Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Ühiskonna sektorid ja valdkonnad - sarnased materjalid

haridus, kodanikuühiskond, ühendused, värska, keskkonnapoliitika, eluaseme, tulundussektor, sektorit, ametiühingud, nais, haigla, õpilas, sekkumise, isiklikku, kultuuriks, viisakusreeglid, setu, majanduseks, nüüdisaegne, jääma, pangad, ühispank, emor, poll, käsutuses, ülikoolid
2
rtf

Ühiskonna sektorid ja valdkonnad

1.1 Ühiskonna sektorid ja valdkonnad MINU LISA 1 Ühiskond- on tervik mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Poliitika- riigi juhtumist ja toimumist korraldav tegevus. Majandus- valdkond, mille moodustab - tootmine ja ...

Ühiskonnaõpetus -
10 allalaadimist
4
odt

Ühiskonna sektorid

Ühiskonna sektorid Ühiskond on süsteemne tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Tavaliselt jagatakse ühiskond mitmesugusteks sektoriteks, mis omavahel põimuvad. Kõige suuremad ühiskonna jaotused on avalik ehk ühiskondlik elu ja eraelu. Demokraatlikus riigis ei sekku riik inimese era...

Ühiskond - Põhikool
7 allalaadimist
1
docx

Ühiskonnaõpetus: Sektorid ja valdkonnad

Ühiskonnaõpetus 9. klass Sektorid ja valdkonnad Sektorid 1. Esimene ehk Avalik sektor (Riigisektor) Riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, haiglad, politsei jne 2. Erasektor e. Tulundussektor Eraettevõtted, aktsiaseltsid, osaühingud, äriühingud 3. Mittetulundussektor ehk kolmas sektor (Kodanikuühiskond) Mittetulu...

Ühiskond - Põhikool
15 allalaadimist
1
odt

ÜHISKONNA SEKTORID

ÜHISKONNA SEKTORID avalik sektor erasektor (tulundussektor) kolmas sektor (mittetulundussektor) Ühiskond ­ tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist Kultuur ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ning tavad Eraelu tähendab indiviidi isiklikku el...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna sektorid, Tartu linn

... (raudteed, post, TV, energiavõrgud) (aktsiaseltsid, pangad, osaühingud t Eesti Post AS Tartu filateeliakauplus A. Le Coq AS u Edelaraudtee (Tartu raudteejaam) l Fortune OÜ u n Tartu Õlletehas d u AS Emajõe Veevärk s s BIGBANK AS Tartu esindus e SEB kontorid ja harukontorid k t Espak Tartu AS o r Salva Kindlustuse AS Tartu esindus Silberauto Eesti AS Tartu esindus Kodanikuorganisatsioonid. ...

Ühiskond - Keskkool
6 allalaadimist
10
ppt

Ühiskonna sektorid. Kodanikuühiskond

Ühiskonna sektorid. Võim. Kodanikuühiskond. Ühiskonna kihistus Pt 2.1. - 2.5. Ühiskonna sektorid Esimene e avalik sektor Teine e erasektor Kolmas e mittetulundussektor ­ Kas on võimalik, et mõnda sektorit pole? ­ Mida tähendab töötamine eri sektorites? Avalik sektor Võimude...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
43 allalaadimist
1
docx

Ühiskond ja selle valdkonnad

...n inimeste kooselu vorm, mida iseloomustab kihistumine ja pluralism. Mis on ühiskonna valdkonnad? Majandus: tootmine ja kauplemine Poliitika: riigi kordineerimine ja juhtimine Kultuur: inimese poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused Millised on ühiskonna sektorid? I ­ avalik sektor, koosneb võimuasutustest ja omavalitsustest, eesmärk on riigi toim. II ­ erasektor, koosneb eraettevõtetest, eesmärk kasumi teenimine III ­ mittetulundussektor, koosneb mittepoliitilistest kodanikuorganisatsioonidest, eesmärk töökohtade pakkumine, riigivõimu kontrollimine, meelelahutus ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
15 allalaadimist
3
docx

Ühiskond ja sektorid

ÜHSIKOND Ühiskonna sektorid. 1. Esimene e avalik sektor 2. Teine e erasektor 3. Kolmas e mittetulundussektor Inimeste bioloogilised erinevused. Sugu, vanus, füüsilised ja vaimsed võimed, rassiline kuuluvus, rahvus, seksuaalne orientatsioon. Inimeste sotsiaalne erinevus. Haridustase, majanduslik ...

Inimene ja ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
9
rtf

Ühiskonna eksami kordamise jaoks konspekt

... Kodanikuühiskond ­ ühiskond, kus kodanikud püüavad ühiselt oma probleeme lahendada ning osalevad mitmesugustes seltsides ja ühingutes. Kodanikuühiskonna oluline tunnus on nn kolmas sektor ­ seltsid, ühingud, liidud jne. Ühiskonnaelu sektorid: 52 esimene sektor e avalik sektor ­ riigiorganid 53 teine sektor e erasektor - eraettevõtted, mille eesmärk on teenida kasumit 54 kolmas sektor e mittetulundusühendused ­ mitmesugused vabatahtlikud ühendused, mille eesmärk pole kasumit teenida (lühend MTÜ, ingl k NGO) Siia k...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
21
doc

Ühiskonna eksami konspekt

1. NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis ÜHISKONNA MUDEL ASUSTUS MAJANDUSE ERIPÄRA Küttide ühiskond ajutine jaht Nomaadide ühiskond ajutine karjakasvatamine Agraarühiskond püsiv, küla hajali, linnad kui kõige olulisem on maaomand h...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
529 allalaadimist
7
odt

Ühiskonna eksami konspekt

NÜÜDISÜHISKOND TUNNUSED ­ ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korralduses, vabameelsus, inimõiguste tunnustamine ÜHISKOND ­ suurte inimhulkadekooselu korrastatud viis INDUSTRIAALÜHISKOND ­ keskne tööstuslik tootmine, muutis tööhõivet maj.valdkondades, linna- ja maarahvastiku suhtarv...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
94 allalaadimist
20
doc

Ühiskonna eksami konspekt

...tlikühiskond(iseloomustab kõrgelt arenenud nüüdisühiskond,kiiresti muutuvate väärtustega);teeninduslikühiskond e. postindustriaalne(teenindussekrotis hõivatute ülekaal);infoühiskond(arenenud on rohkem info ja kommunikatsioon) Võim majanduses, võim riigis-kehtestada seadusi,koguda makse,kasutada vägivalda,otsused kohustuslikud ja inimsuhetes,õigus ja kohustus korraldada riigi iga päeva elu. Võimu tunnused -isiku või sotsiaalse grupi suutlikus suruda teistele peale oma tahet,mõjutada nende tegevust ning ...

Kodanikuõpetus - Keskkool
339 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...as toota?, kellele toota?. Viisi järgi, kuidas ühiskond nendele küsimustele vastab, võib eristada tava-, käsu-, turu- ja segamajandussüsteemi. Vastavalt sellele, millist ühiskonnasfääri majandustegevus haarab, eristatakse avalikku ja eramajandust. Majanduse põhisektorid (valdkonnad) - primaarsektor ehk hankiv tööstus (põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus, mäetööstus) ­ selles majandussektorid töötab tänapäeval kõige rohkem inimesi madala arengutasemega riikides; sekundaarsektor ehk töötlev tööstus (energeetika, gaasi- ja veevarustus, ehitus) ­ tänapäev...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1017 allalaadimist
3
doc

Inimeste kooselu vorm

Ühiskond-inimeste kooselu vorm Inimühiskonna põhiolemus on olnud läbi aegade üsna ühesugune. Kõikide maade rahvastiku saab iseloomiustada erinevate tunnuste abil-nt. elukoha, rahvuse, sissetuleku, elukutse või vanuse järgi. Ühiskond-tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist Süsteem- tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud ja moodustavad üheskoos uue kvaliteedi ehk väärtuse. Ühiskond jagatakse mitmesugusteks sektoriteks ja valdkondadeks, mis omavahel põimuvad. Nt: Majandus-tootmine ja kauplemine, see puudutab igaüht ja kõiki. Erasektor-kõik eraomanduses olevad et...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
30 allalaadimist
5
docx

Kokkuvõte:ühiskonna sektoritest, riigi institutsioonidest, klassidest ja staatustest.

...hõivatud töötajate hulga järgi. Eestis on erasektoris hõivatud umbes kaks kolmandikku ja avalikus sektoris kolmandik palgatöötajatest. Keskmiselt on arenenud riikides avalikus sektoris tööl umbes viiendik kogu tööjõust. Erasektori ja riigi suhted Ühiskonna sektorid ei eksisteeri isoleeritult, vaid sõltuvad üksteisest. Erasektoril tuleb arvestada avaliku sektori, täpsemalt riigi ettekirjutusega maksude, tegevus lubade, kauplemise, keskonnahoiu või muude küsimuste kohta. Lisaks õiguslike normide kehtestamisele sekkub riik majandusse , et pehmendada tur...

Ühiskond - Keskkool
16 allalaadimist
2
doc

Avalik Sektor

Avalik sektor-nt Paide linnavalitsus,Järvamaa maa valitsus,riigikogu.Erasektor-AS Järva teed,AS Paide vesi, FIE Marika Tuisk.Kolmas sektor e. mtü-Ristiku korterite ühitstu.Valdkonnad:poliitika,majandus,kultuur,õigus,moraal,ko daniku ühiskond.Kodanikuühisk.on avaliku elu sektor,mille raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused.Ühiskondlik elu on elu perest ja kodust väljaspool.Eraelu tähendab indiviidi isiklikku elukorraldust( pere,kodu,sõpruskond,).Kommunikatsioon- su...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
96 allalaadimist
20
rtf

Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt

...vanema nimetab ametisse regionaalminister, vallavanem valitakse kohaliku volikogu poolt. -Maavalitsus ­ riiklik haldusüksus, omavalitsus ­ iseseisev haldusüksus -Maavalitsus ­ puudub eelarve, omavalitsusel ­ oma eelarve Eksami teemad: 1. Nüüdisühiskond ­ ühiskonna sektorid koos selgitustega, ühiskonna kujunemise etapid, sektorite vahelised seosed, riigikorrad ja valitsemiskorrad, ühiskonna sidusus, jätkusuutlikkus ja heaolu. Mitmekesisus ühiskonnas =pluralism. 2. Ühiskonna majandamine ­ majandusressursid e tootmistegurid, riigiroll majanduses, turumajanduse toimimine...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
53 allalaadimist
12
doc

Ühiskonna arvestus

... - Moraal ­ moraalivormide kogum, üldtunnustatud põhimõtted, mida sunnib toitma inimese sisetunne ja tõekspidamised. - Kultuur ­ mitme inimpõlve poolt loodud vaimsed ja materiaalsed väärtused, teadmised ja tavad. Ühiskonna sektorid · Seotuna võimuga jaotatakse: 1. Avalik sektor ­ ühiskonna osa, mille ülesanne on tagada rahvuslik julgeolek ning kindlustada sotsiaalne heaolu. (Eesti Pank, Loomakaitseselts, perekonnaseisuamet, riigikantselei, tolliamet, õiguskantesleti büroo) Täpsem...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
129 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

ÜHISKOND ­ INIMESTE KOOSELU VORM . Ühiskonna sektorid ja valdkonnad. Ühiskond on tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Tootmine ning kauplemine moodustavad valdkonna mida nim . majanduseks. Ühiskonna areng nõuab üldist koordineerimist ja juhtimist, nende ülesanne. Tegelevat valdkonda nimetatakse poliitikaks. Poliitika h...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
683 allalaadimist
2
docx

ühiskonna jagunemine, valitsusvormid, sektorid

Jaguneb: 1) Infoühiskond 2) Postindustriaalühiskond 3) Teadmusühiskond 4) Heaoluühiskond 1) Agraalühiskond 2) nööstusühisk. 3) Nüüdisühisk. tööhõive: 1) 50% põllumajandus 2) 50% tööstus 3) 55-66% teenindus Linna/maai...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
65 allalaadimist
10
ppt

Ühiskonna sektorid. Võim. Kodanikuühiskond. Ühiskonna kihistus

Ühiskonna sektorid. Võim. Kodanikuühiskond. Ühiskonna kihistus Pt 2.1. - 2.5. Ühiskonna sektorid Esimene e avalik sektor Teine e erasektor Kolmas e mittetulundussektor ­ Kas on võimalik, et mõnda sektorit pole? ­ Mida tähendab töötamine eri sektorites? Avalik sektor Võimude...

Ühiskonnaõpetus -
3 allalaadimist
1
odt

Heaolu mudelid, sektorid, ideoloogia

1)Ühiskonna sektorid. Millised sinna kuuluvad. · Esimene e avalik sektor. (riigi- ja omavalitususasutused) · teine e erasektor (eraettevõtted) · kolmas e mittetulundussektor ( kodanikuorganisatsioonid ja - ühendused) 2)Ühiskond ­ suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Pluralism ­...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
37 allalaadimist
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

...te ettevõtete või nendes hõivatud töötajate hulga järgi. Eestis on erasektoris hõivatud umbes kaks kolmandikku ja avalikus sektoris kolmandik palgatöötajatest. Keskmiselt on arenenud riikides avalikus sektoris tööl umbes viiendik kogu tööjõust. Ühiskonna sektorid sõltuvad üksteisest. Erasektoril tuleb arvestada riigi ettekirjutustega maksude, tegevuslubade, kauplemise, keskkonnahoiu või muude küsimuste kohta. Lisaks õiguslike normide kehtestamisele sekkub riik majandusse, et pehmendada turutõrkeid, koguda makse ja jaotada neist saadava tulu abil rikkust rin...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
824 allalaadimist
5
doc

Ühiskond- küsimused

Ühiskond- küsimused 1. Iseloomusta ühiskonna struktuuri ­ millised on ühiskonna sektorid? Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm sektorit- avalik sektor(riigi- ja omavalitsusasutused), erasektor(eraettevõtted) ja mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid- ja ühendused) 2. Milline on pluralistlik ühiskond? Ühiskond, kus on lubatud mitmesugused vaated, ideoloogiad, organisatsi...

Ühiskond - Põhikool
74 allalaadimist
10
docx

HARIDUS JA KOLMAS SEKTOR

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDZ ÜHISKONNATEADUSTE LEKTORAAT Natalja Strelkova NT4 HARIDUS JA KOLM SEKTORID 2.kodutöö Juhendaja Aet Kiisla NARVA 2015 1 SISUKORD 1. 1.KOLM SEKTORIT........................................................................................... 3 3.KOV JA HARIDUS............................................................

Ühiskond - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
6
doc

Kontrolltöö 12. klass

1. ÜHISKONNA STRUKTUUR ­ SEKTORID JA VALDKONNAD Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit: a) esimene e avalik sektor (riigi- ja omavalitsussutused) b) teine e erasektor (eraettevõtted) c)kolmas e mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja -ühendused) Ühiskonda kuuluvad ka inimesed, kes ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
106 allalaadimist
8
doc

Ühiskonnaõpetuse 9-da klassi kokkuvõte

...a, ollakse valmis muutusteks, on pluralism * suletud ühiskond ­ riigikord on totalitaarne, taotletakse ühetaolisust, kõik peab riigile allutatud olema. Ühiskonnaelu valdkonnad ­ majandus, teenindus, side, transport, haridus, kultuur, sotsiaalsfäär e. ühiskonna sektorid on: Avalik e. riiklik sektor ­ riik oma asutuste ja töötajaskonnaga, riigivarad, tulud, maksud Erasektor ­ erafirmad, - ettevõtted, mille eesmärk on kasum Mittetulundussektor ­ kodanike loodud seltsid, organisatsioonid, ühendused jne. , mis ei saa tulu, vaid on loodud , et toetada riiki, kaa...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
138 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

Kodanikuõpetus II kursusele RIIK Riik on avalik-õiguslik organisatsioon, mis oma õiguskorra loomisel ja sellel korral põhinevates võimuavaldustes on oma territooriumil piiramatu ja rahvusvahelistes suhetes sõltumatu igast muust võimust. Riigi mõiste (status ­ ladina k `seisukord, seisund, olukord' inglise state, saksa der Staat ) Euroopas kasutusele keskaja lõpul ja uusaja algu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
126 allalaadimist
16
doc

Ühiskonna eksami õppimine .

...aha b) Osaleda koolitustel c) Taotleda raha oma firma asutamiseks d) Saada ravikindlustus ÜHISKONNAELU Ühiskonnaelu valdkonnad: poliitika, majandus, kodanikuühiskond, kultuur, eraelu, õigus, moraal. Ühiskonnaelu sektorid: I sektor ­ Avalik sektor ­ poliitika, riigiasutused (Eesti Kaitseväe peastaap, Maksu- ja tolliamet) II sektor - Erasektor ­ majandus (AS ,OÜ) III sektor - Mittetulundussektor ­ ühiskonna osa, mille eesmärgiks ei ole kasu saamine ega võimu teostamine = kodanikuühiskond (Eesti Lasterikast...

Ühiskond - Põhikool
10 allalaadimist
17
doc

Ühiskonna kokkuvõte eksamiks

... pöörduma tööhõiveametisse (töötuskassasse) ja seal end töötuks registreerima. Siis on sul järgmised õigused: a) Saada töötu abiraha b) Osaleda koolitustel c) Taotleda raha oma firma asutamiseks d) Saada ravikindlustus ÜHISKONNAELU Ühiskonnaelu valdkonnad: poliitika, majandus, kodanikuühiskond, kultuur, eraelu, õigus, moraal. Ühiskonnaelu sektorid: I sektor – Avalik sektor – poliitika, riigiasutused (Eesti Kaitseväe peastaap, Maksu- ja tolliamet) II sektor - Erasektor – majandus (AS ,OÜ) III sektor - M...

Ühiskond - Põhikool
4 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

1. Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit ­ esimene e avalik sektor (riigi- ja omavalitsused), teine ehk erasektor (eraettevõtted) ja kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused). Ühiskonda mitmekesistavad erinevad inimesed ­ mitmekesisus ehk pluralism on ühiskonnale loomulik. Erinevused inimhulkade vahel tingivad kihistatuse ehk sotsiaalse strukt...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
157 allalaadimist
17
docx

ÜHISKONNAÕPETUS KOOLIEKSAM

...se soome-eesti vahet Eesti rahvastiku võimalused ja väljakutsed: 1) Võimalused- panustada noortesse (Eesti tulevik) 2) Väljakutsed- rahvastiku vananemine, tööjõu arendamine, et poleks töötuid, tõsta sisemajanduslikku koguprodukti (skp) 4. Ühiskonna sektorid, kodanikuühiskond a) Milline kodanik on aktiivne kodanik? Kes on kosmopoliit? Kodanik- eriliste teenete eest, sünniga, oled 15 aastane ja 5 aastat oled elanud eestis Kohustus- kaitseväkke pead astuma. Naistele kohustuslikuks. Asendusteenistus- abistan lasteaias teisi. Aktiivne kodanik on kodanik, ...

Ühiskond - Keskkool
20 allalaadimist
6
doc

Ühiskond, poliitika

1. Mis on ühiskond, kuidas jaguneb ja iseloomusta nende osi. - Ühiskond on süsteemne tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud, mõjutavad üksteist ja moodustavad uue väärtuse. Ühiskonna sektorid :  Tulundussektor ehk erasektor – moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted, eesmärk on saada tulu.  Avalik sektor – moodustavad riigi- ja omavalitsusasutused koos töötajaskonnaga, samuti riigi käsutuses olev raha ja vara.  Mittetulu...

Ühiskond - Põhikool
18 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun