Facebook Like
Add link

Puhkusreiside trendid - sarnased materjalid

2018, turism, travel, reisimine, majutus, 2017, retrieved, ksinda, elda, lastaja, mastercard, bangkok, global, festival, sihtkoht, kasvamas, trends, consumer, reisimise, populaarsem, jagamismajandus, pakkumised, access, personaalne, klienditeekonna, huvitab, agendid, ettepanekuid, 2016, minute, populaarsemaks, experience, selgub, smartphone, tours
18
docx

Turismitrendid

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond TURISMITRENDID Referaat Juhendaja: Pärnu 2013 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Turism on kasvanud üheks populaarseimaks puhkuse veetmise viisiks tänapäeval. Turism mõjutab ka tänu oma tugevate sidemete tõttu teise majandusharudega kogu majandust ning suurendab ka nõudlust erinevat...

Turism -
45 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...ni disainimise teoreetilised alused........................................6 1.1. Kuurortide ja spaade ajalooline kujunemine, liigitamine ja arengutrendid. .6 1.2. Turismisihtkoha arenduse ja turunduse põhimõtted......................................13 1.3. Teenuste disainimise alused ja trendid.............................................................21 2. Pärnu kuurordikontseptsiooni disainimine..............................................

Turundus -
44 allalaadimist
10
docx

Maailma Turismitrendid

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismi osakond Kai Kont TH-1 MAAILMA TURISMITRENDID Referaat Juhendaja : turismimajanduse assistent Tatjana Koor Pärnu 2011 SISUKORD Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1.Mikronissid..............................................................................................................

Turism - Tartu Ülikool
81 allalaadimist
10
doc

Ökoturism

...5. Ökoturismi olemus 6. Loodus- ja kultuurielamuse roll ökoturismis 7. Koormustaluvus, selle arvestamise olulisus ökoturismis 8. Kohaliku majanduse roll ökoturismis 9. Elamusliku hariduse roll ökoturismis 10. Vastutustundlik turundus ökoturismis 11. Trendid ökoturismi rahvusvahelises kirjanduses 12. Ökoturismi populaarsuse tõusu põhjused 13. Ökoturisti iseloomustus 14. Spetsialisti ja generalisti erinevused 15. Välisturismi, siseturismi ja kohalike turismi ettevõtete roll ja arengutrendid ökoturismi rahvusvahelisel turul 16. Mill...

Ökoturism - Tallinna Ülikool
56 allalaadimist
15
docx

PIIRKONNA TURISMIARENGUKAVA ANALÜÜS

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Turismi õppetool TT- PIIRKONNA TURISMIARENGUKAVA ANALÜÜS Hindeline arvestustöö õppeaines ,,Turismi planeerimine" Juhendaja õpetaja Eda Veeroja Väimela 20 SISUKORD ...

Turismimajandus - Kutsekool
11 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

... mida turismi planeerimise ja turundamise seisukohalt toetab poliitiline ja seadusandlik raamistik. 30. Maailma tuntumad turismipiirkonnad Ø Euroopa Ø Ameerikad Ø Idaaasia ja vaikse ookeani piirkonnad Ø Aafrika Ø Lähisida Ø Lõuna aasia 31. Maailma turismitrendid Ø Haridustaseme tõus ­ teadlikkus, soov õppida ja rohkem teada Ø Pikenev eluiga vanemad üle 55 aastased reisivad rohkem Ø Naiste kasvav majanduslik rollüha rohkem naisi käib tööl, teenib raha ja see võimaldab rohkem reisida Ø Vähenev vaba aja hulk kasvava konkurentsi tingimustes on palj...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
99 allalaadimist
8
docx

Narva-Jõesuu turismi- ja puhkemajanduse analüüs

TURISMI PLANEERIMINE 1. OSA Narva-Jõesuu turismi- ja puhkemajanduse analüüs Pärnu 2012 Koostas: TÜ Pärnu kolledzi AÜTH3 kursuse üliõpilased Taivi Kaljura , Ilona Poshehonova , Ljubov Morozova . Allikad: 1. Eesti Statistikaamet. Rahvastiku...

Turism -
27 allalaadimist
73
docx

Elamusel põhineva teemapargi arendamine lastega peredele

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Liivi Hiienurm ELAMUSEL PÕHINEVA TEEMAPARGI ARENDAMINE LASTEGA PEREDELE HÕBEVALGE MÜSTEERIUM OÜ NÄITEL Diplomitöö Juhendaja: Kari...

Turism - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
5 allalaadimist
22
doc

Loodusturism eksam

1. Mis on loodusturism laiemas ja kitsamas mõttes? Laiemalt:reisimine, rändamine, matkamine. Kitsamalt:majandusharu, turismitööstus, äritegevus, ettevõtlus 2. Defineerige mõisteid - maaturism, ökoturism, seiklusturism, aktiivne puhkus. 1 Maaturism- on väikesemahuline turism väljaspool...

Bioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
14 allalaadimist
11
doc

Turismi ajalugu

...aasta märkimisväärset kasvu suhteliselt tagasihoidlikult (+2%). Põhja-Euroopa regiooni tulemust mõjutas eelkõige see, et regiooni suurimasse sihtkohta Suurbritanniasse tehtud reiside arv kasvas vaid 0,7%. Euroopa elanike välisreisides ilmnesid 2007.aastal muuhulgas järgmised trendid: · Euroopa riikide elanikud tegid 2007. aastal 407 miljonit välisreisi. Nii reiside arv kui ka reisidel veedetud ööde arv kasvas 2006. aastaga võrreldes 5%, kulutused reisidel kasvasid 7%. · Kõigi näitajate osas oli kasv suurem kui 2006.aastal. · Kahe kõige suurema osat...

Turism - Kutsekool
133 allalaadimist
12
docx

Loodusturismi alused. Kordamisküsimused 2016.

Loodusturismi alused. Kordamisküsimused 2016. 1. Selgita loodusturismi mõistet laiemas ja kitsamas mõttes? Kitsam - Loodusturism on turismi vorm, mille peamiseks motivatsiooniks on looduse vaatlemine ja väärtustamine. Laiem - tootekeskne definitsioon: 'Loodusturism sisaldab kogu turismi, mis põhineb ...

Loodusturismi alused - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
20
docx

Viljandi turismisihtkoha analüüs ja turismipuu

TURISMI- JA HOTELLIMAJANDUSE ALUSED Viljandi turismisihtkohana Pärnu 2015 Koostas: TÜ Pärnu kolledži 1. kursuse üliõpilane (AÜTH1) Sirle Kabanen Sissejuhatus Käesoleva aruande eesmärk on analüüsida Viljandit kui turismisihtkohta. Töös on välja toodud Viljandit mõjutavad tegurid ja ressur...

Turismimajanduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
15 allalaadimist
14
pdf

Loodusturismi eksam 2019

PK.1148. Loodusturismi alused. Kordamisküsimused 2016. Marika Kose. 1. Selgita loodusturismi mõistet laiemas ja kitsamas mõttes. Kitsamas mõttes: ​loodusturism sisaldab kogu turismi, mis põhineb loodusel. Laiemas mõttes: ​Loodusturism on turismitegevus, mis pakub inimestele võimalusi kÃ...

Loodusturismi alused - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
58
ppt

Rekreatsioon ja turism

Rekreatsioon ja turism Terminoloogia Suurem osa kirjandust võõrkeeltes, raske eesti keelde tõlkida: · inglise keeles leisure, recreation, outdoor, sport(s), tourism · soome keeles vapaaaika, virkistys, ulkoilu, liikunta, urheilu, matkailu · eesti keeles ­ virgestus, rekreatsioo...

Vaba aeg ja rekreatsioon - Tallinna Ülikool
64 allalaadimist
4
doc

Turismi trendid Euroopas

Turismi trendid Euroopas, European Travel Commission, September 2006 http://www.etc-corporate.org//DWL/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf I VÄLISKESKKOND Pensioniealised on jätkuv trend: rohkem aega ja raha ning kõrgema vanuseni aktiivsed. Samas on trend pensionite kasvu peatumise...

Turism - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...da, et huvigrupid saaksid anda tagasisidet ning reageerida arengutele; • võimaldab koheselt reageerida mittevastavus- ja riskijuhtumite korral ning näeb ette nn päästikute süsteemi külastuskorralduse muutmiseks negatiivsete trendide ilmnemisel. 26 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine Külastusseire on vajalik järgmistes valdkondades ja kaitsekorralduslikes ülesannetes. 1. Aruandlus ja statistika ...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
8
docx

Loodusturismi eksamiküsimused ja vastused 2017

1. Selgita loodusturismi mõistet laiemas ja kitsamas mõttes Laiem mõiste: kogu turism, mis toimub looduskeskkonnas, nt. rannapuhkus, suusamatk, talu või puhkemaja looduskaunis kohas. (reisimine, rändamine, matkamine) Kitsamalt: loodus on objekt, motivaator, eesmärk, nt. loodusfotogr...

Loodusturismi alused - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
14
doc

Turismiettevõtlus eksam

...uvi äratamiseks info mõistusele ▪ Soovi saab tekitada läbi emotsioonide ▪ Tegutsema paneb üleskutse: helista kohe tel. 9. Selgita, miks on ettevõtjal oluline omada tulevikuvisiooni ja kirjelda, millised on põhilised loodusturismi arengut mõjutavad trendid Visioon - ettevõtte tegevuse siht, mis eristab seda ettevõtet teistest ning mida kliendid, partnerid ja kogu ühiskond tähele panevad. ▪ Tulu kohalikele elanikele ja nende kaasamine ▪ Arvestamine elanike huvidega ▪ Tagada kohalike inimeste turvalisus â–...

Turism - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
8
doc

Majutus, toitlustus, turism, meelelahutus

Majutus, toitlustus, turism, meelelahutus Majandusgeograafia Juhendaja: Hele Pomerants Koostaja: Ats Klemmer PÜÜNSI 2013 Sissejuhatus: Referaadi teema on majutus, toitlustus, turism ning meele...

Majandus - Põhikool
14 allalaadimist
10
odt

Eesti olulisemad arengusuunad toiduainetööstuses, turismis ja puhkemajanduses.

...ine olemaks meeldejääv ja koheselt äratuntav. Väljakujunenud traditsioonid on olulised toidusektori jätkusuutlikkuse tagamisel. Eesti liitumine Euroopa Liiduga on mõjutanud kohaliku põllumajanduse ning toidusektori positsiooni, mõju avaldavad ka üldised maailmas levivad trendid, milleks on globaliseerumine, turgude integreerumine ning kaubanduse libareliseerumine. Riiklikke turundusmeetmeid ei ole seni eriti ulatuslikult rakendatud. Üldine turumajandusest arusaamine on sellele vaatamata süvenenud, samuti on mõistetud tarbijale orienteerituse tähtsust. Pärast Eesti...

Põllumajandus -
21 allalaadimist
20
doc

VEINITURISM

...ad järk- järgult oma tootmist. Antud töö eesmärk on analüüsida veiniturismi ja selle tähtsust maailmas. Töö eesmärgi saavutamiseks on seotud järgnevad ülesanded: - selgitada veiniturismi mõistet ja veinituristide olemust - kirjeldada veini ajalugu - tuua välja erinevad veinitrendid - kajastada hetkeolukorda Eestis - kirjeldada olulisemaid veinipiirkondi Prantsusmaa ja Hispaania näol Autorid tuginesid töö kirjutamisel turismimajanduse alused aine õppematerjalidele, veiniturismi käsitlevatele raamatutele ja teadusartiklitele. Töö on jagatud neljaks peatükis. Esimeses ...

Turismi -ja hotelli... -
59 allalaadimist
6
docx

Loodusturism

Selgita loodusturismi mõistet laiemas ja kitsamas mõttes? Laiem mõiste: - kogu turism, mis toimub looduskeskkonnas, nt. rannapuhkus, suusamatk, talu või puhkemaja looduskaunis kohas. Kitsamalt: - loodus on objekt, motivaator, eesmärk, nt. loodusfotograafia, kalaretk jõel, kopra- või põdrasafari. ...

Loodusturismi alused -
25 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... Turu tundmaõppimise mudelile on iseloomulikud: • kindlad müügilepingud suuremate klientidega ja pidevad tellimused neilt • turu-uuring turul valitsevate trendide kindlaksmääramiseks. See on kasulik uute toodete turuletoomisel, kuid on kasutatav ainult kitsa tootevaliku ja suurte müügimahtude korral • müügitöötajate küsitlemine tarbijate vajaduste t...

Logistika alused - Kutsekool
295 allalaadimist
226
doc

Portugali põhjalik referaat

Avinurme Gümnaasium 10.klass Geograafia PORTUGAL Koostaja:Katrin Kõre Juhendaja: Ene Lüüs 2009/2010 1 SISUKORD Sissejuhatus.........................................................................................................................3 Üldandmed........................................................................................................................4-5 Riigivorm.........................................................................................................................6-11 Majandus.........................................................................................................................12-14 Tootmisviis........................................................................................................................15 Asend..............................................................................................................................16-17 Ajalugu..............................................................................................................................

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
5
docx

Artikkel teemal turism maapiirkonnas

Artikkel teemal turism maapiirkonnas Triin Mägi, TH1 16. november 2018 Sissejuhatus Turism ja reisimine on viimasel sajandil muutnud väga populaarseks majandusharuks. Möödunud aastal külastas E...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
5 allalaadimist
2
odt

Turismimajanduse hetkeolukord ja väljavaated tulevikuks

...randada ja ühtlustada,teavet inimestele rohkem edastada ning seeläbi oma tuntust reisisihtkohana tõsta,siis suureneks ka turistide Eestis viibimse aeg ja kliendikesksus, mis omakorda oleks kasuks kogu majanduse arengule. Eesti turism on väga hooajaline, mis tuleneb puhkusreiside domineerimisest.Tallinn, Pärnu ja Saaremaa on kolm põhilist turismipiirkonda, seda eriti suvekuudel ning nii sise- kui välisturistide seas. Kõige suurema külastajate arvuga kuu oli 2011. aastal juuli, kus ööbis kokku 399 662 turisti ning mis on 11% enam kui 2010 aastal. Teenuseid pakkus 1...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
46 allalaadimist
574
pdf

The 4-Hour Body - An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss, Incredible Sex, and Becoming Superhuman - Timothy Ferriss

PRAISE FOR The 4-Hour Workweek "This is a whole new ball game. Highly recommended." --Dr. Stewart D. Friedman, adviser to Jack Welch and former director of the Work/Life Integration Program at the Wharton School, University ...

Inglise keel -
8 allalaadimist
16
docx

Nimetu

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond Ene-Mari Saamel AÜTH1 TURISM EESTIS Referaat Juhendaja: Grete Männikus, MBA Pärnu 2016 SISUKORD 1.Turism.............................................................................................................

Budism -
2 allalaadimist
278
doc

ESTONIAN SYMPHONIC MUSIC. THE FIRST CENTURY 1896-1996.

UNO SOOMERE ESTONIAN SYMPHONIC MUSIC. THE FIRST CENTURY 1896-1996. AN OVERVIEW With a Historical and Cultural Summary IN MEMORY OF THE GREAT ESTONIAN COMPOSERS CONTENTS ESTONIA AND THE ESTONIANS FOREWORD IN THE FOLD OF TSARIST RUSSIA...

Inglise keel -
3 allalaadimist
309
pdf

Upstream intermediate b2 teacher's book

;P ulJbijlg lsBN 978-1-8432s-569-7 Illllll]ililil]t llll ||||rl 9 x781843x255697x Conlenls UNI T1 househol d ...

Inglise keel - Keskkool
208 allalaadimist
309
pdf

Inglise keele õpik

;P ulJbijlg lsBN 978-1-8432s-569-7 Illllll]ililil]t llll ||||rl 9 x781843x255697x Conlenls UNI T1 househol d ...

Inglise keel - Keskkool
68 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

1 Mis on tarbimissotsioloogia? 1. Sissejuhatus Meie väike Eesti asub Lääne kultuuriruumis ja siin elades puutume me kokku meeletu hulga tarbekaupade ja äriteenustega ja tekstide või siis peenemalt öeldes diskursustega, mida identifitseeritakse kui...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
45 allalaadimist
618
pdf

Upstream Intermediate B2 - Teacher book

;P ulJbijlg lsBN 978-1-8432s-569-7 Illllll]ililil]t llll ||||rl 9 x781843x255697x Conlenls UNI T1 househol d ...

inglise teaduskeel - Keskkool
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun