Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "iii test" leiti 443 faili

6
docx

BIOKEEMIA III TEST

BIOKEEMIA III TEST XX Fotosüntees 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 1. Kloroplastide ehitus. Kus fotosünteesi erinevad staadiumid toimuvad? Fotosüntees toimub nii prokarüootsete kui ka eukarüootsete organismide membraanides. Taimedes kulgeb fotosüntees kloroplastide (üks liik plastiide) tülakoidmembraanides. Kloroplastid sisaldavad DNA, RNA ja ribosoo...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
20 allalaadimist
5
doc

Jaemüük Test III 2013

Millise kujuga on Fussilli pasta? - lipsud - spiraalid - torud 2. Kes saavad taotleda Tunnustatud Maitse märki? - vaid Eesti ettevõtted - kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtted - kõik ettevõtted üle maailma 3. Mida näitab märk Tunnustatud Eesti Maitse? - vaid toote kõrget k...

Majandus -
6 allalaadimist
32
doc

Metsaökoloogia ja majandamine III Test

1771 Sügissemester 20142015 III osa 1. Metsakaitse Metsandusharu, mis tegeleb kahjustuste vältimisega metsas ja kultuurides ning kahjustuste tõrjega. Kahjustusi metsas võivad põhjustada: 1) ekstreemsed ilmastikuolud - temperatuur, torm, lumi, rahe; 2) loomad (põder, putukad); 3) haigused (seened); 4) inimene (põlengud, saasted). 1.1 Olulisemad juure- ja tüvemädanikud (juurepess, külmaseen, haavataelik), mittemädanikulised haigused (männi-koorepõletik) Juurepess Oht...

Metsandus -
17 allalaadimist
114
ppt

Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test

ÖKOLOOGIA JA KESKKONNAKAITSE ALUSED TEST · Nimi: · Teaduskond: · Kursus: · Kuupäev: Testi täitmine: · Testis on 76 küsimust. · Reeglina on küsimused vasakpoolsel väljal ja vastused tuleb kirjutada parempoolsele väljale, kui ei ole osutatud teisiti. · Test on arvestatud, kui saadud punktide arv on vähemalt 51%. Hindamine · Iga õige vastus annab ühe [...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
173 allalaadimist
7
pdf

Biokeemia III testiks

BIOKEEMIA III TESTIKS | Mihkel Heinmaa YAGB22 | TTÜ kevad 2010 XX FOTOSÜNTEES 1. Kloroplasti ehitus. Tülakoidid on volditud struktuurid, nn lamellid, mis kokku pakituna moodustavad graani. Lahustuv on kloroplastist on strooma. Tülakoidvesiikulite sisu nim tülakoidruumik...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
382 allalaadimist
6
doc

Tööohutuse test

01.2013 Tähtaeg 16.01.2013 1. Millise institutsiooni ülesandeks on teostada riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle? (1) 1. Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond 2. Tööinspektsioon 3. Terviseamet...

Riski- ja ohutusõpetus -
50 allalaadimist
3
doc

e-õppe test

8 b. 12 c. 10 d. 6 Question 2 (10 points) Milline neist on tahkkesendatud kuupvõre tähis? a. K12 b. H12 c. K8 d. T4 Question 3 (10 points) Võreelemendi kohta tulev aatomite arv lihtsas kuupvõre (K6)? a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 Question 4 (10 points) Mis...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
219 allalaadimist
4
doc

Lydia Koidula - test

Koidula luulelooming. Eesmärk:tutvuda Koidula luuleloominguga. Meetod:individuaalne ja rühmatöö. Abivahendid:Luulekogu,L.Ruud,E.Mihailova"Eesti luule antoloogia"(venekeelne);õpik"Vanem eesti kirjandus". Sõnavara:põrm-,neiupõlvenimi- Tunni eesmärki õpetaja ei ütle.Õpilased peaksid tunni lõpus ise sõnastama tunni eesmärgi. I Evokatsioonifaas Korratakse eelmise tunni materjali L.Koidula elust.Sell...

Kirjandus - Põhikool
17 allalaadimist
28
doc

Riigi ja valitsemise III osa

Autoritarism, totalitarism ja demokraatia Poliitiline reziim Poliitiline reziim on suunatud riigis valitsevale õhustikule ning lähtub valitsevatest sisulistest eesmärkidest, huvidest ja tegutsemisviisidest. Eesti sõnaga võiks reziimi ligikaudselt nimetada võimutüübiks, poliitiliseks õhustikuks või valitsemisviisiks. Reziimi mõiste on protsessikeskne ja politoloogidel t...

Riik ja valitsemine - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
15
docx

Põllumajandus aluste test

Agroökosüsteem, looduslik ökosüsteem (avatus, regulatsioon, süsteemsus) Agroökosüsteem - põllumajanduslikus tootmises olev loomade, taimede, seente ja mikroobide oleluskeskkond, kus põhiliseks probleemiks on fütotsönoosi liigilise koosseisu mõjutamine organismide bioloogilisi iseärasusi arvestava muldkeskkonna tingimuste reguleerimise kaudu. Agroökosüsteem on inimte...

Põllumajanduse alused - Eesti Maaülikool
219 allalaadimist
65
ppt

Ekologija, test 2009.

ee · ......... · .........Ärijuhtimine............ · ................... · ....... ............... : · 52 . · , 51%. · (1) . , , . · ­ : · 91-100% - (5; A); · 81- 90% - (4; B) · 71- 80% - (3; C) · 61-70% - (2; D) · 51 - 60 % - (1; E) · 0 - 50% - (0; F) ( ). 1. [8 p.]...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
20 allalaadimist
5
docx

(Estonia TEST english I)

by thee Soviet Army. 11. Thousands of Estonians ere killed or ................to Siberia. 12. In the ,,Singing Revolution" Estonia showed its desire for...(independence).. . 13. Indepencence was ................................ on Aug 20, 1991 14. The kron.............................. the rouble on June 20,1992. 15. In September 1992 Estonians ...................their first parlament and president III Can you match the following facts and figuures? 1. Tartu University was founded. 1632 2. The first Estonia book was Publisher. 1535 3. The Estonian Academy of Sciences was founded. 1946 4. The first Song Festival was held in Tartu....

Inglise keel - Tallinna Tehnikakõrgkool
86 allalaadimist
8
docx

Õigekirja test

ee emhi Testid Vali õige variant. 17. augustil 1970. aastal 17.augustil 1970.aastal 17. 07. 1997 17.07.1997 31. XII 1953 31.XII 1953 2009. a 2009.a 30. I 1878­1. III 1940 30. I 1878 ­ 1. III 1940 Saade algab 19.30. Saade algab 19. 30. Kauplus on lahti E ­ L 8 ­ 18. Kauplus on lahti E­L 8­18. aastat...

Eesti keel -
7 allalaadimist
8
docx

Test VIII - cumulative test

Test I The induction machines are associated with the names of Dolivo - Dobrovolsky, Tesla. The synchronous machines are associated with the name of Ferraris. The DC machines are associated with the names of Jacobi and Henry. The electromagnetic torque is born in air gap. The torque is proportional to the curre...

Sissejuhatus robotitehnikasse - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
12
doc

Kordamisküsimused III seminar - Meeled, Taju, Tähelepanu, Teadvus

Taju. Tähelepanu. Teadvus PSÜHHOFÜÜSIKA (meelte tundlikkuse mõõtmine) 1. Millega tegeleb psühhofüüsika ning kuidas see erineb psühhofüsioloogiast? Psühhofüüsika - sensoorseid protsesse uuriv psühholoogiateaduse haru, mille põhiprobleemideks on vastavuste leidmine ühelt poolt füüsiliste stiimulite omaduste, ja tei...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
203 allalaadimist
2
docx

UK test

Which languages have influenced English most? French, Latin, Greek and Germanic(Scandinavian) 17. Describe England. St. George 18. What was Shakespeare famous for? He was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre- eminent dramatist. Many new words. Romeo & Julie, Hamlet, King Lear, Richard III 19. What is the official name of Britain? The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland 20. How did the Normans influence Britain? The buildings we know as castles were invented by the Normans as the idea was brought with them. The Normans introduced French words into the English language. The Normans managed to make the Britons use the bow more and helped us invent the longbow. The Normans effectively brought over an...

Maiskonnalugu - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Süsteemiteooria III hindeline test, vastatud

III hindeline test Question1 Hinded: 1 Vali tagasisidestatud pidevaja süsteemi koostamiseks sisendmaatriks ja sisesta vastusese. Põhjenda, miks valisid just sellise sisendmaatriksi! Antud on olekumaatriks ja algolek: A=[1 0;1 1], X0=[2;1] Tagasidega suletud süsteemi siirded peavad tulema nõrgalt võnkuvad ja siirdeprotsessi aeg ts 6 sekundit. Vastus:...

Süsteemiteooria - Tallinna Tehnikaülikool
397 allalaadimist
48
pdf

Biokeemia I test

LIISI KINK 1 BIOKEEMIA test I Vastatud 2012 aasta kordamisküsimustele, mis võetud bioorgaanilise keemia kodulehelt. Vastused on leitud N. Sameli loenguslaididelt, M. Kreeni ja T. Randla koostatud ,,Biokeemia õppematerjal" I, II, III ja...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
295 allalaadimist
2
docx

Töö ja palgaarvestus. Test I vastustega

Kursus ....................................... Kuupäev .................................... Testiga on võimalik koguda maksimaalselt 25 punkti. Iga...

Majandus - Keskkool
36 allalaadimist
34
doc

Metsaükoloogia ja majandamine I Test

Mets - ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. 3. Puistu koostisosad Kõige kõrgema, ülemise osa puistust moodustavad puud, seda nim. puurindeks, mis omakorda võib koosneda 1-3 rindest. Kõige ülemist, kõrgetest puudest moodustunud rinnet nim. I rindeks e. ülarindeks, alumisi II või III rindeks e. alarindeks. Olenevalt mulla viljakusest ja puude valgusnõudlikkusest on puistus 1-2 rinnet. Reeglina kasvavad väheviljakatel muldadel üherindelised, viljakatel muldadel kaherindelised puistud. Puistu on üherindeline e. lihtpuistu kui puudel on enamvähem ühesugune kõrgus ja nad moodustavad ligikaudu ühtlase võrastikutasapinna. Kui aga puistus esineb majanduslikult olulisi puid, mis moodustavad madalamaid võrastikutasapindu,...

Metsandus -
24 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun