Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Excel funktsioonid (4)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mitu tööpäeva on jäänud kuu lõpuni kasuta fn-i Networkdays ja eelpool olevaid kuupäevi?
  • Mitu tööpäeva on jäänud aasta lõpuni?
  • Mis kuupäev on tänasest 24 tööpäeva pärast ning mis kuupäev oli 43 tööpäeva tagasi fn Workday?
  • Kusjuures intressimäär on 5 aastas?
  • Kui suur võib olla intress?
  • Kui suur on kvartalimakse?
  • Kui kaua kestab laenu tagasimaksmine?

Lõik failist

Overview

kasulikke funktsioone
ajafunktsioonid
Ülesanded
Rahandusfn-d

Sheet 1: kasulikke funktsioone


Ümardamine
ROUND (arv;numbrite_arv)
numbrite arv ümardab
Tulemus
-3 tuhandelisteni
Näited
Round(1,25;1)
1.3
-2 sajalisteni
Round(1,25;-1)
0
-1 kümnelisteni
Round(1,25;0)
1
0 täisarvuni
1 kümnendikeni
2 sajandikeni
1345 ümarda sajalisteni
3 tuhandelisteni
1325 ümarda kümnelisteni
1.456 ümarda kümnendikeni
Vähenda kümnendkohti Kasuta Round fn-i
1.3 1.3
1.3 1.3
1.3 1.3
summa 3.9 3.9
Märkad erinevust?
SEEGA
Kui arvu vaja ümardada, kasuta ROUND funktsiooni.
Ümardamine 5 sendi täpsusega
funktsiooniga MROUND
Tagastab arvu, mis on ümardatud ümardusaluse lähima kordseni
23.56
Multiple väärtus on 0,05
45.21
Mõned põhiühikud
Lisaühikud
Mõõtühikute teisendamine
Funktsioon CONVERT
Meeter "m"
mega - 1.00E+06 "M"
Maamiil "mi"
kilo- 1.00E+03 "k"
Convert(arv;ühikust;ühikusse)
Meremiil "Nmi"
hekto - 1.00E+02 "h" Teisenda
Toll "in"
deka - 1.00E+01 "e" 4 päeva tundideks
Jalg "ft"
detsi - 1.00E-01 "d" 7 džauli ergideks
Jard "yd"
senti- 1.00E-02 "c" 5 kilogrammi grammideks
Aasta "yr"
milli - 1.00E-03 "m 15 Celsiuse kraadi Kelviniteks
Ööpäev "day"
56 meremiili tollideks
Tund "hr"
saadud vastus meetriteks
Minut "mn"
Sekund "sec"
1 kg
naela
Džaul "J"
2.5 maamiili
km
Erg "e"
26 cm
tolli
Celsiuse kraad "C"
75 kilovatti
hobujõudu
Fahrenheiti kraad "F"
23.5 kraadi Celsiust
Farenheit'I kraadi
Kelvin "K"

Sheet 2: ajafunktsioonid


Ajafunktsioonid
DATE – tagastab kindla kuupäeva järjenumbri. DATEVALUE – teisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks. DAY – teisendab järjenumbri kuupäevaks. DAYS360 – arvutab kahe kuupäeva vahe päevades 360-päevase aasta alusel. EDATE – tagastab algkuupäevast näidatud kuude arvu võrra erineva kuupäeva järjenumbri. EOMONTH – tagastab argumendi kuupäeva kuust näidatud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri. HOUR – teisendab järjenumbri tunniks. MINUTE – teisendab järjenumbri minutiks. MONTH – teisendab järjenumbri kuuks. NETWORKDAYS – tagastab kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu. NOW – tagastab praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri. SECOND – teisendab järjenumbri sekundiks. TIME – tagastab kindla kellaaja järjenumbri. TIMEVALUE – teisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks. TODAY – tagastab tänase kuupäeva järjenumbri. WEEKDAY – teisendab järjenumbri nädalapäevaks. WEEKNUM – teisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb. WORKDAY – tagastab näidatud kuupäevast antud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri. YEAR – teisendab järjenumbri aastaks. YEARFRAC – tagastab esimese_kuupäeva ja viimase_kuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse.

Sheet 3: Ülesanded


Ülesanne 1
AJAFUNKTSIOONID
Sisesta tänane kuupäev funktsiooni abil lahtrisse A4.
Tänane kuupäev
10/1/2007 10/31/2007 9/1/2007 12/31/2007
Kopeeri antud kuupäevad järgnevasse nelja ritta ja vorminda erinevalt:
kuu lühend ja aasta täisnumber
kuupäev ja kuu number
kuupäev ja kuu sõnaga
kuupäev, kuu sõnaga ja aasta 2 viimast numbrit
Ülesanne 2
Sisesta enda sünnikuupäev latrisse A14.
Kasutades vastavaid funktsioone, leia päev, kuu ja nädalapäeva nimi ja nädala number, millal sa sündinud oled. Sünnipäev Päev Kuu Nädalapäev Nädal Vanus päevades Vanus täisaastates


siia arvuta mitu päeva vana sa oled
Kasuta funktsioone if, today, year, month jne
Ülesanne 3
Vorminda eelmise tabeli päise rida 2 realiseks tekstiks, kusjuures sõnad päevades ja täisaastates on väiksem kirjasuurus
Ülesanne 4
Leia mitu tööpäeva on jäänud kuu lõpuni (kasuta fn-i Networkdays ja eelpool olevaid kuupäevi)?
Pühad
12/23/2007
12/24/2007 Leia mitu tööpäeva on jäänud aasta lõpuni?
Leia mis kuupäev on tänasest 24 tööpäeva pärast ning mis kuupäev oli 43 tööpäeva tagasi (fn Workday)?
Ülesanne 5
Teisenda ühe aasta kuupäevad vahemikku 0 kuni1 (kasuta fn-i Yearfrac)

Sheet 4: Rahandusfn-d


Finantsfunktsioonid
Määr ( intress ) – intressimäär perioodi kohta.
FV   Tagastab investeeringu tulevase väärtuse
FV(määr;per_arv;makse;praeg_väärtus;tüüp)
Per_arv – makseperioodide koguarv annuiteedis.
Arvutab ülejäänud suuruste järgi lõppväärtuse.
Makse – iga perioodi makse; annuiteedi kestuse ajal see ei saa muutuda. Tavaliselt sisaldab makse põhisummat ja intresse, kuid mitte muid tasusid või makse. Kui argument makse puudub, tuleb kaasata argument praeg_väärtus. Näiteks on võimalik arvutada, kui palju on kolme aasta pärast pangakontol raha, kui iga kuu panna 1000 krooni arvele
Praeg_väärtus – praegune väärtus ehk paušaalsumma suurus, mida tulevased maksed on praegu väärt. Kui argument praeg_väärtus puudub, eeldatakse, et see on null, ning tuleb kaasata argument makse. NPER   Tagastab investeeringu perioodide arvu
NPER(määr;makse;praeg_väärtus;tul_väärtus;tüüp)
Tüüp – arv 0 või 1, mis osutab maksetähtajale. Kui argument tüüp puudub, eeldatakse, et see on null.
0 makse tehakse perioodi alguses
Arvutab perioodide arvu, mis kulub raha kogumiseks või laenu tasumiseks
1 makse tehakse perioodi lõpus
PMT   Tagastab aastamaksu perioodilise makse
Märkused:
PMT(määr;per_arv;praeg_väärtus;tul_väärtus;tüüp)
Veenduge, et kasutate suuruste määr ja per_arv määramisel ühesuguseid ühikuid. Kui teete nelja-aastase laenu igakuiseid makseid aastaintressiga 12%, kasutage intressimäärana 12%/12 ja argumendina per_arv 4*12. Kui teete sama laenu aastamakseid, kasutage intressimäärana 12% ja argumendina per_arv 4. Perioodimakse, mis tuleb maksta igakuiselt (kvartalis, aastas) laenu tagasimaksmiseks.
Kõigi argumentide puhul on raha, mida maksate välja, näiteks panete hoiule, tähistatud negatiivsete arvudega . Saadav raha, nagu dividendid, on tähistatud positiivsete arvudega. PV   Tagastab investeeringu praeguse väärtuse
PV(määr;per_arv;makse;tul_väärtus;tüüp)
Arvutab ülejäänud suuruste järgi nüüdisväärtuse.


Näiteks kui on teada, kui palju raha on vaja koguda, kui pika aja jooksul ja kui palju on iga kuu võimalik kõrvale panna, saab arvutada algselt vajaliku summa.
RATE    Tagastab intressimäära aastamaksu perioodi kohta
RATE (per_arv;makse;praeg_väärtus;tul_väärtus;tüüp;hinnang)
Perioodi kasvik.


Näiteks kui on teada laenusumma, aastane võimalik makse ja laenuperiood, saab arvutada, millise protsendiga laenu võtta
Leia vastused järmistele ülesannetele.
Arvud on paigutatud iseseisvatesse lahtritesse, saad aadresse kasutada funktsiooni avaldises.
1. Selleks, et viie aasta pärast võtta tähtajaliselt hoiuselt
50,000 kr ja kui aastaintress on
10%
Kontolliks vastused:
tuleb täna viia panka
?? krooni.
vastus
31,046.07 kr
2. Kui palju on panga säästukontol raha viie aasta pärast, kui kohe viia panka
10,000 kr ning
iga aasta panna sinna veel
2,000 kr juurde (intressimäär on
10% aastas)?
vastus
28,315.30 kr
3. Teile pakutakse laenu
10,000 kr ,mida te väga vajate. Maksegraafik näeb ette, et see tuleb tagasi maksta
ühe aastaga, kusjuures kuus tuleks maksta
1,500 kr . Kas antud laen on otstarbekas võtta, kui teie enda
poolt võimalik kõrgeim intressimäär oleks
5% ?
vastus
10%
4. Kui suur on kuumaks, kui ostate järelmaksuga arvuti, mis maksab
25,000 kr . Tagasi tuleb maksta
3 aasta jooksul, kusjuures intressimäär on
5% aastas?
vastus
-749.27 kr
5. Selleks, et kolme aasta pärast võtta tähtajaliselt hoiuselt, aastaintressiga
5% 10,000 kr tuleb
täna paigutada panka.
vastus
-8,638.38 kr
6. Kui 10,000 kr paigutada tähtajalisele hoiusele aastaintressiga
2% on seal
kolme aasta möödudes:
vastus
-10,612.08 kr
7. Kui soovite kolmeks aastaks laenu võtta
10,000 kr ja iga kvartal on võimalik tagasi maksta
1,000 kr Kui suur võib olla intress?
vastus
3%
8. Maja ehituse lõpetamiseks on vaja 10- aastane laen, suurusega
1,000,000 kr ,aastaintress 12%
ja maksegraafik näeb ette maksed kord kvartalis. Kui suur on kvartalimakse?
vastus
-43,262.38 kr
9. Maja ehituse lõpetamiseks on vaja 10- aastane laen, suurusega
1,000,000 kr ,aastaintress 12%
ja maksegraafik näeb ette maksed kord kvartalis, kusjuures kvartalimakse suurus on
15,000 kr
Kui kaua kestab laenu tagasimaksmine?
vastus
-37.1670096674
Vastuse saad kvartalites, arvuta aastate arv.
Vasakule Paremale
Excel funktsioonid #1 Excel funktsioonid #2 Excel funktsioonid #3 Excel funktsioonid #4 Excel funktsioonid #5 Excel funktsioonid #6 Excel funktsioonid #7 Excel funktsioonid #8 Excel funktsioonid #9 Excel funktsioonid #10
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 214 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kapu Õppematerjali autor
kasulikke funktsioone, näited

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
37
xlsx

Kõik Materjalid koos

1. 2. 3. E 1 0 10 T 2 5 9 K 3 10 8 N 4 15 7 R 5 20 6 L 6 5 P 7 4 8 3 9 2 10 1 13. 14. 15. 2 5 18.veebr 4 4 19.veebr 6 3 20.veebr 8 2 21.veebr 10 1 22.veebr 12 0 23.veebr 14 -1 24.veebr 16 -2 25.veebr 18 -3 26.veebr 20 -4 27.veebr -5 28.veebr 1.märts 2.märts 3.märts 4.märts 5.märts 6.märt

Informaatika
thumbnail
3
doc

Exceli RAHA funktsioonid

RATE - Tagastab intressimäära annuiteediperoodi kohta. Nper ­ Per_arv ­ makseperioodide koguarv annuiteedis. Pmt - Makse ­ iga perioodi makse; annuiteedi kestuse ajal see ei saa muutuda. PV - Praeg_väärtus ­ praegune väärtus ehk kogusumma suurus, mida tulevased maksed on praegu väärt. FV - Tul_väärtus ­ tulevane väärtus ehk saldo, mida soovite saavutada pärast viimast makset. Kui argument tul_väärtus puudub, eeldatakse, et see on null, st laenu tulevane väärtus on null. Type - Tüüp ­ arv 0 või 1, mis osutab maksetähtajale. 0 või puudub perioodi lõpus 1 - perioodi alguses Rate - Määr ­ intressimäär ühe perioodi kohta Value1 ­ Väärtus1 ­ 1 kuni 29 argumenti, mis tähistavad makseid ja sissetulekut Values ­ Väärtused ­ massiiv või viide arve sisaldavatele lahtritele. Need arvud esindavad regulaarsete ajavahemike järel toimuvate maksete rida (negatiivsed väärtused) ja sissetulekuid (positiivsed väärtused). . Financ_rate - Finants_määr ­

Arvutiõpetus
thumbnail
42
xlsx

Funktsioonid 2

M. Harrigan HARRIGAN harrigan T. Santacruz SANTACRUZ santacruz A. Fanelli FANELLI fanelli E. Forest FOREST forest K. Steinfeld STEINFELD steinfeld L. Proehl PROEHL proehl M. Nisbet NISBET nisbet M. Knaub KNAUB knaub A. Wen WEN wen D. Oles OLES oles K. Elledge ELLEDGE elledge L. Kell KELL kell T. Kish KISH kish Avaldised ja funktsioonid Suurus G H I J K L M N unktsioonid a 6 Exceli valem Vastus 0.9 0.9 0.5089380099 0.508938 5.8309518948 5.830952 3.2396118013 3.239612

Andme- ja tekstitöötlus
thumbnail
22
xlsx

Funktsioonid 2 tööleht

S. Bradberry BRADBERRY bradberry M. Harrigan HARRIGAN harrigan T. Santacruz SANTACRUZ santacruz A. Fanelli FANELLI fanelli E. Forest FOREST forest K. Steinfeld STEINFELD steinfeld L. Proehl PROEHL proehl M. Nisbet NISBET nisbet M. Knaub KNAUB knaub A. Wen WEN wen D. Oles OLES oles K. Elledge ELLEDGE elledge L. Kell KELL kell T. Kish KISH kish Avaldised ja funktsioonid Suurus G H I J K L M N a funktsioonid a 6 Exceli valem Vastus 0.9 0.9 0.5089380099 0.508938 5.8309518948 5.83

Andme-ja tekstitöötlus
thumbnail
88
xls

Tehtud funktsioonide kasutamine

300 27 Lõpetuseks vii kursor sisestusribasse ja vajuta 400 31 SHIFT+CTRL+ENTER 500 #VALUE! rjestatud andmete puhul (veerg B) Order=0 (Z-A), Order=ükskõik milline 0. suurem täisarv (A-Z) ine kvartiil 4 basse ja vajuta Finantsalased funktsioonid Excelis PV kapitali nüüdisväärtus (present value) = PV(rate;nper FV kapitali tulevikuväärtus (future value) = FV(rate;nper RATE perioodi intressimäär (interest rate) = RATE(nper;pmt NPER perioodide arv (number of periods) = NPER(rate;pmt PMT perioodilise makse suurus (payment) = PMT(rate;nper Type näitab, kas tehingud tehakse perioodi alguses (1) või lõpus (0) NB

Informaatika
thumbnail
14
xlsx

Finants 1

Rahandus 1. Tahad auto sissemaksuks raha kõrvale panna. Paned panka 200 eurot. Panga intressimäär on 1,5% kuus. Lisaks paned panka iga kuu lõpus 200 eurot. PV, Kui palju on- algkapital (present value) praegune_väärt pangas raha 2 aasta pärast? FV, tul_väärt - lõppkapital (future value) 2. Kui palju peaks ettevõte investeerima, et 3 aasta pärast oleks RATE, neil 70000 määr eurot? - intressimäär (rate) Intress on 7% aastas. NPER, per_arv - perioodide (maksete) arv (num

Informaatika
thumbnail
14
xlsx

Finantsanalüüs

Rahandus 1. Tahad auto sissemaksuks raha kõrvale panna. Paned panka 200 eurot. Panga intressimäär on 1,5% kuus. Lisaks paned panka iga kuu lõpus PV,200 eurot. Kui palju praegune_väärt on - algkapital (present value) pangas raha 2 aasta pärast? FV, tul_väärt - lõppkapital (future value) 2. Kui palju peaks ettevõte investeerima, et 3 aasta pärast oleks RATE,neil määr70000 eurot? (rate) - intressimäär Intress on 7% aastas. NPER, per_arv - perioodide (maksete) arv (number of periods)

Finantsanalüüs
thumbnail
44
xls

Valemid

Ülesanne 2. Andmed ja valemid Siia tehke või kopeerige eelmisest tööst "kirjanurk". Kuju võib olla teine, kuid toodud andmed peavad olema Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö: Andmed ja valemid Üliõpilane: Õppejõud: Jüri Vilipõld d ja valemid st tööst "kirjanurk". andmed peavad olema ehnikaülikool Õppemärkmik: 83280 Õpperühm: Ülesanded Arvvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Laenuintress Viktoriin Lisad Matemaatikafunktsioonid Tekstifunktsioonid Loogikafunktsioonid Ajafunktsioonid Sisestage siia matrikli viimane (a) ja viimane nr eelviimane eelviimane (b) number. Valemid annavad c a b c y

Informaatika
Meedia

Kommentaarid (4)

maili123 profiilipilt
maili123: väga kasulik
11:33 11-04-2010
kitike profiilipilt
A U: Jah, aitas
12:58 12-12-2010
pisikeanna profiilipilt
pisikeanna: ei aidanud
12:16 07-01-2011Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun