Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

VABA ETTEVÕTLUSE TUGISAMBAD. NENDE SEOS ETTEVÕTLUSEGA. - sarnased materjalid

mise, tluse, tlusega, eraomand, konkurents, steem, turumajandus, imalik, udlus, tugisambad, hinnas, ostjad, ikus, turuhind, turukonkurents, kapital, vised, htamatu, majandusringlus, vabaettev, vahetuse, multikulti, taebla, kulusid, rdsed, htus, steemiga, indiviidid, arvutid, eraisik, lesandeks, reisikorraldus, aire, juhendaja, majandusvabadus, majanduss
35
docx

Ettevõtluse konspekt

... 1) enamiku tootmise ja jaotamisega seotud otsuseid teeb riik 2) üksikisikutel puudub eraomand 3) tootmine planeeritakse ühest kesksest asutusest 4) kõike püütakse teha nii nagu on tehtud põlvest põlve 5) valitseb vaba konkurents ja enamik ressurssidest on eraomandis 6) tootmisvahendid ja ­tehnoloogiad on algelised 7) majanduslikke otsuseid suunab nõudmise ja pakkumise vahekord 8) tulu jagatakse sageli perekonna liikmete vahel võrdselt 9) erinevad turud toimivad hästi ja tasakaalustava...

Ettevõtlus -
23 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...aneerija. Tavaliselt on ressursside omanikuks riik ning majanduse organiseerimise aluseks on plaanid, mis määravad, kui palju ja missugust toodangut toota ning kuidas ja kellele toodetud hüviseid jaotada.Iseloomulik on kõrvuti tootjate vabaduse piiramisega ka tarbijate vabaduse piiramine. 3. Turumajandus Turumajanduse korral jaotavad ressursse eraisikud, seega toimub ressursside jaotamine majapidamiste ja ettevõtete individuaalsete otsuste põhjal.Neid otsuseid koordineerib hinnamehhanism. Turult saadud hinnasignaalide alusel teevad ettevõtt...

Majanduse alused -
21 allalaadimist
35
doc

Majanduse alused

...kapitali (näiteks tootmisvahendite), mitte aga finantskapitali tähenduses. ETTEVÕTLIKUS, enterpreunership (arvatakse, et see ei ole rahaliselt mõõdetav ja seega ei ole tootmisfaktor) Majanduslikud hüvised (economic goods) ja vabad hüvised (free goods) TARBIMISHÜVISED (kaubad), consumer goods ­ mis otseselt rahuldavad tarbija vajadusi KAPITALIHÜVISED (kaubad), capital goods ­ rahuldavad tarbijate vajadusi kaudselt nende poolt toodetud teiste hüviste (kaupade) kaudu VABAD HÜVISED (free goods) ­ nende alla kuuluvad õhk ja ...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
180 allalaadimist
16
doc

Majanduse eksami küsimused ja vastused 10. klass

.... Karl Marx, John Meynard Keynes, Adam Smith, Abraham Maslow, Alfred Marshall – millega on tegelenud, peamised teooriad ja teesid? Karl Marx- sotsialistliku teooria looja John Meynard Keynes – makroekonoomika looja Adam Smith – vabaturumajanduse looja (nähtamatu käsi) Abraham Maslow – inimvajaduste looja (Maslowi püramiid) Alfred Marshall – tootmisteooria looja (Marshalli rist) 2. Kes olid merkantilistid ja füsiokraadid, millised olid nende põhimõtted? Füsiokraadid olid rühm, kes uskusidmajandusteooriat, mille kohase...

Majandusteaduse alused - Keskkool
43 allalaadimist
38
pptx

Turumajandus

Sissejuhatus majandusse II osa Vaba ettevõtlus ehk turumajandus Viimsi Kool 10ml 2018 Turumajandus Leiame vastused küsimustele: • Missugused on turumajanduse tugisambad? • Millist rolli mängib kasum turumajanduses? • Missuguseid majandussüsteeme on olemas? • Mis on majandusringlus? • Millist ro...

Majandus alused - Keskkool
8 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...aalsed asenduskaubad. (Nt Coca Cola ja Pepsi) Kui meil õnnestub tarbija uskuma panna, et meie toode on kuidagi eriline võrreldes konkurendi tootega, saamegi küsida kõrgemat hinda. Monopolistliku konkurentsiga turgu iseloomustab uute pakkujate vaba juurdepääs turule. 10. Oligopol ja kartellikokkulepe Juhul kui turul tegutseb väike arv ettevõtteid võib olla tegemist oligopoliga. Oligopolset turgu iseloomustab väike arv vastastikuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel. Oligopolse turu oluliseks tunnuseks on see, et iga e...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ga võitlemise kõrval kujutas ellujäämine vahel isegi suuremat väljakutset. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Alles tänu raudtee kasutuselevõtmisega sõjaväe varustamiseks vabaneti niisugusest logistika- sõltuvusest ja oli võimalik keskenduda strateegilistele eesmärkidele. Tänu tõsistele väljakutsetele, mis olid seotud kümnete tuhandete sõdalaste ellujäämi...

Logistika alused - Kutsekool
417 allalaadimist
16
docx

MAJANDUSMÕTTE AJALUGU

...ku konkurentsiga turust, kus hind hakkab pikaajaliselt võrduma tootmiskuludega. Tema käsitluse kohaselt vajab konkurents suurt hulka müüjaid, ehk ressursiomanikke, kes on teadlikud palkadest, rentidest ja kasumitest, ning tootmistegurite vaba liikumist tööstusharude vahel. Selliste tingimuste kohaselt viivad ressursiomanike isiklikud huvid lõpuks loomuliku hinna kujunemiseni. Neoklassikaline majandusteadus Neoklassikaline majandusteadus tegeles suhteliselt vähe makroökonoomika probleemide uurimisega. Tulude kasvu määra ja taseme uurimise...

Majanduse alused - Kutsekool
69 allalaadimist
36
doc

MINA JA MAJANDUS

...llesjäänud sotsialistlikud riigid, kus maa ja kapital on riigiomanduses. Turumajanduses otsustatakse mida, kuidas ja kellele toota? turu vahendusel.  Enamik ressurssidest kuulub eraomanikele (ka üksikisikutele).  See tähendab vaba konkurentsi turgudel ja valdav osa valikutest ja otsustustest tehakse erasektori mõjul ja huvides.  Majanduslikke otsuseid suunab nõudluse ja pakkumise vahekord turul ja vabalt kujunev turuhind.  Erinevad turud (kauba-, tööjõu-, kapitali-, jne.) toimivad omavahel seostatult ni...

Majanduse alused - Kutsekool
19 allalaadimist
82
docx

MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT

...Taanis, Saksamaal, Eestis saab osta sama palju kaupu?) SKP puudused Riikide rahvaarv on erinev (SKP per capita) Hinnataseme muutused (SKP deflaator) Valuutade ostujõu erinevused SKP ei arvesta vaba aja väärtust SKP ei näita, milliseid kaupu ja teenuseid ning millises proportsioonis toodetakse (vaestes riikides suurendavad esmatarbekaubad heaolu rohkem kui luksuskaubad) SKP ei arvesta negatiivsete välismõjude olemasolu (kekskonna saastatus) Klimaatilised t...

Majandus alused - Tartu Ülikool
80 allalaadimist
9
docx

Maaettevõtluse arvestuse/eksami konspekt

...aupu ja teenuseid, mille nõudmist- pakkumist turg ei reguleeri ja mille tootmise eest peab hoolitsema valitsus (haridus, riigikaitse, tervishoid jne.). Turumajandus - majandamisviis, kus ostjad ja müüjad vahetavad kaupu ja teenuseid vabalt kokkulepitud hindade alusel. See on selline süsteem, kus isiklikest huvidest lähtuvalt kasutatakse riigi majandusressursse kõige efektiivsemal moel. Majanduse kolmele küsimusele vastatakse üksikisiku tasemel. Valdavaks on eraomandus. Turumajanduse suurim puudus on, et see toimib vaid teatud kindla...

Ettevõtte majandusõpetus - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

..., stardiperioodi kulude alahindamine ja tulude ülehindamine. 6. Puudulik spetsialiseeritus ­ erinevalt suurettevõtetest ei suudeta palgata iga tegevusvaldkonna jaoks vastava ala spetsialiste. 7. Piiratud vabadus, pikad tööpäevad, ülekoormus, stress, probleemid tervisega. 8. Risk kaotada investeeritud kapital, st jääda ilma oma säästudest, sageli ka jääda võlgu teistele. Kolm peamist põhjust, miks loobutakse kavandatavast firma rajamisest: * finantskaalutlused (stardikapitali puudus) * ...

Ettevõtluse alused -
139 allalaadimist
8
docx

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse konspekt

...t ja kommetest. Majanduslike otsuste tegemisel lähtutakse uskumustest, veendumustest ja tavadest. Segamajandus ­ majandussüsteem, kus kõrvuti erasektoriga funktsioneerib ka avalik ( riigi ) sektor ning riik reguleerib majandust. Turumajandus ehk vaba ettevõtlus. Alustalad : 1) eraomand 2) hinnasüsteem 3) turukonkurents 4) ettevõtlikkus 1) kapital ja muud ressursid, mille omanik on eraisik või ettevõte, mitte aga riik. 2) tähendab hindade kasutamist piiratud ressursside jaotamiseks. 3) tähendab võistlust ostjate ja müüjate seas ressursside ja kau...

Ettevõtluse alused - Keskkool
18 allalaadimist
24
pdf

Majanduse alused konspekt 1

...ku konkurentsiga turust, kus hind hakkab pikaajaliselt võrduma tootmiskuludega. Tema käsitluse kohaselt vajab konkurents suurt hulka müüjaid, ehk ressursiomanikke, kes on teadlikud palkadest, rentidest ja kasumitest, ning tootmistegurite vaba liikumist tööstusharude vahel. Selliste tingimuste kohaselt viivad ressursiomanike isiklikud huvid lõpuks loomuliku hinna kujunemiseni. Klassikalise koolkonna teiseks silmapaistvaks teoreetikuks on David Ricardo (1772-1823), kes arendas edasi Smithi seisukohti ja süstematiseeris klassikalise majan...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
62 allalaadimist
116
odp

Majanduse alused

...Esimene veerg on täidetud näitena. Aeg Tegevus Valikuvõimalused Valik Valiku põhjendus 7:30 Hommikusöök 8:00 Kooliminek 12:00 Lõuna 16:00 Vaba aeg Ratsionaalne majanduslik käitumine ● ... tähendab, et erinevad majanduselus osalejad püüavad saavutada enda jaoks suurimat kasulikkust mingite piirangute raames ● Sarnaste huvidega majanduselus osalejaid nimetatakse majandussubjektideks Majandussubjektid ● Majapidamist...

Majandus alused - Kutsekool
3 allalaadimist
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

...lsus 27/35% Kindlad töötunnid 11/16% Sotsiaalne kindlustunne/kindlustatus 9/13% Ettevõtja: Sõltumatus/eneserealiseerimine/huvitavad ülesanded 62/68% Töötamise aja ja koha vaba valik 30/35% Paremad sissetulekuväljavaated 16/20% Ärivõimaluse realiseerimine 4/9% Et vältida hõivega seotud ebakindlust 3/4% 3. ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring) GEM (Global Entrepreneurship Monitor) uuring jagab ettevõtjad kahte gruppi vastava...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...ese stardikapitaliga, stardiperioodi kulude alahindamine ja tulude ülehindamine. 6. Puudulik spetsialiseeritus – erinevalt suurettevõtetest ei suudeta palgata iga tegevusvaldkonna jaoks vastava ala spetsialiste. 7. Piiratud vabadus, pikad tööpäevad, ülekoormus, stress, probleemid tervisega. 2 8. Risk kaotada investeeritud kapital, st jääda ilma oma säästudest, sageli ka jääda võlgu teistele. Kolm...

Ettevõtlus -
62 allalaadimist
35
doc

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE

...use asemel tootmine, eelkõige põllumajandus. Lõid õpetus puhasproduktist. Pooldasid omanike-feodaalide maksustamist ning tööstuse ja kaubanduse toetamist vähendamaks nende "ülevalpidamist" põllumajanduse poolt. Töövabaduse ja vabakaubanduse pooldajad. Esindaja F. Quesnay (1694-1774). Teos "Majandustabel" (1758). Püüdis analüüsida kogu ühiskonna kapitali taastootmist lähtudes põllumajandusest ning abstraheeris väliskaubanduse. Suund majandusvabadusele feodaalse ümbrisega. A.R.J. Turgot (1727-1781). Teos "Mõtisklusi rik...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
174 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

... 67,4 32,6 100 Töötajaid 2,1 19,4 100,3 4,3 1006,1 6,4 ettevõttes Ettevõtja karjääri eelistamise põhimotiivid Sõltumatus/eneserealiseerimine/huvitavad ülesanded 68% Töötamise aja ja koha vaba valik 35% Paremad sissetulekuväljavaates 20% Ärivõimaluse realiseerimine 9% Et vältida hõivega seotud ebakindlust 4% palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid Regulaarne, fikseeritud sissetulek 40% Tööhõive stabiilsus 35% Kindlad...

Ettevõtlus -
252 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

... 67,4 32,6 100 Töötajaid 2,1 19,4 100,3 4,3 1006,1 6,4 ettevõttes Ettevõtja karjääri eelistamise põhimotiivid Sõltumatus/eneserealiseerimine/huvitavad ülesanded 68% Töötamise aja ja koha vaba valik 35% Paremad sissetulekuväljavaates 20% Ärivõimaluse realiseerimine 9% Et vältida hõivega seotud ebakindlust 4% palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid Regulaarne, fikseeritud sissetulek 40% Tööhõive stabiilsus 35% Kindlad...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

... 2008 Käesolev õpik on osa Eesti Olümpiakomitee projektist "1.­3. taseme treenerite kutsekvalifikatsiooni- süsteemi ja sellele vastava koolitussüsteemi väljaarendamine", II etapp. Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium riikliku arengukava meetme "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kätte- saadav haridussüsteem" raames. Projekti viib läbi Eesti Olümpiakomitee, partner ja kaasrahastaja on Haridus- ja Teadusministeerium. Eesti Olümpiakomi...

Inimeseõpetus -
34 allalaadimist
8
odt

KORDAMINE MAJANDUSEKSAMIKS

...dusteadus ­ uurib seda, kuidas inimene endale valikuid tehes elatusvahendeid hangib. · Majandus ­ on ühiskonna toimimise süsteem, mis tuleneb valikutest erinevate isikute vahel · Turg ­ see eksisteerib igal pool, kus inimesed teevad omavahel vabatahtlikke vahetusi. Turul kohtuvad kaupu müüvad ja kaupu ostvad osapooled. · Turumajandus ­ tekib siis, kui vabatahtlik vahetamine on tootmise põhiline eesmärk. Mõlemad pooled vahetusest saavad kasu. · Ressurss ­ põhielemendid, mida kasutatakse toodete ja teenuste tootmiseks. · Tootmisre...

Arendustegevus - Keskkool
18 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

... 4 majandusüksus peab tootma ja kuidas ning kellele toodetuid hüviseid jaotatakse. Plaanimajandussüsteemile on iseloomulik kõrvuti tootjate vabaduse piiramisega ka tarbijate vabaduse piiramine, kuigi tarbijate valikuvabaduse aste jääb tarbijatel siiski suuremaks kui tootjatel. Tarbijate vabadust piiratakse riiklikul tasandil kindlaks määratud palkadega ja osade hüviste tsentraliseeritud jaotamisega. Seda majandussüsteemi viljeleti Nõukogude ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
612 allalaadimist
64
docx

Majandusteooria alused kontrolltöö vastused

...kkuda 150 + 180 = 330 topsi kohvi. Siinkohal oleme teinud eelduse, et kogu turg koosnebki ainult kahest tootjast. Nõudluse ja pakkumise seadus: iga hüvise hind kohandub tasemele, mis võrdsustab selle hüvise nõutava ja pakutava koguse. Vabaturu tingimustes toimub selline hindade kohandumine automaatselt tasakaalu suunas. 9) Turutasakaalu mõiste (sh. puudujääk & ülejääk). Turu tasakaal (tähis E, equilibrium) on seisund, mille korral turujõud on tasakaalus – see tähendab, et tarbijad ega pakkujad pole sunnitud oma käitumist ...

Majandusteaduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
87 allalaadimist
11
pdf

Turu puudulikkus ja valitsuse osa majanduses, Eesti riigieelarve tulud ja kulud

...navavalguste eest ja liivatakse talvel tänavaid? Kas arstiabi andmine erakätesse tagaks kõigile võimaluse abi saamiseks? Kas kõik inimesed oskaksid lugeda ja kirjutada, kui koolihariduse andmine sõltuks vaid nõudmisest ja pakkumisest,? Turu vaba toimimine tähendab ka seda, et nõrgemad jäävad tugevamatele alla, mille tulemus võib väljenduda tänaval elavates kodututes ja vaeste inimeste suures osakaalus. Suured erinevused inimeste elatustasemes vähendavad aga kogu ühiskonna heaolu. Isegi kui turumajandus oleks täielikult efektiivne, on siisk...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
34 allalaadimist
18
pdf

Majanduse alused: Firmateooria, Tootmine ja kulud, Kasumi maksimeerimine

...kkujad, kes tahavad samuti kasumit saada. Konkureerides ostjate pärast hakkab hind jälle alanema. Uusi pakkujaid tuleb sellele turule seni kuni on võimalik teenida kasumit. Seega, vaatamata võimalusele teenida lühiajaliselt suuri kasumeid, tagab vaba juurdepääs turule nende kasumite vähenemise pikaajaliselt. Samuti ei saada sellisel turul ka pikaajaliselt kahjumit, sest kohe kui hind langeb nii madalale, et ettevõtted hakkavad saama kahjumit, loobub osa ettevõtetest tootmisest. Täieliku konkurentsiga turule on iseloomulik veel see, et hind on nii ...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
18
docx

Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles

... Inimesed reageerivad stiimulitele Inimesed saavad vabatahtlikust vahetusest kasu Valikud suunatakse tulevikku ...

Majandus - Keskkool
7 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused

...· Kindlad töötunnid 11%  Sotsiaalne kindlustunne/kindlustatus 9% Ettevõtjaks olemist eelistavate inimeste motiivid:  Sõltumatus, eneserealiseerimine, huvitavad ülesanded 62%  Töötamise aja ja koha vaba valik 30%  Paremad sissetulekuväljavaated 16%  Ärivõimaluse realiseerimine 4%  Et vältida hõivega seotud ebakindlust 3% 14. Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad?  Vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsivõime, ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
87 allalaadimist
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

... Uute toodete juurutamine olla olulisemgi. Tänapäeval võib sageli täheldada liikumist detsentraliseerimise ja töötajatele suuremate Strateegia ­ määrab ettevõttes eesmärkide saavutamise teed ja vahendid. vabaduste andmise poole. Suurem vabadus ei tähenda aga seda, et igaüks võib teha, mis heaks Strateegia on seega üldine tegevuskava ginantsiliste ja strateegiliste eesmärkide arvab ­ vabadusel peab olema suund. ...

Ettevõtlus -
88 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...TIS ...................................................................................................................................................190 Vabariigi president Seadlus e dekreet Otsus; käskkiri........................................................190 MUUD NORMATIIVAKTID.................................................................................................191 Tööandja ja töökollektiivi vaheline....................................................

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
70 allalaadimist
8
pdf

Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes

... tulnud mõiste hulgast sobivaimad kandidaadid nende täitmiseks peab ­ on võrdluse abil: "inimese elukaar". · peab - objekt on vaba töökoht, mis esitab teatud nõudmised kohataotlejale, Kaasaja trend: personalitöö tähtsus suureneb, kuna: · on - objekt on potentsiaalne töötaja (subjekt), kellel on teatud omadused. · tehnoloogia kiire areng tingib kvalifikatsiooninõuete tõusu; ...

Ettevõtlus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
83 allalaadimist
12
docx

Ettevõtluse alused kordamiseks

...hakata kohe pihta 3. Ettevõtluse ei tähenda ühe idee külge klammerdumist 4. Ettevõtja ei küsi, kui palju ta ärist teenib 5. Ettevõtja räägib oma ideest paljudele 6. Ettevõtja loob aktiivselt võrgustikku 7. Korrektne äriplaan ei taga riskivaba ettevõtlust 8. Ettevõtluses on suur roll õnnel 9. Ettevõtja õpib, kuidas toime tulla ebakindlusega 10. Ettevõtja loob tulevikku Ettevõtlus kui akadeemiline distsipliin ... on märksa "noorem" kui üldine ettevõttemajandus. Ettevõtluse põhikategooriad (1) Ettevõtluse kõrval olulised veel vähemalt ...

Ettevõtlus alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
12 allalaadimist
20
doc

Ettevõtluse alused

...Palgatöö plussid - Regulaarne, fikseeritud sissetulek ,Tööhõive stabiilsus, Kindlad töötunnid, Sotsiaalne kindlustunne/kindlustatus · Ettevõtluse plussid - Sõltumatus/eneserealiseerimine/huvitavad ülesanded, Töötamise aja ja koha vaba valik, Paremad sissetulekuväljavaated, Ärivõimaluse realiseerimine, Et vältida hõivega seotud ebakindlust . 12. Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad? · Vaimne võimekus - loovus, intelligentsus, analüüsivõime, olulise eristamise oskus, keskendumisvõime jne. ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun