Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Miks puhkes II maailmasõda? - sarnased materjalid

hitler, suurbritannia, ukogude, tsehhoslovakkia, ksid, sakslased, lmimine, suurriigid, molotov, imalikuks, mittekallaletungileping, kuup, laienemist, hjuseks, jaapanlased, mussolini, rooma, valitsema, suurj, ppes, pakkusid, anslussiks, liitusid
2
doc

Miks puhkes Teine maailmasõda?

Miks puhkes Teine maailmasõda? Kuna Rahvasteliit ei suutnud 1930. aastail sõjakaid suurriike taltsutada, siis innustas see Jaapani, NSV Liidu, Saksamaa ja Itaalia juhte üha suuremaid vallutusi kavandama. Jaapanlased soovisid luua ühtset majanduspiirkonda Ida-Aasias ja võtta sealsed riigid Jaapani k...

Ajalugu - Põhikool
71 allalaadimist
4
odt

Miks puhkes II.maailmasõda?

Miks puhkes II.maailmasõda? Esimene maailmasõda oli tol ajal enneolematu sündmus. Hukkus miljoneid inimesi ning kõik riigid, v.a USA, said kogeda suuri kaotusi. Paljud riigi, eesotsas Saksamaa ja Venemaa, ei olnud rahul sõja tulemustega ning see viiski järgmine maailmasõjani. Versailles' r...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
28
docx

I ja II maailmasõda

...µikidest sõdivatest riikidest kõige parem * Saksamaa ja Austria-Ungari ei suutnud juba 1916. majanduslikult toime tulla Sõjatehnika areng: - allveelaevastiku areng - lennukid varustati kuulipildujate ja pommidega Küsimused: - 1. Too välja põhjused, miks venemaal algas 1917. a riis. Selgita iga põhjus lahti. o rahutused sõjaväes – venemaa oli 1917. a veebruariks kaotanud juba üle 6 miljoni sõduri; varustamine oli vilets o majanduslik kaos – näljahädad, tööjõu- ja tooraine puudus o keisrivÃ...

Ajalugu - Keskkool
40 allalaadimist
8
doc

II maailmasõda

II MAAILMASÕDA 1. Miks puhkes II maailmasõda? Kes selles kõige rohkem süüdi oli? · I MS ebaõiglased tagajärjed: kaotajate kättemaksusoov; osade võitjate pettumus (Jaapan, Itaalia) ­ ei saanud mida tahtsid · Diktatuuride teke, demokraatia nõrgenemine: dikt. Riikidel kergem sõda alustada (pol...

Ajalugu - Keskkool
82 allalaadimist
9
doc

II Maailmasõda

...nnial 0,37 milj. Sõja jooksul toodeti ainuüksi USA-s, NSV Liidus, Suurbritannias ja Saksamaal lennukeid u 653 000 ja tanke ning muid soomusmasinaid 287 000, enamik neist ka hävitati. Teise maailmasõjaga algas aatomiajastu. Tänini ei ole ajaloolased üksmeelel selles, miks teine maailmasõda ikkagi puhkes, on palju erinevaid seisukohti: 1. see oli I maailmasõja loomulik jätk, 2. Hitleri agressiivse poliitika tagajärg 3. Lääne poliitika tagajärg 4. Sõja provotseeris Nõukogude Liit et valla päästa maailmarevolutsiooni Viimasel ajal on maailma ...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
63 allalaadimist
14
doc

II maailmasõda

...sid esitatud tingimustega.  Leedu – 14. Juunil 1940 esitas NL samasuguse ultimaatiumi nagu Eestile ja Lätile. NL tingimused võeti vastu.  Balti riigid olid alates 17. Juunist 1940 täielikult okupeeritud ja kaotanud iseseisva riigi tunnused. 7. Miks, millistel tingimustel õnnestus Soome riigil püsima jääda? Samal ajal, kui Balti riigid üksteise järel baasidega nõustuma sunniti, avaldas NSV Liit samasuguse lepingu sõlmimiseks survet ka Soomele. Soome asus läbirääkimisi venitama, lootes, et NSV Liit ei söanda teda rünn...

Ajalugu - Keskkool
51 allalaadimist
8
doc

KT II maailmasõda

KT II maailmasõda 1. Millised olid II maailmasõja põhjused, miks ei suudetud ohjeldada Saksamaad, Itaaliat ja Jaapanit? · Saksamaa ­ Luua Suur-Saksamaa ja saada aaria rahvale rohkem eluruumi. · Nõuk. Liit (Venemaa) ­ Soovis levitada kommunismi üle maailma ja saada tagasi pärast tsaaririigi lagunemist kaotatud piirkonnad (Eesti, Läti...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
8
doc

KT II maailmasõda

KT II maailmasõda 12bc 1. Millised olid II maailmasõja põhjused, miks ei suudetud ohjeldada Saksamaad, Itaaliat ja Jaapanit? Poliitilised eeldused · Rahvasteliit ei tulnud oma ülesannetega toime. Sõjakaid suurriike ei suudetud ohjeldada. Sõlmiti MRP. · Versailles' süsteem osutus ebapüsivaks. Majanduslikud eeldused · Hitl...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
8
doc

II Maailmasõda

... 2 /he n2dalaga, yhes6naga Venemaa ryndamine oli Hitlerile sundk2ik, kuna Venemaa oli s6da plaaninud juba 10 aastat, ka tanke oli neil s6ja alguses ca 10 korda rohkem kui sakslastel kuigi rahvaarvu vahe oli k6igest 2he kordne.See oli ka p6hjus, miks Stalin alguses kaotas nii suurel m22ral, ta oli viinud oma s6jav2e rynde kursile, ning puudus taktika kaitses6jaks. · Hitleri testamendis palus seal oma j2rglastel v6idelda inimlike viisidega ylemaailmse imperialismi vastu, erinevalt inglastest, kes korraldasid massige...

Ajalugu - Keskkool
169 allalaadimist
7
doc

Teine maailmasõda

... Valitsejat ülistatakse ja tema vastased kõrvaldatekse. Hirmutavad näidis karrikatuurid teiste maade vastu ja enda ülistamiseks. 2. Miks kerkisid pärast I ms esile demokraatlikud riigid ja mis viis demokraatia kriisini? Kuna inimesed soovisid rohkem vabadusi. Tekkisid uued riigid, kes soovisid, et rahvas oleks rahul ning seetõttu andsid palju vabadusi. Aga kriis tekkis , kuna liigselt demokraatlikud põhiseadused tekitasid killustumise,...

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
14
doc

II maailmasõda

...avi piirati sisse ja alistati sakslaste poolt. *1939. september- oktoober - Baaside lepingud Eesti, Läti ja Leeduga: 20 - 30 tuhat punaarmeelast igasse riiki *1940. juuni - Eesti, Läti ja Leedu okupeerimine ja inkorporeerimine NSV Liidu koosseisu Miks, millistel tingimustel õnnestus Soome riigil püsima jääda? Soomel õnnestus säilitada oma iseseisvus, kuid ta pidi 12. märtsil allkirjastatud rahulepinguga loobuma 10% maa-aladest. Mida kujutas endast Saksamaa sõjakäik Lääne-Euroopas? Saksamaa eesmärk oli saada kontroll Taani ...

Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist
48
odt

Teine maailmasõda

...ilaskmisest oma territooriumide kaudu. Vaatamata Soome valitsuse korduvatele palvetele jäi Rootsi ebasõbralik hoiakSoome suhtes püsima kuni Talvesõja lõpuni. Seetõttu jäi Soomel väga vajalik välisabi saamata. Neis tingimustes kujunes soomlaste põhiprobleemiks maapiiride kaitsmine. Jõudude vahekorra tõttu oli seegi ülejõukäiv. Elavjõult ületasid Nõukogude relvajõud soomlasi umbes neli korda, suurtükiväe osas umbes 7-8 korda. Lennuväes oli vahekord üks kümne vastu, kuna soomusvägede osas polnud vahekord üldsegi võrreldav. Nõukogude vÃ...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
10
ppt

II maailmasõda

...alas ja Viena Karjalas, kokku umbes 10% kogu Soome territooriumist. 1940 okupeeris Punaarmee Balt riigid ning võttis Rumeenialt ära Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina. Jaapani rünnak USA-le ja USA rünnak Jaapanile · Jaapan ründab USA-d. Miks? Maailma tähelepanu oli koondunud Euroopale ning Jaapan kasutas seda ära, et kehtestada oma ülemvõim Ida-Aasias. Nende plaanide vastu oli aga USA ning 7. detsembril 1941 ründas Jaapan ootamatult Hawaii saarestikus asuvat Pearl Harbori mereväebaasi. Sellega oli ameeriklastele kuulutat...

Ajalugu - Põhikool
7 allalaadimist
6
doc

II maailmasõda

...empoolsete natsionalistide, keda juhtis Francisco Franco, ja vasakpoolsete rühmituste vahel. Esimene sõda Euroopas peale I maailmasõda. 1936 a. tuli Hispaanias võimule Rahvarinne. Ühiskond polariseerus, olid kuuldused, et Hispaanias kehtestatakse diktatuur. 1936 juulis puhkes koloniaalvägedes ülestõus, mis haaras varsti kogu Hispaania. Euroopa riigid rakendasid mittevahelesegamispoliitikat. Diktaatorid aga ignoreerisid seda. Itaalia ja Saksamaa toetasid Francot, Rahvarinnet toetasid NSV Liit. Hispaania kujunes polügooniks, kus Saksa, Itaalia ja NSV Liit katsetasid relv...

Ajalugu - Keskkool
117 allalaadimist
18
docx

Teine maailmasõda

...a Euroopas oli Hispaania kodusõda. 1936.aastal võitis Hispaania valimised ning tuli võimule kommunistide ja sotsialistide juhitud Rahvarinne. Ühiskond polaliseerus, levisid kuuldused, et Hispaanias kehtestatakse peagi proletariaadi diktatuur. 1936.aasta juulis puhkes Hispaania koloniaalvägedes Marokos ülestõus, mis haaras kiiresti kogu Hispaania. Vastuhaku juhiks tõusis kindral Francisco Franco. Algas eriti julm kodusõda. Prantsusmaa ettepanekul rakendasid Euroopa riigid Hispaania kodusõja suhtes mittevahelesegamispoliitikat, mis konkreetselt väljendus 27...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
5
doc

Teine Maailmasõda

...verents. 7. Millised riigid osalesid Müncheni konverentsil? Inglismaa,Prantsusmaa,Saksamaa,Itaalia. 8. Kes neid riike Müncheni konverentsil esindas? Inglismaad Chamberlain,Prantsusmaad Daladier,Saksamaad Hitler,Itaaliat Mussolini. 9. Miks tegid lääneriigid Hitleri Saksamaale 1933-1938 a. sügiseni järeleandmisi? Sooviti heastada Versailles lepinguga tehtud ülekohut. 10. Millised olid Saksamaa nõudmised Poolale? Poola koridori likvideerimine,Danzigi ühendamine Saksamaaga. 11. Millal ühendati Memel ehk Klaipeda Saksamaag...

Ajalugu - Põhikool
208 allalaadimist
19
docx

AJALUGU: I ja II maailmasõda

... teadnud, kuidas; enamlased (tahtsid revolutsioonilist diktatuuri, Lenin) ja vähemlased (tahtsid reforme) RAHVUSVAHELISED SUHTED 20. SAJ ALGUL, SUURRIIKIDE BLOKKIDE KUJUNEMINE 1872 ­ Kolmekeisriliit: SM + Austria-Ungari + VM o Probleemiks oli VM ja A-U vatuolud Balkanil ­ liit lagunes, sest mõlemad tahtsid võimu Balkanil o Olulised olid Türgi piiril 2 väina: Booporus ja Dardanellid 1879 ­ Kaksikliit: SM + A-U -> 1882 Kolmikliit, lisandus Itaalia o Hiljem liituvad Rumeenia ja Bulgaaria o Liit tekit...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
3
doc

II maailmasõda

... tehti õhurünnakuid Inglismaa linnadele. Hitler üritas valmistada meredessanti Suurbritanniasse, kuid see plaan kukkus läbi, sest seda ei suudetud organiseerida. Toimusid küll ägedad lahingud Põhja- Aafrikas Suurbritannia asumaadel, kuid britid jäid endiselt peale. 4. Miks alustas Hitler sõda NSVL vastu ja kuidas arenes sõjategevus idarindel 1941-1943? (Leningradi blokaad, Moskva lahing, Stalingradi lahing) Molotovi-Ribbentropi paktiga lubasid NSVL ja Saksamaa teineteist 10 aasta jooksul mitte rünnata, kuid kumbki riik ei plaaninud seda plaani täita ja mõlemal oli plaanis ...

Ajalugu - Põhikool
74 allalaadimist
3
doc

Teine Maailmasõda

...aaga 1939märts, Teraspakt saksa-itaalia vahel 22.mai 1939, MRP 23aug.1939, Kolmikpakt 27sept.1940-Ühinenud rahvad Jaapan, Saksamaa, Itaalia hiljem ka Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria. Molotovi-Rippentropi pakt(mittekekallaletungi leping) 1939aug.LEPITUSPOLIITKIKA,MIKS? Ingl. Ja prants. Valisid kursi et sõda ära hoida, et teha Hitlerile järeleandmisi. Teherani konverents(1943)- Churchill, Roosevelt ja Stalin-Euroopas avada teine rinne.SUVESÕDA- relvastatud võitlus mida teostasid mitteregulaararmeed,NSV liidu vastu toimunud võitlus.(22.06-1941okt.) TEINE MAAILMASÕD...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
4
doc

II maailmasõda

...htide tabamise eest, kuid see kõik ei andnud soovitud tulemust. Vastupanuliikumise tegevus oli suureks abiks natsliku Saksamaa ja fasistliku Itaalia purustamisel. Punaarmee vallutatud aladel Poolas, Baltimaades, hiljem ka teistes Ida- Euroopa piirkondades puhkes kommunismivastane võitlus. Nõukogude väed ja julgeolekuteenistused suutsid sellise vastupanu maha suruda. Kohtumõistmine sõjakurjategijate üle Pärast Teise maailmasõja lõppu korraldati Saksamaal Nürnbergis kohus sõjasüüdlaste üle. Seda tehti vastavalt Potsdami konverentsi otsusele. 24 natslikku sõjaroimar...

Ajalugu - Põhikool
82 allalaadimist
7
docx

Teine maailmasõda

... 3. NSVL Kuni 22.06.1941 olid Saks.-NSVL liitlased, pärast seda liit NSVL(totalit)-Ingl,USA vahel(demokr). 1) Kuidas õnnestus Hitleri-Saksamaal ja stalinistlikul NSV Liidul mittekallaletungileping pärast pikki vaenuaastaid nii kergesti sõlmida? 2) Miks hoiti 23.augustil 1939.a sõlmitud lepingu lisaprotokolli rangelt saladuses? Mis ajani eitas NSV Liit salajase lisaprotokolli olemasolu? 3) Iseloomustage NSVLi, Saksamaa ja Inglismaa diplomaatiat enne MRP allakirjutamist. Põhjendage. 4) Kuidas hindate MRPd? Põhjendage oma h...

Ajalugu - Keskkool
90 allalaadimist
5
doc

II maailmasõda

... Stalingrad, Normandia dessant, Pearl Harbour 7.12.19.., Midway), sõja lõpp, millised territoriaalsed muutused leidsid aset? ?Venemaa: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tsehhoslovakkia saba, Ida-Preisimaa (Saksamaa), Soome, Rumeenia ?Poola nihkub tervikuna läände ?Sõja algus. Miks olid teljeriigid edukamad. Kuidas põhjendad teljeriikide edu? Millised riigid alistati? ?Seati sisse uus kord ­ peamine rahvas, kes orjastada jne. AARIA RASS ?Saksamaal olid välksõjaplaanid ?Konverentside osalejad ja otsused ?overload ­ Normanida dessant 6.juuni 1944. ?Sinimägedes peetud lahingu...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
3
rtf

II maailmasõda

...tsiooniaktile. 3.Kas tuumapommi kasutamine Jaapani linnade vastu oli õigustatud? Põhjenda oma arvamust. Ei olnud, kuna tuumapommi tagajärjel suri tohutul hulgal tsiviilisikuid. See hävitas kaks linna, kus olnud inimesed hukkusid ja samuti hävinesid linna hooned. 4.Miks küüditas ja hävitas Saksamaa alistatud rahvaid? Miks tegi seda NSV liit? Nad tahtsid kõigile näidata oma võimu. Inimesi hoiti pideva surmahirmu all ja neid sunniti täielikult endale kuuletuma. 5.Kuidas muutis Teine maailmasõda jõudude vaekorda maailmas? Saksamaa nõrgenes, samuti ka Jaapan ja Itaa...

Ajalugu - Põhikool
105 allalaadimist
2
doc

Teine maailmasõda.

...Pärast sõda toimus Nürnbergis kohus sõjasüüdlaste üle. 24 natsistlikku sõjategelast karistati. 12 nendest mõisteti surma, teised said pikaajalised vanglakaristused. Selle kohtuprotsessiga algas Euroopa puhastamine natsismist ja fasismist. Minule jääb õhku küsimus, miks ei mõisteta kommunismi hukka? Nürnbergi kohtuotsusest jääb mulje nagu oleks Saksamaa selle sõjaga alustanud, kuigi oleks nagu unustatud, et NSV Liit tegi Saksamaaga alguses koostööd. Jääb vaid loota, et III maailmasõda ei tule, kuid see pole vist õige lootus, sest kunagi juhtub see ikka. Loodame,...

Ajalugu - Põhikool
7 allalaadimist
6
doc

Teine maailmasõda

1Miks puhkes uus maailmasõda? 1.poliitilised eeldused:Rahvaliit ei suutnud enam suurriike ohjeldada ning 1930.aastate lõpul hakkas rahvusvaheline olukord teravnema.Lääneriikide lepituspoliitika, Müncheni kokkulepe, Austria ja Tsehhossolvakkia vallutamine ning Molotovi- Ribbentropi pakti sõlmimine lisas...

Ajalugu - Põhikool
261 allalaadimist
2
doc

II Maailmaõda

... pomm Hiroshimale ning 9.aug. Nagasakile. Tuumapommi kasutuselevõtt murdis Jaapani vastupanu. Jaapani kapituleerumine ­ 10.aug.1945 alustas Jaapan rahuläbirääkimisi ning 2.sept. allkirjastati USA lahingulaeva Missouri pardal Jaapani tingimusteta kapitulatsiooni akt. 7. Miks/kuidas oli II maailmasõda totaalne sõda ? Selles olid ühel või teisel kombel sunnitud osalema kõik sõtta haaratud riikide kodanikud. Tsiviilisikud said sõjategevuse osaks, kandes mõnel maal sõduritega võrreldavaid kaotusi. Totaalse sõja osaks oli ka inimeste vaenamine rahvustunnuse järgi. Ent sõja m...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
7
doc

Aeg pärast II maailmasõda

...aastate lõpul algas USAs vasakpoolsete vastu suunatud rünnak,mis piiras paraku ka demokraatlikke vabadusi. Mõne aja pärast said ameeriklased siiski aru,et selline poliitika võib ohustada riiki ning teisitimõtlejate tagakiusamine lõpetati. Üheks vanimaks probleemiks USAs oli mustanahaliste olukord. Kuigi neegrid vabastati orjusest juba 19.sajandi kodusõja ajal,jätkus nende diskrimineerimine ka pärast teist maailmasõda ,eriti lõunaosariikides. Piirati mustanahaliste valimisõigusi,lapsed ei saanud õppida valgete lastega samas koolis,raske oli ka töökohta hankida....

Ajalugu - Põhikool
126 allalaadimist
6
odt

Ajalugu V - II maailmasõda

...t poolt liitlaste väed ründasid Saksamaad. 1944 aasta lõpuks jõuti kummaltki poolt Saksa piirideni. 1945. aastal hõivati eelkätt Saksamaad, kusjuures Berliini vallutamine jäeti NSVL-ile. 1945 aasta veebruaris kohtusid liitlased teist korda Jaltas, toimus Jalta konverents. Miks oli see oluline? Esmalt pandi paika Saksamaa sõjajärgne korraldus ­ oli aru saada, et Hitleri-vastane koalitsioon võidab. Lepiti kokku selles, et Saksamaa jagatakse okupatsioonitsoonideks, riiki kui sellist alles ei jää. Lepiti kokku ka selles, et kui Saksamaa on kapituleerunud, siis toimub natsismi vä...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
15
odt

Teine maailmasõda

...e (Saksamaa, Itaalia, Jaapan) poolel oli sõjaseisukorras 11 riiki ja liitlaste (Suurbritannia, USA, NSV Liit, Prantsusmaa) poolel 61 riiki, millest paljud otseses sõjategevuses ei osalenud. Mõni riik vahetas vastavalt sõjaõnnele poolt. Ülaltoodut võib pidada aksioomiks. Aga kõigega ei pruugi nõustuda: Hispaania jaoks algas sõda juba 1936. aastal verise kodusõjana, ent sõdijaid toetasid relvastuse, lendurite, lahingu-instruktorite ja muuga Saksamaa ja Itaalia ning teisalt NSV Liit, hilisema suure sõja ,,kandvad osapooled". Riigina jäi Hispaania 1939.­1945. aastal neu...

Ajalugu - Keskkool
62 allalaadimist
5
pdf

Ajaloo KT I Maailmasõda

...u Poola, Leedu ja Tsehhoslovakkia. Saksamaa pidi vähendama sõjaväge, keelati kehtestada sõjaväeteenistuskohustust, omada lennuväge ja allvelaevu. Samuti pidi maksma reparatsioone ehk kahjutasusid võitjariikidele. 10. Kodusõda Venemaa ja enamlaste võimulejäämine: kes, miks ja kelle vastu võitlesid, terror ja sõjakommunism. Vene-Poola sõda ja kodusõja lõpp 1920-1922. Võtlesid punased (enamlased) ja valged. Valged tuginesid enamlaste poolt laiali aetud Asutava Kogu liikmetele. Nende eesmärgiks oli "ühtse ja jagamatu" Venemaa taastamine. Terror: Lenini korraldusel asuta...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
11
doc

Esimene maailmasõda

... 2 maailmasõja põhjustamises tähtsat rolli. Eespool kirjeldatud liitlaslepingud tekitasid konkurentsi, mis erinevate vastuolude ja pingete kasvamise tõttu viisid need kaks blokki sõtta. Samuti oli kahel vastandleeril põhineva korralduse probleemiks see, et nõnda mässiti ka ainult teatud kahe riigi omavahelistesse probleemidesse sellisedki riigid, kes nende kahe vaenuliku riigiga liidus olid, ent ise otseselt asjasse segatud ei olnud: seega sattusid konflikti niisugused maad, kellel muidu ei oleks olnud mingit põhjus...

Ajalugu - Kutsekool
120 allalaadimist
3
doc

Teine maailmasõda

...õimalus osaleda Nõukogude sõjaväes. *Põgenede lääneriikidesse. *Sooritada enesetapp. *Varjata end võimude eest metsas. Millal püüdsid eestlased oma iseseisvust taastada? Milline oli tulemus? Taasiseseisvumiskatse toimus 1944. aastal, kuid eestlastel see ei õnnestunud. Miks ei jäänud Eesti iseseisvus püsima? Eestil polnud piisavalt ressursse, et Punaarmeele vastupanu osutada ­ Eesti okupeeriti taas nõukogude võimu poolt. Millised olid II maailmasõja tagajärjed Eestile? Eesti sai II ms rängalt kannatada. *Suurte purustuste ja hävimiste all kannatasid mitmed linnad. *...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
5
docx

Teine maailmasõda

Teine maailmasõda: 1) Hispaania kodusõda (juuli 1936-1939 märts) Vastus: Hispaania kodusõda oli esimene sõda Euroopas pärast Esimest maailmasõda. 1936 tuli Hispaanias võimule kommunistide ja sotsialistide juhitud Rahvarinne. Sama aasta 17. juulil puhkes Marokos ülestõus, mis haaras kiiresti kogu Hispaania. Vastuhaku juhiks tõusis kindral Francisco Franco. Kodusõtta sekkusid ühelt poolt Itaalia ja Saksamaa ja teiselt poolt Nsv Liit. Franco väed hõivasid 1939 kevadel Madriidi ning 1. Aprill 1939 kuulutas Franco sõja lõppenuks. Kehtestati Franco diktatuur....

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun