Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Firma tootmisplaan - sarnased materjalid

paigutus, masinad, konkurents, põhjusel, tehnikat, dünaamiline, kogused, suurendamine, toomisega, esitavad, suurenemisel, investeering, development, balanss, müügiosakond, insenerid, laduda, tootes, enamust, projektiplaan, mitmele, toodetel, maksmine
116
ppt

Finantsplaan

... et seda maha hääletada Andres Laar 2008 2007 FINANTSJUHTIMISE (JUHI) ROLL Ettevõtte väärtuse suurendamine CFO - chief financial officer- seab paika firma strateegia, juhib olulisemaid muudatusi ja on tähtsate küsimuste otsustamisel juhi - CEO parem käsi Finantsarvestusel ja finantsjuhtimisel on erinevad ülesanded: arvestus hindab (kunagi mõõtis) firma seisundit ja möödunud perioodide tulemust ja info on suunatud välistarbijale juhtimis...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
706 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... • suhteliselt kõrged veotariiid • ülemäära kulukas suurte veokauguste korral. Enamik Euroopa veokipargist on suurte veoettevõtete omanduses. Firmad, kus on üle kümne veoki, moodustavad ainult 2–3% veoettevõtete arvust, kuid omavad veerandit kogu veoki- pargist. 70% vedajatest omavad ainult üht veokit ehk tegemist on nn omanikjuht...

Logistika alused - Kutsekool
116 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...rinevate lisaväärtusteenuste osutamine 6 19. Milliseid ülesandeid täidavad transiitlaod?  kaupade pikaajaline hoiustamine  samu ülesandeid, mida täidavad logistikafirmade läbivooluterminalid  samu ülesandeid, mida täidavad tavalised tollilaod riiki läbivate kaupade lühiajaline hoiustamine ja käsitlemine 20. Kui müüja ladustab temale kuuluva kauba ostja ruumides ostja vastutusel, on tegemist  frantsiisimüügi laoga konsignatsioonilaoga ...

Logistika alused - Kutsekool
71 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...satsioon (või selle allüksused), millised peavad olema selle eesmärgid ja poliitika turgudel, milliste eesmärkideni on vaja jõuda efektiivsuse ja tootlikkuse alal, milliseid meetodeid tuleb selleks kasutada, kui palju ja milliseid töötajaid, erinevaid materjale ja finantsressursse firma vajab ja kui palju saab ta neid endale lubada. Juhtimisedu saavutamise kunst seisneb eelkõige selles, et : · teha tarbijale vajalikke asju õigel ajal, · teha neid asju kvaliteetselt ja tootlikult, et tänu sellele saada minimaalsete kulutuste juures maksimaalset kasu. Erineva tasandi v...

Juhtimine -
155 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...lastse nõudlusega. Üldistavalt võib öelda, et tavaliselt on nõudlus elastsem kõrgemate hindade ja vähemelastsem madalate hindade korral. Nõudluse hinnaelastsus huvitab tootjaid, kuna selle abil on võimalik välja selgitada, kuidas muutub nende kogutulu. Kogutulu on rahasumma, mida firma saab oma toodangu müügist. Selle suurus leitakse kaubaühiku hinna ja müüdud koguse korrutamisel. Siin on järgmised võimalused: 1) Kui E on ühest suurem, siis hinna tõus vähendab kogutulu. 2) Kui E võrdub ühega, jääb kogutulu hinna tõusu korral samaks. 3) Kui E on ühest väiksem, siis hinna tõus s...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
493 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...a nimel ja arvel sõlmima. Käsundiandja kohustub maksma talle selle eest tasu (VÕS § 670 lg 1). 227. Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad? Maakler, (kaubandus)tehingute vahendaja ▪. Börsi+maakler, kinnisvara+maakler, prahtimis+maakler. Maakleri+firma 30. Agent , kellegi huvides ja volitusel tegutsev isik, vahetalitaja; ettevõtte v asutuse esindaja; salakuulaja ▪. Müügi+agent, reklaami+agent, kindlustus+agent, varustus+agent. Politsei+agent, luure+agent, sala+agent31 Maakler ei ole käsundiandja esindaja. Tema tutvustab käsundiandjale erinevaid ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
56 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...s end lehetööst elatavad ja kirjutavad paljudele erinevatele väljaannetele. Lõpuks ilmub täishõiveline toimetuseliige, kes töötab (kindla)palgalisena ainult ühele väljaandele. Eestis: 19. sajandi viimane kümnend ja 20. sajandi algus. - Diferentseerunud ajalehefirma: toimetustöö eraldub trükkimisest ja administreerimisest. Toimetustöö muutub kollektiivseks ja spetsialiseerub vastavalt sisemisele tööjaotusele. Anonüümsuse kadumine tõstab ajakirjanike tuntust, aga ka vastutust. Eestis: Esimese maailmasõja ajast 1920. aastateni. - Professionaalsete organisats...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

... Isoleeritus teistest inimestest 5. Oma arvamuste ja tunnete varjamine 6. 7. Juhi edu põhjused 1. Oskus teha läbikaalutud otsuseid 2. Valmisolek uuendusteks, novaatorlus 3. Oskus suhelda, säilitada vajalikke kontakte 4. Kõrgendatud tähelepanu allüksuste ja kogu firma töö efektiivsusele 5. Pidev juurdeõppimine, enesetäiendamine 6. Paindlikkus 7. 8. Tüüpilised vead, mis takistavad edukat karjääri (Hineywelli uuringu põhjal) 1. Võimetus arvestada kõiki detaile 2. Mittevalmisolek vastastikuseks asendamiseks 3. Hüvitise ootamine lihtsalt teadmiste omamise e...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
198 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

...egset toodete tarbijani jõudmist.Inimeste omavaheline hea koostöö ja õige arusaam eesmärkidest. 4. Kuidas saab juht kaasa aiadata organisatsiooni liikmete koostööle? a. Ta peab aitama luua ettekujutuse, kuidas töötajad saavad saavutada oma eesmärke firma kaudu ja andma ka ettekujutuse firma eesmärkidest 5. Mida nim juhtimiseks? a. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamine protsess, mis toimub pidevalt muutuvas keskkonnas. Protsessi keskmes on efektiivsuse ja sääs...

Juhtimise alused -
23 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...mavad õigus- ja teovõimet jne Ettevõte- kasutatakse objekti tähenduses, st ta on majandusüksus, sellesse kuuluvad 84 kinnis- ja vallasvara, sh ärisuhted, firmaväärtus jms, mis saab olle lepingu objektiks, mida saab osta, müüa, rentida jne. Tegevusala- valdkond, millega tegeldakse 244. Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada? Täisühing- kaks või enam osalist tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
80
pdf

Asjaajamise alused

... Kliendid saavad infot kas reklaami, telefoni, faksi või e-posti teel. Järelepärimine peab olema esitatud selgelt, sisutihedalt ja viisakalt. Kirjad, kus palutakse konkreetset infot, vajavad põhjalikumat seletust ja sel juhul on õige kasutada järgmist lähenemist: oma firmat tuleks lühidalt tutvustada; selgitada järelepärimise saatmise eesmärki; selgitada, millest konkreetselt ollakse huvitatud ja kust pärineb info firma kohta; viidata võib võimalikele soovitajatele ­ äripartneritele; kirja lõpetamisel võib paluda teatud tingimusi või gar...

Asjaajamise alused - Kutsekool
270 allalaadimist
25
odt

Logistika alused põhjalik konspekt

...jaselgitamine (kaal, suurus, kvaliteedinäitajad, kaasnevad teenused jne) 3. Hanketüübi määramine (kas kehtestatud, modifitseeritud või uued tarned) 4. Turu analüüs(võimalikud tarnijad, nende positsioon turul, pädevus) 5. Firmale vajalike materjalide võimalike allikate esialgne hindamine(tarnijate pakkumiste võrdlemine firma vajadustega) 6. Tarnijate lõplik hindamine (hind, kvaliteet, usaldusväärsus) Hankelogistika meetmed osakulude vähendamiseks: · Kulude normimine ...

Logistika alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
234 allalaadimist
7
docx

Juhtimise alused küsimused

...imub pidevalt muutuvas keskkonnas. Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal organisatsiooni käsutuses olevate piiratud resursside kasutamisel. 3. Kirjelda juhtide klassifikatsiooni juhtimistasandite ja juhtimisvaldkondade järgi. JUHTIMISTASANDID Tippjuhid firma tegevuse üldine suunamine ja kooskõlastamine. Eeskätt juhtide tegevuse otsene suunamine. Strateegia väljatöötamine ja selle ,,tõlkimine" organisatsiooni üldisteks tegevusteks. Allüksuste ja tegevusplaanide ja eelarvete kooskõlastamine. Üldine strateegia elluviimise ja organisatsiooni eesm...

Juhtimise alused -
95 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

...kust ettevõtja korraldab oma raamatupidamist lähtuvalt raamatupidamise seadusest. Ettevõte võib raamatupidamise korraldamiseks:  moodustada raamatupidamise struktuuriüksuse ja palgata tööle raamatupidaja;  osta teenust sisse raamatupidamisega tegelevatelt firmadelt või mittekoosseisulistelt raamatupidajatelt. Millise variandi kasuks otsustada sõltub ettevõtte suurusest, tööjõu kulu ja raamatupidamise teenus maksumusest ning kvaliteedist. Suuremates ettevõtetes on moodustatud raamatupidamise üksused, kus töötab mitmeid raamatupidajaid, väi...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
19 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

... koostatud), seadustest kinnipidamist Auditing 3 Erinevused 1. Eesmärk Finantsarvestus ­ varustada välistarbijaid erineva infoga (firma finantsseisund ja äritegevuse tulemus). Juhtimisarvestus ­ on kontsentreerunud juhtide varustamisele infoga otsuste tegemisel, plaanimisel ja kontrollimisel. 2. Info tarbijad Finantsarvestus varustab äriväliseid tarbijaid infoga. Kulu- ja juhtimisarvestus ­ ettevõtte eritaseme juhid. 3. Rõhuasetu...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
17
doc

Valmistumine eksamiks

...ganisatsiooni sees ja väljas ning tagada varustamine ressurssidega. 5. Lihtsustada tulemuste kontrollimist. · Planeerimine on ettevõtte optimaalse arengu ja funktsioneerimise tagatise tööriist. · Plaanid peavad moodustama ühtse süsteemi, pidades silmas kogu firma peaeesmärki. Plaanide liigid: · Planeerimistähtaegade järgi: 1. Lühiajalised (jooksvad) alla 1a 2. Keskajalised 1-5a (operatiiv) 3. Pikaajalised (perspektiivsed) üle 5a · Planeerimisobjektide järgi: 1. Allüksuste ja ettevõtte kui...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
275 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...väärtusteenuste osutamine 19. Milliseid ülesandeid täidavad transiitlaod? 5 kaupade pikaajaline hoiustamine samu ülesandeid, mida täidavad logistikafirmade läbivooluterminalid samu ülesandeid, mida täidavad tavalised tollilaod riiki läbivate kaupade lühiajaline hoiustamine ja käsitlemine 20. Kui müüja ladustab temale kuuluva kauba ostja ruumides ostja vastutusel, on tegemist frantsiisimüügi laoga konsignatsioonilaoga ...

Laomajandus - Kutsekool
528 allalaadimist
79
doc

Majandusanalüüs

...0*W kus ma - hoiustamiskulude suurus %; Hh - masinale vajaliku pinna soetusmaksumus, kr; W - töömaht h/a. Kindlustusmaksed Liikurmasinatele on kohustuslik vormistada liikluskindlustus, mille suurus oleneb kindlustusperioodi pikkusest, juhi staazhist ja on kindlustusfirmade lõikes veidi erinev. Kui traktoritele ja autodele vormistatakse liiklus- ja varakindlustus tavaliselt kogu aastaks, siis teraviljakombainidele ja liikurniidukeile üldjuhul ainult tööperioodiks. Muudele masinatele ja hoonetele tehakse ainult varakindlustus. ...

Majandus - Tartu Ülikool
720 allalaadimist
25
rtf

Äriplaan

... 2 1 SISSEJUHATUS OÜ Phat Farm Eesti esindus on edasimüümisega tegelev firma, mille kauba artikliks on enamjaolt noorte vabaaja rõivad- ja jalanõud ning nende juurde kuuluvad aksessuaarid. Hetkel on firma asutamisel. Ettevõte tegeleb konkreetsemalt rõivaste, jalanõude ja aksessuaaride sisse toomisega Ameerikast ning kaubamärgi esindamisega Eestis. Meie klientuur on lai, hetke...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
1403 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...enuseid ning kaupade müüd või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks. Seega ettevõtjad on õiguste ja kohustuste kandjad, kes on juriidiliselt lepingupoolteks, omavad õigus- ja teovõimet. Ettevõte- majandusüksus, sellesse kuuluv kinnis- ja vallasvara sealhulgas ärisuhted, firmaväärtus jms, mis saab olla lepingu objektiks, mida saab osta, müüa, rentida jms. Seda mõistet kasut. seaduses objekti tähenduses. Tegevusala- ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Seadus võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevuslu...

Õigus alused -
246 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

...ja aadresside asemel esitatakse algdokumendi koostaja nimi. Dokumentide liikumist ettevõttes nende koostamisest kuni arhiivi üleandmiseni nimetatakse dokumendikäibeks. Dokumendikäive sätestatakse raamatupidamise sise-eeskirjadega. Raamatupidamise korraldamise kohustus lasub firma juhil, selleks ta: - moodustab raamatupidamise struktuuriüksuse; - kasutab raamatupidamisettevõtte teenuseid või mittekoosseisulist raamatupidajat; - peab ise arvestust. 4.3 Raamatupidamise sise-eeskirjad Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise- eeskirjad, riigiraamatup...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
9 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

... Võimalike kriisiolukordade tarvis hoiavad riigid elanikkonna vajaduste lühiajaliseks kat- miseks täiendavalt esmatarbekaupade ja mootorikütuse julgeolekuvarusid. Neid võidakse hoiusta- da nii spetsiaalsetes ladudes kui ka tootjate ja hulgimüüjate juures või logistikafirmades, kellega on riigil sõlmitud vastavad lepingud. Riigi kaitsejõudude vastupanuvõime tagamiseks teatud perioodil hoiustatakse sõjaväe tarvis mobilisatsiooni- ja muid kaitsevõime tagamiseks vajalikke varusid: toiduaineid, rõivaid, transpordivahendeid, lahingutehnikat, relvi ja lahingum...

Logistika - Kutsekool
33 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

...e on püsivaks tegevuseks, või seaduses sätestatud äriühing; on õiguste ja kohustuste kandja, kes on juriidiliselt lepingupooleks, omavad õigus ja teovõimet jne Ettevõte kasutatakse objekti tähenduses, st ta on majandusüksus, sellesse kuuluvad kinnis ja vallasvara, sh ärisuhted, firmaväärtus jms, mis saab olle lepingu objektiks, mida saab osta, müüa, rentida jne. Tegevusala valdkond, millega tegeldakse 186. Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada? Täisühing kaks või enam osalist tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma v...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
206 allalaadimist
32
doc

Projektijuhtimine konspekt

...Projekt sisu poolest tähendabki organisatsioonile või tema kliendile suunatud muudatuste süstemaatilist ettevalmistamist ja elluviimist. Selleks võib olla organisatsiooni tugistruktuuri nüüdisajastamine või tulemusjuhtimise juurutamine (juhtimis­ ja konsultatsiooniiprojektid), firma laiendamine ja infrastruktuuri loomine (ehitusprojektid), kliendile suunatud uute toodete, teenuste loomine või olemasolevate täiustamine (tootearendusprojektid) jne. Ka kõige erinevamat tüüpi projekte ühendab see, et need on ellu kutsutud millegi parendamiseks, täiustamiseks ­ seega positiivse muudat...

Raamatupidamise alused -
167 allalaadimist
18
doc

Mõisted

Juhtimise alused mõisted 1.Juht (tasandite järgi, valdkondade järgi) Juhtimistasandite järgi jagunevad juhid: · Tippjuhid (juhatus, juhatuse esimees, tegevdirektorid ja asetäitjad ) Ülesanne on firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, see on eeskätt juhtide tegevuse suunamine. · Keskastme juhid Ülesanne on tegelda strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade väljatöötamine ja allpool saavutatud tulemuste kokkuvõtmisega. See on eeskätt spetsialistide teg...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
505 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...lt defineerida. Üks lihtsamaid seletusi kõlab aga järgmiselt – riigi võime saavutada jätkusuutlik ja kiire SKP kasv elaniku kohta. Teatud riigipoolne meede turutõrke eemaldamiseks võib küll tuua kaasa raskusi (kasumi vähenemist, turuosa langemist vms) mõningatele firmadele või mõnele majandussektorile, kuid teisalt võib see mõnede teiste ettevõtete või harude kulusid vähendada. Sestap võib makroefekt olla ka positiivne. Näiteks topelttulu efektiga keskkonnamaksu rakendamine vähendab energiamahukate majandussektorite konkurentsivõimet, kuid kasvatab see-eest...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
48 allalaadimist
5
docx

Kõlvatu konkurents

... või mujal on kasutatud märki, teavet või nimetust, mis tavalise tähelepaneku juures võib viia eksitusse kauba tootja, valmistamiskoha või kauba omaduste suhtes. 2. ärinime, kaubamärgi või muude tunnuste ebaõige kasutamine- On lubamatu kasutada tunnuseid, mida teine firma turusuhetes juba kasutab. Kui registreeritud kaubamärgist ei ole kaitstud mitte see osa, mis jääb tarbijale hästi meelde ja mille järgi seda toodet üldiselt tuntakse, vaid mõni muu kaubamärgi komponent, siis võib tekkida olukord, kus müüakse seaduslikult sarnasid (näiteks sam...

Majandus - Kutsekool
54 allalaadimist
13
doc

Intellektuaalse kapitali väärtus ettevõttele

...ad, mis võimaldavad ja/või innustavad organisatsiooniväliseid inimesi meiega töötama: kliendilepingud, suhted, lojaalsus, rahulolu, turuosa, maine, brändid jne. · Organisatsiooni, ehk sisestruktuuri kapital. Siia hulka kuulub kõik, mis puudutab firmasisest tegevust ja efektiivsust. Hõlmab strateegiaid, süsteeme, metoodikaid, ja tööprotsesse. Samuti kõik kirjapandud, registreeritud teadmised: patendid, oskusteave, andmebaasid, tehnoloogia, organisatsiooni kultuur jne. · Inimkapital ­ need on inimesed oma võimete, pühendumuse, teadmis...

Juhtimise alused -
29 allalaadimist
33
docx

OÜ Mööblipioneer

... mis tegeleb ettevõtte üldise juhtimise, müügialase tegevusega ning tootmisprotsessiga.Nendesse toimingutesse kuuluvad finantside käsitlemine (kulud, tulud, palgatasud), projekteerimine, kujundamine, osalemine tootmisprotsessis, suhtekorraldus kliendi ja firma vahel, materjalide hange, reklaam (toodete tutvustamine erinevatele klientidele) ning müük. Asukoha valimisel sai määravaks asjaolu, et tööruumid on algselt mõeldud puidutööde teostamiseks: vajalik elektrivõimsuse olemasolu ehk tööstusvool, ruumi suurus võimaldab töötajal vabalt teostada tööüles...

Äriturismi alused - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
155 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...us ..................................................................................................................................67 KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS? See, kas palgata oma suhtekorraldaja või osta teenus konsultatsioonifirmalt oleneb organisatsiooni spetsiifikast, vajadustest, võimalustest. Agentuur: ...........................................................................................................................68 SUHTEKORRALDUSFIRMA võib olla spetsialiseerunud mõnele valdkonnale: (turundusagentuur, meediaagentuur, finant...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
107 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

...ale – müügi tuludeks loetakse: 1. kaupade, materjalide, väikevahendite, omatoodangu ja teenuse müügi netokäive. 2. vallas- ja kinnisvara kasutusrendile andmisest saadav netorent. 3. komisjoni müügist saadud komisjonitasu või vahendusteenuseid osutatavas firmas müügitasu. 4. kaupade ja materjalide puudujääkide süüdlastelt sissenõutud summad. 5. kaupade ja materjalide omatoodangu teenuste tasuline mittetootlik tarbimine ettevõtte enda poolt. – müügi tuludeks ei loeta: 1. ostjate ja tellijate ettemakseid (need on kohustused b...

Arvestuse alused -
19 allalaadimist
35
doc

Majandusarvestuse vastused

...d. Ettevõtte bilansis kajastatakse varusid alljärgnevatel kirjetel: 1) tooraine ja materjal, 2) lõpetamata toodang, 3) valmistoodang, 4) ostetud kaubad müügiks, 5) ettemaksed hankijatele. Kaubavarud - kõik kaubad, mis on firma omanduses ja ettenähtud müügiks, sh teelolevad kaubad. Kaubavarude hindamine - varude ja realis. kauba maksumuse mõõtm., kui toote ühiku omahind per. jooksul muutub. Probleem: kuidas jagada realiseerimisel oleva kauba maksumust: · realiseeritud kauba maksumuseks; · perioodi lõpu varuks. Kauba...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

...tati ettevõtte sisemisi aspekte mis mõjutavad tööd, kirjeldatud ärimudelit, kuidas hinnata ettevõtte ärikultuuri ja selle mõju strateegiale. Lisaks IFAS tabeli kirjeldus. Huvitavaks punktiks oli VRIO (value, rareness, imitability, organization) raamistik, millega saab hinnata firma kompetentse. Üllatajaks oli ka see, kui palju on olemas erinevaid ärimudeleid (vähemtuntud nt. De Facto tööstusharu standardmudel). Toodi välja SWOT-i ja SFAS-i põhimõtted, strateegiliste võimaluste loomine läbi TOWS-i, konkurentsivõimelususe põhialused. Õppisin juurde SO, ST, WO, WT strateegiat...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun