Facebook Like
Add link

"sihtturunduse" - 24 õppematerjali

20
doc

Turunduse alused kontrolltöö

1. Mida nimetatakse turunduseks? Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate (ostjate) vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetus-protsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele v...

Turunduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
182 allalaadimist
4
doc

Turunduse abimaterjal

Turunduse kordamine Turundus ­ tarbijate vajaduste rahuldamine ja tulutoov lahendamine, arvestab kliendi ja turu vajadustega, tänapäeva turundusideeks on muutuda tootekesksest organisatsioonist turu- ja kliendikeskseks. Turunduse protsess toimub müratingimustes. McCarthy 4 p-d ­ ettevõttes kaardistatakse täpselt ära toode, see tagab üheseltmõistmise. PRODUCT ­ e. toode, näitab ära, milline on toode, tema kv...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
440 allalaadimist
10
doc

Turundus juhtimine

02.083) kordamisküsimused 1. Turunduse olemus ja areng. Tänapäevase turunduse eesmärk. Turunduse definitsioone on palju: · on juhtimisfilosoofia, kus ettevõte saavutab oma eesmärgid tarbijate vajaduste rahuldamisega. · on kontseptsioonide, hinnakujunduse, promotsiooni ja jaotuse planeerimise ning täideviimise protsess ideede, toodete ja teenust...

Turundus - Tartu Ülikool
262 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

Turunduse olemus: Turundus ehk marketing sai oma nime turu järgi, kus vanasti toimusid kauba vahetused raha või teiste toodete vastu linna keskel oleval turuplatsil. Turundus tähendab firma juhtimist turust lähtuvalt. Hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turunduskanalite valikut, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast jpm. Ajalooliselt on levinumad kolm turundustõlgendust: · Turund...

Turundus - Tartu Ülikool
358 allalaadimist
9
doc

Turunduse eksami küsimuste vastused

Turunduse definitsioon, selle olulisemad rõhud. Turunduse majandusteooriast eristavad momendid. Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos- tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.Turundus jaguneb: praktiliseks tegevuseks ja teoreetiliseks käsitluseks. 2.Turunduse tu...

Turundus - Eesti Maaülikool
418 allalaadimist
10
docx

Õpimapp: Turunduse alused

Turunduse alused Õpimap Juhendaja: Priit Tannik Koostas: Demi Raik Pärnu 2010 Sissejuhatus turundusse 1. Milliseid põhitegevusi ettevõttes tehakse? V: Import, eksport, eelarve ee...

Ettevõttlus - Keskkool
42 allalaadimist
5
docx

Turunduse alused, eksamiküsimused

Turunduse mõiste ja olemus Turundus e-. marketing on laialt levinud kogu maailmas. Kaasajal vaadatakse turundust kui: filosoofiana, kontseptsioonina, juhtimise funktsioonina. Turundus ­ on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovise rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus - on tegevuste kogum, mis hõlmab keskkonna analüüsi. Turundus uuringuid, toote aren...

Ärijuhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
109 allalaadimist
5
docx

Turunduse seletatud mõisted

Turundus - on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. Turundus on vajaduste kasumlik rahuldamine Vajadus - on inimese sisemine tung millegi järele. Nõudlus - sisaldab nii soovi kui ka maksevalmidust. Kui inimesel on soov, kuid ta ei ole nõus selle rahuldamise eest maksma, siis nõudlust ei ole. Kui aga on olemas soov ja ollakse nõus ka selle rah...

Turundus - Eesti Maaülikool
199 allalaadimist
2
docx

Turunduse aluste eksami küsimused vastusetega

Turunduse mõiste ja olemus. ­ turundus ehk. Marketing seisulohti kasutavad kõik kes soovivad midagi vahetuse teel saavutada . Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
196 allalaadimist
10
doc

TURUNDUSE ALUSED eksami teemade loetelu 2010

1. Turunduse olemus ja turundustegevuse eesmärk. Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetusprotsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärt...

Turunduse alused -
71 allalaadimist
4
rtf

Ettevõtluse õpimapp - turundus ja sihtturundus

Turundus Turunduse mõiste ja olemus · Turul toimub vahetamine, kauplemine, ostmine ja müümine. · Turumajandus toimib samadel põhimõtetel mis turg. · Turumajanduse eesmärk on teha tulusaid tehinguid. · tulusaid tehinguid saab siis kui on tarbija poolne vaade ja ettevõtja poolne vaade. · turundus=müügitegevus,reklaamitegevus jne. To...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
63 allalaadimist
20
docx

TURUNDUS

TURUNDUSE OLEMUS TURUNDUS on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu (P.Kotler). Inimeste VAJADUSED (needs) tekitavad NÕUDLUSE (demand), kui soovile lisandub OSTUJÕUD (buying power). KLIENT (customer) - organisatsiooni või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust. Samuti on klient (alaline)...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
3
docx

Turunduskommunikatsiooni olemus ja integreeritud turunduskommunikatsioon

1 Turunduskommunikatsiooni olemus ja integreeritud turunduskommunikatsioon Ettevõtte suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, mille käigus nad muuhulgas saadavad välja sõnumeid oma toodete headuse kohta, nimetatakse turunduskommunikatsiooniks. Seega on turunduskommunikatsioon vahendav protsess, kus ühel pool on ettevõte ning teisel pool väljavalitud tarbijad. Turunduskommunikatsioonil on...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
22
pptx

Positsioneerimine ja sihtturundus

positsioneerimine pole midagi sellist,mida saab teha tootega.Positsioneerimine on see,mida sa teed potentsiaalse kliendi mõtete ja suhtumisega. See tähendab,et toodet positsioneeritakse potentsiaalse kliendi peas.'' Jack Trout ja Al Ries Positsioneerimine Ettevõtted kasutavad positsioneerimist selleks, et luua tarbija...

Turundus - Kutsekool
22 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel....

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
122 allalaadimist
12
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

Turundusplaan aitab kindlustada järjepidevat koostööd; annab infot juhtkonnale, et ettevõte liigub soovitud suunas; võimaldab planeerida ka teiste funktsioonide ressursse, mis pole turundusega otseselt seotud; selgem ülevaade ülesannetest. 13) Mis on sihtturunduse strateegia? Mis on massturunduse strateegia? Too näiteid.  Sihtturunduse strateegia – ettevõte püüab rahuldada teatud turusegmenti või segmente. Näited  Massturunduse strateegia - ettevõte püüab rahuldada kogu turu vajadusi. Näited 14) Mis on sihtturunduse strateegia eelised massturunduse starteegia ees? - võimaldab paremini tuvastada ja hinnata turu võimalusi ja tühimikke, - küpsel turul võib leidud...

Turunduse alused - Kutsekool
42 allalaadimist
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

Tuletatud nõudlus - terminit kasutatakse sellise nõudluse tüübi kirjeldamiseks, kui toode ise pole mõeldud lõpptarbimiseks, vaid seda kasutatakse mingite uute toodete valmistamiseks (nisu- pagaritoodeteks või makaronisaadusteks, mais ja oder jõusöödaks..) Sihtturundus - Strateegia, mille puhul püüab ettevõte rahuldada teatud turusegmenti või -segmente. Sihtturunduse kasutamisel eeldatakse, et tarbijatel on erisugused omadused, vajadused ja soovid. Sihtturg - Teatud grupp kliente, kellel on ühised soovid ja vajadused, kellele ettevõte suunab enda tooted Segment - kindel sihtturg, mille jaoks kasutatakse erinevat turundusmeetmestikku Konkurentsieelis - ettevõtte eelis konkurentide ees, nt madalamad kulud, ajalooline taust.. Eristumine - tegevus või omadus, mis teeb ettevõtte eriliseks ja sihtrühma poolt väärtustatuks. Posi...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
131 allalaadimist
9
docx

Turundus ja müük

Turundus ja müük, eksamiks kordamine 1) Defineeri turunduse mõiste Turundus tervikuna on elementide kombinatsioon. Turundus on paljude tegevuste kogum, mis hõlmab turu-uuringuid, toote/teenuse kujundamist, turustuskanalite valikut, logistikat, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast ja sõltuvalt kaubast veel mitmeid muid tegevusi. Kõik need tegevused on vajalikud...

Majandus -
8 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

Massturunduse kasutamise otsus langetatakse kui selgelt eristuvaid segmente pole võimalik välja tuua või kui on tegemist väga üldtoote lähedase tootega. Sellisel juhul on tootel tarvis kujundada võimalikult paljude ostjate jaoks sobiv omaduste kompleks. Diferentseeritud turundus on sihtturunduse üks vorm. Diferentseeritud turunduse korral lähenetakse segmenditud turule. Firma valib mitmed segmendid ja koostab eraldi turundusplaanid (turundusmeetmestikud) igas segmendis tegutsemise kohta. Igale turusegmendile tuleb koostada oma 4P või 7P. See on kulukas stateegia ja vajab palju rahalisi vahendeid. Kontsentreeritud turundus on sihtturunduse üks vorm. Kontsentreeritud turunduse korral keskendutakse ühele turuse...

Turunduse juhtimine -
53 allalaadimist
16
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

Eleriin juur VE-15 1. Kordamisküsimused 1. Kas turundus ja müük on sünonüümid? Kui ei, siis milles on erinevus? 2. Kas mõisted "tarbija" ja "klient" on sünonüümid? Kui ei, siis milles on erinevus? 3. Kas politsei, haigla, kirik, hotell ja teater saavad oma tegevuses kasutada turundusprintsiipe? 4. Too konkreetseid näiteid erinevate turundusfilosoofiate rakendami...

Turundus - Kutsekool
20 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun