Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Add link

Grammatika edasijõudnule - sarnased materjalid

omastav, nade, tamaiku, evad, osastav, eess, mitmus, kaash, naissoost, kesksoost, pevadest, tegus, tlema, ainsus, itis, mitmuses, alale, omastava, pilase, pilane, konsonant, petaja, sihitis, nadega, ksid, eesliide, rgad, hendid, simaauses, prillid, idabipp, ases, rajavimonaad, peatusapsep, moskva, nded, elusolendid, tahtma, jalan, namise
44
doc

Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid

...mat 1 Lp. õpilane! Käsiraamat on mõeldud Sinule, kui oled keelt juba mõnevõrra õppinud ja teatava sõnavara omandanud. Raamatus on piltlikul kujul, eelkõige tabelites, grammatiline materjal. Grammatikat on püütud esitada süsteemselt, teemade kaupa, andes konkreetse õpitava keelematerjali kohta seletusi Sulle ka emakeeles. Ühelt poolt rõhutakse reeglipärasust ning teiselt poolt tähtsamaid erandeid ja iseärasusi. Käsiraamatus on käsitletud järgmised teemad: 1. Nimisõ...

Vene keel - Keskkool
45 allalaadimist
30
doc

Grammatika inglise keel

INGLISE KEELE GRAMMATIKA Present Simple Lihtoleviku moodustamine Jaatav vorm Eitav vorm Küsiv vorm I make I do not make Do I make? He/she/it speaks He/she/it ...

Inglise keel - Keskkool
865 allalaadimist
4
doc

Grammatikamõisted

Karlsson õpiku lisa 2 Grammatikamõisteid Eesti keele sõnaliigid eestikeelne nimetus rahvusvaheline termin lühend näited (EKG) tegusõna verb v hüppama, jooksen nimisõna substantiiv ...

Kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...õõrsõnal on vähemalt üks järgmistest struktuurilistest võõrjoontest: 1) b, d, g sõna algul ­ banaan, doping, giid; 2) tähed f, s, z, z ­ firma, sampanja, serbett, zooloog, prozektor, sarz, looz; 3) pearõhk järgsilbil ­ miniatuur, vanill, semester, grammatika, narkootikum, drazee, popurrii, paralleelne; 4) pikad täishäälikud järgsilbis ­ akadeemia, galerii, idee, marinaad, poliitiline, annulleerima; 5) o järgsilbis ­ foto, logo, stereo, neutron; 6) eesti keeles tavatud häälikuühendid ­ bluff, sfäär, dzemper, pasha, standard, ...

Eesti keel - Keskkool
213 allalaadimist
27
doc

EESTI KEELE STRUKTUUR

...terve sõnatüvi. Sõnatüvede varieerumist nimetatakse tüve vahelduseks ehk flektiivseks vormimoodustamiseks. Maailmas leidub keeli, mis saavad hakkama ka ilma aglutinatsiooni ja flektiivseks vormimoodustamisega. Selliseid keeled väljendavad grammatikat sõnajärjed või eessõnadega. Näide: saksa keel, inglise keel, eesti keel (kapi peal ehk kapil). Abisõnade abil väljendatud grammatilisis tähendusi nimetatakse analüütilisteks väljendusviisiks. ...

Eesti keel - Keskkool
128 allalaadimist
42
docx

Morfoloogia alused

...sus morfeem. Allomorfid. Leksikaalne morfeem (tüvi, tuletusliide), grammatiline morfeem (grammatilise kategooria tunnus, käände-ja pöördelõpp). Leksikaalne tähendus, grammatiline tähendus. Formatiiv. Morfoloogia e vormiõpetuse aine ja uurimisobjekt - On grammatika osa, mis tegeleb sõnavormidega – nende moodustamisega ja nendest arusaamisega. Kahesuunalised protsessid: sünteesi- ja analüüsiprotsessid. Vormimoodustus ehk morfoloogiline süntees - Vormimoodustuse tulemuseks on korrektne sõnavorm ehk leksikaalset ja grammatilist tähen...

Eesti keel - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
54
pdf

VENE KEELE GRAMMATIKA

1 VENE KEELE GRAMMATIKA SISUKORD NIMISÕNA 3 Nimisõnade sugu 3 Nimisõnade mitmus 4 Käänete põhifunktsioonid 6 Nominatiiv 7 Genitiiv ...

Vene keel - Keskkool
48 allalaadimist
8
doc

Eesti keele materjal

...õnad, millel on säilinud võõrjooned (5 erijoont): 1. G, B, D, sõna algul Nt golf, dirigent, ballett 2. tähed F, S, Z, Z sõnas Nt figuur, duss, zombi, pidzaama 3. Pearõhk järgsilbil Nt kirurg, grammatika, paralleelne, popurrii 4. Pikad täishäälikud järgsilbis Nt marinaad, poliitika, geniaalne, eksponaat, ballaad 5. O-täht järgsilbis Nt foto, doktor, auto, oksjon, pankrot, robot · Mitu tunnust korraga Nt dete...

Eesti keel - Keskkool
195 allalaadimist
32
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

...s tuhandetes, paljudel sõnadel on mitu tähendust. Avatud süsteemi tähtis omadus on loovus; uusi märke võib moodustada vastavalt vajadusele. Rekursiivne iseloom - reeglit saab rakendada korduvalt (nt rinnastumise ja alistumise korral) 4. Keeleuniversaalid. Universaalne grammatika Universaalid e keelte võimalikud ühised omadused ja struktuurid. Paljud esitatud universaalidest on implikatiivsed (Omadus b esineb, kui on olemas omadus a; kuid omadus a ei täheda omaduse b olemasolu) Mitteimplikatiivne universaal - mingi omaduse a esinemist teistest omadustest sõltumata (nt kõ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond - grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. Morfoloogia keskendub sõnavormidele ­ nende moodustamisele ja funktsioonide analüüsimisele. Morfoloogia uurimisvaldkonda kuulub sõnamuutmise ja grammatiliste kategooriatega seonduv. 2...

Eesti keel - Tartu Ülikool
381 allalaadimist
19
doc

Saksa keele tähtsamad osad

...imane raas tervest mõistusest on peast kadunud, kui aga nimisõna ette tuleb veel mingi asesõna või omadussõna, siis on see töö kakskorda hullem. On olemas käändkonnad, näit, tugev, nõrk ja naissoost, aga ma arvan,,et nendesse süüvimine kuulub ühele spetsiaalsele saksa keele grammatika kursusele. Nn.nõrgast käändkonnast: meessoost nimisõnadel, milledel on nominatiivis lõpp -e (der Junge,der Russe, der Este, der Hase, der Löwe, usw.) on kõikides teistes käänetes lõpp -en. Need nimisõnad tähendavad alati elusolendeid. On veel üks grupp meessoost sõnu, millel varem oli lõpus ...

Saksa keel - Keskkool
49 allalaadimist
28
doc

Eesti keele vormiõpetuse kordamisküsimused eksamiks

EESTI KEELE VORMIÕPETUSE KURSUSE PROGRAMM (KORDAMISKÜSIMUSED) 1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond. *Morfoloogia e vormiõpetus on grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. *Morfoloogia keskendub sõnavormidele – nende moodustamise seaduspärasustele ja funktsioonide uurimisele. *Morfoloogia uurimisvaldkonda kuulub sõnamuutmise ja grammatiliste ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
74 allalaadimist
2
doc

10. kl eesti keele eksamiks kordamine

...tunnused ja lõpud) leksikoloogia ­ sõnavara foneetika ­ häälikusüsteem 4. Keele funktsioonid: info edastamine emotsioonide edastamine suhtlemine mõtlemisvahend kuuluvuse väljendaja 5. Esimese eesti keele grammatika kirjutas Heinrich Stahl (1637). 6. Keelemärgid ­ sümbolid, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks. Keelemärgil peab olema tähendus ja häälikuline kuju 7. Märgisüsteem ­ märkide ja reeglite hulk, mille abil saab lihtsamatest keelemärkidest moodustada keeru...

Eesti keel - Keskkool
91 allalaadimist
86
doc

Grammatika

­ ... Y 1 : 1. 1. ......................... 3 2. ........................ 3 ­ 4 3. ................................. 4 ­ 8 4. ........... 9 ­ 12 5. ? ? ?..................... 14 ­ 16 6. . ?......................... 17 ­ 18 7. . ?..................... 19 ­ 20 8. .?.......

Vene keel - Keskkool
281 allalaadimist
12
doc

Keeleteaduse alused

... Katsed 3. Lingvistika ajalugu. Keele käsitlemine antiikmaailmas (sh Vana- India: Panini) VANA-INDIA: Panini (3saj eKr) Tema on maailma esimene lingvist, tema fonoloogia ja morfoloogia kirjeldused on praegustegi lingvistide arvates professionaalsed. Kasutas oma grammatikas rohkesti abisümboleid, reeglid olid elliptilised. Sanskriti keele grammatika. KREEKA: Filosoofiline periood. Platon (4-5 eKr) arutles oma kuulsas teoses ,,Kratylos" keeleteaduslike probl üle ­ sümboli teke, tähendused. Ta pani aluse sõnaliikide teooriale (substantiiv,verb) Aristoteles ­arendas t...

Eesti keel - Keskkool
70 allalaadimist
6
doc

Eesti keele õigekirja konspekt

...taja, ,,mis on armastus?" - Ta ütles, et ta teab, mis on armastus. Võõrsõnad ja nende tunnused 1. g, b, d sõna algul - giid, bensiin, diivan; 2. tähed f, s, z, z - fookus, fänn, sokolaad, zooloog, looz; 3. pearõhk kaugemal kui esisilbil - paralleelne, vanill, grammatika, semester, suflee; 4. pikad täishäälikud kaugemal kui esisilbis - akadeemia, galerii, idee, marinaad; 5. häälik o kaugemal kui esisilbis - auto, logo, meson, stereo, neutron, traktor; 6. eesti keeles tavatud häälikuühendid - bluff, sfäär, pasha, standard, foogt, strateegia, asbest, ...

Eesti keel - Põhikool
190 allalaadimist
14
odt

Reeglid, mida põhikooli lõpuks on vaja teada

1 REEGLID, MIDA PÕHIKOOLI LÕPUKS ON VAJA TEADA Eesti keeles: ÕIGEKIRI: Täishäälikud e Kaashäälikud e konsonandid vo...

Eesti keel - Põhikool
119 allalaadimist
22
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...iligraanne -peen Fosseerima -liialdama Fundamentaalne -põhjapanev Garaaz -autokuur Garanteerima -tagama Garantii -tagatis Generatsioon -põlvkond Gigantne -hiiglasli Globaalne -kogu Maad hõlmav, üldine Grammatika -keeleõpets Grammofon -plaadimängija Grillima -liha röstima Grimeerima -välimust muutma Homogeenne -üllatav Hopsidal -sõjaväehaugka Humaanne -inimlik Hüperbool -kunstiline liialdus Illusteerima -midagi kirjalikku täiendama jooni...

Eesti keel - Keskkool
154 allalaadimist
5
docx

10.klassi eesti keele grammatika

2) Keelemärk ja leksikaalsed suhted ­ Keelemärk on kokkuleppeline sümbol, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks. Keelemärgil on kaks poolt: tähistaja ehk häälikujärjend ja tähistatav ehk objekt ise. Onomatopoeetilised sõnad- sõnad, milles tähistaja ja tähistatava vahel valit...

Eesti keel - Keskkool
95 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...idus- ja teadusministeerium. Kikerpill, T., Kingisepp. L. 2000. Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana. Tallinn: TEA Kirjastus. Kingisepp, L., Sõrmus, E. 2000. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest. Tallinn: TEA Kirjastus. Krall, I., Sõrmus, E. 2000. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Tallinn: TEA Kirjastus. Krikk, L. 2002. Eesti keel tirtsudele ja põnnidele I ja II. Tallinn. Kärtner, P. 2000. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Kärtner, P. 2000. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Kärtner, P. 2000. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn...

Eesti keel -
60 allalaadimist
39
pdf

Inglise keele grammatika

58 KUUL UULAA & KORD KORDA ORDA GRAMMATIKA SISUKORD Lk. ARTIKKEL Umbmäärane artikkel A/AN 60 Määrav artikkel THE 60 ASESÕNA Isikulis...

Inglise keel -
40 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

Sisukord EESTI KEEL 1 HÄÄLIKUÕIGEKIRI 1.1 Üksikhääliku õigekiri 1. Helitud häälikud: g, b, d, k. p, t, s, h,f, s, z, z, helilised: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, I, m, n, r, v. Sõna sees kirjut...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
90
pdf

Hispaania keele grammatika

42 KUULA & KORDA GRAMMATIKA SISUKORD ARTIKKEL 44 Umbmäärane artikkel - UN / UNA 44 Määrav artikkel – EL, LA 44 ASESÕNA 45 Isikulised asesõnad ...

Hispaania keel -
48 allalaadimist
4
docx

Eesti keele eksami kordamine

...möödia segu, tegelase psühholoogia ja käitumine. Võõrsõnad Nõrk sulghäälik sõna alguses (giid, bensiin, diivan) Võõrhäälikud/võõrsõnatähed: f, s, z, z (fookus, sokolaad, zooloog, looz) Pearõhk esisilbist kaugemal (paralleelne, vanill, grammatika, semester) Pikk täishäälik esisilbist kaugemal (akadeemia, galerii, idee, marinaad) Häälik O esisilbist kaugemal (auto, logo, stereo, neutron, traktor) (Tavatud häälikuühendid (trahhea, standard, foogt, müokard, asbest)) Sõnaliigid Käändsõnad Nimisõna...

Eesti keel - Põhikool
6 allalaadimist
5
doc

Eesti keele eksami kordamine 9. klass

- Tegusõna pöördeline vorm=öeldis=predikaat=lause tuum - Lauseliige, mis väljendab tegijat=alus (kes, mis, keda, mida) - Lauseliige, mis väljendab osalist, kellele või millele tegevus on suunatud=sihitis(kes, mis, keda, mida, kelle, mille) - Adverbiaal= lauseliige, mis märgib tegevusega kaudsemalt seotud asj...

Eesti keel - Põhikool
819 allalaadimist
14
doc

Eesti keele vaheeksami kordamine

...sed pärinevad 13. Sajandist. Algselt märgiti üles sõnu ja kohanimesid. Läti Henriku kroonikas olid ka 3 esimest eestikeelset lauset. 16. Sajandi algupoolel Kullamaa käsikiri, kus olid sees kolm palvet (issameie, Ave Maria ja usutunnistus). 16. Sajandil esimene grammatika (Stahl), hakkas ilmuma ka Beiträge, mis oli keeleteadusajakiri, 1908 toimus Tapa keelekonverents, kus arutati eesti kirjakeele ühtlustamist ja arendamist. 2. Eesti keele kirjeldamise algus: 17. ja 18. sajandi keelekäsiraamatud. Stahl pani eluse eestikeelsele protestantlikule kirikukirjandusele ja ees...

Eesti keel - Tartu Ülikool
48 allalaadimist
32
pdf

Saksa keele grammatika

1 SAKSA KEELE GRAMMATIKA SISUKORD ARTIKKEL 3 Umbmäärane artikkel 3 Määrav artikkel 3 ASESÕNA 6 Isikulised asesõn...

Saksa keel -
27 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...gu alistunult. Nõnda läksid päevad, kadusid nädalad, aga Indrek ei pannud seda tähele. Tema pidas nagu ainult ühte silmas: kas preili ilmub teatud päeval söögituppa talle saksa keelt õpetama või ei. Ta kippus unustama kõiki teisi õppeaineid, tuupis ainult saksa keele grammatikat, luges saksakeelseid raamatuid ja tagus sõnu pähe. Aga kui preili söögituppa ei ilmunud, oli Indrek tusane ja nukker, liiatigi kui kuulis, et preili oli käinud lobisemas mõne teisega, kel jätkus preilile ainult imetlust. Kõigil jätkus preilile ainult imetlust, sest tema oli ainuke naistäht ...

Eesti keel -
23 allalaadimist
18
doc

Sissejuhatus germaani filoloogiasse

...ne assimilatsioon on kui häälik sarnastub eelneva häälikuga, regressiivne assimilatsioon tähendab, et häälik sarnastub järgneva häälikuga aste – astmevaheldusliku morfeemi teisend bislama keel – inglise keelel põhinev kreoolkeel, mis ühendab melaneesia grammatika inglise sõnavaraga, räägitakse Vanuatus; emakeelseid kõnelejaid 6200 (Vanuatus 5000, Uus-Kaledoonias 1200); Lingua franca kuni 200 000-le inimesele; Vanuatu parlamendi töökeel, kuid lastele antakse algharidus inglise või prantsuse keeles Sai alguse sellest, kui 1870-80ndatel sunniti t...

Sissejuhatus germaani... - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
13
doc

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS

...liku märkimine katusega, mitte h-ga. 5 käänet. Sõnatüvi käänamisel muutub. Lisandunud võrreldes Stahliga tuletusõpetus ja lauseõpetus. Eesti keeles tavaliselt ei kasutata artiklit. Heinrich Göseken ,,Manuductio ad Linguam Oesthonicam" (,,Juhatus eesti keele juurde"; 1660): grammatika põhineb Lääne-Eesti Kullamaa murrakul. Pikka vokaali võiks kirjutada kahe tähega; 3. isiku lõpp on pigem b kui p. On märganud astmevahelduse olemasolu, kuid ei oska seda seletada. Sõnastikus palju uusi sõnu, samuti näiteid sõnade kasutamisest: väljendid, vanasõnad, mõistatused Johann Hornu...

Eesti keel -
50 allalaadimist
18
doc

Keeleteaduse alused: kordamisküsimused

... ­ vastata ühe lausega. Isikute ja ajalooliste nähtuste puhul palun kirjutada ka sajand (20. sajandi puhul kas esimene või teine pool). Võimalikud on ka loomingulisemad boonusküsimused! 1. India: keeleteaduse alged seoses veedadega, Panini (u 400 eKr) grammatika (olemus, eripärad, tähtsus keeleteadusele); Veedad on Vana-India religioossed tekstid klassikalises sanskriti keeles, nad on ka hinduismi aluseks, suulised tekstid. Keel on personifitseeritud jumalannaks, sest keel suudab kirjeldada püha ja siis ta peab ka ise püha olema. Veedadel oli kuus aabitsateadus...

Eesti keel -
124 allalaadimist
11
docx

Sissejuhatus keeletüpoloogiasse

...rist. Eesmärk on leida keeltes esinevate nähtuste varieerumise piirid ­ ühel nähtusel on eri keeltes eri ilmnemisvormid. Tüpoloogias tegeletakse konkreetse nähtusega (nt isikukategooria maailmakeeltes). Põhiliselt kirjeldatakse üksiknähtusi. Tüpoloogia pole grammatikateooria, vaid on meetod, mistõttu võib ta olla teooria-neutraalne. Ta on tausta ja raamistikuta. Peaks vähem rääkima moodsatest grammatilistest suundadest. Tüpoloogia sai alguse Saksamaalt, 19.saj I poolel. Keeletüpoloogia otsib funktsionaalseid seletusi. 2. Keelte liigitamise põhimõtt...

Eesti keel - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
134
docx

Saksa keele materjal algajatele

Ich – Mina / -e Wir – Meie /-en Du – Sina / -st Ihr – Teie /-t Er/Es/Sie (MS/KS/NS)(M/N/F) – Tema /-t sie, Sie – Nemad /-en Sein – Olema Haben – Omama (Keda?/Mida?) Ich – Bin Wir...

Saksa keel - Keskkool
29 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun