Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Uurimustöö küsimustik õpilaste lugemise kohta. - sarnased materjalid

loen, ritolu, arendamiseks
11
txt

Uurimistöö 5-9. klassi õpilaste lugemisharjumuste kohta

...sest, teises peatükis analüüsitakse lugemisharjumuste kohta läbiviidud küsitluse tulemusi. 1. Noorte lugemus Viimastel aastatel kostab õpetajate ja hariduselu pärast muretsejate suust üha sagedamini, et noored ei taha tänapäeval lugeda. Lugemise all peavad kurtjad silmas eelkõige ilukirjanduse lugemist, kuigi igapäevaselt loevad inimesed mitmel eesmärgil. Ka noored loevad uurimuste andmetel iga päev mitut liiki tekste, mis küll alati ei pruugi olla ilukirjandus. Lugedes kulgeb ainuüksi arvuti taga üsna suur osa koolijärgsest päevast. Seal v...

Kirjandus - Põhikool
7 allalaadimist
11
docx

Uurimustöö kunstlik viljastamine

Ülenurme Gümnaasium Eliisabet Serg Liisa Ivanov 10. klass Kunstlik viljastamine ...

Bioloogia - Keskkool
46 allalaadimist
4
docx

Uurimustöö küsimustik

Hea vastaja! Oleme Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilased 10.ndast klassist. Teostame uurimust teemal: Jõulupidude- ja ballide traditsioon Järva-Jaani Gümnaasiumis Esitatud küsimustele vastamiseks palun tõmmata ring ümber vaid ühele, Teie meelest kõige sobivamale vastusevariandile või täidke lüngad. Ank...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
8
docx

Uurimustöö üsimustik

...arvutimänge 40. Kas sõpradega on arvutimänge parem mängida kui üksi ? * 1 2 3 4 5 üksi parem sõpradega 41. Kui palju on arvutimängud arendanud teie teadmisi ajaloo kohta ? * 1 2 3 4 5 üldse mitte väga palju 42. Kui suure aja võtab arvutimängude mängimine teie päevast ? * 1 2 3 4 5 üldse mitte ...

Uurimistöö - Keskkool
24 allalaadimist
8
doc

Õpilane ja kohustuslik kirjandus

...kasulik? ................................................................. lk 7 3.2. Raamatu valik........................................................................................................ lk 7 3.3. Raamatu paksus ja lugemiseks kuluv aeg ............................................................. lk 7 3.4. Kohustuslik kirjandus teistes ainetes .................................................................... lk 7 Kokkuvõte ................................................................................

Eesti keel - Põhikool
55 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

... 55 I. Kirjandusteose valimine. Rolli sisseelamine. Õpilane valib koostöös ajaloo-, muusika- ja kunstiõpetajaga, kes esitavad nimekirjad soovitatavatest teostest, talle huvipakkuva isiku. Lugemise ajal teeb õpilane märkmeid. Rolli sisseelamise hõlbustamiseks ja lugemise juhtimiseks võiks vaheülesanne olla näiteks mõne tekstilõigu minavormis jutustamine. II. Pressikonverentsiks valmistumine Moodustatakse rühmad, nn toimetused (õpetajal on toetav-soovitav roll). Rühmad valivad väljaande, ke...

Eesti keel - Põhikool
60 allalaadimist
48
docx

Kiviõli 1. keskkooli õpilaste õpiharjumused

...n: Tallinna Pedagoogikaülikool. 22 LISA 1. Õpiharjumuste küsimustik Tere! Olen Erki Pääro Kiviõli 1. Keskkooli 11. klassi õpilane. Minu uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada meie kooli õpilaste õpiharjumused ning teha ettepanekud, millele tuleks veel tähelepanu pöörata õpetajatel kui ka õpilastel, et õppimine oleks efektiivsem. Palun loe läbi väide ning ringita number, millega oled nõus. ...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
8
doc

Colgate total - uurimustöö

...a 40% ei jäänud rahule Colgate hambapasta kvaliteediga. See ,et suurem osa tarbijatest jäi tootega rahule tähendab seda,et toote kasutajad olid reklaamis lubatud tulemustega rahul. Joonis 6. Peamiselt saavad inimesed infot uute toodete kohta telereklaamidest(44%),kuna telereklaamid mõjutavad inimese psüühikat.Inimesed loevad päris tihti ka ajalehti ja ajakirju(32%), kus reklaamitakse Colgate tooteid.Ainult 24% infot saavad inimesed kuskilt mujalt,see võib olla kas sõprade ringkonnast soovitusena või siis raadiost. Järelduseks võib öel...

Eesti keel - Põhikool
36 allalaadimist
38
docx

Ülenurme Gümnaasiumi 10. ja12. klasside õpilaste lugemisharjumused

... 3 1. Kirjanduse ülevaade 1.1 Varasemad uuringud Tallinna Reaalgümnaasiumis tehtud uurimustööst (Pungas, 2008) selgus, et vanuse kasvades uudiste lugemise populaarsus internetiportaalidest suureneb. Samas paberkandjal ajalehti loevad vanemad õpilased vähem. Ajalehtede ja internetimeedia lugemist koos analüüsides selgus, et uudiseid loetakse igas vanuses ühepalju, erineb vaid põhjalikkus: vanemad õpilased loevad ajalehti kauem ning vaatavad lä...

Kirjandus ja ühiskond - Keskkool
17 allalaadimist
15
docx

Uurimistöö "Kohustusliku kirjanduse populaarsus 11.klassides"

... ja lugeda ainult raamatute kokkuvõtteid. Kui küsida kelleltki, miks ta raamatuid ei loe, saab vastuseks tavaliselt, et pole aega. Tänapäevase kiire elutempo juures on vähe aega lõõgastumiseks ja raamatusse süvenemiseks. Paksu romaani läbilugemiseks läheb kaua aega ja tihti jäetakse ajapuuduse tõttu raamat pooleli. Teose paremaks mõistmiseks aitab kaasa raamatus antud probleemide põhjal kirjandite ja analüüside kirjutamine. 1.2. Kohustuslik kirjandus Eestis Eesti Vabariigis on üle kolmesaja toimiva kooli. Kõikides koolides õpetatak...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
12
odt

„Slängi kasutamine noorte seas“

... minevikus ka nendesamade noorte vanemad. Släng on pidevas muutumises, sest iga põlvkonna keelekasutusse tuleb juurde uusi sõnu. Släng kui mõiste tekkis Inglismaal ja on sajandeid vana. Allilma tegelased ja vargad kasutasid oma salakeele kohta sõna slang või flash. Enne 19. sajandit oli slang kasutusel ainult kurjategijate seas, korralikele inimestele oli slang vastuvõetamatu. Slängi on vaja uurida, kuna see on keele lahutamatu osa ja seda kasutavad paljud inimesed kas teadlikut või kontrollimatult. Släng on uurimistöö autori arvate...

Eesti keel - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
19
doc

Koolinoorte suvi

...test, kasutatud kirjanduse loetelust, kolmest lisast. Tööl on 18 lehekülge ning tööd illustreerivad kaks tabelit, kus on ära toodud sellel suvel toimuvate tegevusloaga noortelaagrite tutvustused ja toimumiste ajad, samuti informatsioon välislaagrite kohta. Tänan kõiki, kes olid abiks selle uurimustöö valmimisel. 3 VABA AJA SISUSTAMINE Suvevaheajale mõteldes, tundub see parajalt pikk aeg. Seda aega planeerimata jättes või ootama jäädes, et keegi mingi hea võima...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
32
rtf

Mart Saar

...rahvamuusikast . Autor soovis teada saada , kuidas on Mart Saare mõjutused eesti rahvamuusikas seotud tema elulooga. Suurema osa uurimustööks vajaliku informatsiooni leidis autor teosest ,,Hüppassaare laulik Mart Saar". Huvitavaid fakte Mart Saare kohta pakkus autorile ka Internet. Autori eesmärgiks oli saada teada Mart Saare mõjutustest eesti rahvusliku muusika arengus. Uurimustöö põhiosa moodustab autori poolt koostatud Mart Saare tähtsamad eluetapid. 3 1. MART SAARE LAPSE- JA KOOLIPÕLV 1.1 La...

Kirjandus - Keskkool
68 allalaadimist
33
doc

INTERNETI KASUTAMINE 8. A KLASSI ÕPILASTE SEAS

...amiseks on seatud järgmised ülesanded : 6 · Määratleda varasemate uurimuste põhjal 8. a klassi Interneti kasutamise harjumused. · Viia läbi küsitlus 8. a klassi Interneti kasutamise harjumuste kohta. · Analüüsida ja üldistada varasemate uurimuste ja küsitluse põhjal 8. a klassi õpilaste Interneti kasutamise harjumusi. · Teha järeldused 8. a klassi õpilaste Interneti kasutamise kohta. Ülesannete täitmiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: küsitlus ja teksti analüüs. ...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
4
docx

Noored ja suitsetamine

...suutnud lastele selgeks teha suitsetamise kahjulikkust. Enamasti ei tea ka lapsevanemad kui kahjulik on suitsetamine - nii neile endile kui ka nende lastele. Ühes aastal 1996 ilmunud laste tervist käsitlevas raamatus tuuakse kurvad andmed meie noorte kohta: 15-aastastest poistest suitsetab 32,5 % ja tüdrukutest 26,6 %, seega enam-vähem iga kolmas. Kuna täiskasvanud suhtuvad õpilaste suitsetamisesse suhteliselt ükskõikselt, siis on muutunud suitsutegemine ka palju avalikumaks. Nii ei minda suitsu tegema enam koolimaja nurga taha, ega püüta ka kooli ajal ...

Eesti keel - Keskkool
28 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

.............................................................................................................. 4 1. UURIMUSTÖÖ KOOSTAMINE .............................................................................................. 5 1.1. Uurimustöö olemus ................................................................................................................. 5 1.2. Teema valik ja eesmärgipüstitus ............................................................................................. 5 1.2.1. Hüpoteesi või uurimisküsimuse sõnastamine.....................

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
30
doc

Uurimistöö vormistamine

...lis mitteesitatud lisade kohta tuuakse töös ühel eraldi leheküljel vastavate lisade numbrid ja pealkirjad. Kõikide lisade numbrid ja pealkirjad esitatakse kindlasti sisukorras sarnaselt elektrooniliselt failis olemasolevate lisadega. 4.2. Uurimustöö retsenseerimine Retsensioon on uurimuse kriitiline analüüs ning argumenteeritud hinnang sellele. Nädal enne kaitsmist esitatakse töö retsensendile hinnangu andmiseks. Retsenseerimisel arvestatakse järgmiste punktidega: 1) töö vastavus teemale; 2) töö vastavus eesmär...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
26
rtf

Loovtöö

...e kolmele küsimusele vastake palun siis, kui Teil on võimalik võrrelda tänapäeva ja Teie kooliaegseid klassiõhtuid (näiteks oma laste info põhjal vms) Sissejuhatus Tere! Olen Kristina Trees Riidaja Põhikoolist ja ma valisin oma uurimustöö teemaks vanaaja klassiõhtud. Mind inspireeris sellel valikul meie viimane klassiõhtu, nimelt jäin ühel hetkel mõttesse ja püüdsin silmad kinni ette kujutada meie vanemate ja vanavanemate aegseid klassiõhtuid. Milline oli nende riietumisstiil, nende muusika valik, nende mängud jne. Minu eesmärgi...

Eesti keel -
12 allalaadimist
17
docx

Noorte telefonikasutus

Eesti keel Noorte telefonikasutus Koostanud: Juhendaja: Tartu 2009 Sisukord 1 Sisukord...............................................................................................................................................................................................2 Sissejuhatus...............................................................................................................................................

Eesti keel - Põhikool
24 allalaadimist
2
docx

Kool 1970 –1980-ndatel aastatel

...itati ja hirmutati. Tunniplaan oli tänapäevaga üpris sarnane. Suurimaks erinevuseks oli see, et vene keelt hakati õppima juba II klassis, see oli esimeseks võõrkeeleks. Vene keelt oli siis palju rohkem vaja, sest Eestimaal ei saanud mitte kõikides kohtades eesti keeles suhelda. Näiteks Tapa linnas oli vene keelega lihtsam hakkama saada. Inglise keele õppimist alustati kuuendast klassist. Vanasti oskasid lapsed paremini vene keelt, tänapäeva lapsed oskavad aga kindlasti inglise keelt palju paremini. Tänapäeval on inglise keelt ka palju rohkem vaja, v...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
40
doc

Loo KK uurimistöö koostamise juhend

.... 1.1 Uurimistöö mõiste Uurimistöö on õpilase poolt valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva juhendi nõuetele. Uurimistöö on kirjalik aruanne konkreetse nähtuse või protsessi kohta. Uurimistöö käigus peab töö koostaja vastama küsimustele: miks (uurimisprobleem), mida (uurimisvaldkond) ja kuidas (uurimismeetod) uuriti ning millised on tulemused ja järeldused, milleni töö käigus jõuti. Uurimistöö kirjutamisega näitab õpilane võimekust â—...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
9
doc

Saksa suursaatkond

Uurimustöö Saksa suursaatkond Eestis Tallinn Sissejuhatus Saatkond on suursaatkonnast madalam diplomaatilise esinduse aste, mille juhiks on saadik. Alatised diplomaatilised esindajad ei teotse meie päevil üksikult, vaid neil on abiks suurem või vähem abipersonaal, keda kõiki kokku nimetataks...

Saksa keel - Keskkool
5 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

Uurimistöö koostamisest UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE Õppematerjalid ja Soovitusi uurimistöö koostamiseks, Uurimustöö kui õppimise kasulikud viited: moodus, Uurimistöö juhend, Uurimistööde koostamise ja vormista- mise juhend NB! Sisujuhi ja alajaotuste pealkirjad toimivad linkidena! SISUJUHT 1. Uurimistööst .................................................................................................

Eesti keel -
20 allalaadimist
16
odt

Andrus Kivirähk REHEPAPP ehk NOVEMBER

...on see küllaltki huvitav, kuna selles raamatus on nii palju tegelasi ja väga huvitavad sündmused. Eriti meeldis mulle selle raamatu juures, et see on nii hästi lahti kirjutatud, igat asja on detailselt kirjeldatud ja kogu aeg on selline tunne nagu lugemise asemel olengi kohal ja näen kõike kõrvalt. Kasutatud kirjandus Raamat "Rehepapp ehk November" http://et.wikipedia.org/wiki/Andrus_Kivir%C3%A4hk http://www.tuglas.fi/illimar/taustalukemiseksi/ANDRUS.html http://www.eestinaine.ee/artikkel.php?id=8109 http://www.parnupostimees.ee/041006/esileht/uudised/10068131.php http://www.slide...

Eesti keel - Keskkool
204 allalaadimist
37
doc

Eesti teatri ajalugu 1940. aastast tänapäevani

...mine arhiivist, kommenteerimine ja saatesõna kirjutamine - Ühe lavastuse retseptsiooni analüüs (otsida kõik välja selle lavastuse kohta ­ analüüs, võib ka uurida kellegi käest intervjuu vormis) 2. Näidendite lugemise kontroll (test või essee) Juhtnöörid: Võimalikult ammendav ülevaade (uurige välja kõik, mis sel teemal on ilmunud) Austage fakte, kuid looge neile laiem kultuurilooline kontekst Loogiline ülesehitus Korrektne vormistus, viitamine Oma seisukoha esitamine Valik teemasid: Ita Ever, Lembit Eelm...

Eesti teatri ajalugu - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
27
doc

EESTLASTE SUHTUMINE EESTI VENELASTESSE

...tikust suure osa, tundub nagu eestlaste ja Eesti venelaste läbi saamises oleks probleeme. Eestlaste ja venelaste omavahelised pinged on alati Eestis aktuaalsed olnud. Selline teema sai valitud, sest olen ise elanud Eestis nii väikestes kui ka suurtes kohtades, kuid seda probleemi olen igal pool täheldanud, olenemata asukohast. Üldlevinud arvamus on siiski, et Eestis elava kahe suure rahvuse omavaheline läbisaamine on halb, esineb palju omavahelisi probleeme ning eestlased üldiselt ei suhtu Eesti venelastesse hästi. Ka minul on ette tulnud paar ebamugavat ol...

Euroopa integratsioon - Keskkool
1 allalaadimist
15
docx

Uurimistöö "Muusikateraapia koolistressi leevendajana"

...ktiivsetes tegevustes. Kahjuks on stressil juba oluline osa ka noorte inimeste elus. Autor uurib oma töös seda, kuidas Saku Gümnaasiumi 8.-9.-ndate klasside õpilased suhtuvad muusikateraapiasse ja millised teadmised neil vastava teema kohta on. Antud töö hüpoteesideks on : · Muusikateraapia aitab leevendada stressi · Õpilaste teadlikkus antud valdkonnast on vähene · Õpilased kasutaksid muusikateraapiat enda ravimiseks Käesoleva töö eesmärgiks on tutvustada 8.-9.-ndate klasside õpilastele muusikateraapiat ning n...

Uurimustöö - Keskkool
25 allalaadimist
67
docx

Uurimismeetodid

...erimine ja mõõtmise alused Uurimistöö põhietapid ja teadusliku uurimistöö loogika Uurimisdisaini mõiste ja hea uurimisdisaini põhialused Kontsept Inglise keeles: concept Tegemist on konkreetse ideega mingi kindla nähtuse kohta, mis leidub ümbritsevas sotsiaalses reaalsuses Laiem kui lihtsalt definitsioon ja mõiste Kontseptid on teooria ehituskivid Kontseptualiseerima: uurimistöös kasutatud mõisteid selgelt määratlema, avama kontseptide sisu ja seoseid Näiteid seostest kontseptide vahel Sotsiaaln...

Uurimismeetodid -
24 allalaadimist
33
docx

Uurimistöö/uurimustöö "Digitahvel õpetaja abivahendina", Promethean digitahvel, Paide Gümnaasium

...ta lihtsamalt õpetajatel tutvuda Promethean digitahvli tarkvara ActivInspire kasutamisvõimalustega. Teema valiku põhjuseks oli huvi digitahvlite vastu ning tahtmine teada saada, mida õpetajad ja õpilased arvavad tahvli ja tema tarkvara kasutamise kohta ning kas aitab digitahvel kaasa ka parematele õppetulemustele. Töö hüpoteesiks on väide, et digitahvel lihtsustab õpetajatel õpetamist ja õpilastel õppimist. Leidmaks digitahvli kasutamise plusse ja miinuseid, koostasin küsitlused õpetajatele ja õpilastele ning analüüsisin saadud vastuseid. Uurimusli...

Ainetöö - Keskkool
8 allalaadimist
17
docx

INTERNETI KASUTAMINE KEILA KOOLI 5ndate KLASSIDE HULGAS

...s infotulvas orienteerumiseks nn. otsingumootorid. Nende abiga on võimalik otsida vajaminevat informatsiooni paljudest maailma serveritest, mis sisaldavad sadu ja miljoneid dokumente. Üldjuhul tuleb nendesse sisestada võtmesõnad otsitava materjali kohta. (4.) 1.1 Interneti ajaloost Internet hakkas kujunema 1960. aastatel USA kaitseministeeriumi katselisest arvutivõrgust Aastail 1962­1968 arendati välja paketipõhine tsentraliseerimata andmesidevõrk, et tagada töökindlus ka suurte purustuste korral. 1969. aastal toimusid esi...

IT - Keskkool
3 allalaadimist
36
docx

Mürkgaaside kokkupuuted inimestega

...te seemnetuumi süües olla ettevaatlik ning hoidistamisel on soovitatav ploomidest ja kirssidest kivid eemaldada. http://et.wikipedia.org/wiki/Sinihape 16.02.15 Joonis 5: Sinihappe molekuli mudel 2. Uurimine 2.1. Meetodid ja valim Käesoleva uurimustöö meetodiks valisin küsitluse. Küsitluse läbiviimiseks koostati valikvastustega küsimusi ,millele paluti vastata Järva-Jaani Gümnaasiumi VII- XII klasside õpilastel. Küsitlus koostati Google drive keskkonnas ning vastused töödeldi tulemustepõhiselt. Küsitlusele vastas 39 õpilast, ...

Keemia - Keskkool
5 allalaadimist
20
docx

Noorte tervisekäitumine

...ga; joomiseks õigustuste otsimine; kriitika puudumine oma seisundi suhtes. o Teine staadium - taluvuse tunduv tõus, võõrutussündroomi tekkimine ja süvenemine, mis on signaaliks kehalise sõltuvuse tekke kohta, mitmepäevased joomasööstud, mälulüngad, oma seisundi mõistmine, kuid suutmatus joomist lõpetada. o Kolmas staadium - taluvuse alanemine, organismi kurnatus, kehalised haigused, kontrolli täielik kadumine joodava hulga ja oma käitumise suhtes....

Psühholoogia - Põhikool
31 allalaadimist
11
docx

E-raamatute kasutamine ja ajalugu

...rast seda kui Apple lasi välja iPadi, kõrvutatakse seda tihti e-lugeritega, kuid kuigi ka iPad võimaldab e-raamatute lugemist, on ta siiski tahvelarvuti. E-luger on elektrooniline seade, mis on loodud põhiliselt e-raamatute ja ­väljaannete lugemiseks, ning mis kasutab teksti kuvamiseks e- tindi tehnoloogiat. (Wikipedia 2013) E-paber, mida e-lugerites kasutatakse, on disainitud jäljendama päris paberit. Vastupidiselt tavalisele lameekraaniga seadetele peegeldab e-paber valgust nagu päris paber. Esimene e-luger oli Nuvo Media poolt välja antud Rocke...

Arvuti riistvara - Keskkool
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun