Facebook Like
Küsitlus
Add link

Viktoorialik periood Inglismaal spikker - sarnased materjalid

nsvl, prants, tsaar, ukogude, nais, 1902, keiser, lotring, opec, impeeriumide, tuumaenergia, lenin, rahuleping, kapitalistlikud, hitler, suurbritannia, valima, meremaal, 1971, 1837, iguse, bismarck, keisririik, olekute, verine, hjused, kadus
89
doc

Ajalugu

1. MAAILM XX SAJANDI ALGUSES. IMPERIALISMI PERIOOD 1.1 USA 1.1.1 MAJANDUS Orjapidamine oli keelatud. Kasutusele oli võetud nafta. Ehitati palju raudtee magistraale. Eriti kiire areng toimus lõuna-osariikides. Tekkisid monopolid: perekond Rockefellerid, nafta firma Standard Oil Compani; Perekond Morganid - terase tootmine ja pangandus; V...

Ajalugu - Keskkool
237 allalaadimist
12
doc

Lähiaeg 1914-1945

...iidi-, veinitööstus) b) edu uutest tööstusharudest (nt mootorid masinatele) >Prantsusmaa hakkab siiski majanduslikult maha jääma, põllumajandus väga mahajäänud Inglismaa >kuninganna Victoria (1837-1901) >19. saj II pool viktoriaanlik periood >suurim koloniaanimpeerium >sõjaliselt ja majanduslikult võimsaim, merede valitseja, maailmakaubanduse kontrollija >ühiskond jagatud selgepiirilistesse sotsiaalsetesse rühmadesse >polnud huvitatud liitudest teiste riikidega >20.saj algus rahutu: uus mõjuvõimas partei Tööerakond, töliste st...

Ajalugu - Keskkool
73 allalaadimist
27
doc

Ajalugu (Maailm 20-nda sajandi alguses)

...iike igandeiks. 20nda saj alguses nim. Imperialismi ajastuks, sest suurriigid püüdsid luua Kolooniaalimpeeriume. Suurriike oli kaheksa: Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Austria-Ungari, Itaalia, USA ja Jaapan. Suurbritannias lõppes Viktorianlik periood. Suurbritannia positsioon maailmas muutus, seoses Inglise-Buuri sõjaks. 1899-1902. Suurbritanniat nõrgestas ka Iiri küsimus. Iirlased nõudsid omavalitsust. Saksamaa konkureeris veel jagamata maade pärast. USA Euroopasuunaline välispoliitika oli isolatsionalistik st, et USA püüdis kõrvale jääda Euroop...

Ajalugu - Keskkool
573 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

AJALOO RIIGIEKSAM 2010 EESTI AJALUGU Eesti ajaloo perioodid, üldiseloomustus ja pöördepunktid periood Eesti kaart pöördepunktid (haldusjaotus) muinasaeg 8 suurt maakonda + 4/6 Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) kuni 13. väikest, kihelkonnad (45) sajandi alguseni keskaeg a) neli...

Ajalugu - Keskkool
254 allalaadimist
47
doc

Ajaloo kiirkursus

...lida. Tsaar, kes oli jätnud endale õiguse Riigiduumat laiali saata, seda ka tegi. Valiti II Riigiduuma, mis saadeti samuti laiali. III ja IV Riigiduuma, mis valiti piiratud valimisõigusega, olid koos ettenähtud aja ja võtsid vastu mõned olulised seadused. Perioodi 1906.-17 nimetati Duumademokraatiaperioodiks. Kuna Riigiduumasse olid valitud ka mõned eestlased, siis omandasid need olulisi poliitilise võitluse kogemusi, mida rakendati Eesti riigi rajamisel. 1905 a. revolutsiooni sündmused Eestis Pandi alus Eesti poliitilisele iseseisvusele. 11.01.1905 jõudsid...

Ajalugu - Keskkool
298 allalaadimist
18
doc

12. klassi ajalugu.

...uurriikide vahel ning viis katseteni valdused ümber jaotada. Eriti oli sellest huvitatud Saksamaa, kes noore suurriigina oli maailma jagamisele hiljaks jäänud ning oli seetõttu pidanud rahulduma tagasihoidlikuma saagiga. Suurt huvi pakkus Euroopa riikidele sel perioodil Aafrika. 1900. aastaks oli 90,4% Aafrikast erinevate Euroopa suur- ja väikeriikide valduses. Kõige suuremad valdused Aafrikas olid Suurbritannial, kuid Prantsuse koloniaalimpeerium ei jäänud palju maha. Mõnikord õnnestus vallutajatel kohalike rahvaste vastupanu küllalt kiiresti maha suruda...

Ajalugu - Keskkool
442 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...juhatuse valimine 2) valitsuse aruannete ja tegevuskavade ärakuulamine 3) riigivanema dekreetide kinnitamine Pärast Riigikogu vaikivasse olukusse seadmist hakkas valitsus kohe aktiivselt tegutsema. 18.12.1934 – Einbundi määrus, millega reguleeris perioodiliste trükitoodete väljaandmist: 1) ajakirjandusel keelati kujutada halvustaval moel rigijuhte, valitsust, riigiasutussi ja käsitleda poliitilisi sündmusi nii, et see võiks häirida avalikku rahu. Rikkumiste puhul ähvaradati rahatrahvida või lühiajaliste vangistustega. 2) Juhtival, näht...

Ajalugu - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
48
docx

LÄHIAJALUGU

... Imperialismiajastu. Koloniaalimpeeriumide teke ja laienemine  XX saj algul maailmas 1,6 milj inimest  maailma valitses Euroopa  peale Euroopa kaks iseseisvat suurriiki USA ja Jaapan  Imperalism-periood ajaloos, millele on iseloomulik suuremate ja tugevamate riikide püüd luua koloniaalimpeeriume, domineerides maailma  kolooniaid vajati: a) et olla maailmas domineeriv b) vaba kauplus, tolle ei olnud c...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
12
pdf

Üldajalugu 20. sajandil

...ta ei söandanud. Valitud esindusorgan võttis enamlaste vastase hoiaku ja viimased ajasid Asutava Kogu 6.jaanuaril sõjaväe abiga laiali. Kodusõda (1917-1923) Vastupanu nõukogude võimule algas selle eksisteerimise esimesest päevast peale. Intensiivne kodusõja periood Venemaal algas mais 1918. Venemaa väljaastumine sõjast sundis Antanti enda kontrolli alla võtma vene sadamad, et need sakslaste kätte ei langeks, algas liitlaste interventsioon ja otsene sekkumine kodusõtta. Antant püüdis toetada ja varustada vene valgekaartlasi, kes seisid keisrivõimu taastami...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
27
doc

UUSAEG

UUSAEG Sissejuhatus: Uusaja saab jagada kaheks perioodiks: 1. Absolutismiajastu (1718 saj) 2. Industriaalühiskond (19 saj) Neid eristavad üksteisest Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul. Absolutismiajal saab valitsemisvormina rääkida eeskätt absoluutsest monarhiast (mitte kõikides riikides, osades o...

Ajalugu - Keskkool
252 allalaadimist
68
pdf

VARAUUSAEG

...õukogude ajalookirjutus nihutas kesk- ja uusaja piiri tänapäevale veelgi lähemale, alustades uusaega Inglise revolutsiooni algusega 1640. Varauusaega (ingl early modern history; sks frühe Neuzeit, Frühneuzeit; pr histoire moderne) hakati uusajast omaette perioodina eraldama pärast Teist maailmasõda. Tinglikuks piiriks varauusaja ja uusaja vahel loetakse enamasti Prantsuse revolutsiooni algust 1789, teistest dateeringutest on sagedasem varauusaja lõpetamine Napoleoni sõdadega 19. saj. alguses. Viimastel aastakümnetel on saanud üldiseks tavaks vaadelda...

Ajalugu -
73 allalaadimist
92
docx

Maailm 20. sajandi algul

...istusi iseseisvuse taastamiseks Eesti Komitee Kongress valis oma täitesaatva organi. Eesti Komitee (esimees Tunne Kelam) Ülemnõukogu- elanike esinduskogu Valitud 105 ÜN liikmest eindasid 73 iseseisvusmeelseid jõude Ülemnõukogu kuulutas välja üleminekuperioodi, mille jooksul valmistutakse iseseisva riigi taastamiseks. Kinnitati koostööd Eesti Kongressiga Uued juhid Ülemnõukogu esimeheks valiti Arnold Rüütel Peaministriks kinnitati Edgar Savisaar Erimeelsused 1990 aastal hakkasid välja kujunema erimeelsused rahvuslike jõudude vahel Valdav osa Ã...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
43
docx

12.klassi esimese kursuse ajalugu

... 3000 meest Kaitsti Eesti Vabariiki Saavutati riigi tunnustamine Venemaa ja rahvusvahelise üldsuse poolt. Sõja ajal töötati välja EV põhiseadus ja riigistati balti-sakslaste maaomand. Eesti Vabariigi valitsemine 1920-1939 Valitsemisperioodid Eesti Vabariigi sisepoliitiline areng jaguneb kahte perioodi 1920-1934 - parlamentaarse vabariigi periood 1934-1940 - autoritaarse vabariigi periood ehk "vaikiv ajastu" Valitsemine 1920-1934 1920 võttis Asutav Kogu vastu põhiseaduse, millega loodi Eestis parlamentaarn...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
66
doc

(VARA)UUSAJA EKSAMI PROGRAMM

...jandi alguses. Viimastel aastakümnetel on saanud üldiseks tavaks vaadelda varauusajana tinglikult kolme sajandit hõlmavat ajavahemikku 1500–1800. Christoph Cellariuse periodiseering. eristas vana-, kesk- ja uusaja. Sattelzeit. “Sadulaaeg”; periood 18. sajandi lõpust 19. sajandi alguseni, mille jooksul justkui ratsutati vanast korrast uude korda. Suur roll Prantsuse revolutsioonil. Enamjaolt loetakse selleks aastaid 1789-1830. Põhja- ja Lõuna-Euroopa ning Lääne- ja Ida-Euroopa eristamine varauusajal. Euroopa sisemises jaotuse...

Ajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
52
docx

Lääne-Euroopa Suurriigid

...am ilmselt. Paar mahukat küsimust. (nt: Moodsa rahvusliku identiteedi kujunemine Suur Britannias/Saksamaal/Prantsusmaal jne). Saab läbi loengu konspektidega! (?) Moodsa rahvusliku identiteedi kujunemine Moodne rahvuslik identiteet vs varasem. Varasema perioodi rahvusliku identiteedi kohta võib öelda, et patriotism, rahvustunne jne on alati olemas olnud, aga enne 19.saj muutub enese identifitseerimisel oluliseks just keel. Keskajal kiriku, kultuuri jms keeleks oli ladina keel, siis nüüd 19saj hakatakse tähelepanu pöörama just oma keelele. Alguse saab see ...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
15
odt

Pärast esimest maailmasõda kuni kahe maailmasõja vaheline aeg

...it. Algas masstootmine. Inimesed soovisid tarbida. Sele tõttu laenati palju raha. Üks osa kasutas raha tarbimisse. Üks osa paigutas raha tööstusse. Üks osa inimesi mängis börsil, soovides rikastuda. 1924.-1925. aastaks olid riigid jõudnud majandusliku heaolu perioodi. Majandus kasvas majandus kõige rohkem USA-s. Kaupa toodeti pikaajalieks tarbimiseks. Ei oodatud, et masin ei läheks paari aastaga katki, kuid toodeti järjest juurde. Mingi hetk algas ületootmine. Selle tõttu hakkasid aktsiate hinnad langema ­ ettevõtted ei olnud enam tulusad. Turule tuli palj...

Ajalugu - Keskkool
63 allalaadimist
11
doc

Venemaa ja NSVL

Venemaa ja NSVL Sisepoliitika: · Riigikorralt absolutistlik monarhia (Nikolai II 1894-1917). · Sisepoliitikat iseloomustab loosung "1 impeerium, 1 valitseja, 1 usk, 1 keel" ehk teisisõnu: o Vene impeeriumi äärealade tihedam sidumine põlisalade...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
29
docx

Balti riikide poliitiline ajalugu

...maailmareis), Fabian Gottleib von Bellingshausen (Antarktika), Karl Ernst von Baer(embrüoloogia), August von Kotzebue (kirjanik) - Maapäev (kõrgeim otsustusõigusega instants). Juht: Liivimaal maamarssal, Eestimaal peamees. Võimuperiood kestis kolm aastat. Tähtsaim ülesanne: esindada rüütelkonna huve. Täidesaatev organ oli maanõunike kollegium, mis koosnes 12 maanõunikust, eluaegsed. - Kaasaegne kroonik nimetas Liivimaad ,,aadli taevariigiks, vaimulike paradiisiks, välismaalaste kullakaevanduseks...

Ajalugu -
11 allalaadimist
29
docx

Spordiajaloo konspekt

...nstrueerimine; tüpologiseerimine(tüüpide alusel liigitamine); periodiseerimine; kirjeldamine; intuitiivne interpreteerimine (vaistlik tõlgendamine) Intervjuu uurimismeetodina: ankeediintervjuu; teemaintervjuu; avatud intervjuu Esiaeg. Esiaeg kui ajalooperiood: esiaeg ­ ajaloo vanim järk inimese kujunemisest kuni riikide tekkimiseni esiaja perioodid: kiviaeg(Homo habilis tekkest kuni u. 6000-2500 a. eKr); pronksiaeg(kiviaja lõpp kuni 2500-500 a. eKr); rauaaeg(2500 eKr kuni 1000-1200 a pKr) primaat ­ imetajate selts, tunnuseks haardjäse ja lähestik...

Spordiajalugu - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
34
doc

Uusaeg

...nstantinoopolis suur kreeklaste tugipunkt ­ Fanar, kus olid põhiliselt rikkad kreeka perekonnad ­ fanariootid. Kreekas endas toetus Venemaa, sest venemaa oli ka ortotoksne. Samuti ka PRM ja SB toetasid Kreekat. Samal ajal oli kreekas klassitsismi periood, mis oli pärit kreekast ­ filhelleenid ­ kreeklaste sõbrad. Kõige kuulsam filhelleen Lord Byron. Esimene suurem kreeka vabadusvõitluse organisatsioon 1814 Filiki Eteria. Sellest sai kreeka vabadusvõitluse sütitaja. Organisatsioon oli salaühing Odessas ­ isamaa vabastamine türgi ikke alt. Üri...

Ajalugu - Tartu Ülikool
257 allalaadimist
33
doc

Ajaloo konspekt

...ni nime all. Eestis polnud 13. saj. algul veel oma riiki. Ühtse riigi asemel oli Eestis 8 maakonda: Läänemaa, Revala, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa, Saaremaa, Sakala ja Ugandi. Kihelkondi oli Eestis umbes 45. MUISTNE VABADUSVÕITLUS (1208-1227) Jaguneb kolmeks perioodiks: 1)1208-1212 2)1215-1222 3)1222-1227 1) #Sakslaste sissetung Eestisse (1208), Latgalide ja Sakslaste rüüsteretk Ugundisse. Ugundi- sihipärase vallutuse esimene ohver. Otepää-Ugandi tähtsaim keskus. #Võnnu linnuse (Césis) piiramine eestlaste poolt (sügis, 1210) ...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
402 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

...ult kiirendada, ise väitis, et tema eesmärgiks on luua Vm-st kapitalismi kasvuhoone. Selleks oli tal ka oluline vahend- välislaenud ja väliskapitali kaasamine, Vm tuli muuta väliskapitali jaoks atraktiivseks. 1890Ndad olid Vm tööstuse jaoks soodne arenguperiood, uue saj algus nii kena enam ei olnud, 1900-1903 tabas Vene tööstust I kapitalistlik kriis, sellele järgnes 1904-1905 Vene-Jaapani sõda ja 1905-1907 Vene revolutsioon, tegi olukorra veelgi raskemaks. Vapustustes toibumiseks kulus veel aastaid, uus industrialiseerimise laine 1910-1911, selle...

Ajalugu - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

... Vanem e. rooma rauaaeg (I ­ V saj. p.Kr) Keskmine rauaaeg (V ­ VIII saj. lõpp p.Kr.) Noorem rauaaeg (IX ­ XIII saj. p.Kr.) -------------------------------------------------------------------------------- Muistne Vabadusvõitlus Esimene periood 1208 - 1212 Drang nach Osten ­ tähendas sakslaste edasitungimist ja ümberasumist itta. Oli suunatud lääneslaavi hõimude vastu. Suruti ristiusk peale tule ja mõõgaga. 1143 Lüübecki linna rajamine, mis sai lähtepunktiks järgmistele sündmustele: . 1186 Meinhard pühitsetakse esimeseks Liivim...

Ajalugu - Keskkool
131 allalaadimist
20
docx

12. klassi koolieksami piletid ajaloos

...all õhuke tume viirg, mis sisaldas söetükke, loomaluid, kivist ja luust tööriistu. Pulli asukoht on kõige vanem inimeste elupaik Eestis. Enne pulli avastamist teati kunda lammasmäge. -Esimene pronks Umbes 1800 eKr alanud pronksiaega jagatakse tavaliselt kaheks perioodiks: vanemaks ja nooremaks .Vanimate pronksesemetena tuntakse praegu muhust leitud odaotsa, Võrtsjärve lähedalt leitud sirpi. Leitud veel 11 kirvest. -Esimene raud Rauast tööriistad ja relvad olid tugevamad, teravamad ja vastupidavamad kui pronksist. U 500a paiku jõudsid Eestisse naaberaladelt...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

...- ei läinud läbi. Kõrgem seadlusandlus parlament (Saeima) iga 4 aastatagant. Enne II MS jõuti valida 4 koosseisu ja nüüd ka mitu. Praegu tegutseb 11 Saeimi koosseis. Riigipea on persident- valib Saeim. President vb olla ka ametis 2 valimisperioodi 8 aastat.Lätlastel 8 presidenti. Läti Vabariigi presidendid 1922-1927 Janis Cakste 1927-1930 Gustav Zemgals 1930-1934 Alberts Kviesis 1934-1940 Karlis Ulmanis 1993-1999 Guntis Ulmanis 1999-2007 Vaira Vike-Freiberga- I naine Baltikumis ametiaeg 8 a. 2007-2011 Valdis Zatlers- arst-4a 2011-.... Andris Berzins-...

Ajalugu - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
72
docx

Eesti-ajaloo suur üldkonspekt

...„ÄAEG- eesti alale jõuds jää Skandinaavia mäestikest. Jääväi ulatus kuni Kesk-Saksamaani ja Kiievist kaugemalegi. o Eesti vabanes lõplikult jääst alles 13-11 00a, eKr. o Jääaeg kujutab enast nelja-viite külmaperioodi e jäätumist. o Vahepeal kui jää taandus võis siin olla ka inimesi, umbes viimasel jäävaaheajal 120-130 000a tagasi. Kahjuks pole sellest jäänud mingeid märke, jää uhus minema.  o Jää viimasel taandumisel oli Eesti mandri ala präegusest tundu...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
40
pdf

Euroopa poliitiline ajalugu 20.sajandil

...omandile); liberaalid süüdistavad konservatiive majandusvabaduste rikkumises; konservatiivid rõhuvad rahulikule stabiilsele korrale, mis on majandusliku jõukuse eelduseks. o Konservatismi vormid: - 20. sajand konservatismi taassünni periood. Konservatismi mitu tähendust/liigitust, mis on liiga meelevaldsed - autoritaarsus -- vale käsitlus, sest konservatism pluralistliku võimu ideoloogia, kus on olemas erinevad poliitilised huvigrupid - terminoloogiliselt vale, pigem valitsemisvorm, kus toimivad demokraatlikud tasak...

Ajalugu - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
46
doc

Väga põhjalik ajaloo konspekt

...tase. Majanduskasv ulatus kuni 24%ni. Aastas. 1923 tekkis taas võimalus teravilja ekspordiks. Aastail 1921-1927 kadus kasarmukommunismile omane võrdsustav vaesus. (1922-1953, stalinismi periood, NEP, Stalinismi poliitika.)Stalini võimuletulekuga sai juhtlauseks- „sotsialism ühel maal“. Ühtlasi tähendas see otsust Nep peatada. 1922- kommunism 1927- loobutakse NEPist. 1927/28 1v-a. – ...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
56
doc

Eesti ajalugu

...tel punase mõõga ja ristiga raudrüü peal. Liivalsed alistati aastaks 1208. Järgmisena võeti ette eesti. Eestis tegutsesid sel ajale Johaniitide, Templivendade ja Deutooni ehk Saksa ordu. Neist igaühel oli oma märk. 1208 - 1212. Muistse vabadus sõja esimene periood. Algas sakslaste tungimisega Ugandisse kevadel. Sügisel läksid nad tagasi. Sellele järgnesid eestlaste vastu sõjakäigud. Eesti-Vene suhted olid halvad. Vene-saksa suhted head, sest Vladimiri tütar oli abielus Alberti vennaga. Lõppes Turaida (Toreida) rahuga. 1215 - sõja tegevus algas uuesti. Vabadus...

Ajalugu - Keskkool
147 allalaadimist
10
doc

Maailmapilt enne Esimest maailmasõda

...ja monarhistlike parteisid. Liberaalid leiavad, et tuleb tegutseda parlamentaarselt ning lõpetada mässamine. Bolsevikud tahavad jätkata revolutsiooni. Toimubki bolsevike Detsembri mäss Moskvas, aga see surutakse valitsuse poolt maha. · Duuma demokraati periood Järgneb nn. Duuma demokraatia periood. Toimuvad riigiduuma valimised ja tsaar annab välja konstitutsioon. Valitsevaks korraks saab konstitutsiooniline demokraatia. Duuma 7 volitused jäävad piiratuks kuna võimutäius on ikkagi tsaari käes. Esimene...

Ajalugu - Keskkool
109 allalaadimist
32
pdf

Usundilugu, ühiskonnaõpetus, ajalugu

...phia-tarkus) 6.-5. saj. eKr. oli Kreeka niivõrd arenenud, et erinevates linnriikides tekkis reaalne vajadus hariduse järgi. Elementaarsete teadmiste kõrval õppisid kreeklased retoorikat, aga ka filosofeerimist. Sofistid olid väga populaarsed klassikalisel perioodil. Nad olid veendunud, et igasugune tõde on subjektiivne. Kreeka populaarsemad filosoofid olid: Sokrates- parim filosofeerimise vorm on dialoog- see loob inimestevahelise silla ning toob mõlemale poolele uusi tarkusi. Platon- ta ei ole nõus eelnevate filosoofidega, ta kritiseerib neid ning eh...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

...gus: 1896-1904 Rahvuslaste uus põlvkond; venestuse taandumine: 1890ndatel aastatel hakkas märkamatult ühiskonnas midagi muutuma. Toimus uute potentsiaalsete juhtide teket, alguses oli tegemist üliõpilastega. Eestlaste üliõpilaste arv hakkas sel perioodil suurenema. I maailma sõja alguseks oli saanud 1000 Eesti noormeest kõrgharidust. Paljud Eesti tudengid hakkasid tundma end kui eestlased ja ei tundnud häbi üle selle. Tähtsamad kõrgkoolid, kus eestlased said hariduse oli Tartu Ülikool, Tartu kõrgkoolid, Peterburgi sõjaväe ja meditsiini kool, Riia...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
1
docx

Maailm 20. saj.algul

...abariik, kahekojaline parlament, valitsuskriisid, president valiti 7 aastaks, kiriku võimu vähenemine, palju kolooniaid, pidasid end Euroopa kultuuri ja tsivilisatsiooni eestvedajaks, Eiffeli torn, Inglismaa ­ parlamentaarne monarhia, kahekojaline parlament, viktoorialik, valimisõigus meestel, maailmamerede valitseja, arengupidev, suurim impeerium, rahasüsteem on maailma standardi aluseks, Saksamaa ­ keisririik, kahekojaline parlament, mitmepartei süsteem, kriisid, soov uute kolooniate järele, Kolmikliidu eestvedaja, Euroopa esimene tööstusmaa, USA ­ föderatiivne vab...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun