Otsingule "eksogaamia" leiti 27 faili

eksogaamia – tavad, mis määratlevad, millisest grupist väljaspoolt peab inimene omale abielupartneri valima, näiteks mingi rahvus või sugulased, usulistel, rassilistel või etnilistel põhjustel, need tavad toimivad korraga.
12
doc

Claude Lévi-Strauss "Metsik mõtlemine"

Claude Lévi-Strauss "Metsik mõtlemine" Esimene peatükk - Konkreetse teadmine Usk põlisrahvaste intellektuaalsesse piiratusse abstraktsete/spetsiifiliste sõnade hulga järgi nende keeles on vägagi ennatlik. Leidub palju rohkemate abstraktsete sõnadega 'metslaste' keeli kui eurooplased normaalseks peavad. Ja õigupoolest on sõna 'pöök' sama abstraktne kui sõna 'puu' (mis mõnedes pärismaalaste keeltes kokkuv...

Kirjandus - Keskkool
49 allalaadimist
4
rtf

Ăśrgajakunst

Eesti esiaja kunst. Kalmed, kangrud. Luunikerdus, keraamika, metallehistöö. Koopamaalid. Megaliitilised monumendid. * ramapiteekus 14-9 milj.; lohuke sarnaluus - inimeseks arenemise teel. 4-5 miljonit aastat vahele * australopiteekus 5-1 miljonit aastat tagasi Aafrikas Kivikirves hominiidid - kõrgemad ahvid; ahvinimesed II Homo erectus (püstine inimene, sirgeinimene) 2 miljonit - 20...

Kunstiajalugu - Kutsekool
34 allalaadimist
20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

SISSEJUHATUS ETNOLOOGIASSE Sissejuhatus Etnoloogia tegeleb erinevate rahvaste ja kultuuridega, kusjuures peamiselt mitte-lääne kultuuridega ja mitte kõrg-tsivilisatsioonidega. Kuigi tänapäeval võib uurida igasuguseid kultuurinähtusi, uuritakse oma kultuuris põhiliselt rahvakultuuri alla jäävat. Vanemast vaatekohast lähtudes on kultuur vaid kõrgkultuur ­ osade rahvaste areng on teatud staadiumis peatunud nin...

Etnoloogia ja... - Tartu Ăślikool
214 allalaadimist
17
doc

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia

loeng Arvestus: mõisted (50%) + 2 esseed (50%) Etnoloogia ja antropoloogia seisukohalt hõlmab kultuur kõiki inimtegevuse valdkondi. Etnoloogiline pool ­ oluline uurida talurahva elu; rahvust üldiselt. (Tuleb sellest, et rahvaste esindajad hakkasid uurima oma külaelanikkonda; tekkis seoses linnade kujunemisega. Mõisteti, et kultuur on ka talupoegade elu uuri...

Etnoloogia ja... - Tartu Ăślikool
228 allalaadimist
14
doc

Sotsioloogia alused.

Haridus Mõned haridussotsioloogilised uurimisteemad - hariduslik ebavõrdsus, inimeste vahelised erinevused hariduslikes saavutustes - hariduse mõju ebavõrdsusele, hariduslike erinevuste mõju erinevustele teiste tunnuste osas - koolis toimuvad sotsiaalsed protsessid, õpilaste omavahelised suhted ja suhted õpetajatega, kool...

Sotsioloogia - Tartu Ăślikool
205 allalaadimist
32
pdf

Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse - konspekt

Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse Konspekt Katre Kikkas, Sotsioloogia, Sotsiaaltöö ja Sotsiaalpoliitika I kursus KULTUUR JA INIMESED Kultuur ei tähenda antropoloogias kunsti jms. See eeldab pigem õpitud kogemusi. Uuritakse inimeste käitumist. Kultuuri de...

Antropoloogia - Tartu Ăślikool
68 allalaadimist
21
doc

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

sajandini seostus kultuuri määratlus eelkõige kõrgekultuuriga: kujutav kunst, muusika, kirjandus jne. Kultuur on eliidi privileeg, see pole kõigile kättesaadav. Kultuur on vaid osa inimese tegevusest. Levib arusaam, et on rahvaid, kus kultuuri ei olegi. Neid rahvaid peeti metsikuse reservuaariks, kust arenenud rahvad s...

Etnoloogia ja... - Tartu Ăślikool
186 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

ÕIGUSÕPETUS Sissejuhatus õigusesse ÕIGUSE EELASTMED: Normatiivse reguleerimise alustalad on tavad, moraal, religioon, korporatiiv, õigus. Moraal ja tava on enne õigust · Tava ­ kõige vanem käitumise korrastaja, mis on kujunenud pika ajaperioodi jooksul läbi paljukordsete inimkäitumiste aktide ja on saanud harjumuseks. Tavad kujundasid väga kindla kval...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
56 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ăślikool
146 allalaadimist
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

10 Töö Ludiidid ­ masinpurustajad Inglismaal ­ John Ludd nägi, et tööstusrevolutsioon ajab väikesed käsitöölised pankrotti. Rahvamäss töökorralduse vastu. (1811 ­ 1817) Durkheim, Marx, Weber vaatlevad tööstuse arengut kui patoloogiat. - Marx: Töös nähti inimese eneseväljenduse vormi, mida kapitalistlik tootmine ei lasknud arendada. Aga leiti ka, et see teeb töö ebainimli...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ăślikool
66 allalaadimist
17
docx

Sotsioloogia alused

Sotsioloogia alused I Loeng Paranormaalne sotsioloogia, vaimude väljakutsumine II Deviantsus ja kuritegevus · Deviantsus - hälbimine, kõrvale kaldumine nt sotsiaalsetest normidest. · Miks inimene käitub normidele vastaval? - 1. Inimene kalkuleerib kui normide rikkumisest saadav tulude, kulude suhe on väiksem kui normipärasest käitumisest saadav tulude/kulude suhe, siis inimene...

Sotsioloogia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
63 allalaadimist
23
docx

Kultuuriantropoloogia

Kultuuriantropoloogia 2011 sügissemester Kohustuslik kirjandus: 1) Vikerkaar 4-5/ 2007, lk 64-77, 132-165 2) Marcus, G. ja Fischer, M. 1996 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press. II ptk, lk 17-44 3) Honko, L. & Pentikäinen, J. Kultuuriantropoloogia, lk 90-103 Antropoloogia ­ teadus inimesest, uu...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ăślikool
28 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus räägitu kohta, kuid ka õpiku kohta Referaat artiklist: 1. Artikkel on teaduslik, st. on avaldatud...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ăślikool
56 allalaadimist
45
docx

Kultuurantropoloogia konspekt

 Patriolokaalsus ehk virilokaalsus – mehe vanemate juurde, umbes 70%.  Matrilokaalsus ehk uksorilokaalsus – naise vanemate juurde, umbes 15%. - Avunkulokaalsus  Neolokaalsus – noorpaar kolib elama eraldi. Iseloomulik ühiskondades, kus esineb raha ning ei sõltuta vanematest.  Bilolokaalsus – 9% kolib elama mõlemate vanemate juurde. Eksogaamia Kohustus valida partner väljaspoolt oma gruppi  Intsestikeeld  Paralleelnõbude (emapoolse õe laste ja isapoole venna laste) naitumise keeld  Naitumine väljapoolt sugulusgruppi Eksogaamia ühendab inimesi ja toob nende ressursid kokku. Endogaamia Ristnõbude abielud (ema venna ja isa õe lapsed omavahel kui peamine valikureegel) Partner oma klassi piiridest Hüpolineaarsus (eelistuste rikkumine) Partner oma kasti piiride...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ăślikool
4 allalaadimist
73
doc

Kuritegude viktimoloogiline analĂĽĂĽs kui preventsiooniline koosseis

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INTERNATIONAL UNIVERSITY AUDENTES Õigusteaduskond KURITEGUDE VIKTIMOLOOGILINE ANALÜÜS, KUI PREVENTSIOONILINE KOOSSEIS Magistritöö Dmitri Juhendaja: ...

Kriminoloogia - Sisekaitseakadeemia
12 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia ĂĽldkursus

Abielu vormid ja tavad erinevates kultuurides varieeruvad. Võimalikud on nii abielu tavaõiguse järgi kui abi- elu seaduse järgi. Viimane tänapäeva ühiskondades küll prevaleerib kuna vastasel juhul oleks raske korraldada legaalseid suhteid, mis puudutavad päranduse ja kohustuste jao- tamise küsimusi. Abielu puudutavad kombed ja seadused erinevad ühiskonniti palju. Abielu vormid eksogaamia (kr. exo — väljaspool, gamos — abielu): Abiellumine väljaspool teata- vat sugulusgruppi. Vahel määratakse ka kindlaks grupp, kust inimene abikaasa peab võtma. Eksogaamia on iseloomulik mitteindustriaalseile ühiskondadele ja 35 sageli juhitud pigem klani kui poliitilistest reeglitest. Eksogaamia on iseloomulik unlineaalsetele ühiskondadele. endogaamia (endo) a...

Ajalugu -
9 allalaadimist
6
docx

Perekond

Mitme samaaegse abielu keeld-abielu ei või sõlmida isikute vahel, kellest üks on juba abielus. Abikaasa valiku printsiibid  Eksogaamia - abikaasa valitakse völjastpoolt oma sugulaste gruppi. See printsiip hoiab ära intsesti e verepilastuse  Endogaamia- abikaasa valitakse nende inimeste seast, kes kuuluvad valijaga samasse üldisesse sotsiaalsesse gruppi (sama rass, rahvus) Homogaamia-sarnaste omadustega inimeste abielu, positiivne paarivalik Homofiilia-sarnaste eelistamist Abikaasa valik  Abieluturg-paarilise otsimisele suunatud tegevus...

Sotsioloogia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
5 allalaadimist
58
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia

Sisu: indiviidid erinevad emotsionaalselt ja intellektuaalselt, aga Inimpopulatsioonidel on võrdne võime kultuuri luua. Kõigil inimgruppidel on võime kultuuri luua. Kas on olemas ka selliseid kultuurielemente, mida võib leida kõigi rahvaste juures? Ehk siis bioloogilised ja kultuurilised universaaliad. Neid on üsna vähe nt inimene kui loomaliik, mis eristab meid teistest liikidest. Veel nt tavad nagu endogaamia ja eksogaamia . Need on olemas kõigis maailma ühiskondades. Endogaamia on kogum tavasid, mis määratleb selle, millise grupi sees peab inimene abielluma. Eksogaamia tavad on sellised, mis määratlevad, millises grupist väljapoolt peab inimene abielupartneri valima. Need reeglid toimivad korraga. Kõigis ühiskondades on reeglid. Püütakse sotsiaalse survega inimestele peale suruda. Etnoloogidel oli ette teada, et tuleb välja otsida see kõig...

Antropoloogia - Tartu Ăślikool
32 allalaadimist
24
docx

Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia eksam

) Evolutsionism F.) Darvinism 1p. Milline hoiak on tugevdab grupiidentiteeti? A.) Kultuurirelativism B.) Sallivus C.) Etnotsentrism D.) Tolerantsus E.) Liberaalsus 1p. Milline hoiak takistab teise (näiteks teise kultuuri) mõistmist? A.) Kultuurirelativism B.) Sallivus C.) Etnotsentrism D.) Tolerantsus E.) Liberaalsus 1p. Kuidas nimetada rühmasisese abiellumise reeglit? A.) Eksogaamia B.) Endogaamia C.) Seestumus D.) Promiskuiteet E.) Etnopere reegel 1p. Verepilastus on tabu vaid modernses Lääne ühiskonnas. See väide on: A.) Tõene, sest mujal on verepilastusena käsitletavad suhted sageli lubatud B.) Väär, sest verepilastusena käsitletavad suhted on tabu enamikes ühiskondades 1p. Usk impersonaalsesse üleloomulikku jõudu iseloomustab religiooni, usk isikustatud üleloomulikku jõudu maagiat. A...

Sotsioloogia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
34 allalaadimist
22
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia videoloengute 1. ja 2. kontrolltöö

Sellega tekkis ka küsimus, kas kõigile maailma kultuuridele on ka olemas omaseid asju? Selliseid kultuurilisi ja bioloogilisi universiaaliaid, mis on kõigis ühiskondades, on üpris vähe. Kõikides maailma ühiskondades olevad universiaaliad: endogaamia – kogum tavasid, mis määratleb selle, millise grupi sees peab inimene abielluma eksogaamia – tavad, mis määratlevad, millisest grupist väljaspoolt peab inimene omale abielupartneri valima, näiteks mingi rahvus või sugulased, usulistel, rassilistel või etnilistel põhjustel, need tavad toimivad korraga. Globaliseerumine – juba 1970. aastatel arvati, et see viib maailmaküla tekkeni, siis maailma küla on selles kontekstis selline asi, kus kultuurinähtused on kõigile mõistetavad. Nt kõik teavad mis on Coca Cola j...

Kultuur -
22 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !