Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Filosoofia 8 test (e-kursus) - sarnased materjalid

weber, weberi, kalvinism, kalvinismi, tegude, askees, drukud, ettem, petus, munkade, dogma, inimeselt, saldo, pattu, varanduse, hiskonda, soodsalt, eluj, omaette, ihnsus, krediidiv, osaliseks, propaganda, omaksv, esinevat, purjed, abielluda, miinusesse, suguelu, arvestab, kusjuures
47
docx

Filosoofia moodle testid

...eptikut? O ? Skeptik ei nõustu ühegi väitega P Ei ole õige Skeptik eitab näiteks asjade olemasolu siis, kui neid ei tajuta Õige! Skeptik hoidub näiteks väitmast, et asjad on olemas ka siis, kui neid ei tajuta 9. Bertrand Russelli arvates sarnaneb filosoofia teadusega, sest Q Õige! Mõlemad tunnistavad inimmõistuse autoriteeti. R ? Mõlemad on spekulatiivsed, st puhtteoreetilised. ? Mõlemad tuginevad autoriteetide arvamustele (dogmadele). 10. William James'i arvates S õige! On vältimatu, et inimesed jäävad reeglina midagi ...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
44
docx

Filosoofia Test 4 kuni 9

...rtes'i arusaama kohaselt mõistetega opereerimine. c. Mõtlemine on Descartes'i arusaama kohaselt millestki teadlik olemine. Õige vastus! Küsimus 4 Õige Hinne 1,0 / 1,0 Flag question Küsimuse tekst Descartes jagas filosoofia kolmeks valdkonnaks metafüüsikaks, füüsikaks ja rakendusteadusteks. Otsest kasu on vaid rakendusteadustest. Milleks on Descartesi arvates vaja metafüüsikat? Vali üks: a. Metafüüsikat on vaja ainult mõtlemisvõime arendamiseks. b. Metafüüsikal on inimteadmiste jaoks ...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

FILO JA ESTEETIKA 1. Mis on filosoofia? Analüütilise ja kontinentaalse mõttetraditsiooni erinevused. Filosoofia ja kultuur. 2. Mis on esteetika? Esteetikateooriate liigid. Esteetiliste otsuste komplitseeritus. 3. Danto nägemus kunstiajaloost. Kunsti lõpp. 4. Esteetika ja interdistsiplinaarsus. Kunsti ja kunstimait...

Filosoofia - Tartu Ülikool
434 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

1 FILOSOOFIA AJALOO PÕHIPERIOODID JA PÕHIJOONED Filosoofia püüab väljendada väljendamatut; mis on teadmiste piiride taga. On vihje, et kusagil on tõde. Mõtteteadus - elu liigub mõtte jõul edasi. Kui mõte on loid, siis nii liigub ka elu. Filosoofias on erinevaid vaateviise ühele ja samale asjale. Filosoofia lä...

Filosoofia - Keskkool
34 allalaadimist
60
doc

Filosoofia SH

Filosoofia Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Sander Gansen SH. klass 2011/12 Sisukord Filosoofia ,,sambad"..................................................................................................................4 Mis on filosoofia?...............................................................................................

Filosoofia -
35 allalaadimist
27
pdf

Filosoofia vastused

filosoofia 1. Enesetest 1 Millise väite paikapidavuse üle saab otsustada kogemuse põhjal. a Õige! Pooled tudengitest käivad tööl. 2 Ratsionalismi seisukoht on, et a Õige! tõsikindel teadmine ei pärine kogemusest. 3 Leibnizi arvates ("Uued esseed inimmõi...

Eetika -
278 allalaadimist
39
pdf

Filosoofia Moodle'i küsimused-vastused

...t ebaõnnestumise tõttu). Ei, Aristotelese arvates on inimese loodud asjad kõik kunstlikud. Loomulikkusest ja kunstlikkusest võidakse küll rääkida ka teistes tähendustes, kuid praegu on jutt Aristotelese arusaamast. Kuni 17. sajandini kuulusid filosoofiasse ka need valdkonnad, mis tänapäeval on teaduse pärusmaa. See oli nii, sest · Poliitilistes põhjustel usaldati tollal filosoofe rohkem kui teadlasi. · Teadusi tänapäevases mõttes ei olnud veel välja kujunenud ning filosoofia hõlmas kõiki teoreetilise uurimistöö valdko...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
603 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

Vabakirikud, usuvabadus ja ühiskond: Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse * A. Kilp * KUS 2010 Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse Mõned mõisted Fileo sofia on ,,tarkusearmastus". Tarkus on teatud liiki teadmine. Kui antiikajal hakati mõtisklema maailma üle, siis nimetatigi seda teadmiste otsingut ,,filosoofiaks". Filosoofia abil püütakse niisiis saada tea...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

...d, kuna seal arenes kapitalism kõige kiiremini. Politoloogia tekkis tänu rahvusvaheliste korporatsioonide arengule, kuna need laienesid üle riigi piiride ning tekkis vajadus tiheda infovahetuse järgi. Vana-Kreekas ja keskajal uuriti politoloogiaga seonduvat poliitilise filosoofia ja õigusteaduse raames (ajaarvestus enamasti Paltoni 427e.Kr ja Aristotelese 384 e.Kr järgi). Politoloogia tormiline areng USA-s toimus 1880-ndatel, kui hakati tegema avaliku arvamuse uurimusi (Walter Lippmann’i poolt). See kulmineerus 1903 APSA (American Political Science Association) ...

Politoloogia - Keskkool
18 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

... on see, et peale massi kõverdab aegruumi ka energia. See tuleb välja A. Einsteini eri-relatiivsusteooria energia ja massi ekvivalentsuse printsiibist. Maailmataju „vaimne“ osa Antud Maailmataju osa käsitleb psühholoogia ( ja osaliselt ka filosoofia ) valdkonda kuuluvaid teadusi. Põhiline informatsiooni tuum seisneb selles, et kuidas tekib Universumis füüsikaseaduste kohaselt teadvus ja mis on selle olemus. See on kahtlemata tänapäeva teaduse üks suurimaid müsteeriume ja palju vaidlusi tekitav valdkond. Käsitlemist leiab ka erakordse...

Üldpsühholoogia -
96 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... on moraaliprintsiipide, -normide ja väärtuste kogu, mis juhib indiviidi või grupi käitumist ning teeb seda õige ja väära vaatenurgast. Juhtimiseetikaga pannakse paika standardid, mis on halb ja mis on heainimeste tegevuses, sh otsustamisel organisatsioonis. Eetika on filosoofia osa, mille aineks on moraal, mis on ühiskondliku teadvuse ja ühiskonnaelu korralduse oluline lähtealus. Moraaliks ehk kõlbluseks loetakse ühiskondliku teadvuse vorme, põhimõtteid, tavasid ja norme, mis reguleerivad inimeste käitumist mingi sotsiaalse koosluse piires. Juhtimiseetika (edaspid...

Juhtimine -
253 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...gnetvälja. Selle põhiliseks teesiks on see, et peale massi kõverdab aegruumi ka energia. See tuleb välja erirelatiivsusteooria energia ja massi ekvivalentsuse printsiibist. Maailmataju ,,vaimne" osa: Antud Maailmataju osa käsitleb psühholoogia ( ja osaliselt ka filosoofia ) valdkonda kuuluvaid teadusi. Põhiline teabe tuum seisneb selles, et kuidas tekib Universumis füüsikaseaduste kohaselt teadvus ja mis on selle olemus. Käsitlemist leiab ka erakordse teadvusseisundi tekkimist ja selle olemust. Antud osa harud on aga järgmised: J...

Karjäärinõustamine -
31 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... oleks mõjus ja oleks meile kasulik. ÕIGUSSOTSIOLOOGIA Lähtuda tuleb seisukohast, et teaduslik tegelemine õigusega teenib 3 eesmärki: 1. Uurida õiglast õigust, keskendada tähelepanu õiguse väärtustele ja uurida õiguskujutlusi e ideaalset õigust => sellega tegeleb õigusfilosoofia 2. Tegelema normatiivse õigusega, lähtume mõistest PEAB, uurima õiguse meetodeid ja tehnikat => tegeleb õigusdogmaatika (millised peavad olema normid) 3. Uurida õiguse OLEMIST, uurida sotsiaalset tegelikkust ja küsida "miks on õigused ühiskonnas sellised nagu nad on, millised sotsi...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
305 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

... loomade seast eristada ja ära tunda. Õige äratundmine omakorda lubab meil õigesti reageerida vastavalt sellele, mida/ keda me parasjagu nägime. Seega on mõistete tähendustest arusaamine väga oluline. Tähenduse teooriad Tähenduse üle on palju arutletud keelteaduses, filosoofias, semiootikas ja psühholoogias ning mitmetes muudes teadustes. Psühholoogias on praeguseks jõutud eelkõige prototüübiteooria ja komponenditeooria aktsepteerimisele, ent ajaloolises arengus on neid tähenduse teooriaid olnud rohkem. Vaatleme kõigepealt ajaloolise käsitluse raames kolme tähenduse teoori...

Psühholoogia alused -
265 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

...ised manduvad, kui muutused on mõlemal vanemal siis need päranduvad järglasele. Organismil oli ka sisemine tahe edasi evolutsioneeruda, loogilised järeldused- eitas loomulikke väljasuremisi, väljasuremised toimuvad massiliselt- katastrofism. 1809 a. J. Lamarck, "Zooloogia filosoofia". 4. Selektogeneetilised ehk valikuteooriad- ajaloolises aspektis klassikalist darwinismi 1859 "Liikide tekkest". Darwin kasutas teistsuguseid mõisteid ( 1.) määratletud muutlikkus- modifikatsiooniline muutus, ei olnud evolutsiooni materjal ning 2.) määratlemata muutlikkus- meil vastasb kombinat...

Bioloogia - Keskkool
159 allalaadimist
32
doc

Keskaja filosoofia

... · Augustinuse mõttetöös leiab tõusev kristlik kultuur · Üldist oma esimese kõrgfilosoofilise väljenduse. · Entsüklopeedilise harituse tõttu on teda nimetatud · Ta on "kristliku filosoofia" rajaja. ka "doctor universal'iseks". · Elu ja töö · Tema puhul on tegemist ühe suurejoonelisema · "Sa oled meid enese suunas loonud, ja rahutu on katsega ühendada üksikteadmisi ja kreeka meie süda, kuni see rahu leiab Sinu...

Filosoofia - Keskkool
55 allalaadimist
110
pdf

Sinise planeedi projekt

...tlemine. Teadlased teistest kultuuridest saabuvad siia, et pealt vaadata. Hallid töötavad ka UFO-fanaatikute gruppidega, valetades neile ning neid ära kasutades. Ülisuur kurjus on maskeerunud ning see on psühholoogiline rahulolu enesega, mis viib järgima grupifilosoofiat selle asemel, et täita enda soove ja saavutada oma eesmärke. Niipea, kui sa võtad omaks, et sa oled eriline "väljavalitu", oled hoobilt teel langusele. Selline on hävingu seeme suvalises ühiskonnas ning suvalises kultuuris ning see teeb need haavatavaks. See saab ka Hallidele lõplikuks hukat...

Filosoofia - Keskkool
37 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...teaduskonna bakalaureuse õppekavas õppeaine “Politoloogia”. Kultuuri, religiooni, sotsiaalprobleemide jms suhteliselt mahuka käsitluse käesoleva loengukursuse raames tingib asjaolu, et TTÜ majandusteaduskonna bakalaureuse õppekavas puudub õppeaine „Filosoofia“ ja nimetatud valdkondi käsitlevatest õppeainetest on vaid „Sotsioloogia“, „Psühholoogia“ ja „Majandusajalugu“, kusjuures needki vaid valikainetena. 1. MAJANDUSPOLIITIKA OLEMUS JA PÕHIMÕISTED 1.1. Majanduspoliitika kui ühiskonna- ja majandusteadus Järgnevalt kä...

Akadeemiline kirjutamine -
45 allalaadimist
60
docx

Sissejuhatus ideede ajalukku

... õnnest ja voorustest...  Üllusearmastajale meeldib see, mis on loomu poolest nauditav-> Paganlike filosoofide õnnefilosoofia on upsakus loomutäiusest lähtuvad teod.  Kas voorusest piisab õnneks? Noor Pl – ei, vana Pl – jah. Nende voorus ei saa olla vankumatu Arist- loomut on olemuslik osa, kuid täiusl õnne jaox on vaja väliseid ...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...eadus ehk sotsioloogias ühiskonna ja grupielu teaduslik uurimine. Positivism kui väärtustevaba ja objektiivne teadus. Positivismi arendasid edasi John Stuart Mill ja Herbert Spencer Positivism 15 Kuni 17.sajandini hõlmas filosoofia kõiki teoreetilisi uurimisvaldkondi. Alates 17.sajandist kasvas teaduste roll maailma tunnetuses. Comte arvates pole vana tüüpi filosoofial tulevikus mingit rolli. Uue filosoofia eesmärgiks on inimtunnetuse uurimine (teaduslikud uurimismeetodid, teaduste omavaheline seostamine jm) Aug...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
192 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... põhiliseks teesiks on see, et peale massi kõverdab aegruumi ka energia. See tuleb välja A. Einsteini eri- relatiivsusteooria energia ja massi ekvivalentsuse printsiibist. Maailmataju ,,vaimne" osa Antud Maailmataju osa käsitleb psühholoogia ( ja osaliselt ka filosoofia ) valdkonda kuuluvaid teadusi. Põhiline informatsiooni tuum seisneb selles, et kuidas tekib Universumis füüsikaseaduste kohaselt teadvus ja mis on selle olemus. See on kahtlemata tänapäeva teaduse üks suurimaid müsteeriume ja palju vaidlusi tekitav valdkond. Käsitlemist leiab ka erakordse...

Teadus - Tallinna Ülikool
29 allalaadimist
51
docx

Sissejuhatus filosoofiasse materjal eksamiks

Filosoofia kordamismaterjal, kevad 2014 1. Sõna ,,filosoofia" mõiste Traditsiooniliselt tuletatud kreeka keele sõnadest 1) philein, phileo ­ armastama 2) sophia ­ tarkus 2. ,,philosophia" esmatarvitus? Pole väga selge ­ umbes 5-4. Saj. E.m.a Herodotosel verb philosopheo Py...

Filosoofia - Tartu Ülikool
85 allalaadimist
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

FILOSOOFIA ­ (Ahto Mülla) Hindeline arvestus (2 põhiülesannet 1)ainetöö 2)kontrolltöö 10 küsimust lünk-, tulp jne test + iseseisev lugemine ja loengu materjalid. Ainetöö tähtaeg nädal enne õppetöö lõppu. Läbi lugeda I.Meos ,,Kaasaja filosoofia", E. Saarinen ,,Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokrate...

Filosoofia - Kutsekool
319 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

Ettevalmistavad küsimused eksamiks: 1) Millisele neljale küsimusele peavad vastama kõik poliitfilosoofilised käsitlused. Tooge igast küsimuste valdkonnast ka näiteid. 2) Miks tekkis poliitiline filosoofia just antiik-Kreekas? 3) Millised olid antiik-Kreeka poliitilised ideaalid? 4) Milline on Platoni nägemus parimast võimalikust riigist teoses "Seadused"? · Poliitilise filosoofia alase teaduse tegemisest Kui soovite kirjutada bakalaureuse või magistritööd poliitfilosoofia alal, on ...

Õigus - Tartu Ülikool
560 allalaadimist
68
pdf

VARAUUSAEG

... killustunud Saksamaal oli Roomal märksa vabam voli toimetada. Reformatsiooni Saksamaal aitas ette valmistada ka humanismi mõju. Erinevalt itaalia humanismist, mis avaldus eelkõige antiikaja kultuses, meditsiinis ja õigusteaduses, toetus saksa humanism moraali ja filosoofia küsimustele, seades eesmärgiks viia ka teoloogia teaduslikule alusele. Reformatsiooni seisukohalt oli oluline ,,Saksamaa kaheks silmaks" tituleeritud Rotterdami Erasmuse (1467­1536) ning Johann Reuchlini (1455­1522) piiblikriitika. Pärast põhjalikku tutvumist antiikautorite tööga, avaldas E...

Ajalugu -
123 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...värisemine, * silmamusta diameetri muutused, *süljeerituse muutused, *aju biopotentsiaalide muutused. Vaata õpikust ise isiksuse tahtelise iseärasusi Tahepatoloogia Initsiatiivitus Jne EKSAM 19. sajandi psühholoogia ­ Kuni 19. sajandini oli psühholoogia filosoofia alavaldkondi; iseseisvaks empiiriliseks teadusharuks sai ta 19. sajandi teisel poolel. Leipzig 1879 Esimene eksperimentaalpsühholoogia laboratoorium. Wilhelm Wundt. Psühholoogia kui iseseisva teadusdistsipliini teke. Esemete ja olendite hingestamine- animism. Tsivilisatsioon- hingeellu puutuv sai fi...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
479 allalaadimist
44
doc

Uusaja konspekt

...li juhtivaks riigiks Austria. Heinrich Hoffmann von Fallerslebeni "Lied der Deutschen". Reaktionsära. Rochau ja Realpolitik. Ludwig von Rochau oli ajakirjanik, kelle väljaannete hulka kuulus ka Grundsätze der Realpolitik ehk praktiline poliitika ja sealt arenes välja poliitfilosoofia, mis põhines pragmaatilisel lähenemisel1859 asutati ülesaksamaaline erakond Saksa Rahvusliit, mille eesmärgiks oli Saksamaa ühendamine Preisi juhtimisel. Otto von Bismarck ja tema "vere ja raua" poliitika (von Roon, Wilhelm I, sõjaväereform, konstitutsiooniline konflikt). Usaldus kuninga j...

-
7 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

... tegutsemist takistavate tegurite välja selgitamine. Sotsioloog kui ühiskonna planeerimise abistaja -Kujutame ette, et sotsioloogiat ei ole. - suurel määral vaadeldav eelmises ühiskonnas, kus riigivõim kontrollis lähedalt kõike, mis lõhnas poliitika järele. Ka filosoofia jne. Samas oli statistikaga harjumine saavutanud sellise ulatuse, et see enam ei saanud olla ühiskonna planeerimise aluseks. * Nt. Kui ametlikult on kõigile kodanikele tagatud töökoht, töötuid statistiliselt ei ole, samas on vajalik teada, kui suur osa elanikest tööd teeb, kui suur osa ainul...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
170 allalaadimist
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

...ede ajalugu I loeng 07.09.2012 Inimene kui ühiskondlik olend. Moraalsed ja poliitilised ideed ­ kuidas on seotud? Kes on inimene ja mis on tema eesmärgid, ihad? Üksikisiku tegutsemise sfäär ehk moraalsed ideed ­ õnn, au etc Poliitilised ideed ­ riik, demokraatia etc Moraalifilosoofia Varauusajal räägiti praktilisest filosoofiast, mis jagunes kolmeks ­ eetikaks (üksikisiku elu), ökonoomikaks (perekonnaelu) ja poliitikaks (ühiskondlik elu). Eetika ­ inimestevahelised suhted (õnn, au...), teaduslik lähenemine sõprusele (mis hoiab sõprussidemeid koos, sõprus erinevate klass...

Euroopa ideede ajalugu -
43 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

... kartnud või põlanud. Tal polnud selleks nõrkust ega upsakust. Ta oli ehtne eklektik, nagu nüüd öeldakse, kuuludes nende kõrgete, tugevate, mõõdukate ja rahulike vaimude hulka, kes oskavad alati keskteed käia, stare in dimidio rerum, kes on arukad ja pooldavad liberaalset filosoofiat ning kes seejuures arvestavad ka kardinale. See on väärt ja surematu tõug filosoofe, kellele tarkus, see uus Ariadne, näib lõngakera * kätte andnud olevat, mille lahtihargneva lõnga järel nad maailma algusest peale liiguvad läbi inimlike nähtuste labürindi. Neid leiab igal ajastul ja alati sa...

Kirjandus - Keskkool
74 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus filosoofiasse kõik kodused tööd

SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE kodused tööd 1. loeng 1. Milliseid teadmise tüüpe on olemas? Millise teadmise tüübi kohta käib sofia – tarkus, mis sisaldub sõnas filosoofia? 2. Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist, mida kutsutakse tarkuseks? 3. Kuidas filosoofiaga alus...

Sissejuhatus filosoofiasse -
58 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

...le dualistidele, positivistlikele teadustele ja liberaalsele majandusteadusele) Kuid kui me kaotame oma kontakti objektide muutuse ja enda muutuse vahel, oleme me ,,õnnetult teadlikud" (Hegel) - ja see on olukord, kuhu ajalugu inimest periooditi viib. Kogu Hegeli ajaloofilosoofia räägibki pendeldamisest äratundmise ja kauguse vahel, tealiku enesekehtestamise ning maailma muutmise ja objektide ja objektifitseerunud sotsiaalse maailma domineerimise vahel. Ajaloo perioodide kordumine. Modernsus on nii rikas eristatuse kui ka rikas võõrandumise poolest. Me saame vali...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
31
doc

Psühholoogia

...asvatustöö ja ravi nt- otsesemalt nähtavad ül-d. AJALOOST Leipzig 1879 Esimene eksperimentaalpsühholoogia laboratoorium. Wilhelm Wundt. Psühholoogia kui iseseisva teadusdistsipliini teke. Esemete ja olendite hingestamine- animism. Tsivilisatsioon- hingeellu puutuv sai filosoofia uurimisobjektiks. Psüühilise alge seletamine- materialistlik (Demokritos- hing on materiaaalne) ja idealistlik (Platon-hing on ideaalne, tunnetus elust ideaalses maailmas). Descartes- interaktiivne dualism- vaimuelu nähtused on sõltumatud ajutegevusest, käivad kooskõlas. John Locke- teadmist...

Õigus - Tartu Ülikool
201 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun