Facebook Like
Add link

Sorteerida või mitte - sarnased materjalid

tmed, konteiner, olmej, mber, elda, pakendid, bralik, bioj, tagatisraha, papp, biolagunevad, akusid, tlema, rtus, tavatarbija, poodides, eiramine, ignorantne, keskonda, puhtas, ehitustooted, rehvid, sattumine, keskkonas, segama, seep, rama, tmetest, etten, tellida, iksem, loodusele, kolmandaks, toiduj
8
docx

Prügi sorteerimise juhend

Prügi sorteerimise juhend Miks prügi sorteerida?............................................................................................................................1 Prügiveo reeglid.....................................................................................................................................1 Kuidas prügi sorteerida?..........................................................................................................

Keskkond ja jäätmemajandus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
6
docx

Jäätmete vähendamine koduses majapidamises

... PRÜGI SORTEERIMISE POOLT- JA VASTUARGUMENDID Vastuargumendid: «Sorteerimine on ebamugav.» See paistab olevat kõige sagedasem põhjus, miks inimesed ei taha prügi sorteerida: lihtsalt ei viitsita. Mõnes kohas ei ole vajalikke prügikaste. «Mu kodus ei ole piisavalt ruumi, et sorteerimisega tegeleda.» Ruumipuudus on paljude jaoks takistuseks. Inimesed ei taha, et prügi oleks silma all. Kui eri prügikastide jaoks on vähe ruumi, siis võivad prügikastid olla pinn...

Kodumajandus - Kutsekool
35 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse, looduskaitse

...i prügilakaugusest; _ seadusnõudeist Jäätmete sorteerimine *Jäätmete sorteerimise eesmärk on eelkõige selles, et olmejäätmetest eraldada taaskasutust leidvad jäätmed, mille eest ei pea enam ladestamise hinda maksma. Olmejäätmete sorteerimine *Olmejäätmejäätmeid on võimalik sorteerida kahel viisil: _ olmejäätmeid sorteerib firma, kellel on vajalik tehnika ja oskustega töölised selle töö tegemiseks; _ inimesed sorteerivad oma olmejäätmeid kodus ise . Jäätmete ärakasutamine/taaskasutamine *Kui jäätmete teket ei õnnestu vältida, tuleb võimalikult palju materjale võtta ta...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
36
pdf

Keskkonnaprobleemid, säästev areng, pakendid

... Loodusvarade ületarbimine ingl. k. biodiversity, biological atmosfääris · Ookeanide hapestumine Mittesäästlikud looduskasutusviisid diversity) on eluvormide Rahvastiku kasv · Ühekordse kasutamise nt kalavarude ülepüüdmine ohtrus maal. kultuur ...

Keskkond - Keskkool
17 allalaadimist
12
doc

Jäätmete sorteerimine

...nad särke, mis on tehtud limonaadipudelitest. Särkide tootjaks oli Nike. Ühe särgi tootmiseks kulus kaheksa limonaadipudelit. Taolise särgi tootmine on 30% vähem keskkonnamahukam. Jaapanis, Yokohama linnas jagati elanikkonnale 27-leheküljeline brosüür, kuidas oma prügi sorteerida. Sealt võis leida 518 teemat ükskiasjalike juhistega. Nt. huulepulk läheb põletatavate jäätmete hulka, samas kui huulepulga toru, mis on tühjaks kasutatud, läheb kas kerge metalli või plastiku hulka. Samuti võib sealt lugeda, et mõõdulindiga peab mõõtma veekeetjat- kui see on alla 12 tolli, si...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
32
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia 2.KT konspekt

...ndada jäätmete transporti, nende edasist käitlemist ja kasutamist. Eeltöötlusmeetodid on: 1. Sorteerimine – eesmärgiks on jäätmevoo komponentide eraldamine või üksteisest lahus hoidmine, et soodustada teiste jäätmekäitlusmeetodite kasutamist. Jäätmeid võib sorteerida kas jäätmete tekkekohal või eraldi sorteerimiskeskuses. Eelistada tuleks tekkekohal sorteerimist. Sorteerimisjaamas või –keskuses toimub jäätmete sorteerimine kas käsitsi või mehaaniliselt. Mehaanilise- ehk masinsorteerimise tehnoloogiatest on enam levinud: sõelumi...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
13 allalaadimist
71
docx

Ökoloogia konspekt

...el prügilasse tuleb jäätmeid töödelda neid sorteerides või pakendades või mehhaaniliste, keemiliste või termiliste töötlemismenetluste abil, et lihtsustada nende käsitsemist ja vähendada neist põhjustatavat võimalikku keskkonnaohtu. (2) Asbestijäätmed tuleb enne ladestamist sorteerida ja pakendada selliselt, et asbestikiu ja tolmu sattumisoht prügilademest keskkonda oleks minimaalne. (3) Lahtist asbestikiudu ja tolmu eraldavad asbestijäätmed tuleb pakendada tolmukindlasse, hermeetiliselt suletavasse plastmaterjalist või muust prügila tingimustes püsivast materjalist pakendisse. ...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
12
doc

Biojäätmed

Sisukord Sisukord............................................................................................................................. 1 Sissejuhatus....................................................................................................................... 2 Kuidas sorteerida prügi?.....................................................................................................3 Paber, plastik, metall, klaas, orgaanika ja olme...............................................................3 Ohtlik prügi....................................................................................................

Bioloogia - Keskkool
15 allalaadimist
12
docx

Prügimajandus

...a. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalikke ressursse ka tulevastele põlvedele. Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega kokkuvõttes tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest suurema osa moodustavad pakend...

Keskkond ja jäätmemajandus - Kutsekool
2 allalaadimist
18
pptx

Jäätmete taaskasutamine. Võimalused ja tegelikkus. Ohtlikud jäätmed. Mida peaks teadma tavainimene.

... oli Eesti jäätmekäitlusele pöördepunktiks. Eesti on võtnud tõsise suuna jäätmete taaskasutamisele. Tavainimese roll Alates 2008. aasta 1. jaanuarist on prügilatesse keelatud ladestada sortimata olmejäätmeid. Inimene saab: 1) Tarbimist vähendada 2) Prügi sorteerida 3) Pakendeid puhastada 4) Pakendeid kokku pressida 5) Taarat koguda Negatiivsed küljed Jäätmete taaskasutamisel on ka mõned ohud: 1) Ümbertöötlemised õhku paisatud süsihappe gaas. 2) Mitmete ainete ümbertöötlemine võib olla õnnetuse juhtudes üsna ohtlik keskkonnale. 3) Arvatakse...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Keskkool
10 allalaadimist
4
doc

Olmejäätmed

... võib kiiresti muutuda. Olmejäätmeis on umbes kolmandik paberit ja papi, kolmandik orgaanilist ainet ning kolmandik kõiki muid materjale kokku, ohtlikud jäätmed moodustavad 1..2 %. Seega võivad olmejäätmed sisaldada nii tava-kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmeist saab välja sorteerida taaskasutatavat materjali (klaasi, paberit, plasti, metalli jms, pakendeid, orgaanilisi või põletamiskõlblikke jäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmete konteinerisse tohib panna alljärgnevaid jäätmeid: Aknaklaas (väike kogus), alumiiniumfoolium, CD-karp, CD-plaat, deodorant (roll-on, klaas)...

Keskkond ja jäätmemajandus - Keskkool
25 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...ks euronõuetele vastav prügila Harjumaal (avati 2000. a. lõpus), kuid see seisab tööpuuduses. Ladustamine on ca 2 korda kallim praegu veel avatud teistest prügilatest. Lahendused 1. Taaskasutus ­ klaas, paber, alumiiniumpurgid, juba kasutatakse Probleemid: kas sorteerida kodus või tehases standardite puudumine, mis täpselt kuhu ümbertöötlemine ­ peavad eksisteerima firmad, enamasti riik maksab turg ­ ettevõtted, mis kasutaksid teisest tooret riigi ja erasektori vastuolud ­ riik kogub kuid ei töötle tootjate huvitatus ­ tootjad t...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
736 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... Mahukaupa ei ole laos otstarbekas lahtiselt hoiustada ja seda ka üldjuhul ei tehta. Et hoiusta- mine ja edasine käsitsemine oleksid efektiivsed, on vaja kogu „lahtine kaup“ sorteerida ja paiguta- da tooteartiklite kaupa korrapäraselt kaubaalustele. Vajaduse korral seotakse pakendid pakkekilega ja alus varustatakse etiketiga. Nii koostatakse laos saabunud kaubast kom...

Logistika alused - Kutsekool
340 allalaadimist
10
docx

Jäätmekäitlus

...a Eesti. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalikke ressursse ka tulevastele põlvedele. Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega kokkuvõttes tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest suurema osa moodustavad pakendid, toidujäätmed j...

Töökeskond - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
12 allalaadimist
17
doc

Minu kodukoha jäätmekäitlus - Tartu

...sse on rajatud jäätmepõletustehased. Ma arvan, et jäätmete põletamine aitab tunduvalt kaasa jäätmehulga vähenemisele ning me peaksime veelgi rohkem jäätmeid põletustehasesse suunama. Kuigi jäätmete põletamine pole just kõige lihtsam protsess, kuna eelnevalt tuleb jäätmeid sorteerida, on see väga hea lahendus olmejäätmete hulga vähendamiseks. Täiustunud on keskkonnaalane järelevalve ning prügi maha sokutamine on karistatav rahatrahviga. Samuti on üha rohkem hakatud korraldama nn prügipäevasid, kus paljud vabatahtlikud on nõus oma panuse andma. Uute prügimägede ja jäätmekäi...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
49 allalaadimist
20
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2. kontrolltöö

...ndamine, purustamine ja pakkimine. Sorteerimine ei ole käsitletav iseseisva jäätmete käitlus- või kasutusmeetodina. Sorteerimise eesmärgiks on jäätmevoo komponentide eraldamine või üksteisest lahus hoidmine, et soodustada teiste jäätmekäitlusmeetodite kasutamist. Jäätmeid võib sorteerida kas jäätmete tekkekohal või eraldi sorteerimiskeskuses. Eelistada tuleb jäätmete eraldamist tekkekohal, kuna kord juba segunenud jäätmete uuesti lahutamine on tunduvalt raskem ja kulukam - tekkekohas saab jäätmeliigid hoida üksteisest lahus ilma kallite ja väheefektiivsete seadmeteta. Eeliseks on ...

Ökoloogia ja... -
80 allalaadimist
8
doc

Probleem – Prügi ja jäätmed

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLEJA Probleem ­ Prügi ja jäätmed Referaat Koostaja: Mallvio Männik Juhendaja: Ene Külaots Pärnu 2010 SISUKORD Sissejuhatus 1. Pakendid 2. Mida sorteerida 3. Taara 4. Taaramärgistus 5. Plastmassid 6. Vanapaber 7. Papp ja vanapaber 8. Ohtlikud jäätmed 9. Looduslikult lagunevad jäätmed ja kompost 10. Jäätmeprobleemid 11. Eesti üks juhtivamaid prügifirmasid 12. Kokkuvõtte 13. Kasutataud kirjandus Sissejuhatus Keskkonna...

Bioloogia - Kutsekool
96 allalaadimist
34
doc

Jäätmemajandus- ja käitlus

...: (RDF) Jäätmekütus (RDF ­ refuse derived fuel) ­ põlevjäätmetest valmistatud kindla koostise, tükisuuruse ja tihedusega kütus. Jäätmekütuse tootmiseks on vaja jäätmed sortida, põlemiseks vajalikud fraktsioonid ette valmistada (purustada) või vajaliku tükisuuruseni sorteerida ning pressida. Jäätmekütust peetakse kehtivate õigusaktide kohaselt tavajäätmeks. Plussid Miinused + töödeldud jäätmed on ühtlase suuruse, Jäätmekütus sisaldab kõiki saasteaineid, tiheduse ja niiskusega, see põleb ühtlasemalt mida + jäätmete ...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
136 allalaadimist
64
pdf

Jäätmemajanduse loengumaterjalid

... + jäätmete kütteväärtus suureneb vaja jäätmed sortida, põlemiseks vajalikud fraktsioonid ette + põlemisgaasid on puhtamad ja tuhka tekib vähem valmistada (purustada) või vajaliku tükisuuruseni sorteerida + jäätmekütuse transport ja ladustamine on lihtsam ning pressida Jäätmekütust peetakse kehtivate + jäätmekütust saab eksportida õigusaktide kohaselt tavajäätmeks ...

Jäätmekäitlus -
36 allalaadimist
34
docx

AEGUNUD RAVIMITE TAGASTAMINE TARTU LINNAS

...viisor aga ütleb, et ehkki teoorias võiksid inimesed näiteks söetabletid või piimhappebakterite tabletid kanalisatsiooni valada, sest need on loodusele ohutud, on ikkagi parem, kui kõik vanad ravimid tuuakse tagasi apteeki, sest inimestel ei ole endil pädevust vanu ravimeid sorteerida, küll aga on apteekritel (Tigasson 2011). Lisaks apteekidele, saab ravimeid ära anda ka jäätmejaamadesse või jäätmete kogumispunktidesse. Siinkohal tuleb muidugi mainida, et kõikides jäätmete kogumispunktides ei pruugita ravimeid vastu võtta. Vastavat infot tuleks uurida näiteks kohaliku om...

Meditsiinijäätmete... - Kutsekool
3 allalaadimist
20
pptx

Ohtlikud jäätmed Eestis

...mastitarbijate kätte Vanaelektroonika telerid, arvutid, trükiplaadid pesumasinad, nõudepesumasinad, pliidid, külmikud soojapuhurid, föönid, tolmuimejad elektrilised ja akuga tööriistad telefonid jpt kodumasinaid ja elektroonikaseadmeid Mida teha jäätmetega? Sorteerida Jäätmekäitluspunktid Kokkuost ­ vanaõli, toiduõli Ohtlike jäätmete käitlemine ­ kogumine, pakendamine, vedu, taaskasutamine, ümbertöötlemine, kõrvaldamine Kogumiskeskused: Kolm riiklikult ehitatud ohtlike jäätmete kogumiskeskust: Tallinna Ohtlike jäätmete kogumiskeskus, Vaivara Jäätmekäit...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
11 allalaadimist
25
rtf

Keskkonnakaitse konspekt TTÜ TK 2014

...jad või ühistud). Jäätmete sorteerimisviisist. Jäätmekäitluskoha või prügilakaugusest. Seadusnõudeist. Jäätmete sorteerimine, eesmärk on eelkõige selles, et olmejäätmetest eraldada taaskasutust leidvad jäätmed, mille eest ei pea enam ladestamise hinda maksma. Võimalik sorteerida kahel viisil: Olmejäätmed sorteerib firma, kellel on vajalik tehnika ja oskustega tööised selle töö tegemiseks. inimesed sorteerivad oma olmejäätmed kodus, ise. Jäätmete ärakasutamine/taaskasutamine Kui jäätmete teket ei õnnestu vältida, tuleb võimalikult palju materjale võtta t...

Loodus -
3 allalaadimist
3
doc

Sorteerimine kodus või vastavas tehases

...d, biolagunevad jäätmed, toidujäätmed, aia- ja haljastusjäätmed ja pakendid on väga hea taaskasutusväärtusega materjalid. Kolmandaks oluliseks põhjuseks on see, et olmejäätmete sorteerimisega on võimalik saavutada rahaline kokkuhoid, mida hoolikamalt jäätmeid sorteerida ja mida rohkem neid taaskasutusse saata, seda vähem jääb neid segaolmejäätmete konteinerisse ning seda vähem tuleb jäätmeveo eest maksta, sest saab kasutusele võtta väikesema konteineri ning kasutada ära vaid seaduses ettenähtud ühe korra jäätmeveoks. Ei ole mõtet maksta kallist raha, suurte kontei...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
57 allalaadimist
10
docx

Jäätmekäitluse referaat

...ama tähelepanu jäätmete kogumisele ja käitlemisele. Olmejäätmeid tekib meie ümber iga päev - enamiku sellest moodustavad paber, pakendid ja klaas. Väga oluline on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Liigiti kogumine ehk nn mitme prügikasti süsteem võimaldab jäätmeid sorteerida liigi järgi, näiteks kogutakse eraldi vanapaberit, klaasi, biojäätmeid ja pakendit. Iga omavalitsus seisab hea selle eest, et inimestel oleks võimalik juba eelsorteeritud jäätmed kodu lähedale ära anda. Kui see ei ole võimalik, siis on lubatud jäätmed kokku koguda ühte prügikasti (nn segajäätmed...

Keskkond - Keskkool
84 allalaadimist
150
pdf

Transport, keskkond ja elukvalitreet Tallinnas, 2007

...ed-tänavad on väga tolmused, on palju prahti ja prügi ning loomapidajad ei korista oma lemmikloomade järelt. Antud grupis nimetati ka seda, et üldine jäätmekäitlussüsteem 41 on paigast ära – inimene ise võib küll prügi sorteerida, kuid spetsiaalseid konteinereid on siiski vähe. Üldist saastatust ning roheluse puudumist on nimetatud 143 korral, siia lisandusid ka probleemid, mis on seotud nii ohtlike veostega, mis Tallinnat läbivad kui ka tsisternidega. Samuti märgiti keskkonnaprobleemina Muuga sadamat, Kopli ka...

Keskkond ja säästev areng - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

...arasid võib ka liigitada: esinemispaiga järgi: õhu-, vee-, mulla ja aluspõhja varad kasutusviis (toiduained, jõuvarad) tootmistegevus: põllumajandus, rasketööstus tootmisaste : põhi- ehk primaarselt toodetud hüved ja töödeldud Maavarad energeetilised mitteenergeetilised o metallid o mittemetallid XX sajandi 90 aastaga on tööstuslik tootmine suurenenud ligi 18 korda energiatarbimine 11 korda nafta tarbimine üle 100 korra terase tarbimine 25 korda alumiiniumi tarbimine ligi 2000 korda. Ökoloogiline jalajälg iseloomustab inimes...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
372 allalaadimist
18
doc

Prügi ja jäätmed

... "Maa". Pakendid Et toiduained kauem säiliksid pakendatakse neid tänapäeval väga erinevatesse pakenditesse. Kahjuks kasutatakse ka topelt pakendamist. Selleks, et need pakendid loodusele kõige vähem kahju teeksid, tuleb pakendeid ja igapäeva elus tekkinud jäätmed sorteerida. Selleks on linnades spetsiaalsed prügikonteinerid. Pilt prügikonteinerist. Mida sorteerida: 1. Märgistatud taara 2. Tavaline klaastaara, katkised klaasasjad 3. Plastmass jäätmed 4. Tertapakendid- puhtad 5. Papp ja paber 6. Ohtlikud jäätm...

Keskkond - Kutsekool
17 allalaadimist
8
docx

Jäätmed

...kolmadik on papp või paber, kolmandik orgaanilist ainet ning kolmadik kõiki muid materjale. Oluline on olmejäätmete sorteerimine. Alates 2008.a 1.jaanuarist on prügilatesse keelatud ladustada sorteerimata prügi. See tähendab, et prügi tuleb koguda liigiti. Olmejäätmed tuleb sorteerida, et oleks tagatud võimalik suur jäätmete taaskasutus. See on vajalik, et jäätmeid efektiivselt taaskasutada ja oluline keskkonna suhtes. Tööstusjäätmed on jäätmeid, mis tekivad tööstuses tootmistegevuse tagajärjel. Enamuse tööstusjäätmetest toodab põlevkivienergeetika- ning keemiatööstus....

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
39
doc

Taaskasutusvõimalused ja materjalid. Loodusressursside säästlikkus.

...in öelda, et kasvasin üles lõngavihtide vahel, sest ema kudus müügiks koekirjalisi meeste kampsuneid. Ka nöörid ja paelajupid hoiti minu kodus alles. Nendega oli hea lõngavihte siduda kui värvimiseks läks. Arvan, et loodusele ei ole ma eriti liiga teinud, vähemalt minevikus mitte. 3 1. Taaskasutuse olemus Taaskasutus on toimimisviis, mille korral kasutatakse varem kasutatud seadmete ja materjalide jäätmeid või jäätmetes sisalduvat ainet. Taaskasutus aitab vähendada loodusvarade tarbimist, saastamist ja jäätmeteket ning soodustab säästvat ...

Keskkond ja jäätmemajandus -
39 allalaadimist
7
odt

Jäätmekäitlus

TIITELEHT Sisukord Miks prügi sorteerida?................................................................................................................3 Prügiveo reeglid..........................................................................................................................3 Kuidas prügi sorteerida?...............................................................................................

Puhastusteenindus - Kutsekool
41 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...¤igus tekib oht, et osa kaubaaluseid võib vajuda tõstmise alustamisel ümber? 14. Kuidas toimida, kui avastate mahalaadimise käigus, et osal kaubast puuduvad tooteetiketid või need on valed (muu toote omad)? 15. Kus on mahalaadimisel õigem mahukaupa sorteerida, kas veoühikus või vastuvõtualal? Põhjendada vastust. 16. Kuidas toimida, kui mahukaubana saabunud televiisorite tõstmisel kukub üks nendest 1,2 m kõrguselt treileri põrandale? 3. Hoiuühikute moodustamine Kuna põhiveod toimuvad sageli suhteliselt pikkadel dista...

Logistika alused - Kutsekool
166 allalaadimist
10
docx

Keskkonnakaitse kokkuvõte

...kkonnakaitse peab olema kõrgemal poliitilistest huvidest ja momendi majandusprobleemidest · Loodusvarade säästliku kasutamise tagamiseks tuleb taotleda elanikkonna kõikide sotsiaalsete kihtide konsensust · Tähelepanu pööramine keskkonna kahjustuste tekkimisele mitte tagajärgede likvideerimisele · Koostöö teiste riikidega globaalsete ja regionaalsete keskkonnaprobleemide lahendamisel · Fossiilsete kütuste tarbimise piiramine · Materjalide kvaliteedi parandamine tagab toodete pikema eluea Ökoloogia ­ loodusteaduste haru, mis uurib organismide hul...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
7
docx

Jäätmehooldus

...annab isikule õiguse osutada jäätmeveo teenust omavalitsuse määratud piirkonnas. Informatsiooni ja selgitusi nii korraldatud jäätmevedu kui ka jäätmekogumiskohti puudutava kohta annab kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialist. Jäätmed ja jäätmekäitlus Tänapäeval on raske mitte puutuda igapäevaselt kokku prügiga. Igasugune tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguma ja käitlema....

Jäätmehooldus -
43 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun