Facebook Like
Add link

Müüja I kutsetaseme kirjeldus - sarnased materjalid

tteid, kassa, teostab, valdab, tavap, hilisi, tamisel, iseseisvus, kaubad, olukordades, lesandeid, lgendada, evast, hooldust, varustab, sitsi, lisam, kannatlikkus, hilised, faktilised, omandanud, idab, vastupidavust, teenindab, edastamine
26
docx

Müük ja müügitehnikad

...aastate lõpp) - kõigepealt selgitati välja kliendi seisund ja sellega seonduvad probleemid. Kliendi “surnuksrääkimine” asendati kahepoolse suhtlemisega, kus müügivestlusest võtsid võrdselt osa nii ostja kui müüja .Müüja ülesandeks oli pakkuda parimaid lahendusi. Nõudis põhjalikku ettevalmistust  strateegiline müük (80. aastate keskel) – Hakati tegelema strateegiliste planeeringutega. Strateegia väljatöötamine tähendas müügi puhul selliste küsimus...

Müügitöö alused - Kutsekool
71 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamise...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...usi. Kõigepealt tuleks töötada välja ja viia ellu kontseptsioonid, mis on ühitatud klientide huvidega. Turundusel seisab ees sageli küsimus – kas müüa hulgimüüjatele või otse diileritele ja jae- müüjatele. Otsemüük võib hästikorraldatud logistika puhul anda ettevõttele olulisi konkurentsi- eeliseid. Logistika juhtimise seisukohalt on üldjuhul lihtsam ja od...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond xxxxx xxxxx Raamatupidamise praktika II ,,Tulutee OÜ" Juhendaja: xxxxxx Tallinn 2009 Sisukord Sisukord..........................................................................................................................................................................2 Sissejuhatus......................................................................................................................................................

Raamatupidamine - Kutsekool
1697 allalaadimist
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse- ja maksunduse osakond xxxxxx ,,Tuha Talu OÜ" Praktikaaruanne Õpperühm:xxxxx Juhendaja: xxxxxx Tallinn 2008-2009 SISSEJUHATUS..........................................................................

Raamatupidamine - Kutsekool
752 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

1. Ilukirjanduse olemus Kirjanduse jaotus üldiselt Ajakirjandus ehk Ilukirjandu Tarbeteksti Graafilised Elektroonilised Teaduskirjandus publitsistika s d te...

Kirjandus - Keskkool
259 allalaadimist
4
docx

Kutsestandard

Kutsestandard · I kutsetaseme müüja täidab oma tööülesandeid tavapärases olukorras, on omandanud kutsealased oskused ja teadmised kutseõppe sh. töökohapõhise õppe või täiendkoolituse teel. Valdab põhilisi töövõtteid, tuleb iseseisvalt toime tavapärastes olukordades tööülesannete täitmisega ja vastut...

Sissejuatus õpingutesse - Kutsekool
34 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

...s tööülesandeid täidetakse erinevates piirkondades. Näiteks müügiesindajaga, kes pakub kaupu Eesti eri linnades, on põhjendatud töö tegemise kohana määratleda Eesti, seevastu kõigi Eesti omavalitsuste loetlemine töö tegemise kohana toidupoe müüja töölepingus ei ole ilmselgelt kooskõlas normi eesmärgiga tagada pooltele kindlus selles, millises paikkonnas tööülesan- deid täita tuleb. 3. Pooltevahelise kokkuleppe puudumisel loetakse töö tegemise kohaks tööandja tege- vuskoht, mis on töösuhtega kõige enam seotud. TsÜS § 16 alu...

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

Teenindussuhtlemine ­ kliendikesksus Kosmoseuuringute alguspäevad.. Canaveraly neemel asuv NASA keskus. President Kennedy oli seal parasjagu kohtumas paljude kuulsate teadlaste ja uurijatega. Ta kohtus inimestega, kelle ülim eesmärk oli vallutada kosmos ning...

Teenindus - Kutsekool
81 allalaadimist
26
docx

Praktikaaruanne. Raamatupidamine

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond RMo16 Gerli Lanno WEBSHOP INTERIOR OÜ Praktikaaruanne Juhendaja Tiina Lanno Tartu 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS Praktika läbiviimiseks valisin ettevõtte Webshop Interior OÜ, praktika toimumise ajaks oli 01.02.20...

Raamatupidamine - Kutsekool
52 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

turismiettevõtluse spetsialiseerumise lõpueksami märksõnad Teeninduspsühholoogia 1. Teenindusühiskonna ja majanduse areng Teenindusühiskonna tekke ja kasvu peamised põhjused tulenevad ühiskonna ja töömaailma muutustest: Kasvav jõukus ­ suurem nõudlus teenust...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
35
docx

Ettevõtluse konspekt

ETTEVÕTLUSE KONSPEKT PEATÜKK 1. SISSEJUHATUS- ETTEVÕTLUS MAJANDUSE KONTEKSTIS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED Majandus on kogu ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks vajalike aineliste eelduste pideva taastootmise süsteem, mis hõlmab eranditult kõiki inimesi. See on igasugune majanduslik tegevus ja selle korraldamine mistah...

Ettevõtlus -
20 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamat...

Raamatupidamine -
34 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

1 MIKRO-MAKRO 1.1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus. Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. 1.2 Majanduse põhiküsimused Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja see ei sõ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
580 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

... arvestatakse maha täiendavalt saadud või makstult summalt. - Tulud kaupade müügist. Tulusid kaupade müügist kajastatakse siis kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused: 1. olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale 2. müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle 3. tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta 4. tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline 5. tehinguga seotud kulutusi...

Arvestuse alused -
37 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majand...

Finantsjuhtimine -
99 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majand...

Majandus - Keskkool
153 allalaadimist
652
pdf

Asjaajamise alused

... töö Arvutioperaator I grupp dispetšer raamatupidaja Kerge kehaline töö Sekretär II grupp müüja õpetaja üliõpilane Keskmise raskusega kehaline Koristaja III grupp töö autojuht kergetööstuse töötaja ...

Analüüsimeetodid... - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majand...

Majandus - Keskkool
46 allalaadimist
10
pdf

Majandusarvestuse eksam

MAJANDUSARVESTUSE VAJADUS JA KORRALDAMINE RP koostamisel on aluseks RP seadus, maksuseadus ja raamatupidamise toimkonna juhendeid (RTJ). RP korraldamise kohustus on seadusest tulenevalt kõigil ettevõtjatel. RP korraldamise eest vastutab ettevõtte juht, kes võib raamatupidamisega tegeleda ise, palgata raamatupidaja või kasutada raamatupid...

Majandus - Kutsekool
119 allalaadimist
24
odt

Raamatupidamise praktika aruanne

Sisukord 1SISSEJUHATUS.......................................................................................................................2 2ETTEVÕTTE TUTVUSTUS....................................................................................................3 2.1Selveri struktuur (Joonis 1)....................................................................

Praktika aruanne - Kutsekool
120 allalaadimist
31
docx

Äriplaani koostamise juhend

Äriplaani koostamise juhend Äriplaan koosneb kahest osast - sõnad ja numbrid. Äriplaani sõnalises osas kirjeldatakse oma äriideed, toodet, tootmist, klienti ja teid, kuidas kaup kliendini jõuab. Äriplaani numbriline osa koosneb tavaliselt kolmest tabelist: - planeeritud kassavoogude aruanne - planeeri...

Majandus - Kutsekool
464 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

...ad teineteisest sõltumatult. Dokumendimakseid kasutatakse, kui tehingupartnerid ei tunne või ei usalda teineteist piisavalt. Dokumendimakse puhul liiguvad kaup ja raha erinevatel aegadel. Ostaja ei saa kaupa enne kätte, kui on selle eest tasunud ja müüja ei saa raha enne kätte, kui on kauba teele saatnud. Tüüpilised dokumendimaksed on akreditiiv ja inkasso. Kõik maksed ettevõtte pangakontolt teeb pank vastavalt maksedokumentide saabumise järjekorrale. Maksedokumente ei võeta vastu makseteks vajaliku summa puudumisel ettevõttele avatud ...

Raamatupidamine - Kutsekool
14 allalaadimist
21
docx

Sissejuhatus eraõigusse kordamisküsimused

1. Kursuse Sissejuhatus eraõigusesse läbimiseks palun lisaks eelnevalt nimetatud kirjalikele töödele vastata kirjalikult, kas olete kursusel esitatud materjali ning kursusel omandatud teadmiste ja oskuste abil leidma vastused alljärgmistele I. OSA küsimustele ja täitma tekstis olevad lüngad? I OSA. 1....

Sissejuhatus eraõigusse - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
26
doc

”Toidupoe klienditeenindaja töökoht”

...nditeenindamisega seotud ülesanded nii kassiiril kui ka saalitöötajal. Selgitan välja, mis vahe on automaatsel, poolautomaatsel ja käsitsi teostavate ülesannete vahel. Toon välja populaarust koguva iseteeninduse eelised tavalise poes käiguga võrreldes. Kuna müüja peab olema pidevalt sundasendis ning sellega kaasnevad negatiivsed tervisemõjud, näiteks alaseljavalud, siis minu põhi eesmärgiks on mugavdada kassiiri tööd kassas, leida lahendusi, et vähendanda töötamisel tekkivaid ebamugavusi. ...

Ergonoomika - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
31
docx

Puidu käsitsiöötlemise tehnoloogia

... pinnasiledus )  Viimistluse kvaliteedile esitatavad nõuded  Toote pakkimisele esitatavad nõuded  Tellimuse täitmise aeg .  Kui tarbija (ostja) ei ole rahul toote kvaliteediga , on tal õigus põõrduda kaebusega toote müüja või valmistaja poole .  Reklaamatsioon – on ostja-, või tellijapoolne pretensioon toote omaduste , see tähendab kvaliteedi kohta  Reklamatsiooniga põõrdutakse, see tähendab kvaliteedi kohta  Kui pretensioon on põhjendatud, parandab valmistaja toote...

Materjaliõpetus -
27 allalaadimist
51
pdf

Turundusplaani koostamise juhend

Turundusplaani koostamise juhendmaterjal Tellija: Juhendmaterjali koostajad: 2005 Sisukord EASi pöördumine ......................................................................................................................2 Eessõna ......................................................................................................................

Ainetöö -
132 allalaadimist
133
pdf

Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1

Kuressaare Ametikool Sirje Pree 2001 / 2006 Sisukord Sirje Pree Suhtlemispsühholoogia 2 Sisukord SISUKORD Sisukord ...................................................................

Suhtlemis psühholoogia - Kutsekool
57 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

JÜRI LIVENTAAL SISSEJUHATUS ÕIGUSTEOORIASSE RIIK JA ÕIGUS II OSA. ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI ...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
543 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks ...

Maksud - Eesti Maaülikool
48 allalaadimist
20
odt

Raamatupidamissõnastik

...onto, millel olevat raha saab alati kasutada. Levinuim pangakonto liik. Maksebilansi osa, mis hõlmab tähtsamaid osabilansse. Jooksevkulud – Majandusprotsessi kestel tehtavad kulud, mida eristatakse ettevalmistus- ja lõppkuludest. Juurdehindlus – Müüja poolt kauba hinnale lisatav juurdearvatis, mis koosneb müüja üldkulusid katvast summast ja müüja kasumist; jae- ja hulgihinna vahe. Jääkväärtus – Vara väärtus selle kasutusea lõpus; summa, mida loodetakse saada vara mahakandmisel või müümisel. Järelmaksuga müük – Müük, mill...

Raamatupidamine - Kutsekool
8 allalaadimist
42
docx

Kaubandusliku meresõidu õigus

...ost Lepiti kokku 5. okt 1992.a, et laeva hind on 319 milj SEK’i, käsiraha 4 milj dollarit ja canseling date 15. jaanuar 1993.a. Canceling date – kuupäev, milliseks ostja peab olema ära maksnud kogu ostuhinna (kui selleks kuupäevaks ära ei maksa, saab müüja käsiraha endale ja võib laeva kohe edasi müüa). Miks SEK’ides? Rootslased olid ettenägelikud ning soovitasid meile ka: et ära hoida valuuta kõikumistest tuleneva kahju/risk. Kasutatud laeva ostmisel on väga oluline teada saada, milline on laeva seisund (laeva ja laeva klassifikatsioon...

Mere- ja transpordiõigus - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

ETTEVÕTLUSE ALUSED 2 AP 1 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt...

Ettevõtluse alused -
134 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun