Facebook Like

Otsingule "uus testament" leiti 695 faili

uus testament - 27 raamatut, kreeka keeles, 4 esimest on evangeeliumid, mis räägivad Jeesusest, sisaldab veel ka kirju adressaatide järgi ja apokalüpsiseid.
4
docx

Vana Testament versus Uus Testament

Vana Testament versus Uus Testament Hammurapi üks seadustest ütleb „silm silma, hammas hamba vastu“, kuid Vanas- Testamendis Matteuse evangeeliumis on kirja pandud mõttetera „Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette“. Mida need ütlused tähendavad ning kas nende vahel on vastuolu? Hammurapi seadused on Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana-Babüloonia valitseja...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
18
pdf

Vana Testament

nt on tähtis ajalooallikas Vana-Idamaade kultuuride ajaloo- ja keeleteadlastele. Väljend "Vana testament " on tõlge ladinakeelsest väljendist Vetus Testamentum, mis omakorda on tõlge kreeka väljendist hē Palaia Diathēkē 'Vana Leping (Testament)'. Kristlased nimetavad nende raamatute kogumit Vanaks Test...

Ajalugu - Kutsekool
4 allalaadimist
50
odp

Vana testament – Juutide ajalooallikana

1200 aastat eKr ● nn. mererahvaste sissetung, mis tõi kaasa suuri purustusi Süüria linnades ● Iisraellased vallutasid Kaanani ehk Palestiina ● „Jõumees Simson“ ● Pildil „Simsoni surm“ 7. 1100 aastat eKr ● Väepealik Saul pani aluse Iisraeli riik ● Taaveti kuningaks võidmine ● „Taaveti võidmine kuningaks“ 8. 1000 aastat eKr ● Taavet vallutas Jeruusalemma ja viis Kaanani alistamise lõpule. ● „Kuningas Saalomon ja Seeba kuninganna“ ● Konrad Witzi maal „Kuningas Saalomon ja Seeba kuninganna“ 9. 962 – 922 aastat eKr ● Iisraellaste riigi õitseng kuningas Saalomoni võimu all. ● „Assüüria vallutab Iisraeli“ ● „Lamassu“ 10. 10 sajandi lõpp ● Saalomoni surma järel lagunenud iisraellaste riigist tekkisid põhjap...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
8
doc

Vana Testament

Judaistlik Kristlik Esimene Moosese raamat (1 Mo.) Toora e. Teine Moosese raamat (2 Mo.) Seadus Kolmas Moosese raamat (3 Mo.) Neljas Moosese raamat (4 Mo.) Viies Moosese raamat (5 Mo.) Joosua (Jo.) Ajalooraamatud Varased Ko...

Religioon - Keskkool
62 allalaadimist
3
docx

Kristluse teke (Piibel, Vana Testament, Uus Testament)

Kristluse teke Piibel, Vana ja Uus Testament Religioon oli Roomas vabariigi ajast peale riigiga lahutamatult seotud: provintsidesse rajatud Rooma jumalate ja keisrite kultusel oli poliitiline tähendus ­ neile austust avaldades näidati lojaalsust Rooma riigile. Polüteistlike religioonide puhul, kus oma jumalate austamine ei välista...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
4
docx

Antiik ja Piibel, Vana ja Uus Testament.

Birgit Lippmaa Antiik ja Piibel, Vana ja Uus Testament . Antiik (vastused) 1. Antiikkirjanduseks nimetatakse Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ühiskonnas kujunenud kirjandust, mille algust tähistavad Homerose eeposed "Ilias" ja "Odüsseia" 8.­7. sajand eKr ning mis sirutub välja hilisanti...

Kirjandus - Kutsekool
3 allalaadimist
5
docx

Eesti varauusaeg

Võrdle talupoegade ja aadlike olukorda 17. ja 18. sajandil. Mis muutus ja miks? (Millised sündmused ja kuidas neid muutusi mõjutasid. (Nt. Talupojad Rootsi ajal: pärisorjastamine, Liivimaa majandusreglement, vakuraamatute sisseseadmine, suur nälg; Vene ajal: Roseni deklaratsioon, Browni positiivsed määrused, pearaha maksu ja nekrutite andmise kohustuse sisseseadmin...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
3
doc

Pärimisseadus

Õigusõpetus Juhendaja Rein Volberg Pärimisseadus Pärimine - on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule, see võib toimuda kahel viisil: * täisõigusjärglusena (universaalne õigusjärglus); * osaõigusjärglusena (singulaarne õigusjärglus). Täisõigusjärglusena läheb surnu...

Õigusteadus - Kutsekool
82 allalaadimist
10
docx

Kristlus - referaat

KRISTLUS Referaat 2012 SISUKORD KRISTLUS Kristlus ehk ristiusk on monoteistlikusund, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Kristlased usuvad, et Jeesus on Jumala poeg ning Vanas Testamendis ennustatud Messias. Kristlased käsitlevad Uue Testamendi raamatuid kui üleskirjutisi Jeesuse kuulutatud rõõmusõnumist. Ligikaudu 2,1 miljardi järgijaga 2001...

Kultuurilugu - Keskkool
24 allalaadimist
11
doc

Vana testamendi kolm vägevat meest: Aabraham, Jaakob ja Mooses

AABRAHAM (IISAKU OHVERDAMINE) NB! Suurenda pilti! Caravaggio. Iisaku ohverdamine. Õli lõuendil. Galleria degli Uffizi, Firenze. Juutide ja araablaste esiisa AABRAHAM (moslemite e. muhameedlaste Ibrahim) oli pärit Uuri linnast Sumerimaal, mis asus Lõuna-Mesopotaamias praeguse Iraagi territooriumil. Juba varases nooru...

ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
3
doc

Vana-Rooma tööleht

Täitke tabel Rooma provintside kohta.10p Lääneprovintsid Idaprovintsid Asukoht Gallia, Britannia, Hispaania ja Põhja- Kreeka, Väike-Aasia, Süüria ja Aafrika. Egiptus. Keel...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
9
pptx

KRISTLUS

KRISTLUS Mis see on? Kristlus ehk ristiusk on maailma levinuim usk Jaguneb kolmeks põhisuunaks: katolitsism, õigeusk, protestantism ja paljudeks usutunnistusteks, millel on erinevusi õpetuses ja kultuses Tekkis meie ajaarvamise alguses Palestiina judaismi sektina Mida kristlased usuvad? Jeesus andis headele igavese elu Jeesus suri selleks, et lunastada inimeste patud Jumala andestusega saab ande...

Usundiõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
1
docx

Vana hea Rootsi aeg ?

See on aeg, mil toimusid Eestis suured muudatused alates riigivõimu kohandamisega lõpetades vaimuelu ning haridusega. Kuid kas Rootsi aeg oli ikka kõigile võrdselt hea? Rootsi aeg talupoegadele polnud just kiita, kuid ei saa ka öelda, et see oleks väga halb olnud. Miinusteks olid kindlasti sunnismais...

Ajalugu - Põhikool
25 allalaadimist
19
doc

Kirjandus keskajast

Piibli loomine. Piibli keel ja tõlkimine. Vana ja uus testament . Apokrüüfid Piibli loomine, tõlkimine, keel Tol ajal, 17.saj alguses, oli eesti keel habras. Sõnavara polnud lai ja grammatika oli ebamäärane, sest eestlased polnud siis veel haridust saanud ja ei osanud ise süstematiseerida ja kirja panna. Vaimulikud tegelesid eesti keele korraldamisega. Et piiblit tõlkida, sisu ja termineid edasi anda, arenes eesti keele kirjakeel, kuna selliseid sõnu, nagu „mürr“ ja „aaloe“ polnud. Pi...

Kirjandus - Keskkool
297 allalaadimist
19
doc

Rootsiaeg

Tallinna Polütehnikum Rootsi aeg Koostaja: -Silence Sisukord Tallinn 2009 Sissejuhatus...

Ajalugu - Keskkool
71 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

Kiilkirjaõiguse üldiseloomustus Kiilkiri oli kirjaviisina käibel IV aastatuhande teisest poolest eKR kuni meie ajaarvamise alguseni. Esimene oluline arheoloogiline kiilkirjaseaduste leid oli Babüloonia kuninga Hammurapi (valitses 1792-1250) seadusesammas, millesse on kaeverdatud Hammurapi koodeks koos proloogi ja epiloogiga....

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
346 allalaadimist
8
doc

Makedoonia ja hellenism. Rooma ja antiiktsivilisatsioonide tähtsus

Rooma ja antiiktsivilisatsioonide tähtsus 1) Mis pani aluse Makedoonia riigi laienemisele? Makedoonlastele oli määratud luua suurriik, mis kandis kreeka kultuuri laiali üle kogu Lähis-Ida ja juhatas sisse nn hellenistliku ajastu. 6. ja 5. sajandil eKr Makedoonia tugevnes, ühtlasi tugevnes Makedoonias helleni kultuuri mõju. Makedoonia sai K...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
10
docx

Kontrolltöö üldajaloost Makedoonia ja hellenism-Rooma ja antiiktsivilisatsioonide tähtsus

1)Mis pani aluse Makedoonia riigi laienemisele? Makedoonlastele oli määratud luua suurriik, mis kandis kreeka kultuuri laiali üle kogu Lähis-Ida ja juhatas sisse nn hellenistliku ajastu. 6. ja 5. sajandil eKr Makedoonia tugevnes, ühtlasi tugevnes Makedoonias helleni kultuuri mõju.Makedoonia sai Kreeka riikide süsteemi ja kreeka kultuuriruumi osaks, tegutsedes kord ateenlaste liitlastena, kord nend...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

Eesti ajalugu ajaoone sündmused 1030 - 1721 aastatel

aastaks Vene võimu alla 1238 ­ Stensby lepinguga läheb Tallinn, Rävala, Harju- ja Virumaa Taani valdusesse; Sakala, Järvamaa, Mõhu, Nurmekund ja osa Vaigast Liivi ordule; Ugandi, Jogentagana, osa Vaigast Tartu piiskopkonnale; enamik Läänemaast ja saartest Saare-Lääne piiskopkonnale. 1346 ­ Taani kuningas müüb Põhja-Eesti Saksa ordule...

Ajalugu - Keskkool
297 allalaadimist
2
doc

Rootsi aeg

1620 ­ Eesti rahvaarvu hinnatakse vähem kui 100 000-le 1629 ­ Altmargi vaherahuga loovutas Poola kõik Väina jõest põhja pool asuvad alad Rootsile 1629 ­ Ametisse astus kindralkuberner Johan Skytte 1630-ndad ­ Maad hakati uuesti kasutusele võtma, talupoegade elukohavahetus 1630-ndad ­ Saarlaste elanikkond moodustab eestlastest 25% 1630 ­ Luuakse Tartu Akadeemiline gümnaasium 1631 ­ Avatakse Tallinna gü...

Ajalugu - Keskkool
186 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun