Facebook Like
Add link

Töökeskkonna puhtus - sarnased materjalid

töötaja, käsiraamat, puhtus, tervishoid, töötervishoid, abinõusid, psühholoogilised, ökoloogia, omalt, puhtuse, tootmisettevõte, tootmisettevõttes
8
odt

Töökeskkonna ohtus

Töökeskonna ohtuse alused Riski analüüsi viis sammu : 1.otsige ohtusi- ohuks on kõik , mis võivad tekitada ükskõik millist kahju 1) Ohtude otsimisel küsitleda ka töötajaid 2) Üle kontrollida tootja poolne märgistus 2.Selgitada välja kes o...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
40 allalaadimist
8
docx

Töökeskkonna ohutus

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Töökeskkonna ohutus Kirjalik lõputöö Siim Jaansoo ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
98 allalaadimist
12
docx

Töökeskkonna ohutus

Töö tervisehoid ja tööohutus Tööohutuse ül. On inimese kaitse töö protsessis.Töötervisehoiu ja tööohutuse objektid jagunevad põhiliselt 4 ossa: 1.üldosa - seadusandlus,traumatism, järelvalve seadusandluse täitmise üle. 2.Töö hügeen - tootmis kekskkonna metereoloogilise...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
68 allalaadimist
16
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

...egurid Mikroorganismid (bakteriud, viirused, seened) Geneetiliselt muundatud mikroorganismid Rakukultuurid Inimese endoparasiidid Bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigusi, allergiat, mürgisust Ennetamine/vältimine: puhtus, kaitseriietus (eririietus), koristamine, desinfitseerimine, tervisekontroll · Füsioloogilised ohutegurid Füüsilise töö raskus Sama tüübi liikumise kordamine Üleväsimust põhjustavad sundliigutused ja ­asendid Muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjust...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
158 allalaadimist
2
doc

Töökeskkonna 1. KT

Töökeskonna 1 .Kt 1. Mis on töökeskkond? Ümbrus, milles inimene töötab. 2. Kuidas liigitatakse töökeskkonna ohutegureid? füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised 3. Too näiteid erinevate ohutegurite liikide kohta. Füüsikalised ohutegurid: ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
41 allalaadimist
13
doc

Töökeskkond

...ne. Vajaduse korral tuleb tagada kohtvalgustus nii töökohtadel kui ka liikumisteede ohtlikes kohtades. Valgustus ja valgustid peavad olema ohutud. Kohad, kus valguse ootamatu kadumine võib tekitada ohtu, tuleb varustada automaatselt süttiva autonoomse hädavalgustussüsteemiga. Puhtus ja jäätmed Töökoht, mööbel ja töövahendid peavad olema puhtad. Puhastada tuleb ka põrandaid, seinu ja lagesid. Puhastustöö ja jäätmete eemaldamine peab toimuma vastavalt vajadusele ning efektiivselt. Jäätmed tuleb ladustada selleks sobivates konteinerites. Tööruumide suurus Tööruumides peab olema...

Majandus - Kutsekool
141 allalaadimist
14
docx

KESKKONNAOHUTUS

TÖÖKESKKOND on ümbrus, milles inimene töötab. Nõuded töökeskkonnale kehtestab "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus", mis on vastu võetud 16.06.1999. Töökeskkonnas toimivad järgmised ohutegurid:  füüsikalised,  keemilised,  bioloogilised,  füsioloogilised  psühholoogilised Need ohutegurid ei või ohustada töötaja eg...

Keskkond - Kutsekool
3 allalaadimist
19
docx

TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLED Majandusarvestus Caroline Rattasepp TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID Juhtimiskontrolli ainetöö Juhendaja: Doris Treier Tallinn 2012 SISUKORD 2 SIS...

Majandusarvestus -
68 allalaadimist
30
pdf

Töökeskkonna ohutegurid

Töökeskkonna ohutegurid Küllike Varik Töökeskkonna ohutegurid OHUTEGUR on vigastuse või tervisekahjustuse võimalik tekitaja. Töökeskkonnas toimivad ohutegurid jaotatakse: Füüsikalised; Keemilised; Bioloogilised; Füsioloogilised; Psühholoogilised; Füüsikalised ohutegurid ...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
16 allalaadimist
10
docx

Töökeskkond, puhtus, turvalisus

... muudele meetoditele. 41. Millised pesuained on sobilikud kasutada allergiaohu vältimiseks väikelapse pesu pesemiseks ja loputamiseks? Pesuained, mis ei sisalda lõhna-, kirgastus- ehk säraaineid, pesuvalgendeid ega värvaineid. (E) 42. Kuidas tagada toiduvalmistamise ajal köögis puhtus? 43. Millised tingimused peavad olema täidetud lapsehoiuteenuse osutamise alale? Haljastuses ei ole mürgiste lehtede, õite või viljadega taimi ning ala on võimaluse korral piiratud heki või aiaga; atraktsioonid (mängumajad, ronimisvahendid, õuemööbel, kiiged, karussellid, liurajad, batuudid jt) on ...

Kutse -
93 allalaadimist
5
doc

Töökeskkond

... kohtvalgustus olemas. Võimalik segav päikesevalguse mõju, silmade ülepinged. Töö suhteliselt lühiajaline. Akendel katted Töökohtade heakord ja Hea 0 puhtus Tööasendid Tööasend Istuv, liikuv 0 Selja asend Istudes võimalik toetada ei ole 2 reguleeritav Õlgade, käte asend Üldiselt vaba, muutuv, töö 0 arvutiga 25% tööaja...

Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
144 allalaadimist
14
docx

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL ST17 KÕ2 TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS Referaat Õppejõud: Kaie Kranich, MA Mõdriku 2017 SISUKORD SISUKORD............................................................................1 SISSEJUHATUS....................................................

Riskianalüüs ja... - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
51 allalaadimist
1
rtf

Töökeskonna ohutegurid

ohutu töökeskonna ohutegurid. Töökeskkond peab olema ohutu, töökeskkonna ohutegurid ei tohi halvata töötaja töövõimet ning töötaja peab olema suuteline kuni pensionieani tööd tegema. Selleks peab tööandja tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööprotsessis ning töötaja pea...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
36 allalaadimist
14
docx

Töökeskkkond

...käitud õnnetusohu või tööõnnetuse korral, kuidas hoiduda keskkonna saastamisest, töötaja erikohsutsued, tuleb teatada kontaktandmed, juhendamine regristreeritakse allkirja vastu. 2)esmajuhendamine, viiakse läbi töötamiskohal: tutvustatakse ohutusjuhendeid, TEAM, töökeskkonna ohutegurid riskianalüüside põhjal, ergonoomiliselt töövõtteid ja asendeid, tule ja elektri ohtusnõuded, hädaabi telefonid, esmaabi vahendite, tulekustutite asukohad, ohumärguanded, töövahendikasutamine, isikukaitse vhaendite kautamine, esmajuhendamine regristreeritakse allkrija...

Müüja - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
20 allalaadimist
5
doc

Tööohutus

TÖÖOHUTUS TÖÖKESKKONNAS Vastuvõetud Töö tervishoiu- ja ohutuse seadus (Riigi Teataja) 1990a. - valdkonna korraldussüsteem Eesti vabariigis TKK - Töökeskkond TANDJA mrab TTAJA ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
71 allalaadimist
22
docx

Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus

Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus Referaat Juhendaja: Jaan Reidolv Koostajad: xxx ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
482 allalaadimist
22
doc

Tööohutus

Käsitletavad teemad aines Tööohutus metsanduses 1. Aine mõiste, sisu. Tööohutuse aine on selleks, et anda teadmisi ja õpetada tundma töökeskkonna suhtes esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete kohta, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse riigi ja ettevõtte või asutuse ta...

Tööohutus - Eesti Maaülikool
140 allalaadimist
21
docx

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL K17KO1 TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS Riskianalüüs Õppejõud: , MA Mõdriku 2017 SISUKORD Sissejuhatus.....................................................................................................................

Töökeskkond ja ergonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
18 allalaadimist
28
docx

Töökeskkonna riskianalüüs

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ärijuhtimise õppetool Ä15 RISKIANALÜÜS Ainetöö Õppejõud: Mõdriku 2015Üldinetöökeskkonna, töökoha ja töötaja tööülesannete kirjeldus ning ametikoha nimetus Minu töökeskkonnaks on minu tuba ja kui täpsem olla siis laud või voodi, kus ma oma koolitöid teen. Valisin endale teema kuvariga töötaja riskitegurite hindamise ja se...

Ergonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
10 allalaadimist
11
docx

Töökeskkonnaohutus Riskianalüüs

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ä17 KÕ RISKIANALÜÜS Õppejõud: Kaie Kranich, MA Mõdriku 2017 SISSEJUHATUS Käesoleva riskianalüüsi eesmärgiks on välja selgitada kodukontoris (õppija) töökeskkonna riskitegurid ning võimalikud ohutegurid. Riskianalüüsiga hinnatakse ka kuvariga töötamise riskitegureid, kuna õppija peab koolitöid teostama arvutis ja selleks võib kuluda isegi 8 tundi päevas. Kuvariga töötamise riskitegurite hindamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 15.1...

Riskianalüüs ja... - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
11 allalaadimist
4
docx

Töökeskkonna mõju töösuhetele.

Töökeskkonna mõju töösuhetele. Üle poole oma ärkvelolekuajast viibime me tööl ehk siis töökeskkonnas. Seega tuleb väga oluliseks pidada töökeskkonna tingimusi, töö mõju inimese organismile ja tööga seonduvaid ohte. Tänapäeval, mil majanduse ja teaduse areng on meil väga kiire, puutume me...

Tööõigus - Tallinna Majanduskool
8 allalaadimist
7
doc

Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused

1. Töökaitse korraldus Eesti Vabariigis Töökaitse on õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimiseks ning inimeste töövõime tagamis...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
72 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

...av on võimalikult rohkem kasutada päeva valgust (loomuikku). Päeva valguse kasutamine vähendab kulutusi elektrienergiale ja on keskkonnasõbralik  Heledates värvitoonides seinad ja laed parandavad ruumi valgustust Heledalt värvitud seinad ja laed muudavad töökeskkonna mugavamaks ja suutlikumaks.  Valgustus on vajalik koridorides, treppidel, kaldteedel ja kõikides kohtades, kus võivad viibida inimesed Parem valgustatus treppidel ja koridorides aitab ära hoida õnnetusi  Soovitav on vältida nägemisväljas suuri heleduste erinevusi töÃ...

Ergonoomika - Kutsekool
8 allalaadimist
24
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

...us..........................................................................4 Tööandja ja töötaja kohustused, õigused ja vastutus................................................5 Töökeskkonnavolinik................................................................................................6 Töökeskkonnanõukogu.............................................................................................6 Töötervishoiutennistus..........................................................................................

Ametijuhend -
69 allalaadimist
13
doc

Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid

Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Riigi tasandil Väiksemad ravikulud ? Ettevõtte tasandil 1) Paraneb töötaja j...

Ametijuhend -
86 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

...tte-FIE) 94 Noorsootöötajale vajalikud seadused 97 Valik noortelaagri tegevusega seonduvaid õigusakte 100 Hierarhia noortelaagris 100 Noortelaagri kodukord 103 Esmaabi ja puhtus noortelaagris 104 Mida lapsevanemad meilt ootavad ja loodavad 111 Laagriprogramm 112 Sina ja laps 117 Maslow motivatsiooniteooria 118 Lapsepõlvestress läheb laa...

Amet - Keskkool
12 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...otsiaalne tunnustus, võrdsed võimalused kõigile. · instrumentaalsed e abistavad väärtused- edasipüüdlikkus ja kõva töö, julgus ja vaprus, ausus ja siirus, abivalmidus, andestamine, viisakus ja head kombed, enesekontroll, pädevus ja tõhusus, korralikkus ja puhtus. Organisastiooni väärtushinnangud avalduvad otseselt või kaudselt missioonis, eesmärkide püstitamises, oluliste otsuste vastuvõtmises, käitumismallides. Hoiakud- neid on kergem mõjut. kui väärtusi. Hoiak on üldine ja suhtleiselt püsiv hinnanguline suhtumine mingisse nähtusesse. Hoiakud mõjut...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
114 allalaadimist
13
docx

TÖÖTERVISHOID

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS Töötervishoiu eesmärgiks on: ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi nii palju kui see vähegi võimalik on. Lähtepunkt on töökohal töötav töötaja, tema tervise ja töövõime säilitamine. Tööõnnetusete ja kutsehaigestumiste ärahoidmine on nii riigi, tööandja kui töötaja huvi. ...

Töökeskkond -
25 allalaadimist
14
docx

Tööohutus ja töötervishoid piletid

Tööohutus ja töötervishoid Pilet1 1.TÖÖKESKKOND- on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. ...

Töökeskkond -
73 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

...usena sündinud juhtimisstiili sügav nägemus ja selle omaksvõtt. Juhtimisstiilid ja juhtimisviisid Koostada juhtimisolukordades SWOT analüüs: tugevused (strengths), nõrkused (weaknesses), võimalused (opportunities), ohud (threats). Puhastustööde juhi rollid töökeskkonnas Info edastamise rollid Inimsuhete rollid Otsustaja rollid Infokeskus Puhastustööde juht Algataja Infovahendaja Eeskuju Nõustaja Informeerija Kontaktisik Takis...

Puhastusõpetus -
68 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Töötasus noortele erandeid ei ole. Alaealistele on ette nähtud pikem põhipuhkus – 35 kalendripäeva kalendriaastas.49 Keelatud tööd ja ohutegurite loetelu kehtestab Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 1“. Vabariigi Valitsus kehtestab 11.06.2009 määrusega nr 93 „Alaealisele lubatud kerged tööd1“ ka alaealisele lubatud kergete tööde liigid. TÖÖLEPINGU MUUTMINE 310. Kuidas saab töölepingut...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
77 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. ...

Juhtimine -
187 allalaadimist
34
docx

Töö tervishoid ja ohutus KT

(1) Tööandja on kohustatud: • 1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt käesolevale seadusele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskiana...

Riski- ja ohutusõpetus - Keskkool
34 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun