Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Ökoloogilised tegurid ilvese näitel - sarnased materjalid

ilvesele, haavata, salak, saastatus, neilt, harjunud, elusorganismid, valgej, saagiks, ilveste, gede, linnud
2
rtf

Ökoloogilised tegurid konspekt

Ökoloogilised tegurid Organismide elutegevust mõjutavaid keskkonnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. Vastavalt sellele, kas organisme mõjutavad tegurid on pärit eluta või elusast loodusest, eristatakse abiootilise ja biootilisi tegureid. Abiootilised tegurid on pärit organisme ümbritsevast eluta loo...

Bioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
1
doc

Ökoloogilised tegurid

1.1. Ökoloogilised tegurid Ökoloogia - teadus, mis uurib ­ organismide ja keskkonna vahelisi suhteid ning ­ organismide omavahelisi suhteid selles keskkonnas Ökoloogilised tegurid - keskkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust a) eluta ­ abiootilised tegurid b) elus ­ biootilised te...

Bioloogia - Keskkool
111 allalaadimist
1
docx

Bioloogilised tegurid

Ökoloogilised tegurid ­ kekkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust Abiootilised tegurid ­ on pärist organisme ümbritsevast eluta loodusest: 1)kliimategurid: temp, sademed, tuul; 2)elukeskkond: õhk, vesi, muld Biootilised tegurid ­ tegurid, mis tulenevad organismide kooselust; mõju võib olla kasulik, n...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
6
doc

Peamised ökoloogilised tegurid

1. Peamised ökoloogilised tegurid Keskkond ­ kõik, mis ümbritseb organismi (k.a. laud, toit, sõbrad) Ökoloogilised tegurid on keskkonna üksikud komponendid, mis võivad mõjutada organismi kas positiivselt või negatiivselt Ökoloogilised tegurid jagunevad kahte rühma: 1. Biootilised ­ organismide vastastikmõju. (teised organismid: lii...

Bioloogia - Keskkool
132 allalaadimist
4
doc

Ökoloogilised tegurid, toimegraafik, biootilised tegurid jne

Bioloogia kordamine kontrolltööks 18.10.11 ÖKOLOOGILISED TEGURID (LIIGITUS + NÄITED) KESKKONNATEGURID: 1) abiootilised - Kliima (temperatuur, niiskus, valgus, O2 sisaldus) - Elukeskkond (õhk, muld, vesi) 2) Bioloogilised- nt liigikaaslased, teised liigid - Antropogeensed (kuidas inimesed mõjutavad organismide elu) VALGUSE JA T...

Bioloogia - Keskkool
81 allalaadimist
3
docx

Ökoloogilised Faktorid

Keskkonnategurid ehk ökoloogilised faktorid. Keskkonnateguriteks nimetatakse nii biootilisi kui ka abiootilisi keskkonna komponente, mis mõjuvad organismile. Biootilised tegurid - avalduvad teiste org. mõjus. ( sümbioos, kisklus, parasitisim jne ) inimtegur, ehk antropogeenne tegur Abiootilised tegurid - ...

Bioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
3
docx

Abiootilised, biootilised, antropogeensed tegurid

KT teemad: I Mõisted: 1)Abiootilised, biootilised, antropogeensed tegurid + näited 2)Alumine taluvuslävi, ülemine taluvuslävi, ökoloogiline amplituud, ökoloogilise teguri optimum 3)Sümbioos, konkurents, parasitism, kisklus, kommensalism, herbivooria + näited 4)Toiduahel, toiduvõrgustik + arusaamine 5)Produtsent, konsument, destruent + arusaamine 6)Biotsönoos, ökotoop 7)Populat...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
83
doc

Bioloogia õpik 8. kl 2. osa lk 44-110

...oonislehtede komplekti): Joonis: Isendid, populatsioon, kooslus. Selgitus: Kõik niidul elupaiga leidnud taimede ja loomade populatsioonid moodustavad niidukoosluse. Koosluse kujunemist mõjutavad ka looduse eluta osa tegurid Organismide elu ei sõltu ainult teistest organismidest. Neid mõjutavad veel mitmesugused eluta looduse tegurid, s.o valgus, temperatuur, niiskustingimused, soolsus jm. Eri paigus on eluta looduse tegurid erinevad. Võrdleme näiteks kahte Eesti niidukooslust: ranna- ja puisniitu. Rannaniit on valgus...

Bioloogia - Põhikool
32 allalaadimist
19
doc

Ökoloogia eksam

...gu e. toitumissuhete võrgu e. konneksi Konsortsium ­ katenaarium, kogum organisme (konsorte), keda toit (trofokonsordid) või elupaik (topokonsordid) seostab mingi kindla taimega (determinandiga). Taim on neile orgaanilise aine lähe või substraat. 3.Abiootilised tegurid: Abiootiliste tegurite hulka kuuluvad nii keemilised kui ka füüsikalised tegurid. Kõik tegurid toimivad organismile üheaegselt. Iga elemendi olemasolu v puudumine ohustab mingi liigi organimside eksisteerimist ja elujõulisust. Valgus Valgus on ökosüsteemis vajalik kiirgusenergiana läbifotosü...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
288 allalaadimist
31
pdf

Rakendusbioloogia õppematerjalid

... külmas keskkonnas? 11. Millised lühiajalised muutused tekivad organismis füüsilise koormuse tagajärjel? Selgitage. 12. Iseloomustage treeningu pikaajalist mõju. 9. ORGANISMIDE KOOSEKSISTEERIMINE Ø Ökoloogilised tegurid Ökoloogilisteks teguriteks nimetatakse organismidele mõju avaldavaid keskkonnategureid. Keskkonnategurid on pärit eluta või elusast loodusest ja siit tulenevalt jaotatakse: § Abiootilised tegurid- tulenevad eluta loodusest: 15 Valgus: a) Nähtav valgus-......................................................................................................

Bioloogia - Kutsekool
133 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

...odustub organismis ka mitmesuguseid rasvkudesid, mille eesmärgiks on kaitsta erinevaid organeid (soolestiku siseseinu); mõõdukas rasva tarbimine hoiab tasakaalus hormoonide eraldumise meestel, eriti testosterooni. Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ökoloogilised tegurid Organismide elutegevust mõjutavaid keskkonnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. Vastavalt sellele, kas organisme mõjutavad tegurid on pärit eluta või elusast loodusest, eristatakse abiootilisi ja biootilisi ökoloogilisi tegureid.  Abiootilised tegu...

Bioloogia - Keskkool
79 allalaadimist
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

Bioloogia 12. klass Kai Mänd Õpik lk. 12 1. Selgitage ökoloogilise teguri mõistet. Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnaregurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest; jaotatakse abiootiliseks ja biootiliseks. 2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks? Tegureid, mis mõjutavad organismide elutegevust (nt. õhk, vesi ...

Bioloogia - Keskkool
1953 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

...dangut.  Kekskkond- tingi muste kompleks, milles biosüsteem asub. Ühelt poolt aineline oleluskeskkond (vesi, muld, teise oranismi sisemus), teiselt poolt kõigi mõjutavate välistegurite (meteroloogilised, edaafilised, biootilised jm tegurid) kogum.  Keskkonnakaitse- meetmete kompleksi inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.  Looduskaitse- ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, ttaastamise ja kaitse, ...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
4
doc

Ökoloogia kordamine

ÖKOLOOGIA 1. Abiootilised tegurid on ökoloogilised tegurid, mis tulenevad organisme ümbritsevast eluta loodusest. Need on näiteks õhk, muld ,vesi, päikesekiirgus, temperatuur, tuul, sademed jne. Biootilised tegurid on ökoloogilised tegurid, mis tulenevad organismide kooselust, nende omavahelistest suhetest. See võib olla kasu...

Bioloogia - Keskkool
25 allalaadimist
58
doc

Kogu Looduselustiku materjal EKSAMIKS

... tammid nii, et ei peaks toidu järele minemiseks veest välja ronima. 14.Milliseid elupaiku asustab halljänes, milliseid valgejänes? Halljänes- avamaad, valgejänes – metsad. 15.Too mõni näide põdra, punahirve, metskitse, metssea, pruunkaru, hundi, ilvese, rebase, kähriku, mägra, kopra, hall- ja valgejänese eluviiside ja käitumise iseärasuste kohta. Põder – sööb talvel puuoksi, koort Punahirv - Metskits - Metssiga – käib talvel söödaplatsidel, muidu ei elaks talve üle Pruunkaru – ründab inimest mõtlemata, pissib täis kui ...

Bioloogia - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
24
docx

Ökoloogia eksami küsimused ja vastused

...lt isemajandavad. Neil esineb nii hingamine kui ka fotosüntees. HETEROTROOFID on organismid, mis tarbivad energiat, mida taimed on talletanud. Neil on ainult hingamine. 2. ÖKOLOOGILISTEKS TEGURITEKS Õkoloogilised tegurid Biootilised tegurid Abiootilised tegurid Kliimategurid Elukeskkond Õhk, vesi, muld Abiootilised tegurid tulenevad organisme ümbritsevast anorgaanilisest maailmast. N...

Ökoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
21 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

... kui ei hakka siis on joodi piisavalt. Si- vastutab sidekoeliste struktuuride terviklikkuse eest, et nahk püsiks kaua sile ja elastne. Peamised allikad teravilja saadused, kestad ja kestaalused kivid. 4 Tegurid, mis mõjutavad organismide keemilist koostist. I) Süstemaatiline kuuluvus. Taimed ja loomad. Taimedes rohkem kaaliumi, loomades rohkem kaltsiumi. Taimedes rohkem boori, loomades Co (koobalt). Boor vajalik õitsemisel. Co on vitamiini B12 osa- oluline täis taimetoitlastel, B12 p...

Bioloogia - Keskkool
65 allalaadimist
37
pdf

Sooteadus

Sooteadus MI. 0920 3,0 EAP 1. Sood ja sooteadus 2. Soode mõiste ja levik 2.1. Soo ja turba mõiste 2.2. Soostumist ja soode teket mõjutavad tegurid 2.3. Soode levik maailmas 2.4. Sood maastiku osana ja ökosüsteemina 3. Eesti soode ökoloogiline iseloomustus 3.1. Soostumist põhjustavad tegurid 3.2. Soode arenemiskäik 3.3. Veereziim soodes 3.4. Turvas, turbaliigid ja -lasundid 3.5. Soode levik Eestis 4. Eesti s...

Geoloogia - Eesti Maaülikool
75 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...ulikku kasvuhooneefekti. Inimtegevust tekkiva lisasoojenemise ehk suurenenud kasvuhoonefekti tulemusena tõuseb keskmine õhutemperatuur ja selle tõusu kiirus Maal. Ei ole teada, kas inimene põhjustab soojenemist või maakera soojeneb ilma inimese mõjuta. välistegurid, mis mõjutavad Maa kliimat. 1.Päikesekiirgus 2.Vahemaa Maa ja Päikese vahel, Maa pöörlemistelje kalle 3.Maa orbiidi kõikumised (Milankovici tsüklid) 4.Amtosfääri läbipaistvuse muutmine 5.Atmosfääri ja ookeanitsirkulatsiooni kõikumised 6.Maapinna neeldumisvõime kõikumine olenevalt pilvisusest ...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
74
odt

Ökoloogia konspekt

...anerofüüdid, kamefüüdid, hemikrüptofüüdid, krüptofüüdid, terofüüdid, epifüüdid, aerofüüdid ◦ Süsteem erineb oma lihtsuse ja loogilisuse poolest ◦ Arvestab füsioloogilist ja morfoloogilist aspekti ◦ Universaalne kõigi taimede jaoks Ökoloogilised rühmad Ühe vormitekkelise tähtsusega kohastunud taimed ühendatakse ökoloogilisteks rühmadeks Niiskustingimustega kohtastumise alusel: ◦ Kserofüüdid: kasvukohtades ajutine või alaline veepuudus; iseloomulikud mitmed transpiratsiooni vähendavad kohastumused ◦ Mesofüüdid: taim...

Ökoloogia -
21 allalaadimist
19
docx

Ökosmeiootika eksamiks kordamine

... tegelevat paradigma ning pakub välja täpsema loodustüüpida jaotuse. 23.09.15 Semiootilist lähenemist võiks huvitada kõik kvalitatiivsed andmed, nt signaalid, mida organismid üksteisele saadavad; organismide agentsus keskkonnas jne Ökoloogilised tegurid Populatsiooni mõjutavad tegurid jaotatakse sisemisteks ja välimisteks. Sisemised tegurid nt organismide sigivus, kasvukiirus, eluiga, suremus, populatsioonisisene konkurents ja muud omadused. Sisemiste arengutegurite alusel eristatakse eri elustrateegiaid (kuidas jaotab elusor...

Semiootika - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
15
pdf

Bioloogia eksamiks

...esi (bakter, viirus, kahjustatud kude) ja hävitavad need lagundamise teel. VANANEMINE. Kromosoomide otstes on DNA lõigud, telomeerid, mis iga rakujagunemise lühenevad, kui nad on lühenenud kriitilise piirini, kaotavad rakud pooldumisvõime. Keskkonnategurid (n otsene päikesevalgus) kiirendab DNA kahjustumist. põhiliselt mõjutavad sisekeskkonda vabad radikaalid, mis võivad kahjustada valimatult nii DNAd kui ka valke. See pärast inimene vananebki. Muutused organismis vananemisel: juuste hõrenemine, lõhna- ja maitsetundlikkuse nõrgenemine, kuulmise ja ...

Bioloogia - Keskkool
243 allalaadimist
22
docx

Bioloogia eksam 2011 + vastused

...umiselundkond ­ luud ja lihased, vereringeelundkond, erituselundkond. Kolmanda arengunädala lõpuks on embrüo u. 3 mm pikkune ja alanud enamiku elundkondade kujunemine, 22. päeval alustab tööd süda. Umbes samal perioodil algab silmade areng. Tegurid mis põhjustavad väärarengut: *bioloogilised ­ haigused, doksiinid toidust, ema väär- või vaegtoitumine, e,a nakkushaigused (punetised, HIV) *füüsikalised ­ vibratsioonid, kiirgus, mehhaaniline surve *keemilised ­ alkohol, suits, ravimid, kemikaalid, mürkained sünnitus algab emakaseinte p...

Bioloogia - Keskkool
355 allalaadimist
20
ppt

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Metskits ja metsmaasikas

...Kehamõõtmed: Tüvepikkus ...125 cm, õlakõrgus ~ 75 cm. Kehamass: 24...35 kg. Eluiga: kuni16 a Poegade arv: 1-2 (3) Liigi kohastumused Kaitsevärvus Kehaehitus Sõrad Sokkude sarved Liigile mõjuvad ökoloogilised tegurid Abiootilised tegurid: Sademed, väga lumerohke talve tõttu võivad paljud metskitsed hukkuda, sest nad ei saa toitu kätte ja metskitsede arvukus väheneb. http://www.youtube.com/watch?v=4pvw3K1g3yA Temperatuur, kuuma ja põuase suve tõttu võib välgulöögist tulekahju tekkida j...

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...bivad aminohappeid) NH3→ NH4+; Nitrifitseerijad NH4+→ nitrit → nitraat; Denitrifitseerijad nitraat → N2O; N2. Fosforiringe – taimed saavad kätte lahustunult mullast, kuhu see tuleb maapõues olevatest mineraalidest. Suurim fond on ookean. 114. Ökoloogilised tegurid (abiootilised/ biootilised) Organismidele mõju avaldavaid keskkonnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. • Abiootilised tegurid – eluta looduse tegurid, st keskkond • Päikesevalgus • Temperatuur • Sademed • Tuul • Happesus (pH) • ...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
78 allalaadimist
22
doc

Puisniidud

..., mis muudavad sealse toiduahela vägagi mitmekülgseks............................................................................................................. 4 Selles referaadis teengi ma täpsema kokkuvõtte puisniitude erinevatest külgedest ­ abiootlilised tegurid, biootilised tegurid, toidupüramiid jms. Lisaks keskendun ka natuke lähemalt ühele puisniitude levinud imetajale metskitsele. .......................................................4 Lisaks tänan oma juhendajat Kaisa-Helena Luhta...................................................................4 Kaunist lugemist!...................................................................................

Bioloogia - Keskkool
77 allalaadimist
50
doc

Hüdrobioloogia konspekt

... (vaata botaanika konspekti). Primaarne produktsioon - autotroofsete organismide poolt kasutatav energia, mis moodustab toiduahela esimese astme/heterotroofsetele organismidele edastatav energia, mis moodustab esmase puhastoodangu. Teda mõjutavad erinevad tegurid, kuid kõige sagedamini mõõdetakse kiirgust. Üldproduktsioon on mage - ja rannikuvees ühesugune. Puhas produktsioon on avameres tunduvalt väiksem kui teistes keskkondades. *brutoproduktsioon - kogutoodang taime (vetika) fotosünteesi käigus, nt 24 h jooksul *netoproduktsioon - taime/veti...

Hüdrobioloogia -
12 allalaadimist
7
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse I

Ökoloogia ja keskkonnakaitse I 1.1 Ökoloogilised tegurid 1. Selgitage ökoloogilise teguri mõistet. Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest. 2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks? Abiootilisteks teguriteks nimetatakse organismide elutegevu...

Bioloogia - Keskkool
153 allalaadimist
40
docx

Eluslooduse eksami kordamine

... Piiriks kokkuleppeliselt üle 30 cm turvast ­ vastab enam-vähem piirile, kus taimede juurestik kaotab kontakti mineraalse pinnakattega. Siiski toituvad taimed osaliselt ka põhjaveest, mille tase on kas läbi aasta või sesoonselt kõrge. Madalsoid enimohustavad tegurid: kuivendamine, metsastamine, nn aiaturba kaevandamine, varem muudeti ka põllumajandusmaadeks. Väikesed madalsood tekivad looduses pidevalt kobraste tegevuse tulemusel, äravoolu ummistumisel, põhjavee taseme tõusu puhul ja maapinna langatuskohtades. Nendest ei hakka edasi arenema suured, maastikul...

Bioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
3
doc

Ökoloogia

1. Nimeta ja kirjelda peamisi ökoloogilisi tegureid (biootilised; abiootilised ja antropogeensed). Biootilised ­ eluslooduse tegurid. Sümbioos, kommensalism, parasitism, kisklus, herbivooria, konkurents. Abiootilised ­ eluta looduse tegurid. Valguskiirgus, temperatuur, sademed, tuul, pH, õhustatus (aeratsioon), toitainete sisaldus, veereziim, rõhk, tuli. Antropogeensed ­ inimtegevusest tulenevad tegurid. Keskkonna saastatus, met...

Bioloogia - Keskkool
39 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...as- ja rakendusteadustega Keskkond ­ tingimuste kompleks, milles biosüsteem asub. Ühelt poolt on see aineline oleluskeskkond (nt. vesi, muld, teise organismi sisemus), teiselt poolt kõigi mõjutavate välistegurite (meteoroloogilised, edaafilised, biootilised jm. tegurid) kogum. Keskkonnakaitse ­ meetmete kompleks inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks. Lähtudes definitsioonist: a) Keskkonnakaitse on meetmete kompleks inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ­ keskkonnakaitse on seotud teadusharudega...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
709 allalaadimist
4
doc

BIOLOOGIA: rakud ja bakterid

...mismeetodi põhietapid: * probleemi püstitamine, * taustainfo kogumine, * hüpoteesi sõnastamine, *hüpoteesi kontrollimine, *tulemuste analüüs, *järelduste tegemine, *uute teaduslike faktide saamine, *teadusliku teooria kujunemine ja formuleerimine. Ökoloogilised tegurid: Abiootilised - eluta looduse tegurid. Kliima, keskkond. Biootilised - eluslooduse tegurid. Organismidevahelised suhted Antropogeensed - inimmõju. Inimtegevusest tulenev Sümbioos - erinevate organismide vastastikku kasulik kooselu Parasitism - ühele kasulik, teisele kahjulik Kisklus - rõõvlooma...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
15
docx

Bioloogia eksam

...duvalt muuta. Sel juhul ning ka mis tahes keskkonnas, kus ellujäämist määrab rohkem ökoloogia kui teisesed sugutunnused, leiab aset ökoloogiline valik. Viimast terminit kasutatakse ainult selleks, et tuua välja ristumise ja paaritumisega mitteseotud tegurid. 3.ülesanne suguliitelisest pärandumisest.tervetel vanematel on hemofiiliahaige poeg.määrake kõikide inimeste genotüübid ja leidke milline on TS,et järgmisena sünnib terve poeg?-isa-xy-terve,ema- xHx-.terve,poeg-xHy- haige,poeg-xy-terve,tütar-xxH-terve(varjatud allel),tütar-xx-terve.terve poja sünn TS on 2...

Bioloogia - Keskkool
35 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun