Facebook Like
Add link

Rahvusvaheline valuutafond - sarnased materjalid

reserv, tekkima, uuendada, tagamisega, esiplaanil, woods, aktsion, majanduspoliitika
6
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Rahvusvaheline Valuutafond IMF Rahvusvaheline Valuutafond inglise keeles International Monetary Fund, lühend IMF) on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. aastal Bretton Woods'is toimunud rahvusvahelisel rahan...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
13
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond

RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND Sissejuhatuseks Rahvusvaheline Valuutafond ehk International Monetary Fund, loodi 1945. aastal Ameerika Ühendriikides Bretton Woods'is. Rahvusvaheline Valuutafond peakorter on Washingtonis. Valuutafondil on kokku 184 liikmesriiki. Eesti on R...

Majandus - Sisekaitseakadeemia
17 allalaadimist
30
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond

IMF Koostasid: 2015 Mis on IMF?  IMF ehk Rahvusvaheline Valuutafond on rahvusvaheline majandusorganisatsioon.  IMF tegeleb rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega.  Liikmeteks 188 riiki. IMF-i peakorter Washington, USA Loomine  IMF loodi 1945. aastal Bretton Woodsis toimunud rahvusvahelisel ...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
15
pdf

Rahvusvaheline valuutafond

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND Referaat Koostajad: Juhendaja: Tartu 2006 SISUKORD 1. Sissejuhatus ...................................................................................................................4 2. R...

Rahvusvaheline rahandus - Eesti Maaülikool
101 allalaadimist
2
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon Eesmärk: Elavdada rahvusvahelist kaubandust, vähendada sealseid tökkeid ja makse, liberaliseerida IMF - Rahvusvaheline Valuutafond Eesmärk: Tagada valuuta stabiilsus, vältida kursi kõikumist ja finantskriise. EL(EU) - Euroopa Liit Liikmesriigid(28):Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, Leedu,Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Pran...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
18
docx

Rahvusvaheline rahandus

...rikkamaks kui need, keda nad teenisid). Aktsiatega alustati kauplemist 1717. aastal. 1720. aastal kukkus skeem kokku. 20.Bretton Woodsi rahvusvahelise rahandussüsteemi (RVF, Maailmapank, WTO) loomine II maailmasõja lõpus. Põhilised vaidlused. Rahvusvaheline Valuutafond tänapäeval, tema tegevus maailmamajanduse koordineerimisel. Bretton Woodsi institutsioonid moodustasid rahvusvahelise majanduse valitsemissüsteemi ehk Bretton Woodsi süsteemi aastatel 1944­1971, mille eesmärk oli hoida maailmamajandus ja va...

Rahvusvaheline rahandus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
481 allalaadimist
3
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

...elnevad diskussioonid. ÜRO ­ Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Tegevuse aluseks ÜRO põhikiri (harta), mis jõustus 24.10.1945. Peakorter NEW YORGIS. Peasekretär Ban Ki-moon. Eesti ühines 1991.a. Peaeesmärgid: tagada rahvusvahelise rahu ja julgeolek; tagada inimõigused ja rahvusvaheline koostöö; lahendada majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvahelisi probleeme ÜRO struktuur 1.PEAASSAMBLEE koosneb liikmesriikide delegatsioonidest; korralised istungjärgud igal aastal septembrist detsembrini. Enamiku arutlusele tulevatest küsimustest suunab Peaassamblee oma 6 peakom...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
60
doc

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

I TEEMA. RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE OLEMUS JA ARENG § 1. Rahvusvahelise õiguse mõiste ja piiritlemine Rahvusvaheline õigus on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid. Rahvusvahelist õigust on tähistatud ka terminiga „rahvaste õigus“ (ius gentium). Universaalne rahvusva...

Õigus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

...ILLAL LOODUD 26. juuni 1945 04.04.1949 1961. aastal 1975. aastal EESMÄRGID Tagada Kollektiivkaits Konfliktide Tugevdada rahvusvaheline e– ennetamine, kriiside demokraatiat ning rahu, julgeolek, liikmesriigid ohjamine, soodustada osutavad välise konfliktijärgsele vabaturumajandust inimõigu...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
3
doc

Rahvusvahelised organisatsioonid

... GATT (Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe, 1948. aastal) Eesmärk parandada kõikide riikide vahelist kaubavahetust, alandada kaubandustõkkeid, võrdsed aktsiisimaksud kõikidel kaupadele (nii oma riigi kui välisriigi), vaba konkurents, heaolu suurendamine. IMF ­ Rahvusvaheline valuutafond Asutati aastal 1994 Ülesanne koordineerida maailma majandust ja eelkõige vältida järske valuutakursi kõikumisis, aidata kaasa majandusarengule, anda ka laena (arveldusühik SDR ­ koosneb neljast valuutast). Üle 180 liikme, Eesti alates aastast 1992 IBRD ­ Rahvus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
105 allalaadimist
11
doc

Rahvusvaheline majandus arvestustöö

Rahvusvaheline majandus 1. Väikeriigi eelised · Siseturg on homogeensed e. ühetaolised- majandussubjektidele kergemini mõistetav ja riiklikult paremini reguleeritav, · Välismõjudele reageerimispaindlikkus e. üldreeglina väikeriigis on väikseid ettevõttei...

Majandus - Kutsekool
45 allalaadimist
6
doc

Rahvusvaheline kaubandus - XV peatükk

Rahvusvaheline kaubandus XV peatükk · Miks vaatlevad majandusteadlased importi kui tulu ning eksporti kui tasu vahetuse eest? · Kuidas eksport ja import teineteisest sõltuvad? · Missugused on väliskaubanduses absoluutse ja suhtelise eelise erinevused? Kummal on neist ...

Majandus - Kutsekool
75 allalaadimist
3
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid Üks kõige põhilisem rahvusvaheline majandusorganisatsioon ja kindlasti ka Eesti jaoks kõige põhilisem majandusorganisatsioon on Euroopa Liit (EL). Euroopa Liit on Euroopa riikide rahvusvaheline organisatsioon, millel on 27 liikmesriiki. Need on Austria (aastast 1995), Belgia (1957), Bulgaaria (2007), Eesti (2004), Hispaan...

Geograafia - Keskkool
89 allalaadimist
226
doc

Portugali põhjalik referaat

... 19 Euroopa Liidu lipp 20 ÜRO (asutajaliige 1945) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 26. juunil 1945. aastal San Franciscos loodud 51 riigi poolt moodustatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. Organisatsiooni tegevuse aluseks on ÜRO põhikiri (harta). Organisa...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
11
ppt

WTO, IMF, NATO

WTO, IMF, NATO Annette Kirotar Marilyn Võsu GAG 2010 WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon Rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust; loodud 1995. aastal; Eesti liitus 13. novembril 1999. aastal; peadirektor alates 2005. aastast Pascal Lamy. WTO töö juhindub WTO lepingutest; Lepingutel on kolm peamist sihti: 1) aidata kaub...

Geograafia - Keskkool
33 allalaadimist
4
docx

Globaliseerumine, rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised kokkulepped, arengutase, rahvusvahelised ettevõtted

...majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste ja keskkonnaalaste protsesside. Viimase veerandsajandi globaliseerumise on põhjustanud neli omavahel tihedasti põimunud tegurit: w uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, transpordi ja telekommunikatsiooni kiire areng w uus rahvusvaheline tööjaotus w finantssfääri rahvusvahelistumine w rahvusvaheliste turgude suurenemine ja homogeniseerumine Maailmamajanduses on järjest suurem roll rahvusvahelistel firmadel, riikide osatähtsus majanduse juhtimisel on vähenenud. Tagajärjed: w Maailmamajanduse ja kaubanduse r...

Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist
1
docx

Maailmapank, põhjamaade investeerimispank, rahvusvaheline valuutafond

...utsioonidena. Maailmapanga peamiseks eesmärgiks on arengu- või üleminekumajandusega riikide majandusarengute jälgimine ja nende järjeleaitamine laenude, strateegilise nõustamise, tehnilist abi ning kogemuste jagamise toel. Maailmapank koondab 5 liikmesorganisatsiooni: Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank (IBRD), Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon (IDA), Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (IFC), Mitmepoolsete Investeeringute Kaitse keskus (MIGA) ja Rahvusvaheline Investeerimisdispuutide Lahendamise Keskus (ICSID). Eesti on Maailmapanga liige alates 1992 aas...

Rahandus ja pangandus -
14 allalaadimist
11
doc

Majandusgeograafia

...e alanemine kommunikatsiooni areng rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumine(vabaduste suurenemine tegevusvaldkondades) kapitali ja inimese liikumise suurenemine tehnoloogia arengu uurimustöö Majandusliku globaliseerumise + ja ­ 'sed: + rahvusvaheline konkurents soodustab kvaliteetsemate toodete turuletulekut ­ suurfirmad võivad väiketootjad turult välja lüüa + rahvusvahelisi investeeringuid on võimalik teha kõikidesse maailmapiirkondadesse ­ vaestel ja ebastabiilsetel piirkondadel jäävad investeeringud saamata, piirkondade vahel ebavõ...

Geograafia - Keskkool
304 allalaadimist
18
docx

Referaat - Bangladesh (Majandus, keskkond, turism, transport)

...aastaga on see kasvanud üle $500 ning $200 sellest on kasvanud viimase 5 aastaga, mis näitab, et Bangladeshi arengutase on hakanud just viimasel dekaadil kiiresti tõusma. 4. Majandusorganisatsioonid Põhilised majanduslikud organisatsioonis kuhu Bangladesh kuulub on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO). WTO-ga liitus Bangladesh 1. jaanuaril 1995. aastal. Maailma Kaubandusorganisatsioon Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO - World Trade Organization) on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib liikmesriikide omavahelist ...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
14
docx

Rahvusvahelised ettevõtted

...öjõule o Odav, palju, kvaliteetne  Tarbijatele ehk turule orienteeritud ettevõtted  Aglomeratsioonotööstus  Kõrgtehnoloogiline tööstus  Kapitalimahukas tööstus  Jäätmete ladustamine, oht keskkonnale Rahvusvaheline kaubandus 15. Nimeta välismajandussidemed  Väliskaubandus o Eksport (väljavedu) o Import (sissevedu) o Reeksport  Teenuste vahetus  Investeeringud (kapitali paigutus tulu saamise eesmärgil)  Kaubanduspoliitika ...

Geograafia - Keskkool
11 allalaadimist
12
odt

Ühiskonnageograafia e. inimgeograafia

...00 riigi, üle 63 000 rahvusvahelise ettevõtte ) Riik kui maailma poliitilise kaardi kujundaja. Organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Riigil on : 1. Kindel piir 2. Kindel territoorium 3. Püsiv kodanikkonda 4. Valitsus 5.Rahvusvaheline tunnustus : De Jure ­ täieõiguslik rahvusvahelise õiguse subjekt De facto ­ rahvusvaheline tunnustus Riigivormid. 1. Vabariik - unitaarne ( lihtriik, halduse KOV ) - föderatsioon ( liitriik ­ autonoomsed osariigid, riigivõim keskvõimu pädevuses ) - konföderatsioon ( suverä...

Geograafia - Keskkool
48 allalaadimist
8
docx

Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt

...a töölisklassi vahel · I maailmasõda totaalsed reziimid , majandus allutati võimule · 1923-1933 majanduskriis, alguse sai USAst o Keynesi majandusteooria ­ ülemäärane säästmine pidurdab ja kahjustab majandust · 1944 Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond ­ ül stabiliseerida maailma finantssüsteemi riiklike pankade ja valuuta järelevalve abil · 1940 koloniaalimpeeriumide lagunemine ­ kolooniate iseseisvumine tööstusriigid ehk Põhi ja arengumaad ehk Lõuna · Tööstusriikides: heaoluühiskond ­ riiklik haridus-,...

Geograafia - Keskkool
54 allalaadimist
4
doc

Majandusalaste mõistete seletused

...ohandumise uus kultuur 4) Võrdsete võimaluste uus kultuur HARIDUSPOLIITIKA PÕHIPROBLEEMID 1) Hariduse kvaliteet 2) Kartus kaotada konkurentsivõime 3) Elukestva õppe juurutamine 4) Koolide juhtimise probleemid Välismajandustegevuse võib jaotada 2ks: väliskaubandus ja rahvusvaheline finantskeskkond Tollimaks- maks imporditavalt või eksporditavalt kaubalt, vastavalt imporditoll või eksporditoll. Nt maksustatakse EL-i kolmandatest riikidest imporditavad videomakid 14% tollimaksuga Kvoot- väliskaubanduse mahuline piirand, mille korral kehtestatakse sisseveo maksimaalse k...

Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist
2
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

...gkong, Indoneesia, Jaapan, Lõuna-Korea, Malaisia, Mehhiko, Peruu, Uus-Meremaa, Paapua Uus-Guinea, Filipiinid, Venemaa, Singapur, Taivan, Tai, USA, Vietnam. Organisatsioon annab 55 % maailma SKT-st ja 49 % maailma kaubavahetusest, suurim organisatsioon rahvaarvult Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni ja Arengupank (IBRD) - üks Maailmapanga grupist. Alustas tööd 1945. Ülesanne on anda riikidele arenguabi laenude näol ja teha ülevaateid riikide arengutasemest. Aastakoosolek koos IMF-ga. Liikemeid üle 180 Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) - 1948 sõlmiti Üldine To...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
37
doc

Geograafia riigieksami materjal

... Nimeta kolm põhjust, miks eelistavad rahvusvahelised ettevõtted oma tütarettevõtteid rajada arengumaadesse. Rahvusvaheliste firmade tegevuse tulemusena tänapäeva majandus globaliseerub. Tooge üks poolt ja vastuargument järgmisele väitele. Arengumaad võidavad, kui rahvusvaheline firma nende riigis tegevust alustab. Rahvusvaheline keemiaettevõte otsustas rajada tütarfirma Indiasse Nagpuri linna lähistele. Analüüsige, millist kasu ja millist kahju võib tekitada selline tegevus piirkonnale, kuhu firma rajatakse. Prognoositav kasu: Probleemid, mis võivad tekkida; 43. teab peami...

Geograafia - Keskkool
69 allalaadimist
20
doc

Türgi

...n suurendanud õhusaastet ning kui Türgi jätkab samal moel oma majanduse arendamist halveneb olukord veelgi. Nende probleemide tõttu on Türgi riigi valitsus ning linnavalitsused võtnud käsile mitmeid meetmeid, et vähendada õhusaastet, mis on tekkinud energia tootmisel. Rahvusvaheline Energiaagentuur on kritiseerinud Türgi katseid vähendada saastet, märkides, et praegused meetmed on olnud liiga leebed ning ei paranda midagi. Agentuuri väitel peaks Türgi kasvatama ühissõidukite arvu, eriti linnades, et vähendada muude sõidukite arvu ja seega ka õhusaastet. Energia tarbim...

Geograafia - Keskkool
162 allalaadimist
4
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

...u maaimamajandust korrigeerivad organisatsioonid 1944 ­ Britton Woodi konverents otsustati, et peaks moodustama maailmamajandust korrigeerivad organisatsioonid peamine ül: vähendada riikidevahelisi erinevusi, aidates kaasa kõigi riikide arengule 1945 ­ IMF ­ Rahvusvaheline Valuutafond rahvusvahelise rahanduse kordineerimine, eelkõige vähendades valuutakursside kõikumisi ja hoides ära finantskriise kuidas? teeb riikide majanduslikke analüüse annab arengusoovitusi annab laene (oma arveldusühikutes, mida reaalselt ei eksisteeri 185 liiget ­ a...

Geograafia - Keskkool
87 allalaadimist
18
doc

Dominikaani Vabariik

...siooni. Nagu näiteks IMF, WTO, UNESCO ja UNIDO. WTO(World Trade Organization) on maailma kaubandusorganisatsioon, mis moodustati 1994. aastal. WTO eesmärgiks on elavdada rahvusvahelist kaubandust. IMF(International Money Foundation) on Rahvusvaheline Valuutafond, mis püüab vältida ülemäära järske, maailmamajandust ohustavaid 5 valuutakursside kõikumist. See asutati 1944. aastal. UNIDO(United Nations Industrial Development Organization) tegeleb halva ekspordi, reostuse kontrolli, rahvusvaheli...

Geograafia - Keskkool
27 allalaadimist
8
rtf

Maailmapank

...eferaat Maailmapank Õpilane:HeleriHelis te Juhendaja:ÜlleV algiPärnumaa 2010 Sisukord 1. Maailmapank 2. Presidendid 3. Eesti maailmapangas Maailmapank Maailmapank ehk Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) on rahvusvaheline finantsasutus. Bretton Woodsi süsteemiga loodi 1944. aastal kaks rahvusvahelist institutsiooni: Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja Maailmapank. Maailmapanga missioon on arengum...

Geograafia - Põhikool
9 allalaadimist
4
docx

Globaliseerumine, majandusorganisatsioonid, ühiskonnad

Majandusorganisatsioon · Majandusühendused · Väliskaubandus, rahandus · Toorainekartellid WTO- Maailma kaubandusorganisatsioon. Reguleerib maailmakaubanduse vastavate lepetega selle liberaliseerimise suunas. IMF- Rahvusvaheline valuutafond. Riikidevahelise koostöö reguleerimine, krediidi võimaldamine liikmesriikidele. NAFTA- Põhja-Ameerika Vabakaubandusassotsiatsioon. Kanada, Mehhiko, USA. Liikmesriikide vaheliste kaubandustõkete puudumine, firmade tegevuse korraldamine. EFTA ehk Euroopa Majanduspiirkond. Euroop...

Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist
6
odt

Nimetu

KOOL RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND Referaat Koostaja: Juhendaja: 2010 Rahvusvaheline Valuutafond (RVF, inglise keeles International Monetary Fund, lühend IMF) asutati 1944. aastal Bretton Woodsis New Hampshire´is USAs toimunud konverentsil, kus osales 43 ri...

-
8 allalaadimist
9
docx

Islandi Vabariik

... oma valuutat või tasuks liituda eurotsooniga. Praegu selle kohta vastused veel puuduvad. IMF annab abi Island on pärast 1976. aastat esimene lääneriik, kes palub Rahvusvahelisest valuutafondist (IMF) finantskriisi abiraha. Rahvusvaheline valuutafond (IMF) annab Islandile ligikaudu 2,1 miljardi USA dollari (26 miljardit Eesti krooni) suurust finantsabi taastamaks Islandi pangasüsteemi. IMF-i esimehe Dominique Strauss-Kahni sõnul väärib finantsabi pakkumine üldsuse heakskiitu, kuna Island on koostanud pangandussüst...

Geograafia - Keskkool
45 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun