Facebook Like
Add link

Ergonoomika ja tööohutus tööstustes - sarnased materjalid

stus, taja, ergonoomika, imalik, ventilatsioon, tervisega, vabrik, hukkumise, lesandeid, satuks, ergonoomia, stusega, tajatel, kohtade, rtuse, kulukas, tajad, koostaja, juhendaja, nnetused, ohte, masinad, printsiipe
6
odt

Ergonoomika ja tööohutus tööstustes

Referaat Ergonoomika ja tööohutus tööstustes Kätlin Kärblane 011MT Juhendaja: Heikki Eskussion 2011 Sissejuhatus Tööstuses omab ergonoomika väga tähtsat osa. Oluline on, et töötaja...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
43 allalaadimist
18
pptx

Kontori ergonoomika

Kontori ergonoomika Toolid läbi aegade:Algusajal olid toolid ühed hinnatuimad mööbliesemed. Toole kasutati mitte ainult istumiseks, vaid ka tseremooniatel. Toolide areng 1500-1700. aastal · A Toole valmistati puidust ning olid olemas seljatoed. · Peamisteks motiivideks olid r...

Terviseõpetus -
8 allalaadimist
30
docx

Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015

Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015. Teema 1. EL töötervishoiu ja tööohutuse normatiivmaterjalid ja strateegia põhimõtted. 1. Eurodirektiivid töötingimuste ja seadmete ohutuse osas. Raamdirektiiv meetmete kohta töötajate tervise kaitseks ja tööohutuseks Eridirekti...

Töökeskkond ja ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
58
docx

Riskianalüüs näidis

... Raamatupidaja / Tööasend arvuti taga II Väga tähtis on leida endale õige töökoha statsionaarseid arvuteid. Kontor võib kahjustada tugi- ja kehaasend ja vajadusel muretseda ergonoomika Raamatupidaja töötab liikumisaparaati, kaela- töölaua äärde ka mugavam arvutiga üle 50% tööajast, ja/või (reguleeritava kõrguse ja seljatoega) ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
59 allalaadimist
6
doc

Riski- ja ohutusõpetuse teooria

...amet, palju firmasid tegeleb sellega, inimesele ohtlik alates 120 V Elektriohutusseadus. Käesolev seadus sätestab inimesele, varale ja keskkonnale elektrist tulenevate ohtude ja elektromagnetiliste häirete vältimise ja vähendamise eesmärgil nõuded. 23. Ergonoomika definitsioon ­ teadus töökeskkonna optimeerimisest, uurib süsteemi inimene ­ keskkond Ergonoomika on teadus, mis on suunatud töövahendite ja tingimuste kohandamisele vastavalt inimese vajadusele. On suunatud eelkõige haiguste ennetamisele. 24. Ergonoomika harud ­ mikro (üks töökoht) ja makro (p...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
228 allalaadimist
5
doc

Ergonoomika

Kuressaare Ametikool Tehniliste erialade osakond Eesnimi Perenimi ERGONOOMIKA Referaat Kuressaare 2007 Töökohaergonoomika Töökohaergonoomika tegeleb töökoha kujundamise ergonoomiliste probleemidega. Halb ergonoomika võib põhjustada traumasi. Selleks, et oleks hea tööd teha, vajab keha piisavalt liikuvust, õiget...

Ohutustehnika - Kutsekool
72 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

...b ja langeb maha, tekib ohtlik ala maapinnal selle ümber 25 meetri raadiuses.  Elektrivoolu on võimalik välja lülitada ainult alajaamas. Esmaabi Kontrolli hingamist ja pulssi, nende puudumise korral alusta viivitamatult elustamist. Ergonoomika (slaididel on veel mingi materjal, raamatute leheküljed vms) Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt. valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka informatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt. tegurite parandamisega. Ergonoomika liigid  süsteemier...

Ergonoomika - Kutsekool
8 allalaadimist
7
docx

Stress 2019. ergonoomika ja tervis

... Kursus: TABB21, Ärindus Töö „Psühholoogilised ohutegurid“ Võib kasutada: või: Tööinspektsioon : www.ti.ee http://osh.sm.ee  Töötervishoid ja tööohutus  Hea tava  Töökeskkonna ohutegurid Ülesanne 1: Anda definitsioon mõistetele või vastake küsimustele: Mis on psühholoogilised ohutegurid? (Märkida 3-4 näidet)  Töötajatel on ebapiisavad oskused tööülesannete täitmis...

Ettevõtluskeskkond - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
35
docx

Tookeskkonnaohutuse alused

... langeb maha, tekib ohtlik ala maapinnal selle ümber 25 meetri raadiuses. Elektrivoolu on võimalik välja lülitada ainult alajaamas. ESMAABI Kontrolli hingamist ja pulssi, nende puudumise korral alusta viivitamatult elustamist. Ergonoomika Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt. valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka informatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt. tegurite parandamisega Ergonoomika liigid süsteemiergonoomika hambaravi ergonoomika arvutitöö ergonoomika rakendus er...

PANGANDUS -
19 allalaadimist
14
docx

Riskiohutuse eksam

.... Ravimitest kasutatakse mittesteroidseid põletikuvastaseid tablette või kortikosteroidi süste randmakanalisse. Ennetamiseks on eelkõige korduvate liigutuste vältimine, puhkepauside tegemine ja ergonoomilised töövõtted. 60. Mis on ergonoomika? Ergonoomika on teadus, mis on suunatud töövahendite ja töötingimuste kohandamisele vastavalt inimese vajadusele. Eesmärgiks eelkõige haiguste ennetamine. Ergonoomika eesmärk on uurida ja luua ergonoomilis majanduslikku tootmis ja töötehnoloogiat. Ergonoomika...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
272 allalaadimist
49
doc

Kaasaegse ergonoomika alused

Kaasaegse ergonoomika alused Ülo Kristjuhan TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Käitismajanduse instituut Tööteaduse õppetool ...

Ergonoomika -
44 allalaadimist
5
doc

Riski- ja ohutusõpetuse kontrolltöö vastused

...ontida ja hooldada nii, et see nõuetele vastava paigaldamise ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise korral ei ohusta inimest, kodulooma, vara ega keskkonda ega põhjusta lubamatuid elektromagnetilisi häireid ning on häirekindel. Märgistus. 24. Ergonoomika definitsioon Ergonoomika on teadus biotehniliste süsteemide töötehnoloogiast. Egonoomika on teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja ­keskkonnast. 25. Ergonoomika harud o süsteemiergonoomika; o arvutitöö ergonoomika; ...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
299 allalaadimist
15
doc

ARSTI TÖÖERGONOOMIA, MÕJU TERVISELE

...4. 4. Manasnayakorn S.Cuschieri A. Hanna G B. 2008. Ideal manipulation angle and instrument length in hand-assisted laparoscopic surgery. Surg Endosc (2008) 22:924­929. 5. Männik R. Ergonoomia. 2009. Kättesaadav: http://ely.ee.welisa.com/ftp/template_img/Ergonoomika.ppt [külastatud 15. november 2009]. 6. Rahvusvaheline Tööbüroo ja Rahvusvaheline Ergonoomika Ühing. 2008. Ergonoomilised soovitused : praktilised ja lihtsad lahendused ohutuse, tervise, töötingimuste parandamiseks. Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, Tallinn 7. Stone R, McCloy R. 20...

Terviseõpetus -
19 allalaadimist
20
docx

OÜ MEHNTACK MÄETAGUSE MÕISAHOTELLI KOKA TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL JA17KÕ Mairi Gansen OÜ MEHNTACK MÄETAGUSE MÕISAHOTELLI KOKA TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS Iseseisev töö Õppejõud: Kaie Kranich, MA Mõdriku 2018 SISUKORD Sisukord..........................................................................................................................2 sissejuhatus......................................................................................

Töökeskkond ja ergonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
16 allalaadimist
12
odt

Kaasaegse ergonoomika alused

Kaasaegse ergonoomika alused Ü. Kristjuhan Ergonoomika käsitleb kõikvõimalike tegevuste kergendamist. Nt käsitleb ta käsitsitööd ja tööd arvutil. Ergonoomikalased teadmised on eriti kasulikud tehnika (tööpinkide ja seadmete konstruktsioon), majanduse (keerukate probleemide lahendamine ettevõt...

Ergonoomika - Keskkool
5 allalaadimist
7
doc

Ohutusõpetuse konspekt

*Töötajate töövõime säilitamise eesmärk ettevõttes 1.Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2.Parandeb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3.Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4.Töökollektiivid õpivad iseseis...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
3 allalaadimist
22
doc

Tööohutus

Käsitletavad teemad aines Tööohutus metsanduses 1. Aine mõiste, sisu. Tööohutuse aine on selleks, et anda teadmisi ja õpetada tundma töökeskkonna suhtes esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete kohta, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse riigi ja ettevõtte või asutuse tasandi kohta; tule- ja elektriohutuse nõuete ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmata jätmise osas. 2...

Tööohutus - Eesti Maaülikool
141 allalaadimist
16
pdf

Arvuti

...amisele (RTL 2001, 73, 993; 2002, 38, 511) Muudki kasulikku ja huvitavat: Kuvari standardite loetelu leiate Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee Näpunäiteid veel internetiaadressidel: www.tyoturva.fi/tietop/nayttopaate3a.html www.arvutiveb.ee/seadmed/ergonoomika/tookoht.htm www.has.ie/osh 5-10° raadius 25cm 15-30 cm lauaplaat 20-30 ...

Arvutiõpetus - Kutsekool
44 allalaadimist
17
rtf

Füsioloogilised ohutegurid

... Füsioloogilised ohutegurid FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID Vastavalt Eesti õigusaktidele kasutame antud valdkonna puhul sõnaühendit füsioloogilised ohutegurid. Käitledes füsioloogilisi ohutegureid laiema teadusena kasutatakse sõna ergonoomika.Ergonoomia on multidistsiplinaarne teadus, mis on suunatud töövahendite ja töötingimuste kohandamisele vastavalt inimese vajadusele, tema keha mõõtmetele, tööülesannetele, harjumustele, käepärasusele ja loogilisele üles ehitamisele. Harjumused, käepärasus ja loogilisus mängivad olulist rolli ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
22 allalaadimist
63
doc

Lõputööde vormistamine

...TI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Triinu Nõu TÖÖKESKKOND ETTEVÕTTES ÜHINENUD FARMID AS Working environment in company Ühinenud Farmid AS Bakalaureusetöö ergonoomika erialal Juhendaja prof. Arvo Leola Tartu 2007 Vorm C.1. Bakalaureusetöö tiitellehe esikülg (variant 1) [4]. Lisa C ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
249 allalaadimist
37
docx

Harjutustöö: 2

Harjutustöö 2: Euroopa Liidu direktiivid 1.1 Council Directive 89/391 - "Framework Directive" Tööandja kohustused: Artikkel 5 Üldsäte 1. Tööandja kohustus on tagada töötajate ohutus ja tervis kõikides tööga seotud aspektides. 2. Kui tööandja kasutab artikli 7 lõike 3 kohaselt pädevaid majaväliseid teenistusi või isikuid, ei vabasta see teda kõnealuses valdkonnas vastutusest. 3. Töötajate kohustused tööterv...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
27
doc

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA RISKIANALÜÜS

...ös võeti riskimaatriksis oleva ohuteguri mõjulepääsemise tõenäosuse hindamisel arvesse järgmist: ohuteguri ekspositsiooniaega (töötajate reaalset kokkupuutekestust ohuteguriga pikema tööperioodi jooksul); töötajate poolseid ohutus- ja ergonoomikanõudeid; töötervishoiu ja tööohutusalast olukorda ettevõttes (ohutusabinõude rakendamine). 4 Võimaliku tagajärje (tervisekahjustus) hindamisel võeti arvesse tekkida võiva tervisekahjustuse ulatust. Tabel 1.1. Riskimaatriks BS 8800 ...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
596 allalaadimist
9
doc

Arvuti Ergonoomika

...iski targem arvuti parandusse viia. Tavaliselt ei ole lärmis just kõige parem töötada ning see hakkab häirima ka samas ruumis viibijaid. Kuid pisike krigin on kõvakettaga töötamisel suhteliselt tavaline ning sellega peab harjuma. ARVUTI ERGONOOMIKA Enam- vähem pideva arvutitööga kaasas käiv silmade kiire väsimine, kipitus ja peavalu on ühelt poolt tingitud pikaajalisest silmade pingutamisest ilma puhkepausideta, sagedasest vaatekauguse muutumisest (ekraanile, klaviatuurile, paberile), ekraani ülemäärasesest mheledusest jne. ...

Informaatika - Keskkool
65 allalaadimist
12
docx

Töökeskkonna ohutus

...inekuga euro normidele. Paljud töötaja tervist töökeskkonnas kaitsvad aktid, nagu töötervisehoiu ja tööohutus aktid on praeguseks juba vastu võetud. Praeguse aja eesringlikus töö ohutuses ja töötervise hoius esinevad sellised mõisted nagu mikro ja makro ergonoomika.Kõigi nende disipliinide ülesandeks on aluse loomine inimese tervise säilitamiseks tööprotsessis.Kergem on uuendada seadme parki kui muuta inimeste mõtlemist ohutumas suunas,kuid ka seadmepargi uuendamine võtab küllalt palju aega.Me saame kehtestada toote ohutuse seaduse kuid me ei saa kee...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
68 allalaadimist
7
doc

Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused

...e töövahenditega, korraldab oma kuludega väljaõppe, vabastab põhitööst töökaitseküsimustega tegelemise ajaks koos keskmise palga säilitamisega, teavitab Tööinspektsiooni töökaitsestruktuuridesse valitud isikutest 17. Ergonoomiline lähenemisviis. Ergonoomika ehk ergonoomiline lähenemisviis taotleb töö kohandamist inimesega. Väljaspool ergonoomikat on levinud vastupidine suund: inimese kohandamine tööga. See rajaneb postulaatidel, et iga töö jaoks eksisteerivad olulised võimed, neid on võimalik mõõta ja suhteliselt kergesti edasi arendada. Faktiliselt ...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
72 allalaadimist
14
doc

Ergonoomia lõputöö

...rik Ergonoomia Sisukord Sissejuhatus.....................................................................................................lk 3 Ergonoomika mõiste ja kasutusvaldkonnad....................................................lk 4 Töötajate heaoluvõimaluse.............................................................................lk 5 Müra ja vibratsioon........................................................................................lk 7 Ohtlikud kemikaalid.....................................................

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
92 allalaadimist
14
docx

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

...dliigutused Sundliigutustest Töökoha tingitud ülakeha lihaste (3) kujundamine, ülepinge. asjade paigutamine ergonoomika nõuetest lähtuvalt. Pidev arvutihiire Parema käe randme ja Ergonoomilise kasutamine küünarnuki ülepinge. (2) hiire ja randme- toega hiirepa...

Riskianalüüs ja... - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
53 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

............................................................................................................. 180 12. Surm ja suremine...................................................................................................................... 195 13. Ergonoomika kiirabis ............................................................................................................... 204 14. Sündmuskoha ülevaatus, esmane hinnang ja patsiendi uurimine ............................................. 210 15. Teadvusehäired ....................................................................................

Esmaabi -
138 allalaadimist
14
doc

Arvuti kasutamisega seotud ohud

..... .................................................9 2.2 KAHJUSTUSI PÕHJUSTAVAD ASJAOLUD......................................9 2.3 HAIGUSTE JA KAHJUTUSTE ENNETAMINE ...............................10 2.4 ERGONOOMIKA ................................................................................12 KOKKUVÕTE .....................................................................................13 KASUTATUD KIRJANDUS................................................................14 ...

Arvutiõpetus - Kutsekool
72 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 7

Töökeskkond ja ergonoomika TK nr.7 Küsimused: 1. Kui palju õnnetusi protsentides juhtub inimese vea tõttu ? 2. Mis on apsud ? 3. Mis on ajutised mälu ja kontsentratsiooni häired ? 4. Kas apsud ja ajutised mälu ja kontsentratsiooni häired võivad juhtuda kõikidel inimestel ? 5. Mis on tahtlikult vale käitumine ? 6. Kas ...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
10
doc

Kuuma töökeskkonna toime organismile

Tartu Kutsehariduskeskus TÖÖKESKKOND Kuuma töökeskkonna toime Referaat Õpilane: Ingmar Rõustik Kursuse nr: EV 106 Tartu 2008 Töökeskkonna uurimine ergonoomika seisukohalt Kaasajal on kindlaks tehtud, et 80 % kutsehaiguste ja suurõnnetuste põhjuseks on inimviga või inimese teadlikult vale käitumine - nt. ohutuseeskirjade ignoreerimine. On leitud, et kaasaegne tehnoloogia on nii arenenud, et ta põhjustab vähem õnnetusi ja avariisid, kui ...

Tuleohutus - Kutsekool
17 allalaadimist
18
doc

Test ergonoomika

... Flag question Küsimuse tekst Santehnilised normid on kehtestatud järgmiste mikrokliima parameetrite kohta: Vali üks või enam: a. Õhupuhtus b. Optimaalne valgustus c. Õhuliikumise kiirus d. Müra ja vibratsioon e. Kaasaegne disain Tagasiside Õige vastus on: Optimaalne valgustus, Õhupuhtus, Müra ja vibratsioon, Õhuliikumise kiirus, Kaasaegne disain. Küsimus 3 Vale Hinne 0,00 / 1,00 Flag question Küsimuse tekst Mitu tundi kestab maksimaalselt püsiva töövõimega tÃ...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
14
docx

„ERIALA KAHJULIK MÕJU TERVISELE JA KAHJULIKU MÕJU VÄHENDAMISE VÕIMALUSED“„ERIALA KAHJULIK MÕJU TERVISELE JA KAHJULIKU MÕJU VÄHENDAMISE VÕIMALUSED“

...bi. Kutsehaigused: - Ergonoomilised ja psühholoogilised probleemid tingituna tööst arvutiga; - Kontakt paljundusmasinatest ja laserprinteritest eralduvate ainetega. Bioloogiline risk: Kontakt kolleegide ja klientidega suurendab infektsiooni ohtu. Mis on ergonoomika? Ergonoomika on multidistsiplinaarne teadus, mis on suunatud töövahendite ja tingimuste kohandamisele vastavalt inimese vajadusele. Ergonoomika on suunatud eelkõige töötraumade ja töökahjustuste ennetamisele. Mõeldes töötajatele, keda ohustavad töötraumad, kujutleme usutavasti neid, kes t...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
70 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun