Facebook Like
Add link

"kt1" - 52 õppematerjali

kt1

Kasutaja: kt1

Faile: 3
36
pdf

Mikro- Makroökonoomika KT1

Not yet answered Select one: Marked out of 1.0 True False Question 2 Üks põhjus, miks kauba nõutav kogus kasvab, kui tema hind alaneb, on see, et hinna langus toob kaasa tarbijate reaalsissetul...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
141 allalaadimist
2
xls

Kt1

46 -17 -87 -20 -52 -67 -54 87 62 -66 -42 50 25 -59 -98 -27 34 23 -18 13 -62 96 64 -76 -21 suurim diagonaal: 46 diagonaalist suuremad : 2 ...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
83 allalaadimist
11
xlsx

Otsingu- ja viitamisfunktsioonide kasutamine: kt1

Arve_Number Klient Tootekood Toote nimetus AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00002 Abikontakt 1ns sisse, 140MN AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00004 Toiteklemmid, 140MC/D AR20030323-8 Suur Sadam OÜ RAAM00001 Mootorikaitselüliti 16-25A AR20030518-17 Power OY TRAN00001 Transport S...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
5
docx

Füüsika I kt1 kordamine - Mehaaniline liikumine

Koordinaadid. Raadiusvektor. Tehted vektoritega. Liikumisvõrrand. Trajektoor. Kulg- ja pöördliikumine. Nihe ja teepikkus. Nurknihe. Ainepunkt-mõnikord võib liikumise uurimisel jätta kehade mõõtmed arvestamata: siis kui need on palju väiksemad kõikidest teistest mõõtmetest, millega antud ülesandes on tegemist. Ainepunkti asukoha ruumis saab määrata raadiusvektori r abi...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
257 allalaadimist
3
docx

Füüsika KT1

· Mis on kohavektor? Mis on nihkevektor? Kuidas nad on omavahel seotud? Kohavektor on tõmmatud koordinaatide alguspunktist antud punkti. Nihkevektor on liikumise alguspunktist lõpp-punkti tõmmatud vektor. (nihkevektor on kohavektorite muut, nihkevektor tähistab kohavektori juurdekasvu ajavahemikus delta-t) · Näidata, et konstantse kiirendusega liikudes avaldub kiirus ajahetkel t järgmise valemi kaudu v...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
553 allalaadimist
6
pdf

Makroökonoomika KT1

Sobita ühelt poolt väited ja teiselt poolt need, kes seda on väitnud! 1. Konkurents hoiab hinnad tootmiskuludele lähedal Adam Smith 2. Pakkumise suurenemine loob ekvivalentses suuruses nõudluse Jean Babtiste Say 3. Ainult raha abil saab majanduslikke protsesse mõjutada Milton Friedman (monet...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
335 allalaadimist
3
docx

Orgaaniline keemia loeng KT1

· Orgaanilised ühendid tekivad: · Kovalentne side: ühe ja sama elemendi aatomite vahel - organismide elutegevuse käigus (rasvad, valgud) aatomite vahel, mille elektronegatiivsus pole - organismide elutegevuse jääkidest (nafta, kivisüsi) Paulingi skaalal väga suur · Orgaaniliste ühendite omadus...

Orgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
91 allalaadimist
5
docx

Psühholoogia KT1

Inimese psüühilised protsessid toimivad paralleelselt ja sageli on niiimoodi korraga töös rohkem kui kolm protsessi. Vali üks: Tõene Väär Küsimus 2 Väär 0 punkti 1-st Küsimuse tekst Inimese psüühika osaks on: Vali üks: a. psüühilised protsessid b. psüühilised omadused c. kõik eelpool mainitud on psüühika osaks ÕIGE! d. psüühilised seisundid Küsimus 3 Õige...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
23 allalaadimist
4
pdf

Õigusõpetus KT1 vastused

Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. Õiguse seos majandusega. Õiguses väljendub riigi tahe. Õiguse kaudu loob riik tingimused oma eesmärkide saavutamiseks. Õigus on riigi poliitika väljendus ja selle tulemus, riigi poliitika teostamise vahend./// Õigus tekib poliitilise tegevuse protsessis ja leiab väljenduse riigi poolt aktsepteeritud...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
252 allalaadimist
7
doc

Tehnovõrkude eksluatatsioon KT1

TEHNOVÕRKUDE EKSPLUATATSIOON MA SAAN KÕIK TULEVASED EKSAMID VIIED! HOMNE EKSAM ON VÄGA VÄGA LIHTNE MINU JAOKS Kontrollküsimused 9. oktoobri 2012.a. kontrolltööks SISSEJUHATUS TEHNOHOOLDUSE VALDKONDA 1. Millistest komplekstegevustest koosneb ehitiste korrashoidmine? -haldamine -tehniline hooldamine -heakorrastamine -ehitus-, renoveerimis ja rek...

Tehnovõrkude ekspluatatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
1
docx

Analüütiline keemia 2012 KT1 küsimused

Andke seletus mõistele ja kirjeldage milleks seda kasutatakse (15p) a) Puhvermahtuvus b) Indikaator c) Kaalanalüüs 2. Kontsentreeritud lämmasikhappe lahus on 69,0 massi%-line ja selle tihendus on 1,41 g/ml. Kui palju seda lahust tuleb võtta, et valmistada 10 milliliitrises mõõtkolvis 3M...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
4
doc

Füsioloogia KT1

variant 1. Mida tähendab mõiste "sisekeskonna homöostaas"? Milles see avaldub? Organismi sisekeskkonna moodustavad koevedelik, veri ja lümf. Need võimaldavad hoida keskkonnatingimusi optimaalsel tasemel. Sisekeskkonna homöostaas on suhteline stabiilsus rakkudele optimaalse elukeskkonna tagamiseks. 2.Kuidas eraldada vereplasmat ja vereseerumit? Vereplasma ­ õrnkollakas ve...

Füsioloogia - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
23
doc

Matemaatiline analüüs KT1 vastused

Arvtelje mõiste- Arvteljeks nimetatakse sirget, millel on valitud nullpunkt, pikkusühik ja positiivne suund. Kasutades neid kolme parameetrit, saab arvtelje punktidele seada vastavusse reaalarvud. Reaalarvu absoluutväärtus- |a| = a kui a 0 -a kui a < 0 Reaalarvu a absoluutväärtust |a| võib tõlgendada kui punkti a ja nullpunkti vahelist kaugus...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
1
docx

Valguse murdumine KT1

VALGUSE MURDUMINE Valguse murdumine ­ üleminek ühest keskkonnast teise; valgus ei liigu sirgjooneliselt vaid murdub. näited: õhust vette; õhust klassi; õhust teemanti. Murdumisseadused ­ langev kiir, murdunud kiir ja kahe keskkonna kokkupuutepinna normaal asuvad ühel ja samal tasapinnal; langemis nurga...

Füüsika - Keskkool
14 allalaadimist
1
docx

Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT1 spikker

p ­ hind; q ­ kogus Nõudlusfunktsioon ­ alati kahanev Piirhind ­ üle selle me ei osta p0 (q=0) Pakkumisfunktsioon ­ alati kasvav Turu tasakaal ­ kus nõudlus ja pakkumine lõikuvad. Kulufunktsioon (c ­ tootmishind ühiku kohta) Keskmine kogukulu Keskmine muutuvkulud Keskmine fikseeritudkulud Tulufunktsioon (p ­ tootjahind, müügihind) Kasumifunktsioon Tsakaalupunktid ­ kõik...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
5
doc

Keemia alused KT1

Nimetage tähtsamad kontsentratsiooni väljendusviisid, neile vastavad kontsentratsiooni ühikud ja selgitage nende arvutamist. ­ P(massiprotsent) =m(aine)/m(lahus)*100% iseloomustab lahustunud aine hulka lahuse või lahusti kindlas ruumalas või massis. Molaarsus(c;mol/dm3,M) ­ nt lahustunud aine moolide arvu 1 dm3 lahuses. c=n(l aine)/V(lahus dm3). Molaalsus(cm;mol/kg,m) ­ nt lahutunud aine mooli...

Keemia alused - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
2
odt

Bioloogia KT1

Mida nim. Viljastumiseks? Muna, seemnerakud ja tuumad ühinevad 2. Millised eelised on kehasisesel viljastumisel võrreldes keha välisega?( võrdle rakkude arvu ) Kaitse. 3. Millises organis toimub viljastumine / või kus toimub viljastumine Munajuhas 4. Millist toimet omavad progest...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
18
doc

Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia KT1

Mis on.....? (ühe lausega) 1. Abiootilised faktorid on on eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. (Nt: temperatuur sademed) 2. Adaptatsioon on organismi kohanemine keskkonnaga 3. Aeroobne hingamine on hingamise ehk "biooksüdatiooni käigus energia vabanemise" vorm, mis nõuab hapnikku 4. Akuutne toksilisus on äge mürgilisus, mis võib põhjustada...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
20
docx

Rahvusvaheline kaubandus KT1

MERKANTILISM: 2 ERISTUVAT PERIOODI, MERKANTILISMI PÕHITEESID NENDE ETAPPIDE KAUPA, MERKANTILISMI PÕHIERINEVUS KÕIGIST JÄRGMISTEST TEOORIATEST, MERKANTILISMI KRIITIKAD.’ Merkantilism-Koolkond poliitilises ökonoomias ja kapitali esmase akumulatsiooni ajastu (XV - XVIII saj.) - riikide majanduspoliitika, mis peegeldas kaubanduskapitali huve, kui see ei olnud veel seotud tööstuskapitaliga. Varane merkantilism...

Rahvusvaheline kaubandus -
44 allalaadimist
8
doc

Farmakoloogia KT1

Millistel juhtudel toimib mürk ravimina? Ainult õigel ajal, õiges annuses ja õigel viisil kasutatuna toimib ta ravimina. 2. Mõisted – farmakon, preparaat, ravimvorm, farmakoloogiline toime, toimeaine, droog? Farmakon – keemiline, taimne või loomne aine, mis organismi sattudes muudab selle talitlusi. Preparaat – kindlas annuses ja ravimvormis väljastatav farmakon Ravimvorm – ravimile abiainete ja mitmesuguste tehnoloogili...

Farmakoloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
154 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun