Otsingule "paigaldus" leiti 514 faili

Formaat: Tase:
Akna paigaldus
4
doc

Akna paigaldus

See lahendus on samas ka odavam täisbetooni valust. Seda kooriku tüüpi nimetatakse VLK Light. Peab silmas pidama,et koos vahelae massi vähenemisega võib suureneda helide läbikostvus. Erinevates tingimustes nõuab armatuur erinevaid betooni kaitsekihte. VLK-s on tavaline kaitsekiht 15 mm, mida on vastavalt vajadusele võimalik suurendada kuni 35 mm. Paigaldus Kandeseinad Enne VLK paigaldamist peab veenduma kandeseinte kandevõimes. Kui kandepind on ebatasane ja pole loodis, tuleb see õgvendada ja tasandada seguga. Ajutised toed Tavaliselt on toed vaja paigaldada 2,5 m vahedega. Vt. joonised 3, 4, 5. NB! Tugede paigaldamisel on vaja veenduda, et aluspinnasel oleks tagatud piisav kandevõime, sest pealevalu käigus lisandub betooni näol suur mass. Olulised ohutusnõuded Toed peavad olema pa...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
45 allalaadimist
Sisevooderduse paigaldus
4
docx

Sisevooderduse paigaldus

04.12 Sisukord Soovitusi paigaldamiseks……………………1 Kuhu võib ja kuhu mitte ? …………………1 Vaja minevad tööriistad …………….1 Alusroovits……………………………………2 Voodrilaua kinnitus………………………..3 Lagi ……………………………………………..3 Pinnaviimistlus……………………………………3...

Ehitus alused - Kutsekool
15 allalaadimist
Referaat- Katuse katmine bituumenrullmaterjaliga
6
docx

Referaat: "Katuse katmine bituumenrullmaterjaliga"

Materjalid on armeeritud polüester- vői klaaskiudkangaga ning neid on vőimalik paigaldada vastavalt katusekaldele ühe-, kahe- vői kolmekihiliselt. 1.1. KÄSITLUS- JA KASUTUSALA Bituumenrullmaterjalid on mõeldud lamedate ja väikese kaldega katuste katmiseks. Võimalik on paigaldus ka viilkatustele (vt. RT 85-10459-et, Pehmed bituumenkatted järskudel katustel). Bituumenrullmaterjalide kasutamisel lähtutakse Eestis kehtivatest ning aktsepteeritud ehitusnormidest (EPN ….., RIL 107-2000, RT-juhendid). Materjalid jagunevad pealis- ja aluskihtideks ning erimaterjalideks – aurutõkked ja hüdroisolatsioonimaterjalid pinnasega kokkupuutuvate tarindite katmiseks. Tehniliste omaduste osas jaotatakse materjalid vastava...

Tehnoseadmed - Tallinna Tehnikakõrgkool
53 allalaadimist
Ohutustehnika tellingutel
6
doc

Ohutustehnika tellingutel

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS V-10 Ohutustehnika tellingutel Kristina Loori Pärnu 2011 2 Tellingute ohutusnõuded  Tellingud peavad olema konstrueeritud ja komplekteeritud nii, et neid saaks ohutult paigaldada, kasutada, demonteerida, muuta ja hooldada. Tellingud peavad üldjuhul olema tööstuslikud või valmistatud ehitusinseneri või konstruktori projekti kohaselt.  Tööstuslikel telling...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
17 allalaadimist
Tellingute paigaldamine-seadusandlus
8
docx

Tellingute paigaldamine-seadusandlus

Koolitus: Tellingud, töölavad TELLINGUD, TÖÖLAVAD. Tartu, 2010 Sisukord. 1. Koolituse eesmärk ja sisu 2. Ohutusnõuded tellingute ja töölavade paigaldamisel 3. Tööandja õigused ja kohustused 4. Tellingute kasutamine ja paigaldamine ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
40 allalaadimist
Klaasitööd
15
docx

Klaasitööd

• Nööri pikkus peab olema suurem klaasi õmbermõõdust (6-8 cm) • Soovitatav nöör libestada kummiga mittereageeriva määrdeainega. Kiilupaigaldid – kummitihendiga paigaldatud klaaside tihendite ja tihendikiilude paigaldamiseks kasutatakse kiilupaigaldeid. • Kiilupaigaldi on vahetatavate otsikutega (5,5 – 15mm) • Abivahendid tihendi ja kiilu eemaldamiseks ja paigal...

Plekkseppa eriala - Kutsekool
54 allalaadimist
Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem
27
doc

Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem

ndmete kirje Arve Lepingute ja arvete müügi- ehk kliendilepingu register alusel kliendile väljastatav maksenõue, milles kajastuvad müüdud todete periooditasud ning paigaldustasud Arve_seisund Lepingute ja arvete arve olekut elutsüklis register kajastav tekstiline kirje Lepingu_seisund Lepingute ja arvete lepingu olekut elutsüklis register kajastav nimetus Klient Klientide register Tegutseja, eraisik, juriidiline isik, kes taotleb...

Andmebaaside projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
Kuidas töötab suitsuandur
15
doc

Kuidas töötab suitsuandur

Sellist andurit aga ise paigaldada ei tohi, vaid selleks tuleb kohale kutsuda kvalifitseeritud elektrik. Elektrivõrku ühendatavad suitsuandurid tuleks paigaldada ning töökorda seada koos majas tehtavate muude elektritöödega. Selliste andurite hinnad algavad 700 kroonist, millele lisandub tasu paigalduse eest. Suitsuanduri heli Turustatavate suitsuandurite helisagedus on vahemikus 0,3...3,2 kHz. Kõik inimesed siiski ei kuule sellise sagedusega helisid. Müügil on ka madalasageduslikke suitsuandurid, kus on näiteks kaks helikõrgust. Alarmi heli tugevuseks kolme meetri kauguselt on 85-90 detsibelli. Pigem vahetada patareisid, kui kaotada elu. Kui hooldad suitsuandurit regulaarselt, teeb väike elupäästja õnnetu...

Füüsika - Keskkool
60 allalaadimist
Andmeturve ja viirusekaitse
9
rtf

Andmeturve ja viirusekaitse

Üldosa Millest räägime?? 1. Infoturbe põhimõisted 2. Riskianalüüs, riskianalüüsi meetodid 3. Viirused ja viirusekaitse 4. Turvameetmed 5. Volitustõendid 6. Krüptograafia 7. Digitaalallkiri ja selle kasutamine...

Arvutiõpetus - Kutsekool
125 allalaadimist
Managment of IT
10
doc

Managment of IT

ISO9001 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks projekteerimisel või tootearendusel, valmistamisel, paigaldamisel ja tarnejärgsel teenindamisel. ISO9002 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks tootmises ja paigaldusel . ISO9003 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks lõppkontrollimisel ja –testimisel. ISO9004 – Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedisüsteemide koostisosad. Juhendid. ISO9000-9004 eesmärk ei ole organisatsioonide kvaliteedisüsteemide standardiseerimine. A.2.7 Inf oteh n ol oogil i ste i n veste eri n gu t e järel val ve ja h in d ami s e vajadu s. – Moni t ori ng and Eval uat i on Infote...

Arvutiõpetus - Kutsekool
45 allalaadimist
Personaalarvutite riistvara ja-arhitektuur
48
doc

Personaalarvutite riistvara ja arhitektuur

a. hostarvuti). Siini laius on 8 bitti ja andmeedastuskiirus 5 MBps. Erineb SCSI-1 siinist ainult pistikute poolest SCSI-3 - SCSI siin, mis võimaldab kokku ühendada kuni 16 seadet (k. a. hostarvuti). Siini laius on 16 bitti ja andmeedastuskiirus 160 MBps 12. Arvuti korpused ja toide. AT ja ATX toite erinevus. Elementide paigaldus personaalarvutis. Korpusel on täita mitu tähtsat rolli. Ta kaitseb enda sisemuses peituvaid komponente nii staatilise elektri kui ka füüsiliste vigastuste eest. Samuti vähendab korralik korpus enda sisemuses olevate seadmete võimalikku müra, kaitstes seega ka väliskeskkonda ja selles viibivat kasutajat. Raske on leida head korpust, mis oleks samas ka odav. Korpuse hankimisel peaks silmas pidama järgmisi asju: Kas ta on füüsiliselt...

Arvutiõpetus - Kutsekool
117 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3
22
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3

) Seejärel viia kooskõlastustega projekt omavalitsusse, kust väljastatakse ehitusluba. 32. Millised on ehitusprojekti osad? -asendiplaan -arhitektuur -sisearhitektuur -tarindid (konstruktsioonid) -soojusvarustus, küte, ventilatsioon -veevarustus ja kanalisatsioon -elektri- ja nõrkvoolupaigaldus Kõik ehitusprojekti osad võib jaotada järgmistesse staadiumitesse: 1)eskiisprojekt 2) eelprojekt 3)põhiprojekt 4)tööprojekt 5)teostusjoonised 33. Mis on eskiisprojekt? Tellija esitab arhitektile planeeritava maja lähteülesande, mille järgi projekteerija koostab oma nägemuse ja kontseptsiooni. Pärast kahe-kolme nädalast (aeg sõltub hoone keerukusest, mahust, projekteerimisraskusest jne.) projekteerimist peaks valmima eskii...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
286 allalaadimist
Konspekt
44
doc

Konspekt!

Sarrusetööd: - mõõdetakse kg-s - teoreetilise sarruse mahu hulka mõõdet konstruktsiooni töötavad terasid sarruse jäikuste sarruseväljete pikkused, avade piirterased, seinte sidesarrus vähemalt normide poolt nõutavas mahus. Paigaldusteraseid nagu terasvõrkude toetuspukke ei loeta teoreetilist sarrusemahu hulka. - Betoon sarruse konstruktsiooni nakketerasid mõõdetakse, selle KE sarruse mahtu, millega seda valatakse. Ülejäänud nakketerasid lähevad teraskarkassi teoreetilise sarruse mahu hulka. - Kõrgenduseks kasutatud teraseid ei mõõdeta - kaal määratakse nimikaalu järgi (pikkuse järgi) ja pikkus projekti alusel nim...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
250 allalaadimist
Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul
14
doc

Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul

Koostöös kliendiga leitakse paremate tehniliste lahendusteni ja väljatöötamiseni, et saavutada koduturul konkurentsivõimelisemaid teenuseid. Firma konkureerib töö mahult kodumaisel turul esimise viie seas. 5 4.TEENUS Firma pakutavad teenused on: -külmutusseadmete müük; -köögiseadmete müük; -projekteerimine ja konsulteerimine; -paigaldus; -hooldus; -seadmete garantii. Firma on kohandatud oma teenused just tänaseks kohalikule lähenemisviisile. Üha rohkem on firma mainet tugevdanud teenuse kõrge kvaliteet ja muutumatus spetsialiseeritud valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse kvaliteedile. Juurutatatakse firmas kvaliteedijuhtimise süsteemi Oma pidevalt tehniliste protsesside parendamisega tegelemine on üks prioriteetidest. 5.STRATEE...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
93 allalaadimist
Aeroc ja Maxit Estonia
18
doc

Aeroc ja Maxit Estonia

Plaatide mõõdud ja müüritise omadused on antud tabelis 1. Vaheseinaplaadi mõõtmed ja lubatud hälbed Mõõde Väärtus (mm) Nimimõõt Tegelik mõõt Lubatud hälve ± Laius, b 100 99 1,5 Kõrgus, h 600 596 2,0 Pikkus, l 600 596 2,0 Viimistletud müüritise omadused (pahtelduskihi paksus 2 mm) Parameeter Mõõtühik Väärtus Tulepüsiv...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
75 allalaadimist
Ladu
22
doc

Ladu

Sellise materjali 5 cm laiuse riba tõmbetugevus on 400 kg. Valgustus Standardpakkumine ei sisalda valgustuselemente. Tellides valge kattematerjali katuseks, on 75% päevavalgust hallis garanteeritud. Küte ja ventilatsioon Standardpakkumine ei sisalda kütteelemente ega mehhaanilist ventilatsiooni. Halli otsaseintes on avad normaalse õhutsirkulatsiooni võimaldamiseks. Paigaldus Standardpakkumine ei sisalda paigaldust . Ligikaudne paigaldusaeg: 0,6 inimese töötundi 1 m2 kohta. Mõõdud Halli lae kandekonstruktsioone toodetakse standardpikkustes 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40 ja 50 meetrit, muud mõõdud vastavalt tellija vajadusele. Keskosa kõrgus laiusele 10 m: 3,9 – 5,9 meetrit; laiusele 12 – 15 m: 4,1 – 7,5 meetrit; laiusele 18 – 50 m: 5,9 – 11,7 meetrit. ...

Laomajandus - Kutsekool
141 allalaadimist
Kaugõppe materjal
29
doc

Kaugõppe materjal

rescue.ee • EHITUSJÄRELVALVE www.ehitusjarelvalve.ee • ELEKTRIKONTROLLI KESKUS www.eeinet.ee TULEOHUTS TULEOHUTUSE SÕNAVARA EVS-ISO 8421:1998 TULEKAHJUDE KLASSIFIKATSIOON EVS-ISO 8421:1998 NÕUDED ESMASTELE TULEKUSTUTUSVAHENDITELE JA NENDE VAJADUS RTL 1998, 220 221, 875 • TULEKUSTUTITE KLASSIFIKATSIOON (LISA 1) • TULEKUSTUTITE VALIK JA PAIGALDUS ( II JA III) • TULEKUSTUTITE KORRASHOID (IV) TOOTMISPROTSESSIDE TULEOHULIIGITUS KUSTUTID TULETÕRJE SIGNALISATSIOON RTL 2002, 78, 1202 TULEKUSTUTUSMEETODID TULEOHUTUSE ÜLDNÕUDED RTL 2000, 99, 1559 • NÕUDED TULEOHUTUSE KORRALDAMISELE §4-§13 • TULEOHUTUSNÕUDED TERRITOORIUMILE §14-§24 • TULEOHUTUSNÕUDED EHITISELE §25-§38 • TULEOHUTUSNÕUDED ELEKTRISEADMETELE §57-§66 • TULEOHUTUSALANE JU...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
321 allalaadimist
12
doc

Elektroodid peavad olema paigaldatud selliselt, et nad oleksid nii aju kui südame piirkonnas. Ideaalselt peaks paiknema esimene elektrood silmade tagumisel serval. Tagumine elektrood peaks paiknema viimase kahe roide kohal. Keha elektroodi võib paigutada ka rinnakule või esijalgadele. 1,2,3 Et kindlustada elektroodide ja paigalduskoha korralik elektriline kontakt ja vältida looma naha põlemist, tuleks paigalduskohad looma kehal teha märjaks. 1 4 Veiseid uimastatakse erilistes puurides- boksides, nende puudumisel uimastatakse erisulgudes. Uimastamiseks kasutatakse enamasti vahelduvvoolu pingega 70- 200 V ja sagedusega 50 Hz. Voolu pinget reguleeritakse reostaadiga ja kontr...

-
19 allalaadimist
Pneumaatika alused
97
pdf

Pneumaatika alused

2 Pneumotorustiku paigaldamine Lisaks pneumotorustiku õige läbimõõdu valikule on oluline ka pneumotorustiku õige paigaldamine. Selleks, et pneumotorustiku seisukorda oleks võimalik regulaarselt kontrollida, tuleks vältida torustiku paigaldamist halvasti ligipääsetavatesse kohtadesse või müürida torustik seina sisse. Selline paigaldus 25 raskendab oluliselt suruõhu lekkekohtade avastamist ja kõrvaldamist, kuid isegi minimaalsed lekked pneumotorustikus põhjustavad märgatavaid rõhulangusi torustikus. Pneumotorustik paigaldatakse nii, et tekkiks langus 1-2% õhu liikumise suunas. Väljavõtted horisontaalselt paiknevast torustikust tehakse alati torustiku ülemiselt poolelt, et vältida vee sattumist jaotuslõdvikutesse. Vee eema...

Ohuõpetus - Kutsekool
203 allalaadimist
Ainetöö
10
doc

Ainetöö

1.1, suhteliselt vana. Samas ei olnud mõtet seda uuendada, kuna meie otstarbe jaoks piisab ka 2.1.1 versiooni sisseehitatud komponentidest. Oli pandud üles ka samasugune võrk, mis on näidatud alljärgneval joonisel, kuid kõik seadmed olid NAT sees ja omasid IP aadressid kujul 192.168.1.xxx. Joonis 1. SIP võrgu elemendid Järgneval skemaatilisel joonisel on ära näidatud seadmete paigaldus : Joonis 2. Võrgu elemendid Nagu joonise pealt on näha, Asterisk server on ka Xlite kliendina Windowsi keskkonnas. Nokia E51, Xlite klient ning ka Grandstream VoIP adapter on Thomson ST780WL võrgus ning omavad järgmiseid IP aadresse: • Nokia E51 mobiiltelefon : 192.168.1.70 • Asterisk server, ML N350 sülearvuti : 192.168.1.68 • Grandstream ATA adapter : 192.168.1.65 Lauaarvuti...

Kommunikatsiooniteenuste... - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
T e a t a   v e a s t