Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Sissejuhatus keskkonda - sarnased materjalid

populatsioon, steem, kooslus, siniku, ramiid, konkurents, steemis, koloogia, koloogiline, naarits, fotos, biot, biomass, toiduv, raba, petus, biots, produtsendid, konsumendid, nnibmplituud, rves, hendite, bakterid, siti, kodukakk, loomtoidulised, rgustiku, elukooslus, tasemetel, bioomreaal, kommensalism, herbivooria, taimtoidulised, taluvus, vetikas
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...em suureneb asulate vahel konkurents elanikkonna suurenemise ja investeeringute nimel. Sellest tulenevalt osutuvad üha olulisemaks paiga sotsiaalsed, kultuurilised ja looduslikud keskkonnaomadused. 206. Analüüsi kasutamine ruumilise planeerimise protsessis Sissejuhatus Ükskõik kuidas analüüsi ka ei käsitleta, on ta alati üheks komponendiks planeerimis- ja kujundusprotsessis, kus eesmärgiks on olemasoleva keskkonna muutmine või vahel ka toimuvate muutuste peatamine. On teada mitmeid eri metoodikaid, kuidas uurida, hinnata ja väärtustada paiku vÃ...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
75 allalaadimist
96
doc

Sissejuhatus geneetikasse

http://www.tymri.ut.ee Õppetöö Geneetika 1 1. Sissejuhatus geneetikasse. Klassikalise ja molekulaargeneetika kujunemine. Geneetika tänapäeval: rekombinantse DNA tehnoloogia; genoomide sekveneerimine; globaalne geeniekspressiooni uurimine, geenikiibid. Kaasaegse geneetika rakendusalad; geneetika ja meditsiin (haigust põhjustavad mutatsioonid ge...

Geneetika -
62 allalaadimist
13
docx

Sissejuhatus keskkonnakeemiasse, keemia.

... koostisee kuuluvate ioonide keemiline reaktioon veega. Hüdrolüüs ­ vee toimel kulgev ühendi lagunemisreaktsioon. 1. pH pH iseloomustab vesinikioonide sisaldust lahuses. Neutraalses lahuses on vesinikioone ja hüdroksiidioone võrdselt (pH=7). Happelist keskkonda (pH<7) põhjustavad vesinikioonid H+. Aluselist keskkonda (pH>7) põhjustavad hüdroksiidioonid OH-. 2. Nõrgast happest ja tugevast alusest moodustunud soola hüdrolüüs seisneb vee molekulidest happejääkioonidele prootonite liitmises. Keskkond ALUSELINE Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH 2Na+ + Co3 2...

Keemia -
25 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...iat lihtsalt bioloogia ühe osana ja ökoloogiat õpetati peamiselt bioloogidele. Kuigi ka praegu on ökoloogia juured bioloogias, moodustab ta silla loodusteaduste ja ühiskonnateaduste vahel. 60-ndatel ennustati, et inimühiskond puutub tõsisemate ümbritsevat keskkonda puudutavate probleemidega kokku 30­35 aasta pärast ja tõest ei oldud kaugel: praegu on probleemiks kliima soojenemine, augud osoonikihis, vete reostumine, nälg, toiduainete reostumine, liigirikkuse vähenemine, vihmametsade hävimine, muldade erosioon jne. Ajalooliselt on juba niimoodi ku...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
709 allalaadimist
2
docx

Sissejuhatus ökoloogiasse

1.Ökoloogia mõiste- Teadus organismide, nende populatsioonide ning koosluste ja keskkonnatingimuste vastastikustest suhetest. (Teadus, mis uurib organismide hulka ja territoriaalset jaotumist ning reguleerivaid tegureid) 2.Organisatsioonitasemete järgi looduse liigitamine 1.biosfäär; 2.Bioom ehk ö...

Ökoloogia - Keskkool
6 allalaadimist
14
pdf

Ökoloogia mõisted

...irühmade pöördumatu sobitumine (adapteerumine) uute elamustingimustega. Kohastumine seisneb organismi ehituse või talitluse pärilikes muutustes. 5. Aeroobne keskkond on elukeskkond, kus leidub kas gaasilist (nt õhus) või lahustunud (nt vees) hapnikku. Aeroobset keskkonda asustavad aeroobid. 6. Aineringe on ainete tsükliline liikumine eluta loodusest elusasse ja jälle tagasi elutusse. Toimub ainete pidev ringlemine looduses kas maakeral tervikuna või erinevate geosfääride (atmosfäär, hüdrosfäär, litosfäär ja biosfäär) vahel. Erinevad ...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

...ste vahetus, mille korral põhjustavad muutusi ökosüsteemi sisetegurid. A. s. algab esimeste organismide saabumisega asustamata elupaika ja kestab mitme järgkoosluse vahetudes suhteliselt püsiva oleku ­ kliimaksi ­ kujunemiseni. S-I tõukejõuks peetakse organismide keskkonda muutvat toimet: muutunud tingimustes osutuvad konkurentsivõimelisemaks uued liigid ja hakkavad vanu välja tõrjuma. Autotroofid (produtsendid) ­ organismid, mis eluks vajalikke orgaanilisi aineid (sahhariide, lipiide, valke, vitamiine) võivad ise lihtsaist ühendeist (süsinikdioksiidist, vee...

Bioloogia - Keskkool
77 allalaadimist
74
docx

Ökoloogia kordamisküsimused

...l, kusjuures väävli oksüdatsiooniaste muutub. 91. Mis on kooslus, kuidas seda piiritleda? Mingil alal elavate organismide kogumik. Enamasti nim üheks koosluseks suhteliselt homogeensetes tingimustes elavate organismide kogumit. Loomulikult esineb ka kõige homogeensemates keskkondades erinevaid tingimusi väiksemas skaalas, kuideeldatavalt suhestuvad ühe koosluse liigid omavahel rohkem kui kõrval olevate koosluste liikidega. Kuidas kooslust piiritleda ja ära tunda? Näiteks substraadi (liivaluited, järved, kaljud) järgi. Sageli liigitatakse mingi domineeriva (taime-) ...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

...aolud, mis võivad mõjutada teatud liigi levikut ja arvukust uuritaval alal: 1. Liigi levimisvõime 2. Liigi käitumine 3. Biootilised (eluskeskkonna) tingimused 4. Abiootilised (elutu keskkonna) tingimused 5. Inimene võib mõjutada nii elus- kui ka eluta keskkonda. ABIOOTILISED TINGIMUSED on füüsikaline ja keemiline keskkond. Füüsikalised tingimused · valgus · temperatuur · gravitatsioon · rõhk · muld · tuli · hoovused (tuul ja vee hoovused) Keemilised tingimused · niiskus · atmosfääri gaasid · soolsus · toitained ...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
363 allalaadimist
83
doc

Bioloogia õpik 8. kl 2. osa lk 44-110

...graafik sinu arvates kujuneda järgmise 50 aasta jooksul? Graafik: Väljasurnud taksonite osakaal. Selgitus: Graafiku x-teljele on kantud aastad ja y-teljele väljasurnud taksonite osakaal protsentides. Graafikule on kantud andmed lindude ja imetajate kohta. Allikas: Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse. Richard B. Primack, Rein Kuresoo, Marek Sammul, Eesti loodusfoto, 2008. --- 99 Keskkonnareostus ohustab liigirikkust Inimtegevusega kaasneb tavaliselt keskkonnareostus, mis kahjustab organisme ning muudab või hävitab looduslikke elupaiku. Veekogudesse satuvad ...

Bioloogia - Põhikool
32 allalaadimist
71
docx

Ökoloogia konspekt

...1. Kitsamas tähenduses kasutatakse ka mõistet biogeosfäär, biostrooma on Maa sfäär, kus elavad organismid, kus toimuvad orgaanilise aine süntees ja muundumine, ning kus orgaanilised ained mõjutavad kivimeid. Biosfäär hõlmab hüdrosfääri ehk vesikeskkonda, litosfääri ehk muldkonna ja atmosfääri ehk õhkkonna alumisi kihte. 2. Vernadski tähenduses (laias) kogu maa sfäär, milles võib leiduda organisme või nende elutegevuse jälgi. Biosfääri paksus on maksimaalselt 40 km. Biosfääri asustus on suurim ekvaatori piirkonn...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

...oloogilised kromosoomid sisaldavad samu pärilikke tunnuseid määravaid geene. Eukarüootsete rakkude kromosoomides on DNA seotud valkudega. Peamised kromosoomivalgud on histoonid. Rakumembraan. Kõik rakud on ümbritsetud rakumembraaniga. Membraan eraldab raku sisekeskkonda väliskeskkonnast, kaitseb seda kahjulike mõjutuste eest ja ühendab rakke omavahel. Rakumembraani vahendusel toimub aine-, energia- ja infovahetus raku ja väliskeskkonna vahel. EHITUS: Rakumebraan koosneb põhiliselt fosfolipiididest ja valkudest. AINETE TRANSPORT: ainete liikumises ...

Bioloogia - Keskkool
79 allalaadimist
30
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksam

...d selle saamiseks kasutatav uraanimaak on taastumatu maavara. Maavara- on maapõues leiduv orgaaniline või mineraalne loodusvara, mida käesoleval ajajärgul on võimalik tasuvalt kasutada Saastumine-reostumine on inimtegevuse tagajärjel saasteainete (pollutantide) jõudmine keskkonda (õhku, vette, pinnasesse), kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas aineringete ebastabiilsusi, hälbimusi ja võivad häirida organismide (kaasa arvatud inimese) normaalset elutalitlust ja -keskkonda. Saasteaine- (ka reoaine, pollutant) on inimtegevuse...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
20 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

...turid, kelle kõhus elavad pseudomonas tüüpi bakterid, kes lagundavad vaha. Liitlipiidid (fosfolipiidid). 2 tüüpi: hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed. Hüdrofiilne pea ja 2 hüdrofoobset saba. Pea (glütserool+ fosforhappe jääk), saba koosneb kahest rasvhappejäägist. Erinevates keskkondades fosfolipiidid käituvad ja organiseeruvad erienvalt. Fosfolipiidid vees on pead väljapoole ja sabad sissepoole ja õlis vastupidi (pead sees, sabad väljas). Fosfolipiidid moodustuvad kaksikkihte, mis on biomembraanide ehituslikeks alusteks. Fosfolipiidide funktsioonid: olek määrab biomembraa...

Bioloogia - Keskkool
61 allalaadimist
15
docx

Ökoloogia eksami kordamisküsimused

...Isend: unitaarne organism. Selline organism, kes ei moodusta mooduleid, mis oleksid kas suhteliselt või täiesti iseseisvad. Populatsioon: ühise genofondiga isendite kogum. Kooslus: koos eksisteerivad populatsioonid Ökosüsteem: hõlmab endas elukooslust ja selle abiootilist keskkonda Bioom: saransed ökosüsteemid üle maailma 3. Ökoloogilised tegurid (nende erinevad liigitused), ökoloogiline amplituud, tolerantsuskõver, autökoloogiline ja sünökoloogiline niss (konspekt, Begon et al. 2.1,3.1, 2.12); Ökoloogilised tegurid: *abiootilised (füüsikalised): päikesevalgus, tempe...

Ökoloogia -
83 allalaadimist
18
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012

... fotosünteesivad), talvel aga tõuseb. Tulevik taimede jaoks on helge. Ookeani väetamise katsed. · Vesi ­ võib limiteerida elu maismaal. Elu toimub veekeskkonnas! Kõikide organismide sisekeskkond on ikkagi veekeskkond. Pm säilitame me endas ürgset ookeani keskkonda :D. Ariidne ehk liigkuiv on maa ekvaatori lähedal ja külmvöötmes. Sademete hulk võib külmas olla korralik, kuid külmunud vett taimed kasutada ei saa. Kõige märjem Aasias. Kõige kuivem koht Tsiili Atacama kõrb. Kui vesi on liikumatu, tekib hapnikupuudus. · Mineraalained ­...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
19
doc

Ökoloogia 1. töö

...ed, eeskätt raskmetallid; 5. naftasaadused, pestitsiidid, sünteenilised pesuained (detergendid), fenoolid jne; 6. põhjasetted; 7. termiline reostus - jääksoojus ­ soojuselektrijaamade ning tööstuse soojavete heide. 6. Litosfääri saaste. Pinnasest satub väliskeskkonda 50 mln tonni mineraalväetist ning 3 mln tonni mürkkemikkaale(pestitsiide,herbitsiide jm) aastas. Nendest 1/3 pesevad välja vihmaveed ning ülejäänud kadnuvad laiali tuulega.Umbes 25% materjalidest sisaldub infrastruktuurides ja 75% hajub tarbimise käigus keskkonnas tarbimisemissoonid...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
40
docx

Eluslooduse eksami kordamine

...sed ja nende püüdjad ­ toit, pelgupaigad. Nahkhiired ­ pelgupaigad õõnsustes, keldreis. Siilid, kahepaiksed, linnud ­ peenarde vahel kerge püüda putukaid, tigusid, leidub pelgupaiku. Üksikud inimkaaslejad liigid põldudel (umbrohud, putukad, seened, parasiitelustik). SISSEJUHATUS ELUSTIKU TEEMASSE 17 Elu kui nähtus avaldub organismide kaudu, kellele on omased enesealalhoiu- ja kommunikatsiooniprotsessid (elustik). Elusolendite klassifitseerimine Süstemaatika toimib ,,alt üles" ­ sarnased liigid ühendatakse ...

Bioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
17
doc

ökoloogia lühikonspekt

...v, ontogeneetiline, adaptatsioon Kohastumine ­ pöördumatu, evolutsiooniline adaptatsioon Reguleerijad on organismid, kes on võimelised säilitama välise keskkonna muutudes oma sisekeskkonna stabiilsena. Kohanejad on organismid, kes ei saa reguleerida oma sisekeskkonda reguleerijad, kohanejad Taliuinak: kergem püsisoojaste loomade puhkeseisund ebasoodsate aegade üleelamiseks. Talveuni: loomade tardumusseisund talve üleelamiseks. Ainevahetuse intensiivsus väga madal, energia varuainetest, püsisoojastel kehatemperatuur langenud peaaegu keskkonnat...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
18
doc

Ökoloogia lühikonspekt

...v, ontogeneetiline, adaptatsioon Kohastumine ­ pöördumatu, evolutsiooniline adaptatsioon Reguleerijad on organismid, kes on võimelised säilitama välise keskkonna muutudes oma sisekeskkonna stabiilsena. Kohanejad on organismid, kes ei saa reguleerida oma sisekeskkonda reguleerijad, kohanejad Taliuinak: kergem püsisoojaste loomade puhkeseisund ebasoodsate aegade üleelamiseks. Talveuni: loomade tardumusseisund talve üleelamiseks. Ainevahetuse intensiivsus väga madal, energia varuainetest, püsisoojastel kehatemperatuur langenud peaaegu keskkonnat...

Ökoloogia -
2 allalaadimist
36
doc

Ökoloogaia lühikonspekt

...neetiline, adaptatsioon Kohastumine – pöördumatu, evolutsiooniline adaptatsioon Reguleerijad on organismid, kes on võimelised säilitama välise keskkonna muutudes oma sisekeskkonna stabiilsena. Kohanejad on organismid, kes ei saa reguleerida oma sisekeskkonda reguleerijad, kohanejad Taliuinak: kergem püsisoojaste loomade puhkeseisund ebasoodsate aegade üleelamiseks. Talveuni: loomade tardumusseisund talve üleelamiseks. Ainevahetuse intensiivsus väga madal, energia varuainetest, püsisoojastel kehatemperatuur langenud peaaegu keskkonnatemperat...

Ökoloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
9 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

...sväärselt ei mõjuta pärssivalt ega soodustavalt.  Mükoriisa ehk seenjuur on sümbioos, täpsemalt mutualism seente ja taimejuurte vahel.  Kontiinum e pidevus  Diskreetsus vastand kontiinumile, taimkatte katkevus  Mitmekesisus on erinevate elukeskkondade üldine muutlikkus või siis teatud keskkonnas elavate ja seda omalt poolt mõjutavate erinevate organismide paljusus  Liigirikkus on teatud ala liikide mitmekesisus  Liigierisus näitab kuidas antud ala isendite koguarv jaotub erinevate liikide vahel  Sündimus sündide esi...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
8
docx

Ökoloogia konspekt

ÖKOLOOGIA Ökoloogia uurib organismide ja kekskkonna vahelisi vastastikuseid suhteid Populatsioon on rühm sama liiki isendeid, kes elavad samal ajal samas elupaigas. (Tähtvere pargi jänesed) Kooslus ­ kõik elusolendid, kes elavad samal ajal samas elupaigas ...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
3
doc

Ökoloogia

...b puududa mingil saarel või mandril sest, et need on talle kättesaamatud, kuigi võiksid elukeskkonnana sobida. Seda saab kontrollida siirdamiskatsete abil.*Liigi käitumine-Loomade puhul võib käitumine mõjutada nende olemasolu teatud piirkonnas,sest isendid valivad elukeskkonda. Nt liikide levik linna.*Biootilised ting.*Abibiootilised ting.-Keskkonna füüsikalised ja keemilised tingimused.Valgus,temp,rõhk,vesi jne*Inimese tegevus Liebigi seadus:Kõige rohkem limiteerib organismi faktor,mis on miinimumile kõige lähemal.Shelfordi seadus:Kõige rohkem limiteerib organismi...

Keskkond - Keskkool
11 allalaadimist
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

Ökoloogia -
90 allalaadimist
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

...kesisuse konventsiooniga, b) natura 2000 eesmärkidega, c) Agenda 21 põhimõtetega, d) Eesti looduskaitseseadusega. Sobiv sõna lünka. 17.Mullastiku hävimise peamiseks globaalseks protsessiks on erosioon ja kõrbestumine. 18.Elanikkonna informeerimise kohustus keskkonda puudutavatest otsustest ning iga inimese õigus saada keskkonnainfot tuleneb Århusi konventsioonist. 19.Kõige enam on ohustatud madala arvukusega ja väikese levikusega liigid. 20.Eesti looduskaitse alusdokumendiks on 2004. a. vastu võetud LKS (looduskaitseseadus). 21.Eestis ...

Bioloogia - Keskkool
1952 allalaadimist
18
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal

...ks kasutatav uraanimaak on taastumatu maavara. · Maavara- on maapõues leiduv orgaaniline või mineraalne loodusvara, mida käesoleval ajajärgul on võimalik tasuvalt kasutada · Saastumine-reostumine on inimtegevuse tagajärjel saasteainete (pollutantide) jõudmine keskkonda (õhku, vette, pinnasesse), kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas aineringete ebastabiilsusi, hälbimusi ja võivad häirida organismide (kaasa arvatud inimese) normaalset elutalitlust ja -keskkonda. · Saasteaine- (ka reoaine, pollutant) on i...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
380 allalaadimist
12
rtf

Ökoloogia kordamine

...tsess, mille vältel koosluse liigiline koosseis teiseneb ja areneb keerukas ruumiline struktuur, biomass enamasti kasvab, kuni koosluse produktiivsus saab võrdseks respiratsiooniga. S-i tõukejõuks (eelkõige selle kesk- ja lõppjärkudes) peetakse organismide keskkonda muutvat toimet: muutunud tingimustes osutuvad konkurentsivõimelisemaks uued liigid ja hakkavad vanu välja tõrjuma. Varajastes s-ijärkudes on organismide asustustihedus väike ja koosluse kujunemine sõltub eelkõige organismide levist, olemasolevate tingimuste vastavusest organismi...

Bioloogia - Keskkool
21 allalaadimist
31
pdf

Rakendusbioloogia õppematerjalid

... maapõuesoojus ja tuumaenergia. Loodusvarade liigse tarbimisega kaasnevad probleemid: Taastumatud loodusvarad saavad otsa; Moodustuvad jäätmed (nt põlevkivist elektrienergia tootmisel tekivad süsihapegaas ning tuhamäed); Loodusvarade kaevandamisega kahjustatakse looduslikku keskkonda; Kuidas hoiduda loodusvarade ammendumisest: Mitmeid loodusvarasid saab kasutada korduvalt nt metallid; Tuleks parandada loodusvarade kaevandamise ja edasise töötlemise tehnoloogiaid; Loodusvarasid tuleb tarbida säästlikult, et nad jõuaksid taastuda; Kasutama peaks rohkem taastuvaid loodus...

Bioloogia - Kutsekool
133 allalaadimist
22
doc

Keskkonnakaitse ja säästev areng kordamisküsimused

...µlmab teatud piirkonna kõikide elusolendite populatsioonid ja lisaks nende füüsikalise ja keemilise keskkonna. Elus ja eluta loodus- elus ja eluta looduse koosmõju on süsteemne kontseptsioon. Kõik elusolendid reageerivad muutustele keskkonnas. Biotsönoos- üht elukeskkonda asustavate loomade ja taimede kooslus, kus kõik mingil viisil üksteist mõjutavad. Ökotoop- taimekoosluse kasvukoht kõigi sellele omaste keskkonnateguritega ja veel maastiku väikseim ühetaoline osa. Ökoton- kahe taimekoosluse vaheline selgesti eristuv siirdeala, nt veekogude kaldavöönd, ...

Keskkonna õpetus - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
13
doc

Bioloogia

Bioloogia Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Sander Gansen PH. klass 2011/12 Sisukord Sissejuhatus ökoloogiasse..........................................................................................................4 Populatsioon...........................................................................................................................4 Organismidevahelised suhted.............................................................................

Bioloogia -
21 allalaadimist
12
doc

Ökoloogia keskonnakaitse ja evolutsioon

...mida asustavad organismid. On kõikide ökosüsteemide summa. Biosfääris toimub orgaanilise aine süntees ja muundumine. Biosfäär hõlmab atmosfääri alumist osa (kuni 25 km kõrguseni, osoonikihini; Päikese ultraviolettkiirgus ei lase organismidel atmosfääris kõrgemale levida; õhkkeskkonda kasutatakse ainult liikumisel või toiduotsingutel), kogu hüdrosfääri (kuni 11 km sügavuseni; organismid elavad veekogudes eri sügavustes ja erineva soolsusega keskkonnas vastavalt oma nõudlusele ja kohandumusele) ning litosfääri (maakoore pindmine kiht kuni 3 km; mida sügavam, seda vähem ...

Bioloogia - Keskkool
79 allalaadimist
8
doc

Kordamisküsimused ja vastused

...pidel olnud erineva kiirusega. Inimkond hakkas ökoloogiliste probleemide tõsidust tajuma 1960-ndatel aastatel. 1968­70 tekkis liikumine, mida võiks nimetada "üldine hoolitsus ümbritseva keskkonna eest".60-ndatel ennustati, et inimühiskond puutub tõsisemate ümbritsevat keskkonda puudutavate probleemidega kokku 30­35 aasta pärast ja tõest ei oldud kaugel: praegu on probleemiks kliima soojenemine, augud osoonikihis, vete reostumine, nälg, toiduainete reostumine, liigirikkuse vähenemine, vihmametsade hävimine, muldade erosioon jne. LIIGITUS: Ökoloogia tegeleb kolme ta...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
291 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun