Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Majanduse KT (0)

4 HEA
Punktid

Lõik failist


Küsimus 1 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Eemalda  lipp  
Küsimuse tekst 
Ekspansiivse  eelarvepoliitika rakendamisel valitsus püüab 
nihutada kogunõudluse kõverat paremale. 
  
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 2 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Eemalda lipp 
Küsimuse tekst 
A.  Lafferi arvates on valitsuse maksutulusid maksimeeriv  
maksumäär ühtlasi optimaalseks maksumääraks. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 3 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Rahvamajanduse  koguprodukt on aasta jooksul riigi residentide 
poolt riigis valmistatud lõpptoodete ja -teenuste väärtus 

turuhindades  
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 4 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Eemalda lipp 
Küsimuse tekst 
Kaudsete maksude  suurendamine  pigem vähendab kogunõudlust. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 5 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Mida madalam on ühiskonnas tööhõive määr, seda suurem on seal 
valitsev tööpuudus. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 6 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Tulumaksumäära langetamine suurendab kogunõudlust, avaliku 
sektori kulutuste langetamine aga vähendab kogunõudlust 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 7 
Vale 
Hindepunkte 0.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Liiga suure inflatsiooni korral on üheks keskpanga poolt 
kasutatavaks võimalikuks meetmeks kogunõudluse vähendamine. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 8 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Vahetoodanguks on mingi perioodi jooksul toodetud hüvised, mida 
kasutatakse edasiseks töötlemiseks.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 9 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Range eelarvepoliitika seisneb valitsuse kulude suurendamises, 
mis on allutatud parlamendi  kontrollile . 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 10 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Eemalda lipp 
Küsimuse tekst 
Mida kõrgem on ühiskonna majandusliku arengu tase, seda 
suuremat  osakaalu  SKP-s omab hankiv sektor . 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 11 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kommertspanga lisareservideks loetakse niisuguseid  reserve
mille võrra panga tegelik  sularahareserv  on suurem keskpanga 
poolt seatud kohustuslikust reservist .
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 12 
Vale 
Hindepunkte 0.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
SKP-d mõõdetakse kolmest aspektist : tulude meetod, kulude 
meetod ning tootmise meetod. Seejuures kõigi kolme meetodi 

puhul on saadav lõpptulemus erinev. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 13 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Piirmaksumäära alandamine  Laffer 'i kõvera tõusvas osas 
suurendab valitsuse maksutulusid. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 14 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ekspansiivse rahapoliitika abil püüab  keskpank  vähendada raha 
pakkumist ja vähendada kogunõudlust.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 15 
Vale 
Hindepunkte 0.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kui keskpank tõstab diskontomäära, siis raha pakkumine kasvab. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 16 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Muutused lõpptoodangu  kvaliteedis  on üks põhjustest, miks 
erinevad SKP ja RKP. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 17 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kui keskpank tõstab diskontomäära, siis  rahabaas kasvab. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 18 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kui kõigi kaupade hinnad suurenevad kaks korda, aga nende 
füüsiline  tootmismaht jääb samaks, siis reaalne SKP suureneb 
samuti kaks korda, kuid  nominaalne  SKP jääb endiseks.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 19 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kaupraha väärtus põhineb tema sisemisel väärtusel. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 20 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Liiga suure inflatsiooni korral on üheks keskpanga poolt 
kasutatavaks võimalikuks meetmeks valitsusele laenu andmine.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 21 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Fisheri vahetusvõrrandi kohaselt on ringluses oleva raha hulga ja 
selle käibekiiruse korrutis võrdne  nominaalse  SKP-ga (ehk üldise 

hinnataseme ning aastas toodetud kaupade-tenuste reaalväärtuse 
korrutisega).
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 22 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Mida kõrgem on ühiskonna majandusliku arengu tase, seda 
suuremat osakaalu SKP-s omab teenindussektor. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 23 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Uute masinate ja seadmete muretsemist loetakse rahvamajanduse 
arvepidamises investeeringuks. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 24 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Otseste maksudega maksustatakse tarbimist ehk kulutamist. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 25 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Hea maksusüsteemi tunnuseks olevat võrdsuse printsiipi 
väljendatakse töökuse printsiibi abil, mille kohaselt kõrgematele 
sissetulekutele rakendatakse madalamat maksumäära kui 

madalamatele sissetulekutele. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 26 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kuznets ’i hüpoteesi kohaselt võib ebavõrdsuse liigne süvenemine 
hakata pärssima majanduse arengut.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 27 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Valitsuse kulude suurendamisel või maksude vähendamisel 
kasutab valitsus kitsendavat  fiskaalpoliitikat , vastupidisel juhul 
ekspansiivset fiskaalpoliitikat.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 28 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Lõpptoodangu tarbijateks on  majapidamised ja ettevõtted; 
vahetoodangu tarbijaks on valitsus.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 29 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kommertspanga lisareservideks loetakse niisuguseid reserve, 
mille võrra panga tegelik sularahareserv on väiksem keskpanga 

poolt seatud kohustuslikust reservist. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 30 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi 
tootmistegurite poolt riigis ja ka väljaspool seda valmistatud 
lõpptoodete ja -teenuste väärtus turuhindades.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 31 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Potentsiaalses tootmismahus on  tootlikud ressursid  täishõives. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 32 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Lõpptoodanguks on mingi perioodi jooksul toodetud hüvised, mida 
kasutatakse edasiseks töötlemiseks.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 33 
Pole vastatud 
Võimalik punktisumma : 1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Piirmaksumäära tõstmine Laffer'i kõvera langevas osas kahandab 
valitsuse maksutulusid.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 34 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ekspansiivse rahapoliitika vahendite hulka kuulub muuhulgas 
diskontomäära langetamine. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 35 
Vale 
Hindepunkte 0.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
SKP-d mõõdetakse kolmest aspektist: tulude meetod, kulude 
meetod ning tootmise meetod. Seejuures kõigi kolme meetodi 
puhul on saadav lõpptulemus võrdne.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 36 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Nominaalne SKP mõõdab kaupade ja teenuste väärtust baasaasta 
hindades. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 37 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kellegi teise tegevuse mõju ülekandumist kolmandatele isikutele 
nimetatakse välismõjuks.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 38 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kaudseteks  maksudeks  loetakse niisuguseid rahalisi kohustusi, 
mille puhul maksu  maksja ja maksukohustuse  kandja on erinevad.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 39 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Avalikul sektoril on neli põhilist rolli: tagada sissetulekute õiglane 
jaotus, pakkuda avalikke ja välismõjudega kaupu, tagada 
majanduslik stabiilsus ning pakkuda mitmesuguseid 

kindlustustooteid . 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 40 
Vale 
Hindepunkte 0.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ekspansiivse eelarvepoliitika rakendamisel valitsus suurendab 
valitsuse  ostude  mahtu. 
  
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 41 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Valitsussektori peamiseks tuluallikaks on  maksud . 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 42 
Pole vastatud 
Võimalik punktisumma: 1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Regressiivse maksusüsteemi korral maksavad väiksema 
sissetulekuga inimesed maksudeks suhteliselt suurema osa oma 

sissetulekutest võrreldes suurema sissetulekuga inimestega. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 43 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Range rahapoliitika abil püüab keskpank suurendada raha 
pakkumist, et nii  elavdada  kogunõudlust.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 44 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Kui raha pakkumine kasvab, kuid reaalne  kogutoodang  ja raha 
käibekiirus ei muutu, siis vahetusvõrrandist tulenevalt üldine 

hinnatase  langeb. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 45 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Raha pakkumine on rahaagregaadi M1 väärtus. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 46 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Valitsuse stabilisatsioonipoliitika eesmärk on majandustsüklist 
lahtisaamine. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 47 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Range rahapoliitika rakendamise  tagajärjeks on muuhulgas 
rahapakkumise suurenemine.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 48 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
RKT (rahvamajanduse kogutoodang) erineb SKT-st 
(sisemajanduse kogutoodang) selle poolest, et viimane lähtub nö 
territoriaalsest printsiibist.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 49 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Valitsussektori peamiseks tuluallikaks on riigivara müük. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 50 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Valitsuse stabilisatsioonipoliitika eesmärk on majandustsükli 
mõjude vähendamine. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 51 
Pole vastatud 
Võimalik punktisumma: 1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
A. Lafferi arvates ei ole valitsuse maksutulusid maksimeeriv 
maksumäär samaaegselt optimaalseks maksumääraks. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 52 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Arenenud riikidele on iseloomulik tertsiaarsektori domineerimine  
primaar- ja sekundaarsektori üle.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 53 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ekspansiivse rahapoliitika vahendite hulka kuulub muuhulgas 
diskontomäära tõstmine. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 54 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Likviidseks  varaks loetakse niisuguseid  varasid , mille ostu või 
müügiga kaasnevad suured tehingukulud . 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 55 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Teiste kaupadega võrreldes on raha kõige likviidsem. 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 56 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Eesti riigieelarve tuludest umbes 3/4 moodustavad 
mittemaksulised tulud.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 57 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ostuvõime  pariteet  tähendab, et erinevatel turgudel on samadel 
kaupadel sama hind (väljendatuna erinevates valuutades).
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 58 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Range rahapoliitika abil püüab keskpank vähendada raha 
pakkumist ja vähendada kogunõudlust.
 
Valige üks: 
Tõene  
Väär 
Tagasiside 
Õige vastus on „Tõene“. 
Küsimus 59 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Ühishüvised on alati toodetud avaliku sektori poolt. 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
Küsimus 60 
Õige 
Hindepunkte 1.0/1.0 
Märgi küsimus lipuga 
Küsimuse tekst 
Põhilisteks maksuliikideks on maksud sissetulekult, maksud 
käibelt ja maksud omandilt,  kusjuures   kaudsed  maksud 
kehtestatakse sissetulekule,  otsesed aga käibele või hindadele.
 
Valige üks: 
Tõene 
Väär  
Tagasiside 
Õige vastus on „Väär“. 
 
Vasakule Paremale
Majanduse KT #1 Majanduse KT #2 Majanduse KT #3 Majanduse KT #4 Majanduse KT #5 Majanduse KT #6 Majanduse KT #7 Majanduse KT #8 Majanduse KT #9 Majanduse KT #10 Majanduse KT #11 Majanduse KT #12 Majanduse KT #13 Majanduse KT #14 Majanduse KT #15 Majanduse KT #16 Majanduse KT #17 Majanduse KT #18 Majanduse KT #19 Majanduse KT #20 Majanduse KT #21 Majanduse KT #22 Majanduse KT #23 Majanduse KT #24 Majanduse KT #25
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-10-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 196 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor estoonian Õppematerjali autor
Ekspansiivse eelarvepoliitika rakendamisel valitsus püüab nihutada kogunõudluse kõverat paremale.
A. Lafferi arvates on valitsuse maksutulusid maksimeeriv maksumäär ühtlasi optimaalseks maksumääraks.
Range eelarvepoliitika seisneb valitsuse kulude suurendamises, mis on allutatud parlamendi kontrollile.
Kommertspanga lisareservideks loetakse niisuguseid reserve, mille võrra panga tegelik sularahareserv on suurem keskpanga poolt seatud kohustuslikust reservist.
Mida madalam on ühiskonnas tööhõive määr, seda suurem on seal valitsev tööpuudus.

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
26
docx

2. seminar majandusteaduste alused

Küsimus 1 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Kui raha pakkumine kasvab, kuid reaalne kogutoodang ja raha käibekiirus ei muutu, siis vahetusvõrrandist tulenevalt üldine hinnatase ei muutu. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on ,,Väär". Küsimus 2 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Ühishüvis on oma olemuselt konkureeriv, see tähendab et kui see kaup on turule pakutud, siis iga edasise tarbija lisandumine suurendab kulutusi ressurssidele. Valige üks: Tagasiside Õige vastus on ,,Väär". Küsimus 3 Vale Hindepunkte 0.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst RKT (rahvamajanduse kogutoodang) erineb SKT-st (sisemajanduse kogutoodang) selle poolest, et viimane lähtub nö territoriaalsest printsiibist. Valige üks: Tagasiside Õige vastus on ,,Tõene". Küsimus 4 Vale Hindepunkte 0.0/1.0

Majandusteaduse alused
thumbnail
60
docx

Mikro- ja makroökonoomika kontrolltöö nr 2

Raha pakkumine suureneb, kui keskpank tõstab kohustusliku reservi määra. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 2 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Otseste maksudega maksustatakse tarbimist ehk kulutamist. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 3 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Sümbolraha väärtus põhineb tema sisemisel väärtusel, kaupraha omab aga väärtust tänu valitsuse korraldusele. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 4 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Kõige rohkem maksutulu saab Eesti riik järgmistest maksudest: sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisid. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Tõene“. Küsimus 5 Õige Hindepun

Majandus (mikro ja makroökonoomika)
thumbnail
46
pdf

Mikro- ja makroökonoomika kontrolltöö 2

Alustatud kolmapäev, 20 detsember 2017, 16:14 Olek Lõpetatud Lõpetatud kolmapäev, 20 detsember 2017, 17:06 Aega kulus 52 min 27 sekundit Hinne 48.0, maksimaalne 60.0 (80%) Küsimus 1 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Lõpptoodangu tarbijateks on majapidamised ja ettevõtted; vahetoodangu tarbijaks on valitsus. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 2 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Range eelarvepoliitika seisneb valitsuse kulude suurendamises, mis on allutatud parlamendi kontrollile. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 3 Vale Hindepunkte 0.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Hasartmängumak

Mikro ja makroökonoomika
thumbnail
16
pdf

Kontrolltöö - Eesti Pank. Rahapoliitika ja majandus

Õige erakasulikkuse. Hindepunkte 1.0/1.0 Valige üks: Tõene Väär ! Õige vastus on „Väär“. Küsimus 19 Valitsuse eelarve kipub olema defitsiidis majandustsükli tõusufaasis ning ülejäägiga Õige majanduse languse faasis. Hindepunkte 1.0/1.0 Valige üks: https://moodle.toompalu.ee/mod/quiz/review.php?attempt=69567&cmid=4848&showall=1 Page 5 of 16 Kontrolltöö-2 - ajapiirang 90 minutit: katse ülevaade 21.01.2022, 20:40 Tõene Väär !

Eesti majandus
thumbnail
67
pdf

Silver Toompalu HKE156 majandusõpetud Mikro- ja makroökonoomika

10/27/21, 3:34 PM Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse: katse ülevaade eesti ‎(et)‎ ◄ Loengusalvestus (07.04.2020, osa 1/3) Lisalugemist: Raul Eamets - Majandusliku ringkäigu mudel ►     Alustatud neljapäev, 9. september 2021, 17.50 Olek Lõpetatud Lõpetatud neljapäev, 9. september 2021, 18.01 Aega kulus 11 min 4 sekundit Hindepunktid 23.0/27.0 Hinne 6.8, maksimaalne 8.0 (85%) Küsimus 1 Valmis Hindepunkte 2.0/2.0 Otsusta, millise tootmisteguriga on igal nimetatud juhul tegemist. laohoone kapital karjamaa maa autoosad kapital nafta leiukoht maa pangaametnik töö printer kapital Küsimus 2 Valmis Hindepunk

Ettevõtte majandusõpetus
thumbnail
7
pdf

E-seminar 10 - Rahapoliitika-katse ülevaade

5/3/2021 E-seminar 10 - Rahapoliitika: katse ülevaade Avaleht / Minu kursused / MS.0142 / Rahaturg / E-seminar 10 - Rahapoliitika Alustatud neljapäev, 29. aprill 2021, 14.12 Olek Lõpetatud Lõpetatud neljapäev, 29. aprill 2021, 14.17 Aega kulus 4 min 25 sekundit Hindepunktid 26.0/26.0 Hinne 10.0, maksimaalne 10.0 (100%) Küsimus 1 Valmis Hindepunkte 1.0/1.0 Kui kohustusliku reservi määr on 12% ja pank peab seetõttu hoidma reservis vähemalt 30 miljonit eurot, siis on panga nõudehoiuste suurus Valige üks või mitu: 3,6 mln € 300 mln € 250 mln € 33,6 mln €

Majandus
thumbnail
8
pdf

Test 07 - Valitsussektori tulud ja kulud

ülejäägiga majandusliku languse ajal tasakaalus majandusliku languse ajal defitsiidis majandusliku languse ajal ülejäägiga majandusliku tõusu ajal defitsiidis majandusliku tõusu ajal Reeglina on eelarve defitsiidis majanduslanguse ajal ning ülejäägiga majanduse tõusufaasis. Küsimus 14 Riigivõlga võivad tüüpiliselt suurendada: Valmis Hindepunkte Valige üks või mitu: 0.3/1.0 kauakestev majanduslangus sõjajärgne majanduse ülesehitamine liialt suured sõjalised kulutused

Eesti majandus
thumbnail
8
pdf

E-seminar 07 - Valitsussektori tulud ja kulud-katse ülevaade

4/19/2021 E-seminar 07 - Valitsussektori tulud ja kulud: katse ülevaade Küsimus 14 Valmis Hindepunkte 1.0/1.0 Riigivõlga võivad tüüpiliselt suurendada: Valige üks või mitu: maksude vähendamised, millega ei kaasne avaliku sektori kulude vähendamine sõjajärgne majanduse ülesehitamine liialt suured sõjalised kulutused kauakestev majanduslangus Küsimus 15 Valmis Hindepunkte 1.0/1.0 Kaudsed maksud on: Valige üks või mitu: ettevõtte tulumaks käibemaks aktsiisid sotsiaalmaks üksikisiku tulumaks Küsimus 16

Majandus
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun