Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "infoühiskond" leiti 316 faili

infoühiskond – ühiskond, kus kasutatakse laialdaselt infotehnoloogiat majanduses, valitsmises ja igapäevaelus POSTINDUSTRIAALNE ÜHISKOND ehk TEENINDUSÜHISKOND – ühiskond, kus kasutatakse massiliselt kõrgtehnoloogiat, hõivatute ülekaal teenindussektoris ÜHISKONNA STRUKTUURI MOODUSTAVAD KOLM PEAMIST SEKTORIT: Esimene ehk avalik sektor – riigi ja omavalitsusasutused.
2
doc

Agraar-, industriaal- ja infoühiskond ning globaliseerumine

Agraarühiskond: peamised majandusharud on alepõllundus, karjakasvatus, käsitöö, kaubandus ja rannikualadel kalapüük. Tööjõuks on inimeste enda jõud, loomajõud, tuul, vesi(veskid, tuulikud). Linnu vähe ja need on väikesed. Kehtis elatus- ehk naturaalmajandus ning puudus maailmamajandus. Kaasajal levik väike, aga kehtib Aasias, Aafrikas, Okeaanias. Transport: laevad. Rahvastiku uuenemine: trad. Põlvkondade...

Geograafia - Keskkool
53 allalaadimist
2
rtf

Infoühiskond

Infoühiskond Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond. Infoühiskond on koondmõiste rõhutamaks info ja infokäitluse mahtude ja tähtsuse suhtelist suurenemist tänapäeva ühiskonnas. See on kõikehõlmav ning haarab kogu sotsiaalset reaalsust. Infoühiskonna peamiseks tunnuseks...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
152 allalaadimist
7
doc

Infoühiskond

Infoühiskond- mis see on? Referaat Tallinn 2008 Sisukord: INFOÜHISKOND- MIS SEE ON?.............................................................................3 MIS MUUTUB INFOÜHISKONNAS?................................................................................3 INFOTEHNOLOOGIA EESTIS...

Informaatika - Keskkool
67 allalaadimist
1
doc

Infoühiskond

aastate algusesse ja kestab siiamaani. Informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav ühiskond. Arengule on kaasa aidanud infotehnoloogiad nagu internet ja mobiiltelefon. Arvutite massiline kasutamine (personaal- ja serverarvutid). Kõikjale ulatuvad ülema...

Ühiskond -
6 allalaadimist
7
pdf

INFOÜHISKOND EUROOPA LIIDUS

EUROAKADEEMIA Ärijuhtimise teaduskond Stanislav Koval Esse Lektor: M. Sedõseva, PhD Tallinn 2013 90- , , . . . , . , . . , . . , . . " " (Europe's Way to...

Vene keel -
1 allalaadimist
14
pptx

Infoühiskond

Infoühiskond Koostas: Daniel Vasetski 12d Mis on infoühiskond? Infoühiskond ­ ühiskond, mis väärtustab infot ja selle kiiret vahendamist Algus 1990. aastal Peamine tunnus ­ arvutite massiline kasutamine, kommunikatsioonikanalid ning elektroonilised teenused Informatsioon ­ pilt, tekst, video või heli Mis on infoühiskond? Meedia ­ infoühiskonna põhiline kujundaja Traditsioonilise...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
2
rtf

Tööstusühiskond ja infoühiskond

ühiskond:tegevusalad-korilus, põllundus, kalandus, jahindus, ressursid- maa, vesi, mets, vajalik suur ala, tehnoloogia-algeline, suur käsitsitöö osakaal, töökorraldus-tööd teeb üksikisik,suur mõju tradits. tööviljakus-väike, ülejääke ei teki, tootmise eesmärk-iseendale tarbimiseks, elatusmajandus. Maailmamajanduses valdavalt ei osale.Industr.ühisk:tegevusala-tooraine töötlemine, teenindus, ressursid-maavarad, tehnoloogia- masinatöö,töökor...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
34
doc

MIS ON INFOÜHISKOND I loeng

TÜ ajakirjandus ja kommunikatsioon Teema: mis on infoühiskond ? Kursuse fookuses Millised on infoühiskonna põhilised arengud? Informatsioon, selle kogumine, kasutamine ja seos kommunikatsioonitehnoloogiatega. Kas infotehnoloogia rakendamine muudab asju efektiivsemaks? Kas ja kuidas on infotehnoloogia seotud ühiskonna sotsiaalse...

Sissejuhatus infoteadustesse -
20 allalaadimist
1
docx

Infoühiskonna võlud ja valud

Kuid nagu paljudel asjadel, on ka sellel oma võlud ja valud. Positiivseks teeb interneti see, et ta lihtsustab igapäevaseid toiminguid ning aitab kaasa info kiirele levikule. Negatiivseks aga, seal peituvad ohud. Internet teeb elu mugavamaks, lihtsamaks ja kiiremaks sellega, et mõne nupulevajutusega saab õppida võõ...

Eesti keel - Keskkool
33 allalaadimist
3
doc

Kordamisküsimused; Euroopa II maailmasõja järel

Heaoluühiskond 2. Infoühiskond 3. Milliste abinõudega taastasid lääne riigid oma majanduse pärast II (teist) maailmasõda? 4. Tänu millele suutsid lääne riigid üles ehitada heaoluühiskonna? 5. Kirjelda kriise maailmas 1970. aastal. 6. Kuidas toimus demokraatia süvenemine lääne riikides pärast II maailmasõda? 7. Kirjelda kuidas kujunes Euroopa Liit 1951-2004. 8. Kü...

Ajalugu - Põhikool
286 allalaadimist
1
doc

Üleminek infoühiskonda spikker 20 saj

Tegurid: 1)külm sõda 2)teenuste tähtsuse kasv 3)tehnoloogia kiire areng 4)Info kiire liiikumine 5)transpordi kiire areng 6)veokulude langus - rahvastiku hõive muutus. Globaliseerumine ­ maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostamine tervikuks Innovatsioon ­ kasulik arendus, mis mõjutab tootmist ja elukvaliteeti. Liiderfirmad ­ ettevõtete vahelisi koopratsioone...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
1
doc

Arutlus: Infoühiskonna plussid ja miinused

Tänapäeva Eesti kiirete eluviisidega ühiskonnas ei kujuta meie põlvkond elu ilma arvutite ja mobiilideta ette: väga palju suhtlust ja infovahetust toimub interneti ja telefoni vahendusel. Enamus inimesi on sellega täielikult harjunud ja sõltuvad arvutitest ning kui ükspäev Internetti enam ei oleks jääks elu suures osas seisma. Kuid infoühiskonnal, nagu kõigel heal siin maailmas, on ka omad negatiivsed...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
250 allalaadimist
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste - inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum. Nüüdisühiskonna kujunemine - Nüüdisühiskond vormus käsikäes rahvusühiskondade ja rahvusriikide moodustumisega 19. sajandil. Samal ajal kujunesid välja ka ühiskonna kolm põhilist sektorit ­ turumajandus, avalik ehk valitsussektor ning kodanikuühiskond. Nüüdisühiskonda ise...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
833 allalaadimist
2
doc

Ühiskonnageograafia põhimõisted

Ühiskonnageograafia põhimõisted Agraarpoliitika ­ põllumajanduspoliitika, kus põllumajandussaaduste ületootmise tõttu on riigivalitsused sunnitud oma põllumajandust toetama siseveotollide, ekspordipreemiate ning otseste ja kaudsete toetustega põllumehele. Agraarpoliitika meetmeks on ka tootmise otsene piiramine, maade söötijätmine ja talunikele toodangu vähendamise eest preemiate maksmine. Agraarühis...

Geograafia - Keskkool
66 allalaadimist
4
doc

Nüüdisühiskond

Mis iseloomustab nüüdisühiskonda? Nüüdisühiskonda iseloomustavad järgmised tunnusjooned: · 3 sektorit ­ avalik sektor, erasektor ehk turumajandus, kodanikusektor ehk kolmas sektor · 3 sektorit on vastastikku seotud · Tööstuslik kaubatootmine ­ kaupade kättesaadavus · Rahva osalus ühiskonna elu korraldamisel · Vabameelsus vaimuelus ja inimsuhtes · Inimõigused 2. Ühiskonna a...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist
1
doc

Infoühiskonna probleemid

Infoühiskonna probleemid Tänapäeva ühiskonnas võib ilmneda igasuguseid vigu ja tähelepanekuid, mida esmajoones kohe ei tähtsustata. Infoühiskonna üheks suureks probleemiks võib lugeda massilist kontoritööd ja tööd arvuti taga. Tänu massilisele arvuti levikule ei pea inimesed oma igapäeva töödeks kodunt väljuma ­ tööd saab teha mugavalt ka kodus diivanil. Ei pöörata tähelep...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
33 allalaadimist
6
rtf

Ühiskonna areng ja globaliseerumine

Agraarühiskond: Algas umber 6000-7000 aastat tagasi. Igapäevasteks töödeks kasutati enda ja loomajõudu. Lihtsaid mehhanisme kasutades tootsid inimesed kohalikest loodusvaradest elatusvahendeid, millest valdav osa tarbiti elatusmajanduse tingimustes kohapeal. Peamine tegevusala oli põllumajandus. Käsitöö, kaubandus ja teised majandusharud vähem tähtsad. Tööjaotus oli...

Geograafia - Keskkool
79 allalaadimist
5
rtf

Nüüdisühiskond

1)¤Teine sektor ehk erasektor: -eraettevõtted -peamisteks tunnusteks kasumi taotlemine ja eraomandus -suhted riigiga - riigipoolsed ettekirjutused, majanduse arengu reguleerimine -ettevõtluse vormid: üksikettevõtjad(FIE), suurfirmad(AS,OÜ) ¤Avalik sektor ehk esimene sektor: -riigiasutused -seotud valitsuse rahaliste ülekannetega -avalik-õiguslikud asutused ¤Kodanikuühiskond ehk kolmas sekt...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
57 allalaadimist
16
ppt

Nüüdisühiskonna kujunemine ja tunnusjooned

Nüüdisühiskonna kujunemine ja tunnusjooned Liisa-Maria Lõoke 12b Nüüdisühiskond Kujunes 19. saj. Moodustusid kolm põhilist sektorit Turjumajandus, avalik e. valitsussektor ning kodanikuühiskond 1. Tööstuslik kaubatootmine 2. Rahva osalemine valitsemises 3. Vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus 4. Inimõiguste tunnustamine 5. Ühiskonnasektorite eristatavus, seotus Tööstusühiskon...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
47 allalaadimist
8
doc

10. klassi geograafia materjal

Geograafia jaguneb ühiskonnageograafiaks ja loodusgeograafiaks. · ühiskonnageograafia ­ uurib inimeste käitumist ja mõju keskkonnale. · majandus ­ inimestele vajalike hüvede valmistamise, jaotamise, vahetamise ja tarbimise süsteem. Majandus jaguneb makroökonoomikaks ja mikroökonoomikaks. · makroökonoomika ­ ühiskonna tasandil majandusprotsesside u...

Geograafia - Keskkool
98 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun