Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kasumiaruanne - skeem 1 - sarnased materjalid

kahjum, finantstulud, gist, kide, tjate, rtuse, petamata, tarettev, toore, intressikulud, kirjete, kontserni, kindlustus, tarnijate, kapitaliosaluse, kasumid, trahvid, rtusele, tegevuskulud, palgakulu, kulum, suurenemist, idatakse
5
docx

Kasumiaruandeskeem 2

.... Kasumiaruande kirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele. Skeem 2 Müügitulu Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Brutokasum (-kahjum) Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt...

Raamatupidamise alused -
16 allalaadimist
2
doc

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne Eesti Skeem 1 Müügitulu Muud äritulud Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel Kaubad, toore, materjal ja teenused Muud tegevuskulud Tööjõukulud palgakulu sotsiaalmaksud pensionikulu Põhivara kulum ja väärtuse langus...

Raamatupidamine - Kutsekool
161 allalaadimist
7
xlsx

Kasumiaruanne ja bilanss

... 1 500 500 2 000 3 000 500 5 906 2 000 200 500 30 000 25 000 2 000 27 000 50 000 90 000 700 25 000 960 500 13 400 24 000 1 000 800 29 700 1 000 300 4 000 4 000 150 000 49 000 100 000 1 260 15 000 8 000 Kasumiaruanne Müügitulu Tulud toodangu müügist Tulud kauba müügist Tulud teenuste müügist Muud äritulud Kasum valuutakursi muutusest Kaubad, toore, materjal ja teenused Müüdud kauba kulu Müüdud toodangu kulu Osutatud teenuste kulu Muud tegevuskulud Rendi kulu El...

Majandusarvestuse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
140 allalaadimist
2
docx

Kasumiaruande analüüs

Kasumiaruande analüüs Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamise aruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või siis kahjumit). Tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud ...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
43 allalaadimist
4
docx

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne (skeem 1) (Eurodes) Tulemus Arvutus Müügitulu 780000 260*3000 Muud äritulud Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel Kau...

Majandus - Kutsekool
9 allalaadimist
12
xls

Kasumiaruanne+bilanss

... Ülesanne ....... BILANSS seisuga ............................................ Aktiva Bilansikirje summa Passiva Bilansikirje summa KASUMIARUANNE Ülesanne....... Periood ........................................ Tulud Summa Müügitulu Kauba müük Eur.Liitu (0%km) 158060 Teenuse müük Eur.Liitu (0%km) 98...

Majandusarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
129 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

...ohustused. Juriidilise isiku algne omakapitali väärtus võrdub omanike poolt sellesse investeeritud kapitaliga. 8.3. Põhilised finantsaruanded BILANSS Bilanss on finantsolukorra aruanne teatud kuupäeva seisuga, hõlmates varad (aktiva), kohustused ja omakapitali (passivad). KASUMIARUANNE (vt. ka lisad 14 ja15) Kasumiaruanne iseloomustab aruandeperioodi tulude ja kulude formeerumist. Aruandeperioodi tuludega viiakse vastavusse selle tulu saamiseks tehtud kuludega. Kasumiaruanne ei näita aruandeperioodi TEGELIKKE RAHAVOOGUSID. KASSAVOOG ­ iseloomustab ettevõtte rahaliste vahe...

Ettevõtluse alused -
120 allalaadimist
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...............................................................................................................................................................26 10.2 Kasumiaruanne................................................................................................................................................28 10.3 Rahavoogude aruanne....................................................................................................................

Raamatupidamine - Kutsekool
1610 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

... Omakapital Passiva Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2950 (kahjum) Omakapital Passiva 2960 Aruandeaasta kasum (kahjum) Omakapital Passiva 3100 Kauba müük Eestis (km.20%) Tulud Kasumiaruanne 3200 Teenuste müük Eestis (km.20%) Tulud Kasumiaruanne 3400 Käibemaksuvaba käive Tulud Kasumiaruanne 3510 Kauba müük EL (km.0%) Tulud Kasumiaruanne 3520 Teenuste müük EL (km.0%) Tulud Kasumiarua...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
21 allalaadimist
6
doc

Finantsraamatupidamise spikker

...es toodud bilansiskeemist. Bilansikirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele. Bilansikirjete alaliigendusi võib bilansi asemel esitada lisades. Kasumiaruanne skeem 1 Kasumiaruande skeemis 1 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest (nt materjalikulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulu). Skeemi 1 on üldjuhul lihtsam rakendada, kuna see ei nõua kulude jagamist ettevõtte erinevatele funktsioonidele. Skeemi 1 rakendavad sageli väiksemad et...

Finantsraamatupidamine - Eesti Maaülikool
238 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

... 30 3.5 Raamatupidamiskontode liigitus ja kontoplaan Kontosid saab liigitada mitmeti. Kontod on seotud raamatupidamisaruannetega, sellest tulenevalt saab liigitada kontod bilansikontodeks ja kasumiaruandekontodeks (lisaks bilansile on teiseks aruandeks kasumiaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase tulusid ja kulusid). Kasumiaruande skeemid vastavalt raamatupidamise seadusele on esitatud lisas 3. Skemaatiliselt on kujutatud kontode liigitus raamatupidamisaruannete alusel joonisel 1. KONTOD ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
36 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

...astaaruande koostamisest...................................................................19 8. Bilanss ja bilansi ülesehitus.............................................................................................. 20 9. Kasumiaruanne..................................................................................................................22 10. Rahavoogude aruanne.....................................................................................................23 11. Rahavoogude aruande koostamine.................................................................

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
658 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

... AKTIVA = PASSIVA VARA = KAPITAL (VÕÕRKAPITAL JA OMAKAPITAL) OMAKAPITAL = VARA - KOHUSTUSED (VÕÕRKAPITAL) VÕÕRKAPITAL = VARA ­ OMAKAPITAL Bilansi põhivõrdus on: VARA = KOHUSTUSED + OMAKAPITAL KASUMIARUANNE 2.1 Põhimõisted TULU - aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali. KULU - aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vä...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
9 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

...okkuvõttega s.o kahekordne kirjendamine; deebet lõppsaldode kokkuvõte peab olema võrdne kreedit lõppsaldode kokkuvõttega s.o lõppbilanss. Raamatupidamissüsteem - sisend : algdokument - informatsiooni töötlemine : päevaraamat, pearaamat - finantsaruanded : bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne Päevaraamat · tehingu kuupäev · raamatupidamiskirjendi järjekorranumber · debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ning summad · koostamise kuupäev · tehingu lühikirjeldus · algdokumendi või koonddokumendi nimetus ja number Majandusteh ingu Ku...

Raamatupidamine -
11 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

...e/kulude koondkontole. Aasta lõpus tehakse tulude/kulude koondkonto lõpetamiskanne raamatupidamisõiendi alusel. Kui tulude/kulude koondkonto kreeditsaldo näitab, et lõpptulemuseks kujunes kasum, deebetsaldo, et kahjum. Ettevõtte tulemi kujunemisest annab ülevaate kasumiaruanne. Tulude konto kreeditkäive ja kulude konto deebetkäive kajastub kasumiaruande tulude või kuludena. Aruanne on tihedalt seotud bilansiga, kuna iseloomustab bilansi ühte kirjet – kasum/kahjum - detailsemalt. Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustegevuse tulemust kindlal ajavahe...

Raamatupidamine - Kutsekool
10 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

...e/kulude koondkontole. Aasta lõpus tehakse tulude/kulude koondkonto lõpetamiskanne raamatupidamisõiendi alusel. Kui tulude/kulude koondkonto kreeditsaldo näitab, et lõpptulemuseks kujunes kasum, deebetsaldo, et kahjum. Ettevõtte tulemi kujunemisest annab ülevaate kasumiaruanne. Tulude konto kreeditkäive ja kulude konto deebetkäive kajastub kasumiaruande tulude või kuludena. Aruanne on tihedalt seotud bilansiga, kuna iseloomustab bilansi ühte kirjet – kasum/kahjum - detailsemalt. Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustegevuse tulemust kindlal ajavahe...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
19 allalaadimist
25
pdf

Raamatupidamise alused

... 6.Maksab teenuste 5. Müüvad kaupu Ja kaupade eest ja teenuseid TÖÖVÕTJAD JA TARNIJAD 2/9/2015 Mai Takkis 50 Kasumiaruanne Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulusid , kulusid ja kasumit(kahjumit). Kasumiaruande põhiseos MÜÜGITULUD-MÜÜGIKULUD-TEGEVUSKULUD+MUUD TULUD-MUUD KULUD-TULUMAKS= K...

Raamatupidamine - Eesti Mereakadeemia
4 allalaadimist
40
pdf

Aruanne Baltic Premator

... 3 Raamatupidamise aastaaruanne 4 Bilanss 4 Kasumiaruanne 5 Rahavoogude aruanne 6 Omakapitali muutuste aruanne 7 Raama...

Raamatupidamine -
5 allalaadimist
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

...ÄIDIS...............................................................................30 LISA 2 31.12.2008 TUHA TALU OÜ BILANSS.......................................................35 LISA 3 TUHA TALU OÜ KASUMIARUANNE 2008..................................................36 LISA 4 TUHA TALU OÜ LOOMADE INVENTUURI TABEL SEISUGA 10.10.2009......38 3 Sissejuhatus Tallinna Majanduskooli raamatupidamise üliõpilasena läbisin teise ettevõtteprakti...

Raamatupidamine - Kutsekool
700 allalaadimist
16
xls

Bilansi ja kasumiaruande näidis

01.01___- 01.01.___- Firma nimi:__________________ 31.12___ 31.12___ KASUMIARUANNE SKEEM I ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 1. Müügitulu Доход от продажи 2. Muud äritulud Прочие коммерчеÑ...

Raamatupidamine - Kutsekool
6 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

... maksudest täieliku vabastusega ajutise importimise tolli protseduuri rakendamise eesmärkidele 7. kauba ühenduse sisene soetamine- kauba soetamine teise liikmes riigi maksukohuslaselt koos selle toimetamisega teisest liikmesriigist Eestisse KASUMIARUANNE skeem 1 Tulud: müügitulud: põhitegevusega seotud tulud muud äritulud: põhitegevusega otseselt mitte seotud tulud Kulud: kaubad, toore, materjal ja teenused: otseselt põhitegevusega seotud kulud muud tegevuskulud: põhitegevusega otseselt mitte seotud kulu...

Arvestuse alused -
19 allalaadimist
13
doc

Finantsarvutus ja finantsaruannete koostamise reguleerimine

...vusaruandest. Aastaaruandele lisatakse audiitori järeldusotsus (kui audiitorkontroll on kohustuslik) ja äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek. Majandusaasta aruande tuuma moodustavad raamatupidamise aastaaruande kooseisu kuuluvad finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne), mida raamatupidamisseaduses nimetatakse põhiaruanneteks. Finantsaruannete koostamisel lähtutakse raamatupidamiseseadusest ning kehtivatest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (15). Audiitori järeldusotsus lisab kindlust finantsaruannetes kajastatud ...

Raamatupidamine - Keskkool
77 allalaadimist
4
odt

Raamatupidamine

...tuses bilanss väiksemaks. Näitena saaks tuua Sulle siinkohal edasimineva näite esimesest juhust- kui müügiks ostetud kauba eest tasutakse tarnijale. Nüüd väheneb raha- ja pangakirje aktivas ning passivapoolel võlgnevused tarnijale. Asi lihtne ja loogiline, kas pole?! 3.10 Kasumiaruanne Firma eesmärgiks on planeerida oma tegevus nii, et ta sissetulekud kaupade ja teenuste müügist oleksid suuremad kui tootmiseks minevad kulud. Kui tulud ületavad kulud (teatud piirangute piires), siis teenib firma kasumit. Kui tulud on (samade piirangute tingimustes) kuludest väiksemad, töötab firma ...

Raamatupidamine - Kutsekool
177 allalaadimist
23
pdf

Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

... 10-11 Spetsiifilised bilansiskeemid 12-13 Varade ja kohustuste lühi- ja pikaajaline eristamine 14-19 Varade ja kohustuste saldeerimine (kajastamine netosummas) 20 KASUMIARUANNE JA KOONDKASUMIARUANNE 21-33 Kasumiaruande üldreeglid 21-25 Spetsiifilised kasumiaruande skeemid 26-27 Tulude ja kulude saldeerimine (kajastamine netosummas) 28-29 Koondkas...

Ainetöö -
18 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...ga. 36 8.3. Põhilised finantsaruanded BILANSS Bilanss on finantsolukorra aruanne teatud kuupäeva seisuga, hõlmates varad (aktiva), kohustused ja omakapitali (passivad). KASUMIARUANNE Kasumiaruanne iseloomustab aruandeperioodi tulude ja kulude formeerumist. Aruandeperioodi tuludega viiakse vastavusse selle tulu saamiseks tehtud kuludega. Kasumiaruanne ei näita aruandeperioodi TEGELIKKE RAHAVOOGUSID. KASSAVOOG – iseloomustab ettevõtte rahaliste vahendite jääkide mu...

Ettevõtlus -
32 allalaadimist
26
doc

Raamatupidamise aastaaruanne näidis

...klaratsioon....................................................................................5 Bilanss........................................................................................................................ 6 Kasumiaruanne...........................................................................................................7 Rahavoogude aruanne................................................................................................ 8 Omakapitali muutuste aruanne.................................................................

Raamatupidamine -
59 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

... Arvestuse liigid: finantsarvestus, juhtimisarvestus, auditeerimine, maksuarvestus, finantsjuhtimine ( kõige noorem majandusarvestuse liik ). Finantsarvestus- selgitatakse välja kogu ettevõtte finantstulemus (kasum, kahjum) ning koostatakse raamatupidamise aruanded ( kasumiaruanne, bilanss ja selle lisad). Üldjuhul koostatakse finantsaruanded majandusaasta kohta. Finantsarvestus varustab informatsiooniga eelkõige omanikke, riigi maksu- ja statistkaameteid ning panku. Juhtimisarvestus- on ettevõtte arvestuse osa, mis on korraldatud eesmärgiga saada andmeid ettevõttes...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
493 allalaadimist
15
docx

Rahanduse alused

...liente huvitab kui usaldusväärne partner see firma oleks. Kõik grupid ei vaja ühtset informatsiooni, vaid neid võib eristada erihuvide kaudu. 17. Majandusaasta aruande komponendid 1. Bilanss - informatsioon ettevõtte finantsseisundist majandusaasta algul ja lõpul. 2. Kasumiaruanne - informatsioon ettevõtte majandusaasta tulemusest 3. Rahavoogude (-käibe) aruanne ­ info finantsseisundi muutustest, e/v raha allikatest ja nende kasutamisest 4. Omakapitali muutuste aruanne ­ toob välja aruandeperioodil toimunud muutused e/v omakapitalis, annab infot ettevõtte ...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
400 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

...d 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja h...

Majandus - Keskkool
139 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...d 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja h...

Majandus - Keskkool
41 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

...d 1.5. Finantsinstrumendid 4 2. Ettevõtte majandustegevuse aruandlus 5 2.1. Aruandluse eesmärk ja koostamise põhiprintsiibid 2.2. Raamatupidamisbilanss. Varad. Kohustused. Omakapitali. 6 2.3. Kasumiaruanne. Erinevad arvestusskeemid. Arvestusprintsiibid 10 2.4. Rahavoogude aruanne. Olemus ja põhikategooriad 12 Seosed bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude vahel 14 2.5. Finantssuhtarvud 16 3. Kulud ja h...

Finantsjuhtimine -
84 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...uhu on koondatud ette-võtte kogu majandusarvestuse koond-näitajad arvestusperioodi jooksul: o Seisundi aruanne:  Bilanss seisuga 31.12.2004  Bilanss seisuga 31.12.2003 o Perioodi aruanded:  Kasumiaruanne 2004  Rahakäibe aruanne 2004  Nende finantsaruannete matemaatiline sisu on väljendatav valemitega, mis põhinevad raamatupidamisdokumentide kahekordsele kirjendamisele o Raamatupidamisbilanss või finantsseisundi aruanne:  KO...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...havoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja kasutatavaks vääringuks peab olema euro. Bilanss ja kasumiaruanne Bilanss kajastab majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Kasumiaruanne on tulude ja kulude aruanne ning kajastab ettevõtte aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Rahavoogude ...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
103 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun