Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Eesti keele materjal (0)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kellesse millesse?
 • Kelles milles kus?
 • Kellest millest kust?
 • Kellele millele kuhu?
 • Kellel millel kus?
 • Kellelt millelt kust?
 • Kelleks milleks?
 • Kelleni milleni?
 • Kellena millena?
 • Kelleta milleta?
 • Kellega millega?
 • Mitu Järgarvud vastavad küsimusele mitmes?
 • Kui palju Mitmendik?
 • Kes teist tüdrukud tahab minuga kinno tulla?
 • Kes kes kes?
 • Mida mida?
 • Millal millal?

Lõik failist

Eveli Soika
Tallinna Kristiine Gümnaasium
kevad 2007
HÄÄLIKUD
vokaalid
ehk täishäälikud konsonandid ehk kaashäälikud
a,
e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, l, m, n, r, v, j k/g, p/b, t/d f h, s, š
helilised häälikud helitud häälikud
(neile liitub liide -gi) (neile liitub liide -ki)
HÄÄLIKUTE PIKKUSE MÄRKIMINE KIRJAS
LÜHIKE
PIKK
ÜLIPIKK erandlikult
padi
veri
kolituli
võra
paadi
veerin
kooli
tuule
võõras
paati ja
veeris te
kooli
tuuli mu
võõrad
kama
male
peni
vurin
susi
kammid
mallid
pennid
vurrid
sussid
kamme jah
malle mul
penne on
vurre
susse kas
oja
kava
ojja
kavva
pilafi
guašid
pilaffi
guašše
tibu
lagi
rada
tipu
laki
ratas
tippu saapad vaipu
lakki puuki kõike
rattad paati lauta
KONSONANTÜHENDI
ÕIGEKIRJAREEGLID

 • REEGEL – KONSONANTÜHENDIS KIRJUTATAKSE KÕIK HÄÄLIKUD ÜHE TÄHEGA.
  nt raske, vendade
  • kaks tähte võib olla
   • liitsõna liitumiskohal (nt pannkook, metallraha, võrkkiik)
   • liite -gi/-ki ees (nt lillgi , kammgi, kappki )
   • liidete liitumiskohal, kui liide algab sama tähega, millega lõpeb sõna (nt õhk+ kond →õhkkond, moder +ne→modernne)
   • l, m, n, r-i järel oleva ülipika s-i märkimiseks (nt pulss , pimss, kirss)


 • REEGEL – KONSONANTÜHENDIS KIRJUTATAKSE HELITU HÄÄLIKU KÕRVALE K, P, T.
  • g, b, d võib olla

  • liitsõna liitumiskohal (nt algseis, umbsõlm, kuldsuu , laudtee)
  • liidete ees (nt jalgsi , kuldsed )
  • sõnade käänamisel või pööramisel (nt kärbes : kärbsed, jõudma : jõudsin)
  • võõrsõnades (nt röntgen, anekdoot )

  SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
  Märkused
  Näited
  LÄBIV SUUR ALGUSTÄHT
  1) Kohad, ehitised
  v.a liigisõna (meri, jõgi, tänav, mägi, linn, väljak jne)
  Tartu linn, Raekoja plats, Kolme Pärna tänav, Pühavaimu kirik
  2) Asutused, ettevõtted
  v.a liigisõna ( muuseum , tehas jne)
  Musta Kassi kämping, Hea Tuju kauplus, Eesti Kontsert
  3) Riigid
  Eesti Vabariik, Ameerika Ühendriigid, Rootsi Kuningriik
  4) Isikud, olendid
  Ka kujuteldavad
  Kadri , Toomas-Hendrik Ilves, Kaval-Ants, Vanapagan
  5) Ajalehed, ajakirjad
  v.a sidesõna (ja, või jne)
  Eesti Ekspress , Pärnu Postimees , Pere ja Kodu
  6) Kaubad , sõidukid
  v.a liigisõna (laev, auto, kakao , leib, sai jne)
  kakao Meie Mark, laev Tormide Rand ,
  ESISUURTÄHT
  1) Teosed, dokumendid , sarjad
  Kirjutatakse jutumärkides
  „Tõde ja õigus”, „Presidendi valimise seadus”, ballett „ Luikede järv”, „Aktuaalne kaamera
  2) Ajaloosündmused
  Jüriöö ülestõus, Teine maailmasõda
  3) Taimesordid
  Kirjutatakse jutumärkides
  kartul „Jõgeva piklik”, õun „Valge klaar
  VÄIKE ALGUSTÄHT
  1) üritused
  rahvatantsupidu, rahvusvaheline muusikute konverents
  2) kuud, nädalapäevad, tähtpäevad, pühad
  veebruar, lehekuu, pühapäev, jaanipäev, uusaasta, suur reede, võidupüha, rahvusvaheline üliõpilaste päev
  3) ametinimetused , auastmed
  minister, direktor , professor , kindral
  4) keeled, rahvused
  eestlane, vene keel
  5) õppeained
  ajalugu, matemaatika , eesti keel
  KÄÄNDED
  KÄÄNE
  KÜSIMUS
  AINSUS
  MITMUS
  1. Nimetav
  kes? mis?
  raamat
  raamatu / d
  2. Omastav
  kelle? mille?
  raamatu
  raamatu / te
  3. Osastav
  keda? mida?
  raamatut
  raamatu / i / d
  4. Sisseütlev
  kellesse? millesse? kuhu?
  raamatusse
  raamatu / te / sse
  5. Seesütlev
  kelles ? milles? kus?
  raamatus
  raamatu / te / s
  6. Seestütlev
  kellest? millest? kust?
  raamatust
  raamatu / te / st
  7. Alaleütlev
  kellele? millele? kuhu?
  raamatule
  raamatu / te / le
  8. Alalütlev
  kellel? millel? kus?
  raamatul
  raamatu / te / l
  9. Alaltütlev
  kellelt? millelt? kust?
  raamatult
  raamatu / te / lt
  10. Saav
  kelleks? milleks?
  raamatuks
  raamatu / te / ks
  11. Rajav
  kelleni? milleni ?
  raamatuni
  raamatu / te / ni
  12. Olev
  kellena? millena?
  raamatuna
  raamatu / te / na
  13. Ilmaütlev
  kelleta ? milleta?
  raamatuta
  raamatu / te / ta
  14. Kaasaütlev
  kellega? millega?
  raamatuga
  raamatu / te / ga
  Olulisim
  kääne on OMASTAV. Kõik ülejäänud käänded moodustatakse omastava käände abil.


  nt õpik
  (nimetav) –
  õpiku (omastav). Sisseütleva
  moodustamiseks võetakse omastav kääne
  ÕPIKU ja
  lisatakse sisseütleva lõpp –SSE →
  ÕPIKUSSE
  KÄÄNDSÕNADE KOKKU- JA
  LAHKUKIRJUTAMINE

  KOKKU
  KIRJUTATAKSE

  SÕNA
  MÄRKUS
  NÄIDE
  Liitsõnad
  uus tähendus
  Südametunnistus, vanaisa
  Nimisõnad, kui…
  …esimene sõna vastab küsimusele mis liiki? missugune?
  Mootorpaat, puhkusereis, nahkmööbel, juhtnöör
  …esimene sõna on lühenenud
  Purskkaev , võõrkeel, inimhääl
  Nimisõna või omadussõna järgneva omadussõnaga…
  …kui tekib uus mõiste
  Lumivalge, helesinine
  Käändsõna järgneva ne- ja line-liitelise omadussõnaga
  Mäekõrgune, suurejooneline, tuhandeaastane, poistevaheline
  Sidekriipsuga number, täht, nimi järgneva ne- ja line-liitelise omadussõnaga
  13-aastane, T-kujuline, Elva-lähedane
  Arvsõna
  -teist, -kümmend- ja -sada,
  alates tuhandest kirjutatakse LAHKU!
  Kolmteist, kakskümmend, nelisada.
  Kolm tuhat , sada miljonit
  Kohanimed
  Kohanime esiosa iseseisva nimena ei tarvitata
  Emajõgi, Munamägi
  Kohanime omadussõnaline nimeosa ei käändu
  Pühajärv, Keskväljak
  Kohanimes on liigisõna maa
  Eestimaa, Baltimaad
  TEGUSÕNAD
  TEGEVUSNIMED
 • ma-tegevusnimi (mida tegema?)
  nt ronima
  Seesütlev
  ronimas
  Seestütlev
  ronimast
  Saav
  ronimaks
  Ilmaütlev
  ronimata
 • da-tegevusnimi (mida teha?)
  nt ronida, hüpata, süüa
  des-vorm
  (mida tehes?)
  nt
  ronides, hüpates, süües
  KESKSÕNAD
  1) v- ja tav-kesksõna
  (mida tegev? mida tehtav ?)
  nt
  laulev, lauldav, hüppav, hüpatav
  2) nud- ja tud-kesksõna
  (mida teinud? mida tehtud?)
  nt
  laulnud, lauldud, roninud, ronitud, hüpanud, hüpatud
  TEGUSÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
  TEGUSÕNA
  MÄRKUS
  NÄITED
  LIHTTEGUSÕNA
  koosneb ühes sõnast
  istuma, reisima , põgenema, naerma , laulma, hüppama
  LIITTEGUSÕNA
  koosneb kahest osast
  abielluma, ebaõnnestuma, naeruvääristama, alahindama, umbusaldama, esietenduma,
  ÜHENDTEGUSÕNA
  koosneb kahest sõnast: tegusõnast ja määrsõnast
  alla andma, läbi otsima , üle värvima, maha hüppama, välja sõitma, ette võtma, segi ajama , ära kolima
  VÄLJENDTEGUSÕNA
  koosneb kahest sõnast: tegusõnast ja käändsõnast.
  heaks kiitma, hukka mõistma, silma torkama, pead murdma, osa võtma, kirja panema , lugu pidama , mehele minema, sõna kuulama .
  NB!
  Ühend- või väljendtegusõnast tuletatud käändsõna osad
  kirjutatakse kokku!

  TEGUSÕNA
  KÄÄNDSÕNA
  tähele panema
  tähelepanek, tähelepanu, tähelepanelik, tähelepanemine
  rahul olema
  rahulolu, rahulolematu, rahulolev, rahulolemine
  osa võtma
  osavõtt, osavõtlik, osavõtja, osavõtmatu, osavõtmine
  SÕNALIIGID
  MUUTUVAD SÕNAD
  MUUTUMATUD SÕNAD
  Käändsõnad
  Pöördsõnad
   
  NIMISÕNAD
  nt taevas, kivi, auto
  TEGUSÕNAD
  nt lendama, laulma
  SIDESÕNAD
  nt ja, ning, ega, või
  OMADUSSÕNAD
  nt hall, raske, värviline
   
  HÜÜDSÕNAD
  nt aitäh, noh, tere
  ARVSÕNAD
  nt üks, kolm, kuraditosin, pool
   
  MÄÄRSÕNAD
  nt kiiresti, praegu, täna
  ASESÕNAD
  nt mina, selline, kes
   
  KAASSÕNAD
  nt all, üle, sees, ees
  KÄÄNDSÕNAD
  OMADUSSÕNA VÕRDED
  ALGVÕRRE
 • Vasakule Paremale
  Eesti keele materjal #1 Eesti keele materjal #2 Eesti keele materjal #3 Eesti keele materjal #4 Eesti keele materjal #5 Eesti keele materjal #6 Eesti keele materjal #7 Eesti keele materjal #8
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-11-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 220 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor rutmar tarantel Õppematerjali autor
  Häälikud,Õigekirjareeglid,suur ja väike algustäht,käänded,kokku ja lahku kirjutamine,tegusõnad,sõnaliigid,käändsõnad,arvsõnad,asesõnad,öeldis,üte ja otsekõne,koondlause,võõrsõnad

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  12
  doc

  9. KLASSI EESTI KEELE EKSAMI KORDAMISMATERJAL

  9. KLASSI EESTI KEELE EKSAMI KORDAMISMATERJAL VÄLDE Eesti keeles on rõhu ülesandeks tähistada sõna algust ehk eesti keeles on rõhk esimesel silbil. I välde ­ lühikese silbi pikkuse tinglik nimetus. Esineb ainult lühikestes silpides. Lühikesed silbid ei saa omakorda esineda üheski teises vältes peale I välte. Pearõhuline silp on lühike ja sellele ei järgne k, p, t. Nt ka-la, ja-nu-ne-ma, ve-de-le-ma II välde ­ pika silbi pikkuse tinglik nimetus. Esineb ainult pikkades silpides. Pearõhuline silp on pikk. Pearõhulisele lühikesele silbile järgneb k, p, t.

  Akadeemilise kirjutamise alused
  thumbnail
  10
  doc

  Kogu aasta reeglid 9-klassile-6

  1 9. KLASSI ÕPILASE REEGLID EESTI KEELES JA KIRJANDUSES Eesti keeles: ÕIGEKIRI: Täishäälikud e Kaashäälikud e konsonandid vokaalid, on kõik L, m, n, r, j, v, h, s, k/g, p/b, t/d, f, š, z, ž. helilised A, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü. Helilised Helitud (h ja s) L, m, n, r, j, v. Võõrhäälikud Sulghäälikud e klusiilid F, š, z, ž

  9. klassi eesti keel
  thumbnail
  9
  doc

  Eesti keele reeglid

  tugevas astmes). VÕRDLUSASTMED: Algvõrre Keskvõrre Ülivõrre i-ülivõrre Pikk Pikem Kõige pikem Pikim Paks Paksem Kõige paksem Paksim Roosa Roosam Kõige roosam - 6.Käänded Eesti keeles on 14 käänet, käändsõnad käänduvad 14nes käändes. Käändsõnadeks on: nimisõnad (nt koer, auto), omadussõnad (nt ilus, sinine), arvsõnad (nt kolm) ja asesõnad (nt sina, keegi). Käände Küsimused, mis käändele Näide nimi vastavad (ainsuses ja mitmuses) 1. Nimetav Kes? Mis

  Eesti keel
  thumbnail
  15
  docx

  EESTI KEELE EKSAMIKS KORDAMINE-1

  Algustähe õigekiri SUUR: Isikud ja olendid: Muri,Klaabu,Jaagup Taevakehad,tähtkujud,maailmajaod,kohad,linnad,veekogud,ehitised: Veenus,Kaljukits,Euroopa,Kreeka,Tartu,Emajõgi,Paks Margareta. *nime juurde kuuluv püsiv täiend kirjutatakse suure tähega ja ühendatakse põhisõnaga sidekriipsuga:Põhja-Euroopa,Kupja-Prits,Saepuru-Sass. *Nimi kirjutatakse suure tähega ka täiendina: Eesti kroon, Hollandi juust,Rootsi laud,Aleksandri kook. *Perioodikaväljaanded: Postimees,Eesti Päevaleht,Täheke. *Tooted: kefiir Gefilus,Ema sai,Phillips *Ajaloosündmused: ESISUURTÄHEGA : Ümera lahing,Liivi sõda,Teine maailmasõda,Tartu rahu,Mahtra sõda,Suur pauk (väikesega:Jääaeg,laulev rev.,esimene üldlaulupidu,külm sõda) *Asutused,ettevõtted,organisatsioonid: reklaamifirma Kolm Karu,Kalev,Microlink. *ordenid ja autasud: Vabadusrist,Maarjamaa Risti orden,Kuldne palmioks,filmia

  Kategoriseerimata
  thumbnail
  15
  docx

  EESTI KEELE EKSAMIKS KORDAMINE

  Algustähe õigekiri SUUR: Isikud ja olendid: Muri,Klaabu,Jaagup Taevakehad,tähtkujud,maailmajaod,kohad,linnad,veekogud,ehitised: Veenus,Kaljukits,Euroopa,Kreeka,Tartu,Emajõgi,Paks Margareta. *nime juurde kuuluv püsiv täiend kirjutatakse suure tähega ja ühendatakse põhisõnaga sidekriipsuga:Põhja-Euroopa,Kupja-Prits,Saepuru-Sass. *Nimi kirjutatakse suure tähega ka täiendina: Eesti kroon, Hollandi juust,Rootsi laud,Aleksandri kook. *Perioodikaväljaanded: Postimees,Eesti Päevaleht,Täheke. *Tooted: kefiir Gefilus,Ema sai,Phillips *Ajaloosündmused: ESISUURTÄHEGA : Ümera lahing,Liivi sõda,Teine maailmasõda,Tartu rahu,Mahtra sõda,Suur pauk (väikesega:Jääaeg,laulev rev.,esimene üldlaulupidu,külm sõda) *Asutused,ettevõtted,organisatsioonid: reklaamifirma Kolm Karu,Kalev,Microlink. *ordenid ja autasud: Vabadusrist,Maarjamaa Risti orden,Kuldne palmioks,filmia

  Eesti keel
  thumbnail
  14
  odt

  Reeglid, mida põhikooli lõpuks on vaja teada

  õudne ­ õudse) k, p, t, g, b, d, f, h, s, s, z, z + KI (ülejäänud häälikutega -gi) Liide on alati sõna lõpus (nt poistegagi). H sõna algul. Nt aar ­ haar, aare ­ haare, ai ­ hai, all ­ hall, allikas ­ hallikas, aru ­ haru, arv ­ harv, arutama ­ harutama, iilid ­ hiilid, irv ­ hirv, õng ­ hõng; almanahh, kasahh, tsehh, tsehh, epohh, aitäh. Õ lk 103. i ja j õigekiri. Nt materjal ­ materiaalne, müüma ­ müüja, maias ­ maja, saiu, vaiu, ojja, majja. Õ lk 105. Hääliku pikkus. Nt kabi ­ kapi ­ kappi. Selle dusi, seda dussi. Võõrsõnad ! Kokku käivad dz ja ts (dzemm ja tsempion). Poolitamine: liitsõnad sõnapiirilt (pann-kook, plekk-pott); üksik kaashäälik alustab uut silpi (ru-ma-la-te-le- gi); kui sõnas on mitu kaashäälikut järjest, siis uuele reale viiakse ainult viimane (vintsk-leb, korst-na);

  Eesti keel
  thumbnail
  6
  doc

  Eesti keele õigekirja konspekt

  LÄBIV SUUR ALGUSTÄHT Tartu linn, Raekoja plats, 1) Kohad, ehitised v.a liigisõna (meri, jõgi, Kolme Pärna tänav, tänav, mägi, linn, väljak jne) Pühavaimu kirik v.a liigisõna (muuseum, tehas Musta Kassi kämping, Hea 2) Asutused, ettevõtted jne) Tuju kauplus, Eesti Kontsert Eesti Vabariik, Ameerika 3) Riigid Ühendriigid, Rootsi Kuningriik Kadri, Toomas-Hendrik Ilves, 4) Isikud, olendid ka kujuteldavad Kaval-Ants, Vanapagan

  Eesti keel
  thumbnail
  4
  doc

  Reeglid eesti keelel

  6) Sidesõnad Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga ­ seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või ­ ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega. Suure tähega kirjutatakse ka kõik sõnad ajalehtede ja ajakirjade nimes (v.a ja). Ants Antson, Eesti, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, ajakiri Hea Laps, ajaleht SL Õhtuleht, kirjastus Koolibri, kohvik Lammas Väikeste tähtedega kirjutatakse nädalapäevade, kuude, tähtpäevade, pühade, rahvuste, keelte, ilmakaarte ja õppeainete nimed. esmaspäev, detsember, vastlapäev, lihavõtted, sakslame, eesti keel, lõuna, geograafia. 7) Käänded Omadus-, nimi-, ase- ja arvsõnad on ka käändsõnad. See tähendab, et nad võivad

  Eesti keel
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun