjas läbipaistva kaanega või läbipaistava kaanega rullkõites, töö lõppu jäetakse puhas nö köiteleht ...

Andmebaasid I - Põhikool
7 allalaadimist
19
doc

Loovtöö vormistamise juhend

TALLINNA NÕMME PÕHIKOOL LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 1. LOOVTÖÖ VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED loovtööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest formaat: A4, tekst on trükitud lehe ühele poolele, köidetud kiirköitjas läbipaistva kaanega või läbipaistava kaanega rullkõites, töö lõppu jäetakse puhas nö köiteleht ...

Andmebaasid I - Põhikool
1 allalaadimist
7
doc

Nõuded referaatide vormistamisele

Nõuded referaatide vormistamisele Referaat on kindla teema tõsimeelne kokkuvõtlik ülevaade. Referaadi koostamisel lähtutakse eelkõige kirjandusallikatest. Referaadis esitatakse teemaga seotud olulised asjaolud, nende põhjendused ning võrdlus. Referaadis esitab autor ka omapoolse arvamuse ja järeldused. Töös peavad selgelt eristuma töö autori poolt esitatud ja kirjanduse allikatest pärinev...

Arvutigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
8
doc

Nõuded referaatide vormistamisele

Nõuded referaatide vormistamisele Referaat on kindla teema tõsimeelne kokkuvõtlik ülevaade. Referaadi koostamisel lähtutakse eelkõige kirjandusallikatest. Referaadis esitatakse teemaga seotud olulised asjaolud, nende põhjendused ning võrdlus. Referaadis esitab autor ka omapoolse arvamuse ja järeldused. Töös peavad selgelt eristuma töö autori poolt esitatud ja kirjanduse allikatest ...

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist
17
pdf

Kirjalike tööde vormistamise juhend

...es. Töödes on kindlad alajaotised järgmises järjestuses: · Tiitelleht · Sisukord · Sissejuhatus · Sisu peatükkidena · Kokkuvõte · Kasutatud kirjandus · Lisad (vastavalt vajadusele) Õpilastööde vormistamisel tuleb järgida järgmisi üldisi nõudeid. 1. Töö trükkida arvutil Wordi või Writeri dokumendina formaadis A4 lehe ühel küljele. Esitada pehmes köites. 2. Lehe servadele jätta vaba ruumi järgmiselt: vasakul 4 cm, paremal 2 cm ja üleval ning all 3 cm. (Office 2003: Fai...

Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
46 allalaadimist
9
doc

Referaadi vormistamine

Sisu Sisu..............................................................................................................................................1 1.Veeriste määramine..................................................................................................................2 2.Teksti vormindamine.....................................................................................

Arvutiõpetus - Kutsekool
57 allalaadimist
3
pdf

Vormistusjuhend

...sil, jättes tähise sisse ka põhijaotise numbri. Esimese astme alljaotise sees alustatakse jälle uut nummerdust jne. Numbrite vahel ja tähise lõpus (jaotise alguses) on punkt. Kui tähisele osutatakse tekstis, siis selle lõpus punkti ei ole (nt punkti 2.3.2 kohaselt). Referaadi, sisukorra, sissejuhatuse, samuti kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ette jaotise numbrit ei kirjutata. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa. Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Kõik leheküljed, sealhulgas kirjanduse loetelu ja lisad, nummerdatakse ühtsesse numeratsiooni. Esimene on tiitelleht, ...

Füüsika - Keskkool
8 allalaadimist
6
docx

Referaadi vormistamine

...gemine · mida uut ja huvitavat avastasid autorist · mida tead nüüd rohkem · mida üldiselt selline töö oskustest arendab Kokkuvõtte pikkus on ½ lehekülge. Kasutatud allikad Allikaid on mitut liiki ­ raamatud, artiklid ning internetileheküljed. Ning iga referaadi koostamisel midagi ju kasutad. Raamatuanalüüsi puhul on sul kindlasti märkida võimalik loetud teos ning need allikad, mida leiad autori eluloo ja loomingu kokkuvõtte kohta lisaks. Kõik allikad , millel on võimalik leida autori või koostaja nimi, pannakse järjekorda tähestiku alusel. Need on tavaliselt ...

Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun