Facebook Like
Add link

Tootmise planeerimine konkreetse kauba näitel - sarnased materjalid

leng, koost, krunt, jooniste, krunti, korrektne, lengid, tihendi, tapid, leta, imalik, raamid, htlase, immutus, pakett, profiilid, pressis, liitekoht, udlus, htlane, rule, sitsi, kuivatus, htlaselt, soojus, sertifikaat, katsetused, finants, lihvimist, tootega, atlex, innove, tarve, lihvimine, rase, toomisega, klaaspaketi, kasutamisel, kiil, limine
24
doc

Tootmise planeerimine

Tootmise planeerimi ne Loengukonspekt õpperühm XX Õppejõud: XX TOOTMISE PLANEERIMINE (TU10) 2 Tallinn 2013 TOOTMISE PLANEERIMINE (TU10) 3 SISSEJUHATUS OPERATSIOONIJUHTIMISSE 1. OPERATSIOONIJUHTIMISE OLEMUS Tood...

Logistika alused - Tallinna Majanduskool
26 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 125 7. Juhtimisdiagnostika 127 8 Ettevõtete liigid 130 8.1 Tootmine (tööstus) ja tootmisettevõtted 130 8.1.1 Põhimõisted 130 8.1.2 Ringlusprotsess tööjaotusega majanduses 130 8.1.3 Ressursid ehk tootmistegurid ...

Juhtimine -
208 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...d ettevõtte: tootmist turundust uurimis- ja arendustöid turustust klienditeenindust finantsjuhtimist personalijuhtimist jne Funktsionaalsed valdkonnad saavad kaasa aidata ettevõtte konkurentsieelise loomisele: Tootmise efektiivsem korraldamine Varude efektiivsem juhtimine ja nendega seotud kulude vähendamine Püsiklientide kinnistamine, tarbija rahulolu tõstmine Uute atraktiivsete toodete väljatöötamine Personalijuhtimine ­ vajalikud töötajad, arendamine, motiveerimine Tegevusstrateegiad Käsitlevad allüksuste juh...

Juhtimine -
36 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...kaubavedude alustamisega raudteel 19. sajandi teisel poolel. Kiire ja paindlik kaubavedu uksest ukseni sai võimalikuks alles pärast veoautode massilise tootmise alustamist 1930. aastatel. Suurte kaubakoguste transportimist õhus hakati praktiseerima alles eelmise sajandi keskpaigast seoses reisilennukite kasutusele võt- misega kaubaveol ja reisijaveo ressur...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...avus kui kaugele saab minna keskkonda oluliselt kahjustamata III. Sotsiaalne mahutavus kui palju külastajaid mahub, enne kui tuleb hinnangülerahvastatud 67. Turismi kohalikud arengueeldused Arengueeldused on seotud sadama ja väikeste tootmisettevõtete arenguga (raudtee, teedevõrk, sadamad) Arengueeldused nõuavad et oleks toimiv taristu, mille peale saab ehitada kõik ülejäänu. Peab olema ka mingi ,,asi" või ,,koht" mida saaks hakata turistidele tutvustama/näitama. 43 TURISMITURUNDUS 68. Turismiturunduse eripära Turism...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...esuhkru taset. Insuliin mõjutab rakumembraani ja suurendab 52 rakkude glükoosivastuvõttu. Maksas, lihastes ja rasvkoes stimuleerib ta glükoosi muundumist talletusaineks glükogeeniks. Vere kõrge suhkrusisaldus (hüperglükeemia) on insuliini tootmise peamine stimulant. Seevastu pidurdab neerupealiste hormoon adrenaliin insuliinieritust. Vere madala suhkrutaseme (hüpoglükeemia) korral reageerivad sellele kemoretseptorid ning adrenaliinieritus suureneb. Insuliini vähesuse või sellele alareageerimise korral tekib suhkurtõbi (diabetes mel...

Esmaabi -
157 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...visualiseeritakse? Kuidas „teisi“ maailmasid visuaalselt ettekujutatakse ja neid tehniliselt markeeritakse? Mida teeb kaamera objektiiv? Kuidas kasutatakse zoomi ja liikumist? Kui ei olnud olemas praegusi digitaalseid tehnoloogiaid eriefektide tootmiseks, siis milliseid efekte siis kasutati? Näiteks Poeet J. Cocteau´ filmis „Poeedi veri“ ( 1930 ) siseneb teise maailma just läbi peegli. Sellise stseeni visuaalseks esituseks kasutati filmis ühte väikest veega täidetud basseini. Siirdumine teise maailma ja tegelase metamorfeerumine esinev...

Üldpsühholoogia -
69 allalaadimist
44
docx

Operatsioonijuhtimine eksami vastused

...a juhtimine, tootmisplaanid, kvaliteedikontroll..) 5. Kvaliteedi tõstmine (kvaliteedijuhtimine, protsesside parendamine, riskijuhtimine..)  Operatsioonisüsteemi sisendid ja väljundid. Muudetavad sisendid: •Materjal – kasutavad tootmisettevõtted; jaekaubandus; posti- ja transpordiettevõtted, laoteenuste pakkujad. •Info – raamatupidamisteenuse pakkujad; turu-uuringute ettevõtted; finantsanalüütikud; telekommunikatsioon (uudised) •Klient – võib olla samuti sisendiks, näit teenindus: juuksur, hotell, haig...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
144 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

... kolm põhiküsimust: mida toota, missuguseid tootmistegureid kasutada ja kuidas toodetuid hüviseid jaotada. Peaaegu igat hüvist saab toota erinevatel viisidel, milline neist valida sõltub taotletavast efektiivsusest. Harilikult mõeldakse efektiivsuse all tootmise efektiivsust. Majandusteadlased kasutavad sageli aga mõistet majanduslik efektiivsus. Majanduslikust efektiivsusest saame rääkida siis, kui ei ole võimalik suurendada ühegi inimese heaolu, vähendamata samal ajal mõne teise inimese heaolu. Selline efektiivsuse määratlemine on majandusteaduses tuntud...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
579 allalaadimist
18
docx

OPERATSIOONIJUHTIMISE EKSAM

...gem kasumihind. Protsessid võivad sisaldada peidetud kulusid, seega tulebki neid kogu aeg üle vaadata. Protsesside arendamiseks ja analüüsimiseks on esmalt tarvis kindlaks teha, millist tüüpi toote või teenusega üldse on tegemist. Tootmise puhul: projekt (nomenklatuur suur-kogus väike, protsessi voog katkendlik, protsessiülesanded mitmekesised/kompleksed)-töökoda-partii-mass-pidev(kogus suur-nomenklatuur väike, protsessivoog pidev, protsessiülesanded korduvad/jaotatud). Teeninduse puhul- professionaalne teenus-tee...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

... ei meeldi närilistele ega putukatele Tulekindlus Kergkruus on põlematu ehitusmaterjal. Kasutamine: · katuse soojustusena · põranda soojustusena · tasakaalustamisel · teedeehitusel · trasside rajamisel 2.4 Portland-tsemendi tootmise põhimõte ja portlandtsemendi omadused. Portland tsement on tänapäeval kõige enam kasutatud sideaine. Tsemendi toormaterjal peab andma vajaliku keemilise koostise. Tsement sisaldab järgmisi ühendeid CaO, SiO 2, Al22O3, Fe2O3. nendest lihtsatest ainetest moodustub rida keerukaid keemilisi ühe...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
214 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...akse ehk visualiseeritakse? Kuidas ,,teisi" maailmasid visuaalselt ettekujutatakse ja neid tehniliselt markeeritakse? Mida teeb kaamera objektiiv? Kuidas kasutatakse zoomi ja liikumist? Kui ei olnud olemas praegusi digitaalseid tehnoloogiaid eriefektide tootmiseks, siis milliseid efekte siis kasutati? Näiteks Poeet J. Cocteau´ filmis ,,Poeedi veri" ( 1930 ) siseneb teise maailma just läbi peegli. Sellise stseeni visuaalseks esituseks kasutati filmis ühte väikest veega täidetud basseini. Siirdumine teise maailma ja tegelase metamorfeerumine esinevad ...

Teadus - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

...eptuaalsed oskused - võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas. 21. 9. Teadusliku juhtimise koolkonna looja ja põhiseisukohad 22. F. Taylor. Puutus tihedalt kokku juhtimise, töökorralduse ja tootmise efektiivsuse küsimustega. 23. Teadusliku juhtimise neli põhiprintsiipi: 24. 1.Töö tuleb teaduslikult uurida, et leida parim meetod ülesandega toimetulekuks. 25. 2.Töötaja oskused ja võimed peavad olema talle antud tööle vastavad, töötajaid tuleb hoolega valida, treenida ja a...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

...uua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas. 9. Teadusliku juhtimise koolkonna looja ja põhiseisukohad F. Taylor - lõi nn teadusliku juhtimise koolkonna. Puutus tihedalt kokku juhtimise, töökorralduse ja tootmise efektiivsuse küsimustega. Raamatus The Principles of Scientific Management (1911) esitas teadusliku juhtimise neli põhiprintsiipi: 1. Töö tuleb teaduslikult uurida, et leida parim meetod ülesandega toimetulekuks. 2. Töötaja oskused ja võimed peavad olema talle antud tööle vastav...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...akse ehk visualiseeritakse? Kuidas ,,teisi" maailmasid visuaalselt ettekujutatakse ja neid tehniliselt markeeritakse? Mida teeb kaamera objektiiv? Kuidas kasutatakse zoomi ja liikumist? Kui ei olnud olemas praegusi digitaalseid tehnoloogiaid eriefektide tootmiseks, siis milliseid efekte siis kasutati? Näiteks Poeet J. Cocteau´ filmis ,,Poeedi veri" ( 1930 ) siseneb teise maailma just läbi peegli. Sellise stseeni visuaalseks esituseks kasutati filmis ühte väikest veega täidetud basseini. Siirdumine teise maailma ja tegelase metamorfeerumine esinevad ...

Karjäärinõustamine -
28 allalaadimist
20
docx

Juhtimise kordamisküsimused

...e teooria alusmüür. Peamiseks huviobjektiks on ametlik organisatsioon, millele läheneti kui ,,masinale". Jagatakse kolme rühma: Teaduslik juhtimine: F. Taylor- lõi nn. teadusliku juhtimise koolkonna. Puutus tihedalt kokku juhtimise, töökorralduse ja tootmise efektiivsuse küsimustega. Raamatus The Principles of Scientific Management esitas teadusliku juhtimise neli põhiprintsiipi ( töö tuleb teaduslikult uurida, et leida parim meetod ülesandega toimetulekuks/ töötaja oskused ja võimed peavad olema talle antud tööle vastavad, seega tuleb töötajaid ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
17
doc

Operatsioonijuhtimise kordamisküsimused ja vastused

...lõpetamata toodangu varudeks (work in process). Kaubavarud ja ettevõtte käive. Kaubavarude tekitamisel firmad lähtuvad vajadustest: tagada tootmistegevuse sõltumatus, tagada töökohtade sõltumatus, arvestada nõudluse kõikumisega, tagada tootmise paindlikkus, tagada kaitse tarneperioodide kõikumise eest, kasutada majanduslikult põhjendatud tellimuse eeliseid ostude sooritamisel. Valides kaubavaru suurust, tuleb arvestada kuludega: hoidmiskulu, uue toodangu juurutamiskulu, seadistamiskulu ühe toodangu asendamisel teisega, tellimuste paigutami...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

... 4 7. Ekspedeerimisettevõtte terminal kujutab endast olemuselt  privaatladu  lepingulist ladu avalikku ladu  konsignatsiooniladu 8. Avalike ladude omanikud on üldjuhul  tootmisettevõtted ekspedeerijad, vedajad, raudtee- ja sadamaoperaatorid  hulgimüügiettevõtted  importijad ja eksportijad 9. Kas avaliku lao pidaja kannab vastutust klientidele kuuluvate kaupade säilimise eest?  ei kanna vastutust  kannab osalist vastutust  kannab t...

Logistika alused - Kutsekool
166 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...atlao ja lepingulise lao kasutamisel 7. Ekspedeerimisettevõtte terminal kujutab endast olemuselt privaatladu lepingulist ladu avalikku ladu konsignatsiooniladu 8. Avalike ladude omanikud on üldjuhul tootmisettevõtted ekspedeerijad, vedajad, raudtee- ja sadamaoperaatorid hulgimüügiettevõtted importijad ja eksportijad 9. Kas avaliku lao pidaja kannab vastutust klientidele kuuluvate kaupade säilimise eest? ei kanna vastutust kannab osalist vastutust ...

Laomajandus - Kutsekool
561 allalaadimist
92
pdf

Infosüsteemide ülalhoid - konspekt

...nda ei saa. Sellisel juhul tähtsustub enim IT juhi roll projektijuhti ja sisseostu juhina. Minimaalselt tuleb tagada ka IT-valdkonda reguleerivatest seadustest kinni pidamine. Tööprotsesside juhtimine eeldab inimeste (kunstnike!) juhtimist ning tootmise ehk tööprotsesside korraldamist. Juht vastutab igasuguse ressursi eest – nii varalise kui inimressursi eest. Igasuguse ressursiplaneerimise alus on adekvaatne informatsioon eksisteerivast olukorrast ja selge tulevikuvisioon – strateegia, äriplaan, projektiportfell jne. Ehk siis – Samu...

Infosüsteemide ülalhoid - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

...MPRESSIOON?........................................................ 18 33.MIS ON NÕUDLUSAEG, LÄBIMISAEG JA LÄBIMISAJA LÕHE?...............18 34.MIDA KUJUTAB ENDAST EDASILÜKKAMINE EHK POSTPONEMENT?....19 35. MIS ON LEAN EHK „AEG ON RAHA“ TOOTMISE PÕHIMÕTE?.............19 36.MIS ON PAINDLIK TOOTMISSÜSTEEM EHK TOYOTA TOOTMISSÜSTEEM? ........................................................................................................ 20 37.PAINDLIKUD ETTEVÕTTED VS TRADITSIOONILISED MASSTOOTMISE ETTEVÕTTED..........................................

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

... paigutus ja orientatsioon. 14 Kütte- jahutuse ja ventilatsioonide süsteemide toimimine. Soojavee-, ventilatsiooni-, jahutuse- ja valgustuse, sooja tootmise energiatarbe. Kasutatava energiatüüp (CO2 emissioon). Külmasilla kriitilisust näitab temperatuuri indeks, mis näitab siseõhu temperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahe suhet sisepinna temperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahesse Majanduslik optimeerimine Eesmärk vähendada kasutuskulusid, korrash...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
203 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...võib kasutada fotosid, brošüüre ja videosid. Teenuse müügil kasvab müügitöötaja roll - ostja võib osta kauba, mis talle meeldib ka halvalt müügimehelt, teenus jääb aga sellisel juhul suure tõenäosusega ostmata. Teenust iseloomustab tootmise ja tarbimise üheaegsus, hävivus, säilimatus ja kõikuv nõudlus. P. Kotler on teenuseid liigitanud nii:  inimesel või tehnikal põhinevad o professionaalide / mitteprofessionaalide teenused (inimene); o professionaalide / mitteprofessionaalide jälgitavad teen...

Turundus - Kutsekool
23 allalaadimist
15
docx

Juhtimine: kordamisküsimuste vastused

...põhiprotseduur? Eksamiküsimus! ­ Algab sisendiga, lõppeb väljundiga ja vahepeal on protsessid, läbi mille me väljundi saavume. Nt. strateegia, tootmise planeerimine jne. Väljund tagasiside. Juhtimine tagasiside kaudu. Otseside sisend. Põhiküsimus: kuidas muuta sisendit, et saada soovitu...

Juhtimine -
134 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

... arvestatava suurusega kaubaladusid. Oma väikesed laod olid ka käsitöölistel, sest nad pidid säilitama erinevate materjalide varusid, mida kasutati valmistoodete meisterdamiseks. Käsitööliste väikestest materjaliladudest arenesid hiljem, industriaalsele tootmisele ülemineku ajal välja toot- misettevõtete materjalilaod. Renessansiajal hakkasid hollandlased vedama meritsi suurtes kogustes vürtse Indiast. Kui laevatäis ehk mitukümmend tonni maitseaineid jõudis Rotterdami sadamasse, tuli seda enne kaup- meestele müümist sadamas ladustada. Nii tekkisid keska...

Logistika - Kutsekool
43 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...e (hüdrolüüsil) vabanevat energiat. ATP kontsentratsioon püsib töötavates lihastes vastavalt vajadu- sellele vaatamata stabiilsena, kuna selle hüdrolüüsi intensiivistumine toob endaga sele fosfokreatiinist, alati kaasa ka ATP taastootmise (resünteesi) suurenemise. Peamised ühendid, glükogeenist ja millesse kätketud energiat kasutatakse ATP resünteesi tagamiseks töötavates triglütseriididest lähtudes lihastes, on fosf...

Inimeseõpetus -
29 allalaadimist
44
doc

Konspekt!

... seisab ees. TALO ­ 80 kasutatakse: · projekteerimisel nt. ehitusseletuskirjade ülesehitusel · hoonestamisel nt. hanke planeerimisel, tellija mahuarvutusel · ehitusettevõtte kuluarvutustes nt. detaileelarvetes, kulukontroll. · ehitustootmise mitmesuguste ülesannete lahendamisel nt. tammede planeerimisel · üldises ja avalikes infopankades nt. hinnaindeksites · mitmesugustes kirjastatud väljaannetes Keskseks TALO ­ 80 klassif. jaotus põhimõtteks on hankekulud Kõige jämedamal tarandil jaot. hankekulud 3-ks: -hanke rajamiskulud -ha...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
303 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

... · Turundus kui kaubandustegevuse organiseerimine · Turundus kui kaupade realiseerimise organisatsiooniliste, tehniliste ja kommertsfunktsioonide süsteem · Turundus kui tootmise juhtimise turukonseptsioon Turunduse 5 põhialust · Kõige tähtsam on tarbijakesksus; · Tarbijad ei osta toodet, vaid probleemilahendust; · Turundus on liialt oluline jätmaks see üksnes turundusosakonna mureks; · Turud on heterogeensed; · Turud ja tarbijad ...

Turundus - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...i reguleerivad seadused, äritegevust otseselt mõjutavad seadused (Töölepinguseadus; Konkurentsiseadus; Maksuseadus; Euroopa Liidu seadusandlikud aktid (Acquis Communautaire)  Majanduskeskkonda mõjutavad: o valitsuspoliitika, o tootmisettevõtete saavutused, o rahvusliku ja rahvusvahelise majanduse tsükliline muutumine. Majanduskeskkonda võib vaadelda kahel tasandil: mikro- ja makrotasandil. o Mikrotasandil tegutsevad indiviidid ja ettevõtted. Siin võib rääkida järgmistest mõistetest ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

...reguleerivad seadused, äritegevust otseselt mõjutavad seadused (Töölepinguseadus; Konkurentsiseadus; Maksuseadus; Euroopa Liidu seadusandlikud aktid (Acquis Communautaire) · Majanduskeskkonda mõjutavad: o valitsuspoliitika, o tootmisettevõtete saavutused, o rahvusliku ja rahvusvahelise majanduse tsükliline muutumine. Majanduskeskkonda võib vaadelda kahel tasandil: mikro- ja makrotasandil. o Mikrotasandil tegutsevad indiviidid ja ettevõtted. Siin võib rääkida järgmistest mõistetest konkreetse toote...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
903 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

...s on sageli kõrgem palgatöötaja omast. Väikeettevõtte omamise probleemid 1. Majandustegurid ­ väiksem vastupidavus majanduskriisides, konkurentsi teravnedes või tarbija käitumise muutumise korral. 2. Kogemustepuudus võib ilmneda tootmise või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprob...

Ettevõtluse alused -
134 allalaadimist
27
doc

Nimetu

...reguleerivad seadused, äritegevust otseselt mõjutavad seadused (Töölepinguseadus; Konkurentsiseadus; Maksuseadus; Euroopa Liidu seadusandlikud aktid (Acquis Communautaire) · Majanduskeskkonda mõjutavad: o valitsuspoliitika, o tootmisettevõtete saavutused, o rahvusliku ja rahvusvahelise majanduse tsükliline muutumine. Majanduskeskkonda võib vaadelda kahel tasandil: mikro- ja makrotasandil. o Mikrotasandil tegutsevad indiviidid ja ettevõtted. Siin võib rääkida järgmistest mõistetest konkreetse toote...

-
74 allalaadimist
49
doc

Laondus ja veokorraldus

...ao kasutamisel privaatlao ja lepingulise lao kasutamisel 7. Ekspedeerimisettevõtte terminal kujutab endast olemuselt privaatladu lepingulist ladu avalikku ladu konsignatsiooniladu 8. Avalike ladude omanikud on üldjuhul tootmisettevõtted ekspedeerijad, vedajad, raudtee- ja sadamaoperaatorid hulgimüügiettevõtted importijad ja eksportijad 9. Kas avaliku lao pidaja kannab vastutust klientidele kuuluvate kaupade säilimise eest? ei kanna vastutust kannab osalist vastutust kannab täielikku ...

veokorraldus - Kutsekool
189 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun