Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"vastama" - 2586 õppematerjali

2
wps

Kes on edukas inimene?

Üha enam püstitatakse kõrgeid eesmärke, milleni püüdlemine on raske, kuid kui inimene on selle saavutanud, tema unistused on täitunud, siis on ta edukalt oma elu elanud. Kõik eesmärgid saavutanud inimene ongi edukas. Sportlastelt oodatakse palju. Nende treenerid avaldavad pidevalt pinget jõuda kaugemale, luu...

Eesti keel - Keskkool
747 allalaadimist
4
odt

Lapse õigused ja kohustused

Lapse õigused ja kohustused Leiu Tõnissaar IV klass TMKK Meie maal on lastel palju õigusi ja kohustusi. Õigused · Lastele ei tohi peale suruda reklaami ega usku. · Lastel on õigus mitte vastata võõraste inimeste küsimustele ja pakkumistele. · Lapsel on õigus eakohasele teabele, mis puudutab last isiklikult või lapsi üdiselt. · Igal lapsel on õigus puhkusel...

Inimeseõpetus - Põhikool
36 allalaadimist
1
docx

Oscar Wilde "Dorian Gray portree" kirjand

Kas ja kuidas peab paika väide: ,,Kunstnik on ilusate asjade looja." (O.Wilde)? Kunst võib olla nii halb ja saatanlik kui ka hea ja jumalik. Miks mitte kompott mõlemast, kuldne kesktee. Iga looja on kunstnik. Pole oluline kas teoseks on raamat, maal või oma elutee loomine, kuid ilu on vaataja silmades. Mina leian, et kõik mis o...

Kirjandus - Keskkool
166 allalaadimist
2
doc

Toiduhügieeni test

TOIDUHÜGIEEN 1) Millele peab vastama turuleviidav toit? a) Peab vastama käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele. b) Peab vastama tarbijate nõuetele. c) Peab vastama õigele temperatuurile. d) Ei pea mitte millelegi vastama. 2) Kes peab koostama ettevõtte toiduhügieenikoolituse kava? a) Töötaja b) Riik c) Käit...

Toitlustus - Keskkool
195 allalaadimist
2
doc

Iseseisev töö „ Õppekasvatustegevus lasteaias“

Eesmärk : esitada ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise, korraldamise ja läbiviimise alustest ning analüüsimise võimalustest. 1.Ülesanne Otsi internetist kahe erineva lasteaia õppekava. Uuri, kas õppekavades on esitatud kõik seitse punkti (vt loetelu all) ,mis seadusega ette nähtud on. Riiklikust õppekavast lähtuvalt tuleb koolieelse lastea...

Pedagoogika -
48 allalaadimist
10
pptx

TERVISLIK TOITUMINE

 Toitumine ja liikumine on omavahel tugevas seoses. Toiduga saadav energiakogus peab vastama energiakulule, vastasel juhul energiat ära ei kulutata ja tekib ülekaal. Toidupüramiid Näitab kui suure osa sinu päevasest toidukogusest peaks üks või teine toiduaine moodustama. Mitmekülgsus  Süüa tuleb erinevaid toiduaineid. Näiteks piimatoodete hulgast tuleb valida igaks päevaks erinev toiduaine, (esmaspäevaks jogurt, teisipäevaks klaas piima, kolmapäevaks kodujuust jne). Tasakaalustatus...

Inimese füsioloogia - Kutsekool
9 allalaadimist
10
docx

Materjalid Autoehituses

Üheks näiteks on hübriidautod, mis ühendavad traditsionaalse bensiinimootori elektriliakuga. Saksa autotootja BMW on välja töötanud auto, mis tarbib kütusena vesinikku ning eraldab õhku sisuliselt vaid veeauru. Autotootjad on ühtlasi võtnud tarvitusele meetmeid, et muuta autode ehitamise protsess võimalikult keskkonnasõbralikuks. Sõiduauto ja veelgi enam, tuleviku auto, peab vastama väga kõrgetele nõudmistele. Peale selle suure jõudlusega sõiduk, mis tagab sõidu lihtsuse, turvalisuse ja mugavuse, peab ta vastama rangetele ja vajalikele keskkonnanõudmistele. Detaili materjali valikul arvestatakse: 1 Vajadust tagada minimaalse massi juures nõutav tugevus ja jäikus. 2 Vastavust kasutustingimustele (näiteks antifriktsioonilisi omadusi, soojuskindlust, kulumiskindlust); 3 Maksu...

Materjaliõpetus -
13 allalaadimist
2
doc

Mitterahalise sissemakse hindamise akt

MITTERAHALISE SISSEMAKSE HINDAMISE AKT Mitterahalise Sissemakse Hindamise Akt, Mitterahalise Sissemakse Hindamise Akt. 1. Mitterahaline sissemakse teostatakse Mitterahalise Sissemakse Hindamise Akt (edaspidi Osaühing) osakapitali suurendamiseks. 2. Mitterahalist sissemakset hindab Osaühingu põhikirjast lähtudes Osaühingu juhatus koosseisus juhatuse liige, Mitter...

Ettevõtlus -
79 allalaadimist
8
doc

ESSEE ETTEANTUD KÜSIMUSTE PÕHJAL

Kirjeldada, millistele tingimustele peaks vastama ettevõtte optimaalne kaubavarude suurus? Laovarud on kõik materjaalsed väärtused, mis hoisutatakse tootja ja importija laos ning transporditakse tootmise, ladude, termindalid ja ka kaupluste vahel. Kuid peab leidma optimaalse laovaru, sest põhjendamatul suured varud vähendavad firma kasumit ning varade tootlust.Optimaalne kaubavarude suurst saab hoida kontrolli all kui , kontrollida varude kas...

Logistika - Kutsekool
14 allalaadimist
24
docx

9 sõlmega elektrivõrk ja selle maksumus

Teisena tuleb seda võrku optimeerida, kusjuures peab võrk vastama kriteeriumile n-1, mille juures peavad pinged normi piiridesse jääma. Kolmanda variandina tuleb luua võrk, kus ei pea kehtima n-1 kriteerium ning mis maksaks võimalikult vähe. Tabel 1. Alajaamade tabel Tabel 2. Liinide maksumused 3x2x400 3x3x400 3x3x600 mm2 mm2 mm2 0,1 M€km 0,15 M€km 0,2 M€km Tabel 3. Trafode hinnad 400 MVA 250 MVA 100 MVA 2 M€km 1,5 M€km 1 M€km...

Elektrivõrgud -
14 allalaadimist
6
docx

Erialase lõputöö tutvustus

Tutvustage loetud lõputööd (sh eesmärki, hüpoteese e. uurimisküsimus) lisage postitusele selle korrektne viide ja miks just see töö valituks osutus. 2. Millistele teooriatele autor tugineb, kuidas hindate teoreetilist käsitlust (piisav, pealiskaudne, aegunud, uudne, huvitav, igav, vmt)? 3. Milliseid andmekogumisme...

Akadeemiline kirjutamine ja... -
30 allalaadimist
21
docx

Seminaritöö: Sõjahaudade kaitse seadus

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Võrdleva õigusteaduse õppetool Triinu Hordo triinu.hordo@gmail.com ÕIGUSTLOOVA AKTI ANALÜÜS: SÕJAHAUDADE KAITSE SEADUS Seminaritöö Juhendajad...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
2
docx

Maasotsioloogia 1. kontrolltöö

poole); ettepanekute tegemine -Ainult positiivse või negatiivse skaala ette andmine (meelega kallutamine). Hüpoteesi püstitamine – ennustus teadusliku probleemi kohta, ei pea paika pidama) 22. Loetle küsimuste sõnastamise üldised reeglid. 4. Millisetele tingimustele peab vastama hästi sõnastatud uuringu probleem?  Lihtne probleemi formuleerimine  Ei tohi olla võõrsõnu, keerulisi termineid probleemi ülesehitamine — probleemi liigendamine küsimusteks ja nende  Iga k...

Bioloogia -
117 allalaadimist
20
docx

Õigus ja ühiskond

Õiguse areng: ius non scriptum = unwritten law; ius scriptum = written law Õiguse idee: õiglus, õiguslik garanteeritus, eesmärgipärasus Õigusperekonnad: *Mandri-Euroopa, *Anglo-Ameerika, *islami, hinduistlik, judaistlik, *Kaug- Ida, Aafrika, *sotsialistlik Õiguse valdkonnad: avalik õigus, eraõigus Avalik õigus Eraõigus rahvusvaheline õigus tsiviilõigus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
2
doc

Kirjandi kirjutamine

Ande Andekas-Lammutaja Kirjandus ­ Kirjandi kirjutamine 1. Pealkiri: Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja võib lisada hiljem. Pealkirjas on tuumsõna(d), millele toetuda. Nt. ,,Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus" 2. Moto: Moto on aut...

Kirjandus - Keskkool
851 allalaadimist
2
doc

Riik ja ühiskond

Poliitika on suhtlemisprotsess, mille käigus jõuavad erinevate seisukohtadega inimgrupid ühistele otsustele, mida püüavad edaspidi oma tegevuses järgida. Kodanikuühiskond on avaliku elu valdkond, kuhu kuuluvad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused. Eraelu on iga indiviidi isiklik elukorraldus. Inimesed püüavad oma huvisid realiseerida läbi ühiskondlike liikumiste, huvide survegruppide...

Kodanikuõpetus - Keskkool
209 allalaadimist
9
doc

Wifi (2002)

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnika teaduskond Informaatikainstituut Tarkvaratehnika õppetool Anneli Kaldamäe Wireless LAN Referaat Juhendaja: K.Allik Tallinn 2002 1 Sisukord SISUKORD...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
88 allalaadimist
18
doc

Geodeesia Eksamiabimees

Geodeetiline otseülesanne. Geodeetiliseks otseülesandeks on ülesanne, kus on antud punkti A koordinaadid (xA, yA), kaldenurk punktilt A punkti B (AB) ning kahe punkti vaheline kaugus dAB. Antud: xA, yA, AB, dAB X yAB B Leida: xB, yB ? XB xB =xA+ xAB...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
659 allalaadimist
4
doc

I Kontrolltöö mõisted (V.Viies) informaatikas

Alamprogrammide (funktsioonide) parameetrid , nende tüübid ­ eksisteerib kahte liiki parameetreid - formaalseid ja tegelikke 1) FORMAALSED PARAMEETRID on kasutusel alamprogrammi deklaratsioonis. Olulised on nii parameetri nimetus, tüüp kui ka asukoht teiste parameetrite reas. Formaalseid parameetreid võib vaadelda kui mu...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
110
doc

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Iseseisev töö aines 'Infosüsteemide projekteerimine': Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon Teostajad: Indrek Kempi (0...

Infosüsteemi projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun