Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Eesti keel

Eesti keel on läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel. Selle lähemad sugulased on läänemeresoome keeled vadja ja liivi keel
Kategooriad
Faile
7. klassi ajalugu -
15
7.klassi kirjandes ehk kahekõne -
1
9. klassi eesti keel -
8
Akadeemilise kirjutamise alused - Tartu Ülikool
26
Artikli analüüs -
5
Eesti keel - Keskkool
2766
Eesti keel - Põhikool
1069
Eesti keel - Kutsekool
133
Eesti keel - Tallinna Ülikool
5
Eesti keel - Eesti Lennuakadeemia
4
Eesti keel - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
10
Eesti keel - Tallinna Majanduskool
3
Eesti keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4
Eesti keel - Tallinna Tehnikaülikool
6
Eesti keel - Tartu Ülikool
24
Eesti keel - Akadeemiline
37
Eesti keel - Keskkool
28
Eesti keel mitte-eesti koolides - Keskkool
8
Eesti keele ajalugu - Tallinna Ülikool
21
Eesti keele allkeeled -
4
Eesti keele lauseõpetus -
10
Eesti keele suuline ja kirjalik väljendamine - Tartu Ülikool
23
Eesti keele sõnamoodustus -
5
Eesti keele sõnavara ja keelekontaktid -
5
Eesti keele vormiõpetus -
3
Eesti keele väljendusõpetus -
17
Eesti kirjakeele ajalugu -
6
Eesti kirjanduse ajalugu II -
6
Eesti murded i -
1
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus - Tartu Ülikool
11
Eestikultuurilugu -
5
Essee filmist -
2
Haldusõigus -
1
Keel ja ühiskond -
7
Keele Olemus -
1
Keeleuurimise meetodid -
2
Kirjand -
9
Kõne ja väitlus -
22
Küsimused -
3
Maailm -
3
Meedia ja mõjutamine -
13
Nimekorraldus -
1
Praktiline eesti keel -
15
Raamatu arvustus -
3
Riiklikud tähtpäevad -
2
Soome-Ugri rahvad -
2
Tähendusõpetus -
1
Väljendusoskus -
17
eesti keel teise keelena -
1
essee konkurss -
2
keel ja keeled -
3
lugemiselamus -
3
luuletused -
4
suuline ja kirjalik eneseväljendus -
4
uurimistöö alused -
1


Kategooria eesti keel populaarseimad õppematerjalid

9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
... : Kui lisand on omastavas käändes (Kelle ?Mille ? ) , siis pannakse koma ainult ette : Volvo , Rootsi auto – ja masinatööstuskontserni keskus asub Göteborgis Komadega eraldatakse : 2. Omadussõnalised järeltäiendid , kui neid on rohkem kui üks . 3. 30-aastane naine , kena , sale , rõõmsameelne , soovib tutvda haritud ja intelligentse mehega 4. Koondlause korduvad liikmed omavahel : Oma Lõuna – Eesti reisil käisime Viljandis , Võrtsjärve ääres , Otepääl ja Põlvas . 5. Rindlause osalaused üksteisest , kui nende vahel ei ole sidesõnu ja , ning , ega , või Sina küsid , mina vastan . 6. Põimlause osalaused üksteisest : Juba see , et mees automarke ei teadnud , tundus kummalisena . 7. Otsekõne väitlause talle järgnevast saatelausest . 'Mart on päris kõvasti imelik , ' oli Maie arvamus . 8...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS 1. Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kuulub uurali keelkonna soome-urgi keelerühma läänemeresoome keelte hulka. Kujunes 13.-16. sajandil läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest ristumise teel. 2. Eesti keele kirjeldamise algus: 17. ja 18. sajandi keelekäsiraamatud. Heinrich Stahl „Anführug zu der Ehstnischen Sprache“ (1637): esimene eesti keele kirjeldus. Raamat saksa keeles, keele õpik i...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
Lugupeetud klassikaaslased, meie emakeel on tohutult ilus, see on omapärane, kõlav ning väljapaistev. Kuid meie keele kõnelejaid on tegelikult vähe. Mis siis veel saaks, kui Eesti muutuks ametlikult nii vene kui eestikeelseks? Mina arvan, et meie kauni keele säilitamiseks, peaksime üritama teha kõik, et välitda Eestis ametlikku kakskeelsuse teket! Mitmetes riikides esineb mitmekeelsus. Näiteks Sveitsis on ametlikeks keelteks saksa, prantsuse, itaalia ja retromaani keel. Belgias on hollandi, saksa ja prantsuse keel. Kuid nende keelte kõnelejaid on hulga rohkem kui meie keele. Mis tõttu ei ole väljasuremis oht nii suur. Oletame, et eesti võtab neist riikide...
EESTI KEEL Sõnaliigid MUUTUMISVIISI TÄHENDUSE NÄIDE JÄRGI JÄRGI Käändsõnad 1) nimisõnad Koer , tuul , pilt 14 käänet 2) omadussõnad Puhas , sinine , ilus ainsuses ja mitmuses 3) arvsõnad Neli , neljas põhiarvsõnad Neli , kakskümmend järgarvsõnad Neljas ...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
...abasid-kõige vabam Mõningaid näiteid • Mõtle, missugune on nimetav kääne nõdrim, truim, pahim, parim, pühim, kuivim • Mõtle, miks ei saa neist sõnadest i-ülivõrret moodustada roosa, kõrk, kalk, mõru, lahja Vastused • Algvorm on nõder, truu, paha, hea, püha, kuiv, mätlik • Roosa ja mõru - mitm osast lõpp –sid • Kõrk, kalk - keskvõrdes on tüvevokaal juba i, seega saab kasutada kõige-ülivõrret • Lahja-vorm lahjim pole eesti keele pärane Omadussõna võrdlus Eesti keeles on võrdlusel kolm astet: • algvõrre (väljendab omadust selle määra näitamata) • keskvõrre (näitab, et omadus esineb suuremal määral) • ülivõrre (näitab kõige suuremat omaduse määra) Ülivõrdel on kaks kuju: pikk (nt kõige ilusam) ja lühike (nt ilusaim). Lühikest ülivõrret ei saa moodustada kõigist omadussõnadest. Kui sõnal on nii pikk kui ka lühike ülivõrre, siis on nad sõnastikus antud võrdusmärgiga ...
Eesti keele sõnauuendused Põltsamaa Ühisgümnaasium 10B Silvia Kutsar ja Sandra Mett Sõnauuendused • Eesti kirjasõna ja kirjakeele lõid sakslased. • Estofiilide eesmärk on harida eestlast, mitte neid allutada. Nad tundsid eesti keele vastu huvi. Uurisid teaduslikult eesti keelt. Johannes Aavik • Johannes Aavik (1880-1973) oli päritolult saarlane, õppinud Tartu Ülikoolis ja Nežinis vanu keeli, Helsingi Ülikoolis keele- ja kirjan...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi töö.2011/2012 õppeaastal tehtud.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
Rapla Ühisgümnaasium Kalle Kaalikas Eesti keele ja kirjanduse õpimapp Juhendaja: Siil Siilikas Rapla 2013 SISUKORD 1.EESTI KEELE kontrolltöö nr 1..................................................................3 2.ESSEE..............................................................................................................
EESTI KEELE VORMIÕPETUSE KURSUSE PROGRAMM (KORDAMISKÜSIMUSED) 1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond. *Morfoloogia e vormiõpetus on grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. *Morfoloogia keskendub sõnavormidele – nende moodustamise seaduspärasustele ja funktsioonide uurimisele. *Morfoloogia uurimisvaldkonda kuulub sõnamuutmise ja grammatiliste kategooriatega seonduv. 2. Morfoloogia põhimõist...
Eesti keele allkeeled Transkriptsioon 17.09.2013 Litereerimine (10 min) põhitasandil Esitamise tähtaeg 20. november! CD ümbrisel on kirjas, missugune osa tuleb litereerida Transkriptsioon • Kasutatakse vestlusanalüüsi transkriptsiooni • Kirjutatakse nagu kõneldakse • Tuuakse välja need seigad, mis on olulised suhtluse jaoks Transkriptsioon • sõnad ja mitmesugused suhtlushäälitsused • suhtlusüksused • pausid • kõne omadused (int...
...iga tarindit, on komakasutus kui ees vaba. Seda on kergem öelda(,) kui teha. Meil ei jäänud muud üle(,) kui tagasi minna. Ma ei pea tegema muud(,) kui korralikult harjutama. ? Kõrvallause kaaluga ja vaba komakasutusega on ka öeldisverbita võrdlustarindid, kus võrdlussõna (nagu või nii nagu) seisab lause algul. Nagu kõik koduloomad(,) vajavad hoolitsust ka kassid. Kassid nagu kõik koduloomad vajavad hoolitsust. Nii nagu Eesti tarbija(,) võib mis tahes liikmesriigi tarbija pöörduda… OTSEKÕNE KIRJAVAHEMÄRGID ? Otsekõne pannakse jutumärkidesse. Mari ütles: „Ma lähen koju.” „Ma lähen koju,” ütles Mari. „Kas te olete kindlad,” küsis õpetaja, „et midagi korrata pole vaja?” Mari ütles „Ma lähen koju” vaid Jüri ärritamiseks. Kevadel oli lehes pealkiri „Vallavanem hakkab maasikaid kasvatama”. Võistkond leidis pudeli kirjaga „Ära jäta taarat randa!”. LAU...
LISAND TÄIEND Ehk alus Aluse kirjeldus Toomas Hendrik Ilves, EV president, ....... Mitu iseloomustavat sõna -> Pikk kollane rüüsidega seelik Pikk kollane, roosa seelik Rind- ja p...
Eesti keele ajalugu Sulev Iva MRÜ 2010 Keeleajaloo uurimine • diakrooniline keeleuurimine (keele ajalooline areng, keelemuutused) • sünkrooniline keeleuurimine (keele hetkeseis) Keeleajaloo uurimise meetodid • filoloogiline meetod (eri ajastu tekstide võrdlus) • komparatiivne meetod ((sugulas)keelte võrdlus) • siserekonstruktsioon (ühe keele vormide võrdlus) Esimesi eesti tekste • 13. saj eestikeelsed tekstikatked (algus) (Henriku Liivimaa kroonika) •...


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun