Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Add link

"inimene kodanik" - 844 õppematerjali

1
doc

Jaan Kross kui inimene ja kodanik

aastal Tallinnas masinatehase meistri pojana. · Saksa okupatsiooni lõpukuudel oli vangis. On olnud 1946­54 Komi ANSVs vangilaagris ja Krasnojarski krais asumisel. · 1971. aastal nimetati ta ENSV teeneliseks kirjanikuks. · On mitmeid kordi kandideerinud Nobeli kirjandusauhinnale. · Valiti 1992. aastal Mõõdukate nimekirjas VII R...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
44
pdf

Inimene ja ühiskond

tteks: ● Kõik sotsiaalteadused uurivad inimese ja ühiskonna vahelisi suhteid, nende erinevus seisneb erinevas ​uurimisobjektis ja lähenemisviisis ● Erinevalt reaalteadustest puudub sotsiaalteadustes ​„absoluutne tõde“, saadud tulemused on tõenäosuslikud ja interpretatiivsed ● Sotsioloogia kui teaduse lähtekohaks on ​inimloomuse kollektiivne iseloom ja mõjustatus ühiskonnast; inimene teeb valikuid ühiskondlike struktuuride raames lähtuvalt üldistest tavadest ja normidest ● Osalemine sotsiaalsetes gruppides ja võrgustikes on määratud grupi omaduste ja sotsiaalse võrgustiku struktuuriga Kaasagne ühiskond ning info- ja sotsiaalteadus Infoteadus​: sotsiaalteadus, mis uurib info vahendamist ja kasutamist, selgitades välja gruppide ja indiviidide infopädevuse, infovajaduse, infokäitumise ja inforessurssi...

Inimene ja ühiskond -
16 allalaadimist
1
doc

Mida saab kodanik oma riigi heaks teha.

Mida saan mina - kodanik teha oma riigi heaks Mida saan mina - kodanik teha oma riigi heaks, on ilmselt küsimus, mis kummitab pea igat vähegi mõtlevat ja omakasupüüdmatut inimest. Võimalusi olla hea kodanik on palju. Alustada võib kasvõi näiteks olles korralik väikekodanlane, kes maksab korralikult makse ja ei loobi prügi maha. Aga saab ka teha, midagi pa...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
1
doc

Mida saab kodanik teha oma riigi heaks?

"Mida saab kodanik teha oma riigi heaks?" Kes on kodanik? Riigi kodanik on inimene , kellel on vastava riigi kodakondsus. Tal on õigused ja kohustused. Riiki ei oleks ilma kodaniketa, seega riik hoiab ja kaitseb kodanikke. Samas on tegemist suletud ringiga, kus kodanikke poleks ilma riigita. Seega riik, hoides ja kaitstes oma kodanikke, kaitseb ja hoiab ta tegelikult enna...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
28 allalaadimist
2
doc

Poeet ei pruugi olla sa, kuid kodanik pead olema

Poeet ei pruugi olla sa, kuid kodanik pead olema Oma ühiskonna, kus me elame, pealt näha nii üksluine ja liigiliste erinevusteta, saame jagada kaheks rühmaks: poeetideks ja kodanikeks. Inimesteks, kes on väga erinevad, kuid kellel on ka palju ühiseid jooni. Kes on siis poeet ning mis eristab teda tavakodanikust? Poeet võib olla kes tahes ­ tantsija, kunstnik, muusik,...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
odt

Aktiivne kodanik - tugev riik

Aktiivne kodanik ­ tugev riik Andra Udeküll Igal riigil on talle omased tunnused. Üheks suurimaks on kindlasti rahvas ja territoorium, samuti keel, kultuur ning seadusandlus. Riigi tugevust näitavad jällegi ka paljud muud aspektid nagu näiteks aktiivsus teiste riikidega suhtlemisel, riigisiseste asjade kontroll ning kindlasti ka aktiivne kod...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
34 allalaadimist
2
doc

Kuidas olla hea kodanik

Kuidas olla hea kodanik kirjand Ilma kodumaata ja seeläbi ilma kodakondsuseta inimene on tühi koht siin ilmas. Iga riik vajab rahvast ehk kodanikke ja kodanikud ühiskonda ehk riiki. Meile inimestena on tähtsad inimõigused-õigus elule, vabadusele, inimväärsele kohtlemisele ja vabale eneseteostusele. Me tahame hoida rahu ning elada om...

10,klass - Põhikool
109 allalaadimist
8
doc

Kuidas olla hea kodanik nii siin-kui sealpool arvutiekraani?

Kernu Põhikool Kuidas olla hea kodanik nii siin-kui sealpool arvutiekraani? Referaat Koostaja: Jaanika Priimägi 8.klass Juhendaja: õp Pille Vanker Kernu 2010 Sisukord...

Meedia - Põhikool
10 allalaadimist
2
docx

Kuidas saan olla mina hea kodanik

Kuidas saan mina olla hea kodanik ? Riigi kodanik on inimene , kellel on vastava riigi kodakondsus. Mõningatel juhtudel peetakse antud riigi kodanikeks ka selles riigis registreeritud juriidilisi isikuid. Aga mida tähendab olla hea kodanik? Mida ei tohiks teha selleks, et olla hea kodanik?Mida mina pean selleks tegema ja mida ma teha ei või? Kas häid kodanikke on palju? Kas mina olen h...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
43 allalaadimist
1
doc

Tänapäeva terve ja tubli inimene

Tänapäeva terve ja tubli inimene Arvatakse, et tänapäev inimesed on terved ja tublid, kuid kas see ikka nii on ja kas kaks sellist iseloomuomadust käivad üksteisega käsikäes-vastuseid võib ola mitmeid. Tubli on inimene, kes on loomult hea ning on rahul sellega, mida ta juba omab ning ei püüa end kellegi teise pärast paremaks muuta. Elada tuleks oma südame järgi, mis suunab alati ja näitab kätte ku...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
12
docx

Kodanik ja Tööturg

Kodanik ja tööturg Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted Tööinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete täitmise üle töökeskkonnas. Tööinspektsioon on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis: · teostab riiklikku järelevalvet tõõtervishoidu. tööohutust ja töösuhteid reguleer...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
31 allalaadimist
1
docx

Ühiskonna arutlus - Olla kodanik

Olla kodanik Tänapäeva harimatus ühiskonnas ei tea igaüks oma õiguseid ning põhiseaduse paragrahve, kuid peaksid. Seetõttu ei tea ka paljud midagi kodanlusest ning sellest kuidas olla hea kodanik või kuidas saada kodanikuks. Kuid kuidas olla kodanik? Mida tähendab kodanikuks olemine ja millised on mu õigused kodanikuna? Kuidas saada kodanikuks? Igal lapse...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
18 allalaadimist
5
docx

Inimene ja õigus

Põhiseaduse preambul · Preambul on põhiseaduse koostisosa, olles selle proloogiks. Ta kuulutab konstitutsioonilise võimu allikat ja püstitab põhilised eesmärgid, mida tuleb seda teostades saavutada. Preambulist selgub, et põhiseadus nõuab järgimist mitte vaid tema elegantse lihvituse ja printsiipide väärtuse poolest, vaid just seepärast, et ta on ellu kutsutud ja vastu võe...

Inimeseõpetus - Keskkool
7 allalaadimist
1
odt

Mina - Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanik

Karol Pakkas 12B Mina - Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanik Essee Eesti kodanikuks olemine tähendab mulle seda, et ma saan olla tulevikus üks, kes saab anda oma hääle nii valimistel kui ka muudes riiki puudutavates küsimustes. Hetke seisuga, arvestade...

Ühiskond - Keskkool
24 allalaadimist
2
doc

Inimene maailmas kui trellideta vanglas

Inimene maailmas kui trellideta vanglas Esmapilgul võib arvata ning tunduda, et inimene siin maailmas ei ole kui trellideta vanglas, vaid ta on vaba. Näiteks, kui täisealine kodanik tahab, siis ta võib vabalt reisida või ära kolida mujale riiki. Kui ta tahab, siis ta võib osta poest ükskõik mida, mille järele isu tekib ning kui ta tahab siis ta võib võtta ka omale lemmiklooma. Ka alaea...

Filosoofia - Keskkool
3 allalaadimist
2
doc

Inimene ja saatus

See on ettemääratud tulevik, mis on meil kõigil erinev. Ühed arvavad, et saame oma saatust muuta, tehes elus erinevaid valikuid. Teine grupp aga on arvamusel, et saatus on paratamatus ja mitte ühegi inimese tegu ja valik seda muuta ei saa. Vanasõna ütleb, et iga inimene on oma saatuse sepp.Seda väidet võib võtta tõena ja samuti...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
8
txt

Kuidas olla hea kodanik

Iga riik vajab rahvast ehk kodanikke ja kodanikud ühiskonda ehk riiki. Meile inimestena on tähtsad inimõigused-õigus elule, vabadusele, inimväärsele kohtlemisele ja vabale eneseteostusele. Me tahame hoida rahu ning elada oma elukeskkonnas ja kodumaal. Meie rahva kodu on Läänemere idarannikul, Soome lahe, Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel maa-alal, kus meie esivanemad on juba ühiskonna liikmetena toimetanud juba mit...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
14
ppt

Inimene ja õigus

Inimene ja õigus Õigussuhe Tartu Tamme Gümnaasium (2012) Õigussuhe • Õigussuhe – õigusnormidega reguleeritud ühiskondlik suhe • Näide – kui üks inimene rikub teisele kuuluva asja ning tekitaja peab hüvitama kahju • Subjektiivne õigus – konkreetsele isikule kuuluv õigus nõuda teiselt isikult teatavat käitumist (nt kahju hüvitamine) • Juriidiline kohustus - käitumine, mida tuleb teost...

Õigus - Keskkool
3 allalaadimist
12
docx

Poliitika ja valitsemise alused konspekt: Poliitika ja selle uurimine, poliitiline inimene

Poliitiline inimene Poliitiline inimene = küsimus sellest, millised ühiskondlikud eeldused määravad poliitika ja valitsemise toimimise eripära. Poliitiline inimene-kodanik ? Kodani kui ühiskondlik-poliitiline subjekt  Isik ja institutsioon, keda nähakse täieõigusliku osalejana poliitilistes protsessides –nii poliitika kujundaja kui poliitika tarbijana.  Seejuures pole kodaniku institutsioon ja toimimine universaalne,...

Poliitika ja valitsemise... -
17 allalaadimist
4
docx

Hea kodanik

Kõik see tehakse, et jõuda üht tähtsamat eesmärgu – teha meie ühiskonna paremaks kohaks, kus iga üks võiks siin tunda iseenda kaitstud ja mitte üksikut ning kõikidel oleks võimalus leida oma koha. Aga kes on need head kodanikud laiemas mõttes ning mida on vaja teha, et saada nagu neid? Hea kodanik on kõigepealt inimene , kes paneb teiste inimeste ja ühuskonna huvid esimesele kohale ning omakorral ignoreerib oma huvid. See inimene ei hakka eitavalt vastama teisele: kas on see tuttav inimene või mitte. Ta on nagu „superkangelane“, kes iga kord on valmis aitama nendele, kes vajavad tema abi. Just sellepärst neid inimesi alati eeskujundatakse selleks, et iga teine sai aru, et meie ühiskond on suur ja ühine perekond ning siin elavad ka teised inimesed...

Kodanikuõpetus - Kutsekool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun