Otsingule "funktsioone" leiti 2166 faili

funktsioone on 9: juhtimine, asjaajamine ja arhiivitöö korraldamine, personalijuhtimine, töötervishoid ja töökaitse, haldustegevus, raamatupidamine, teadusraamatukogu töö, teadus- ja arendustegevus, teadusprojektide finantseerimine ja korraldamine. Allfunktsioonid puuduvad.
5
docx

Üksiksumma tulevikuväärtuse arvutamine kasutades Exceli funktsioone

Üksiksumma tulevikuväärtuse arvutamine kasutades Exceli funktsioone Kasutame FV funktsiooni Rahanduse kategooriast. 1. Kaalutletakse, millist varianti kasutada neljakümneks aastaks 1000.-euro investeerimiseks. Kui suureks kasvab see summa, kui tulu saadakse üks kord aastas, aasta lõpul ja tulumäärad on järgmised: a) investeerimisfondis 5% b) võlakirjades 9% c) aktsiates 10% Valemiga: FVa = 1000...

Finantsjuhtimine - Eesti MaaĂĽlikool
69 allalaadimist
12
pdf

Seedetrakti funktsioone mõjutavad ravimid

Seedetrakti funktsioone mõjutavad ravimid • Maosekretsiooni suurendavad ained • Maonõret asendavad ained • Maosekretsiooni pärssivad ained • Maomahla happesust neutraliseerivad ained • Maolimaskesta kaitsvad ained • Söögiisu pärssivad ained • Sapisekretsiooni mõjustavad ained - sapi teket soodustavad ained - sapivoolust soodustavad ained...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
24
rtf

Wordi kasutusjuhend

MS WORD 3 TÖÖ ALUSTAMINE PROGRAMMIS MS WORD 3 TÖÖ LÕPETAMINE 3 WORD-I PROGRAMMIAKEN 3 NIMERIBA 3 MENÜÜRIBA 3 NUPURIBA 7 TEKSTIAKEN TEKSTI SISESTAMISEKS...

Arvuti õpetus - Põhikool
206 allalaadimist
1
doc

Tööriistaribad

alustades vasakult leiame nupud: new blank document ­ avabuue ja puhta lehe wordis open- failide avamiseks save-salvestamiseks e-mail-saab saata selle dokumendi e-mail aadressile search-otsimiseks print-saab printida välja käesoleva dokumendi print perview-saab vaadata printimise eelvaadet spelling and grammar- cut-saab välja lõigata va...

Informaatika - Keskkool
6 allalaadimist
3
doc

Majanduse KT kordamine

Millised on tootmisressursside neli liiki? Kompromiss Tootmisvõimaluste piir Nappus Ressurs 2). Kuidas mõjutavad kompromissid, piirkulud ja piirtulu meie igapäevast majandust? Näiteks kui me mõtleme iga hommikuse juuste kammimise peale. Me peame õhtul otsustama kas tõusta varem ülesse või mitte ja kas selle soengu tegemisele kuluv aeg on ikka kasulik. Loo...

Majandus - Keskkool
69 allalaadimist
4
docx

Gümnaasiumi mehaanika kursuse kokkuvõte + valemid

Näiteks algkiirusega v0 vertikaalselt üles visatud keha liikumisvõrrand on järgmine: y(t) = y0 + v0t ­ ½ gt2 liikumisgraafik: http://anmet.planet.ee/Graafikud%20ja%20diagrammid/target8.html kiiruse, teepikkuse ja aja vaheline seos: s=v*t Keha nihkeks liikumisel ühest punktist teise nim. neid kahte punkti ühendavat suunatud sirglõiku Kes...

FĂĽĂĽsika - Keskkool
107 allalaadimist
2
rtf

Nukleiinhapped

Kirjeldage DNA monomeeri ehitust. DNA monomeer koosneb desoksüriboosist, fosfaatrühmast ja lämmastikalusest. 2. Selgitage DNA molekulis esinevat komplementaarsusprintsiipi. Komplementaarsus printsiip on kaheahelaliste nukleiinhapete ehitusprintsiib, kus DNA paardub C=G ja A=T 3. Millest tulevad eri DNA molekulide erinevad omadused? DNA molekulide erinevad omad...

Bioloogia - Keskkool
105 allalaadimist
2
rtf

Rakumembraan

Miks me valgusmikroskoobis rakumembraani ei näe? Kuna rakumembraani paksus on kõigest 0,01 mikromeetrit, siis seda me ei näe. 2. Kirjeldage rakumembraani ehitust. Rakumembraan koosneb fosfolipiididest ja valkudest. 3. Mis funktsioone täidab rakumembraan? Rakumembraan eraldab raku sisekeskkonda väliskeskkonnast, kaitseb seda kahjulike mõjutuste eest ja ühendab rakke o...

Bioloogia - Keskkool
82 allalaadimist
7
doc

Funktsiooni piirväärtus

4 FUNKTSIOONI PIIRVÄÄRTUS. FUNKTSIOONI PIDEVUS Vaatleme funktsioone , mis on määratud valemiga y = f(x). Selliseid funktsioone võib liigitada nende määramispiirkonna järgi. Funktsioonid, mis on määratud kogu reaalarvude hulgas. Need on funktsioonid, mille väärtusi on võimalik arvutada argumendi x iga väärtuse korral. Sellised funktsioonid on lineaarfunktsioon y = ax + b, ruutfunktsioon y = ax 2 + bx + c ,...

Matemaatika - Kutsekool
81 allalaadimist
4
docx

Arvuti küsimused kontrolltööks

Mis on URL ? 2. Def . mõiste ISP. 3. Otsingmootori ning veebibrauseri kasutamine. 4. Mida tähendab termin RSS-materjalid? 5. Nimeta turvalise veebisaidi tunnuseid 6. Kuidas kasutada digitaalsertifikaati 7. Mida tähendab termin trükkimine 8. Nimeta 5 turvaohtu veebisaitidel 9. Mille poolest erinevad üksteisest järgmised asjad : trooja hobune ; arvuti vii...

Arvutiõpetus - Keskkool
13 allalaadimist
2
docx

Kirjand teemal "Kool annab kool võtab"

Inimene peab koolis käima kohustuslikult põhikoolis üheksa aastat, kuid hea hariduse saamiseks peab minema edasi gümnaasiumi või kutsekooli. Tänapäeval on raske elus hakkama saada, kui pole korralikku haridust ning kogemusi, tööandjad ei taha palgata inimesi, kes ei ole seda tööd varem teinud või...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
1
doc

Matemaatika funktsioonid I

Funktsioon e kujutius- seos, mis seob ühe hulga iga elemendi üheselt määratud elemendiga teiste hulgast. Lineaarfunktsioon- funktsioon, mida saab esitada kujul y=ax+b. Ruutfunktsioon- funktsioon, mis on esitatud ruutavaldisega. Funktsiooni määramispiirikond- valemina antud funktsiooni argumendi x selliste väärtuste hulk, mille korral...

Matemaatika - Keskkool
54 allalaadimist
2
docx

Jama

N. Coudenhove "Totaalne riik ­ totaalne inimene" Kuna riik ei ole omaette olend, vaid koosneb inimestest, peab tema uuendamine algama inimese uuendamisest. Mida tugevamini lööb läbi totaalse inimese idee, seda enam kahvatub totaalse riigi mõte. Riiki kui juriidilist isikut võetakse füüsilise isikuna, omistades talle inimlikke omadusi: kollektiivset tahet, kollektiivset mõistust, tun...

Ajaloolised sündmused - Põhikool
9 allalaadimist
22
docx

Biokeemia praktikum 1.1-1.2: Ainete tuvastamine kvalitatiivsete reaktsioonidega

Tallinn 2015 1.1 Valkude reaktsioonid Valgud on polüpeptiidid, milles “ehituskivideks” olevad aminohapped on omavahel seotud amiidsidemete abil. Valgud, nagu teisedki biopolümeerid, täidavad oma funktsioone tänu iseloomulikele ruumilistele struktuuridele, mis tulenevad primaarsest struktuurist, st aminohapete valikust ja järjekorrast. Valkude kindlakstegemiseks lahustes või bioloogilistes vedelikes ja nende aminohappelise koostise iseloomustamiseks kasutatakse mitmesuguseid värvusreaktsioone. Valgu unikaalse ruumilise struktuuri lagunemist nimetatakse denaturatsiooniks. Selle käigus grupeeruvad ümber või katke...

Bioorgaaniline keemia -
11 allalaadimist
54
docx

Arvutivõrgud ja andmeside

Tegelikus elus on andmesidevõrkudes kasutusel terve rida erinevaid protokollistikke (TCPIP, NetWare, AppleTalk, DECnet, ATM, SNA ja SS7 jne.), mis ei vasta täpselt OSI mudelile (näit. on paar OSI kihti ühendatud üheks kihiks vms), kuid põhimõtteliselt täidavad need kõik ühtesid ja samu funktsioone ning OSI mudel on heaks õppevahendiks ka teiste protokollistike tundmaõppimisel. 1982.a. said ISO ja ITU-T valmis ka OSI protokollistandardid, kuid esiteks oleks nende kasutuselevõtt nõudnud täielikku loobumist kõigist teistest protokollidest ja teiseks olid vahepeal tekkinud ja jõudsalt arenenud Internet oma TCPIP protokollistikuga ning Ethernet ja Token Ring kohtvõrgud, siis 1996.a. lõpetati jõupingutused OSI protokollistiku ju...

Arvutivõrgud - Kutsekool
17 allalaadimist
4
docx

MathCAD kordamiskĂĽsimused

Mitme muutuja funktsiooni ekstreemumid Lokaalsed ekstreemumid (tarvilikud ja piisavad tingimused ekstreemumite leidmiseks) o Lokaalse ekstreemumi tarvilikud tingimused: Olgu funktsioonil f punktis A(a1;...; an) lokaalne ekstreemum ning eksisteerigu gradient (f )(A). Siis A on funktsiooni f statsionaarne p...

MathCAD -
4 allalaadimist
1
doc

Funktsioon

Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika ­ Funktsioon Funktsiooniks nimetatakse vastavust, mis seab sõltumatu muutuja x igale väärtusele hulgale X vastavusse sõltuva muutuja y ühe kindla väärtuse hulgast Y (Funktsioon on seos kahe muutuja vahel, kus ühe muu...

Matemaatika - Keskkool
412 allalaadimist
3
doc

Digitaaltelefon (raadio- ja sidetehnika)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika õppetool Õppeaine Side (IRT3930) Laboratoorse töö "Digitaaltelefon" ARUANNE Täitjad : Anneli Kaldamäe Triin Hommuk...

Side - Tallinna TehnikaĂĽlikool
50 allalaadimist
3
doc

Token Ring: Veatöötlus

Tallinna Tehnikaülikool Automaatikainstituut TOKEN RING: VEATÖÖTLUS Aruanne 1. iseseisev töö õppeaines "Arvutivõrgud" LAP3731 Koostajad: Anneli Kaldamäe 991476 Priit Kahn 992505 Õpperühm: LAP-61 Esitatud: 01.04.2002 Juhendaja: R. Paluoja...

Arvutivõrgud - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist
5
doc

Telefoni teenused - Digitelefon (arvestatud)

cccTALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Õppeaine: Side IRT3930 Laboratoorse töö: Telefoniteenused...

Side - Tallinna TehnikaĂĽlikool
69 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !