Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "haridusseadus" leiti 30 faili

3
docx

Eesti Vabariigi Haridusseadus

1 Slaid ­ Mis on haridus? Haridus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust. 2 Slaid ­ Mis on...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
10
ppt

Eesti Vabariigi Haridusseadus

Eesti Vabariigi Haridusseadus Agnes Kaasik PtS121 Paikuse 2013 Mis on haridus? · Teadmised · Oskused · Vilumused · Väärtused · Käitumisnormid Mis on hariduse eesmärk? · Areneda ja luua soodsaid tingimusi · Kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi · Luua igaühele eeldused pidevõppeks. Eesti Vabariigi Haridusse...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
8 allalaadimist
1
doc

Õigus ja kohustus võimekohasele arengule

Minu jaoks kõige tähtsamad on lasteseadus ja haridusseadus . Lasteseadus sätestab laste õigused ja kohustused. Haridusseadus tagab õiguslikult haridussüsteemi kujunemise, kohustab käima koolis 9 aastat ning omandama põhiharidust. Ühiskonnas on erinevaid lapsi: on probleemideta perekondade lapsed, ma...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
6 allalaadimist
2
doc

Hariduspoliitika ja haridusõigus

EV haridusseadus Mis on haridus? Käesoleva seaduse raames on haridus õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib. Kuidas liigitatakse haridust ülesannete, kuidas taseme alusel? Esimene: üld, kutse, huviharidus. Teine: alus, põhi, kesk (üldkesk ja kutsekesk), kõrgharidus; täiendusharidus e t...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
3
doc

Eesti tööjõuturg ja tööjõu konkurentsivõime..

Töötajad ei saa vahetada töö- ja elukohta nii tihedalt kui teooria seda kujutab. Tööjõu pakkumine võib lühiajaliselt väga jäik olla- nt mõne elukutse omandamine võtab kaua aega. Mõnes tööturu segmendis võib tööjõu nõudlus pakkumist ületada ja toimuda kiire palgatõus ka üsna suure üldise tööpuuduse tingimustes. Viimase kümnendi poliitilised, sotsiaalsed ja majandusli...

Majandus - Keskkool
92 allalaadimist
6
doc

Hiina haridussüsteem

Hiina haridussüsteem Hiinas on haridus jaotatud 3 alakruppi: Educational stages in China Age Education Compulsory 18-22 University or college No...

Ühiskond - Kutsekool
28 allalaadimist
8
doc

USA 1945-2000

aastal tuli demobiliseerida 12 miljoniline armee ja viia tööstus kooskõlla rahuaja vajadustega. Majanduskriisi ei tekkinud, sest sõja ajal olid inimesed säästnud raha. Endised sõdurid said farmi loomiseks, ettevõtte asutamiseks või ülikooli minekuks laenu. Seega ei tekkinud ka suurt tööpuudust. 1940.-1950. aastatel suurenes USA SKP kolm korda. Armee suurus oli 1950. a. 600 000. S...

Ajalugu - Põhikool
139 allalaadimist
13
doc

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

TARTU ÜLIKOOL TÜRI KOLLED Z BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE KONVENTSIOON Referaat TÜRI 2009 Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon võeti vastu 1992.aasta 12. juunil Rio de Janeiros ÜRO Ülemaailmsel Keskkonna- ja Arengukonverentsil. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sõlmisid 157 r...

Loodus- ja keskkonnakaitse - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
7
docx

Erivajadustega laste tugisüsteemid Eestis

Sotsiaal- ja haridusteaduskond Referaat Erivajadustega laste tugisüsteemid Eestis. Carolin Hussar Tartu 2010 Sissejuhatus Käesolevas referaadis teen kerge ülevaate käesolevatsest erivajadustega laste tugisüsteemidest, mis seisa...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
14
docx

Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis

Sotsiaal-Humanitaarinstituut Õigusteaduskond Kristine Kuusik Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis Kursusetöö Juhendaja: Lembit Allingu Tallinn 2010 Sisukord Lapsed on meie tulevik ja lootus helgema ühiskonna loomiseks ja h...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
87 allalaadimist
24
doc

Haridussüsteem Suurbritannias

HARIDUSSÜSTEEM SUURBRITANNIAS Ainealane uurimistöö TALLINN 2011 SISUKORD Sisukord.................................................................................................................2 1. Sissejuhatus............................................................................................................3 1.1 Teema aktuaalsus, eesmärk, ainestik...

Inglise keel - Keskkool
74 allalaadimist
6
docx

Erivajadustega lastehoolekanne ja eripedagoogika alused

ERIVAJADUSTEGA LASTE HOOLEKANNE JA ERIPEDAGOOGIKA ALUSED Häire ­ organismi psüühika või funktsiooni ajutine kergesti mööduv või kõrvaldatav. Hälve ­ on mingi psüühika või motoorika funktsiooni osaline puudumine. Puue ­ mingi psühhika või motoorika täielik puudumine. Gerotoloogia ­ vanuriga seotud probleemid. Surdopedagoogika ­ vaeg kuulmisega (keskendunud...

Lapsehoidja - Kutsekool
105 allalaadimist
3
docx

Eesti keele lühendid

Aasta ­ a Esmaspäev ­ E Raudteejaam ­ rtj Osaühing ­ OÜ Keskkool ­ kk Niinimetatud ­ nn Lugupeetud ­ lp Lehekülg ­ lk Suurmeister ­ s-meister Põhja-Jäämeri ­ P-Jäämeri Elektronpost ­ e-post Ja nii edasi ­ jne Tartu Ülikool ­ TÜ Tallinna Maksuamet ­ TMA Aktsiaselts ­ AS Riigiaktsiaselts ­ RAS Usaldusühing ­ UÜ Teaduseväline ­ TVM Vene-eesti sõnaraamat ­ VES Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetikainstituut ­ ETA...

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
4
doc

Essee haridusinvesteeringute väärtusest

aasta eelarve konsolideeritud tulude mahuks on 6,1 mld eurot ja kulude mahuks 6,57 mld eurot. Hariduse valdkonnale suunatakse riigieelarvest 2012. aastal 700,8 mln eurot, mis moodustab eelarve kogukuludest 10,7%. Hariduse kuludest on suuremad kõrghariduse valdkonna kulud summas 153,8 mln eurot, kutsehariduse kulud 110 mln eurot, haridustoetused k...

Majandus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
6
doc

5 pr töö - Toimetulekuõpe

Praktiline töö nr 5 Toimetulekuõpe ­ kellele ja millisel tasemel? "Erivajadustega inimene on nagu iga teine inimene, kellel on õigus teistega võrdväärseks eluks" (Haavistu 2009: 51) ja tal peaksid olema "samasugused õigused ja võimalused kui teistel inimestel" (Haavistu 2009: 51), sest "vaatamata eripärale, on erivajadustega inimestel samasugused vajadused kuuluvuse, turvatunde ja eneseteostuse järele...

Eripedagoogika -... - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
25
doc

Sotsiaalpoliitika konspekt eksamiküsimustega

1.2 Puudega laste probleemid 1 17 Puudega laste probleemid seonduvad eelkõige sellega, et mitte alati ei ole puudega lastele tehtud haridus kättesaadavaks. Eesti Vabariigi “Haridusseadus”, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” ja nendega seonduvad aktid ei soodusta puuetega laste integratsiooni tavakooli. Seadused ja määrused on deklaratiivse iseloomuga ning neis ei ole näidatud, millistest vahenditest kantakse integreerimisega seotud kulud. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele (haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumi seadus) tagab kohalik omavalitsus keha-, kõne-, meele ja vaimupuudega lastele õppimisvõimalused el...

sotsiaalpoliitika - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
50 allalaadimist
12
pdf

Võrdlev raamatukogundus

Võrdleva raamatukogunduse sisu võib kokku võtta järgmiste märksõnadega: - üksteiselt õppimine - sarnasuste ja erinevuste leidmine - toimuva kirjeldamine ja sellest tulenev analüüs / võrdlus - põhjuse ja tagajärje seoste analüüsimine Antud mõiste võeti kasutusele esmakordselt 1950-datel, kui Dane arvates oli võrdlev rmtk õpetus raamatukogude arengutest eri riikides, et leida juurutamist vääriv teistes...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
8
doc

AMEERIKA PRESIDENDID KOKKUVÕTE

aastal tuli demobiliseerida 12 miljoniline armee ja viia tööstus kooskõlla rahuaja vajadustega. Majanduskriisi ei tekkinud, sest sõja ajal olid inimesed säästnud raha. Endised sõdurid said farmi loomiseks, ettevõtte asutamiseks või ülikooli minekuks laenu. Seega ei tekkinud ka suurt tööpuudust. 1940.-1950. aastatel suurenes USA SKP kolm korda. Armee suurus oli 1950. a. 600 000. S...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
5
doc

Eelkoolipedagoogika. Eksamiks kordamine

Kordamisküsimused eelkoolipedagoogika eksamiks 2013 Mõisted Eelkoolipedagoogika: Kasvatusteaduse valdkond, mille põhisihiks on toetada kuni 7 ­ aastase lapse eesmärgistatud arengut ja õpetamist, uurida kasvukeskkonna ja kasvatusega seonduvaid probleeme. Alusharidus: Teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. } Eesmärk: toeta...

Pedagoogika -
52 allalaadimist
5
docx

Elukestva õppe võimalikkus

Elukestva õppe võimalikkus Marit Sepma Kutseõpetaja/1 Asut use juhi vaat...

Ühiskond -
18 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun