Facebook Like
Add link

Maksusüsteem - sarnased materjalid

steem, inimeselt, maksum, ikese, steemiga
7
doc

Eesti maksusüsteem

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Teenindusosakond Eesti maksusüsteem Referaat Koostaja: Tomas-Daniel Naanuri Juhendaja: Georgi Vändre Vana-Võidu 2009 Sisukord Sisukord............................................................................................................................

Majandus - Kutsekool
146 allalaadimist
14
pdf

Eesti maksusüsteem

Tallinna Tehnika Ülikool Kuressaare Kolledž Eesti maksusüsteem Referaat Angela Leppik Kuressaare 2015 Sisukord Sissejuhatus ............................................................................................................................ 3 Maksustamise üldised põhimõtted ...............................................................................

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
7
doc

Eesti maksusüsteem

Kool Eesti maksusüsteem Referaat Nimi Linn 2015 Sisukord Eesti maksusüsteem................................................................................................................1 Sisukord..................................................................................................................................2 Sissejuhatus............................................................................................................................3 ...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
7
doc

EESTI MAKSUSÜSTEEM

EESTI MAKSUSÜSTEEM SISUKORD EESTI MAKSUSÜSTEEM................................................................................... 1 SISUKORD.......................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS..........................................................................................

Maksundus - Kutsekool
81 allalaadimist
3
pdf

Saksamaa maksusüsteem

Saksamaa maksusüsteem Saksamaa kui föderaalse vabariigi makse koguvad keskvalitsus (Bund), liidumaad ja linnavalitsused. Palju on otseseid ja kaudseid makse, millest olulisimad ning suurimat tulu toovad on käibemaks ja tulumaks. Kuigi Saksamaa on föderaalne liidumaa, on 95% makse kehtestatud keskvalitsuse tasa...

Majandus -
3 allalaadimist
11
doc

Prantsusmaa maksusüsteem

Tallinna Ülikool Prantsusmaa maksusüsteem Peeter Eriline 2011 SISSEJUHATUS Töö on jagatud neljaks osaks: kaudsed maksud, otsesed maksud, kohalikud maksud, Eesti ja Prantsusmaa maksusüsteemide võrdlus. Need on omakorda jaotatud spetsiifilistemaks gruppideks....

Maksundus - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

...nuaril ja lõpeb 31. detsembril. 3. Riigieelarve tulude, kulude ja maksude suurusjärgud Riigieelarve on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigi raha. Eelarvesse pannakse kirja kõik riigi tulud ja kulud. Piisava hulga rahaliste vahendite laekumise riigi eelarvesse tagab maksusüsteem. Valitsuse kulud võib jagada nelja rühma:  tarbimiskulutused, mis on seotud hüviste ostmisega ja palkade maksmisega avaliku sektori töötajatele  riiklikud investeeringud  pensionid, toetused, abirahad jne.  riigivõla intressid Eesti eelarve kÃ...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
158 allalaadimist
9
odt

Eesti ja Soome maksusüsteem

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Eesti ja Soome maksusüsteem Referaat Triinu Rokk Juhendaja:Siimo Lopsik 2013 Sissejuhatus Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alus...

Maksundus -
120 allalaadimist
29
doc

EESTI MAKSUSÜSTEEM

EESTI MAKSUSÜSTEEM Maksusüsteemid..................................................................................................................... 1 Kas jõukam inimene ohverdab maksumaksmisega vähem või rohkem kui vaesem?........4 Eesti maksusüsteem........................................................................................................

Finantsjuhtimine - Audentese Ülikool
233 allalaadimist
6
doc

Majandussüsteemid

4.1 Majandussüsteemid 1. Mis on majandus? Selle põhiülesanded? (vt ka lk 6) Majandus on valdkond, mis tegeleb eluks vajaliku tootmisega. 2. Mis on tootmisressursid? (selgitus + näited) Miks majandus neid vajab? Tootmisressursid on varud või vahend, millele on majandus ü...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
103 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUS 1. MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenäh...

Maksud - Tallinna Majanduskool
107 allalaadimist
12
doc

Maksundus

Maksu üldalused ja kogumise tehnoloogiad Millal maksud tekkisid? Tekkisid koos riigi tekkimisega, kuna riigil vaja finantseerimist, riik ise ei tooda ju midagi. Maksude kogumiseks kasutatakse kahte erinevat tehnoloogiat: Arenenud riikides kaks maksutehnoloogiat, mida eristatakse selle alusel, kes on maksu...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
185 allalaadimist
15
docx

Majanduse konspekt

Majandus Mis on majandusteadus? Majandusteadus on teadus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad. Majandusteadust defineeritakse ka tootmisressursside ja inimeste vajaduste kaudu. Sellest lähtekohast vaadatuna võime majandusteadust käsitleda kui sotsiaalteadus...

Majandus - Keskkool
58 allalaadimist
5
doc

Maksundus

1. Mõisted: Maks- on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või KOV avalik- õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud kor...

Majandus - Kutsekool
52 allalaadimist
32
docx

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE

MAKSUDE ARVESTUSE KORDAMINE MAKS: Panus valitsuse toetamiseks, mida kogutakse isikutelt, varalt või ettevõtetelt. Riigiks olemise hind / kodanikuks olemise hind. Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesanne...

Maksud - Eesti Maaülikool
48 allalaadimist
2
doc

Valitsus ja Rigieelarve

VALITSUS JA RIIGIEELARVE Turg toimib puudulikult. Maksimeerides oma isiklikku heaolu, ei ole tulemus alati ühiskonna jaoks parim. Turu puudulikkused: - mittetäielik konkurents; ei ole tagatud ressursside efektiivne kasutamine - sotsiaalsete vajaduste rahuldamatus ...

Majandus - Kutsekool
27 allalaadimist
6
doc

Maksundus I

Maksu üldalused ja kogumise tehnoloogiad Millal maksud tekkisid? Tekkisid koos riigi tekkimisega, kuna riigil vaja finantseerimist, riik ise ei tooda ju midagi. Maksude kogumiseks kasutatakse kahte erinevat tehnoloogiat: 1. juriidilised isikud peavad pidama maksuarvestust, nad peavad maksud ...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
125 allalaadimist
22
doc

EESTI VABARIIGI KÄIBEMAKSUPOLIITIKA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond EESTI VABARIIGI KÄIBEMAKSUPOLIITIKA Referaat Juhendaja: professor Matti Raudjärv Pärnu 2007 SISUKORD Sissejuhatus......................................................................................................................3 1.Käibemaksuajalugu...............................................................................................

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
129 allalaadimist
2
doc

Valitsus ja riigieelarve

VALITSUS JA RIIGIEELARVE Turg toimib puudulikult. Maksimeerides oma isiklikku heaolu, ei ole tulemus alati ühiskonna jaoks parim. Turu puudulikkused: - mittetäielik konkurents; ei ole tagatud ressursside efektiivne kasutamine - sotsiaalsete vajaduste rahuldamatus ...

Majandus - Keskkool
2 allalaadimist
9
doc

Maksukoormus eestis

Tartu Ülikool Peeter Luur Maksukoormus Eestis Tallinn 2010 Sisukord: 1.Sissejuhatus_______________________________________ 3 2.Maksukoormus____________________________________4 3.Eesti maksukoormus 2009___________________________5 4.Maksukoormuse mõju elanikkonnale_________________...

Majandus - Tartu Ülikool
71 allalaadimist
15
doc

Majanduse mõisted

Majanduse mõisted Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteooria tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega. Rakenduslik m...

Majandus - Keskkool
339 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

MAKSUNDUS Õp Arhipov. Aines on test, mis pole lihtne. Valikvastustega, 5 vastuse varianti. Maksukohustuslane – korrektne mõiste. Õpetaja kasutab maksukohuslane. Kõik käib praeguse maksusüsteemi raames, mis kehtivad. Mõisted: Algdokument – käibemaksuseaduses on kõige rangem definitsioon ehk rekviiidi nõuded. Maks – peab olema seotud mingisuguse maksuseaduse või korraldusega. Ühiskonnas kasutatakse seda sõna valesti (ei ole lasteaiamaks vaid on lasteaiamakse!!) Makse – Nt on ko...

Maksundus -
101 allalaadimist
40
doc

Majanduse alused

1.Mikroökonoomika . Sissejuhatus. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldustest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaguneb kolmeks majandusharuks. 1)Majandusprotsesside ja neid protsesse mõjuta...

Majandus - Kutsekool
265 allalaadimist
8
rtf

Maksunduse konspekt

Maksukohustuslane! - mitte maksukohuslane Algdokument- 1)käibemaksuseaduses on kõige rangem 2)tulumaksuseadus 3)raamatupidamisseadus Maks- tuleneb ainult maksuseadusest Makse- ülejäänud kõik (kommunaal-, õppemakse!) · Maksude kogumise tehnoloogia Juriidiline isik- nende m...

Maksundus -
71 allalaadimist
22
docx

MAKSUNDUS

...le palk on 1 000 eurot kuus, piirmaksumäära? a) ei mõjutaks b) jah, mõjutaks c) kui isiku tulu suureneb, siis igal juhul mõjutab 9. Teie palgast peetakse iga kuu kinni 300 eurot tulumaksu. Te maksate TLÜ-s õppemaksu 1 000 eurot aastas. Võttes aluseks Eestis hetkel kehtiva tulumaksusüsteemi (maksumäär 20%, maksuvaba miinimum 1848 eurot aastas jne), siis kui palju saate riigilt järgmisel aastal tulumaksu tagasi? a) seda pole võimalik öelda, vaja oleks teada isiku brutopalka b) 200 eurot c) 300 eurot 10. Füüsilisest isikust ettevõtja tulud on 200 000 eurot ja ettevõt...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
20
pdf

Valitsussektori tulud ja kulud

... (maksukohustuse kandja ning reaalne maksu maksja on erinevad ­ näiteks käibemaksu puhul maksukohustuslane on ettevõte, kuid kinni maksavad selle maksu tegelikult lõpptarbijad). Küsimus 4 Proportsionaalse maksusüsteemi korral maksavad väiksema sissetulekuga Valmis isikud proportsionaalselt vähem kui suure sissetulekuga isikud, progressiivse maksusüsteemi puhul on vaatamata sissetulekute erinevusele maksumäär Hinne 1,0 / 1,0 kõigile ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
560 allalaadimist
10
pdf

Valitsussektori tulud

BCU3610 Mikroökonoomika (kaugõpe) Alustatud laupäev, 5. detsember 2015, 17:20 Olek Valmis Lõpetatud laupäev, 5. detsember 2015, 20:22 Aega kulus 3 tundi 2 minutit Hinne 19,5, maksimaalne: 20,0 (98%) Küsimus 1 Aval...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
130
doc

Avaliku sektori ökonoomika

...n erinevad; üks hindab nt avalikke parke kõrgelt, aga teine ei pea neist lugu. ● Erinev sissetulekute tase tekitab olukorra, kus madalama sissetulekuga indiviididel on avaliku hüve piirkulu kõrgem kui rikastel. ● Maksusüsteemi iseloom nihutab piirkulu erinevate indiviidide jaoks erinevatele tasemetele. 127. Kuidas sõltub avalikele hüvedele antav kasulikkuse hinnang indiviidi sissetuleku tasemest kindlasummalise maksu korral? Ühtse maksu korral annab AH kogus...

Majandusteadus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
67 allalaadimist
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

...D.................................................10 KOKKUVÕTE................................................................................................. 11 KASUTATUD KIRJANDUS................................................................................12 SISSEJUHATUS Maksusüsteemid on maksude kogumiseks loodud õigusaktide kogumid. Maksusüsteemid võivad olla üles ehitatud erinevate põhimõtete kohaselt. Vastavalt sellele, kuidas maksumäär sõltub maksustatavast summast, liigitatakse maksusüsteeme kolmeks – proportsionaalne, progressiivne või regressiivne. Eesti ...

Maksud -
14 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

MAJANDUSE ABC SÕNASTIK A · aasta keskmine rahvaarv -- pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast. · absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma · absoluutne tulude ebavõrdsus ­ situatsioon, kus 1IX peredetsiilil t...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
491 allalaadimist
36
docx

Majandus

...iigi teatud perioodi jooksul tehtud majandustehingud ülejäänud maailmaga  maksukoormus – näitab kui palju ühiskonna tuludest läheb maksudeks  maksumäär – maksudeks mineva suhteline osa kogutuludest  maksupoliitika – maksustamise printsiipide kehtestamine, maksusüsteemi ülesehitamine ja maksude kogumiseks vajaliku süsteemi loomine  maksusüsteem – tagab piisava hulga rahaliste vahendite laekumise riigieelarvesse  malthuse rahvastiku doktriin – Th. R. Malthuse poolt välja arendatud käsitlus mille kohaselt rahvastik kasvab kiiremini kui toiduain...

Pangandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
25 allalaadimist
6
doc

Kokkuvõte ainest majandus

1. Majanduse olemus Ressursside piiratus - ressursse pole piisavalt, et rahuldada inimeste kõiki soove Alternatiiv- ehk loobumiskulu ­ kasutamata jäänud teise parima valiku maksumus Piirtulu ­ otsusega kaasnev lisanduv tulu Piirkulu ­ otsusega kaasnev lisanduv kulu Majandussubjektid: - tarbija ­ kaupade...

Majandus - Keskkool
37 allalaadimist
5
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Avaliku sektori ökonoomika kordamisküsimused eksamiks 1. Riigirahanduse funktsioonid: 1. Allokatsioonifunktsioon · Allokatsiooni funktsiooni raames peab fiskaalpoliitika tagama avalike kaupade tootmise, millega turg (eraettevõtlus) toime ei tule. · Selle protsessi k...

Majandus - Tartu Ülikool
274 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun