Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria eetika - 21 õppematerjali

Filosoofia >> Eetika
eetika on   rahva   väärtused,  tõekspidamised ja õiglustunne. Kuna ühiskond on rahvas, saab ühiskond elujõuliseks siis,  kui riigi poliitilise juhtkonna käitumine ja seega nende eetika, mis oluliselt moodustab  ühiskonna eetilisi printsiipe, on kooskõlas rahva õiglustunnetega, ainult siis tunneme end  koduselt oma riigis ja oleme valmis vajaliku panuse tegemiseks ühiskonna arenguks ja 
4
doc

Kutse eetika

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Kutse-eetika Siim Jaansoo MH-41 Kehtna 2006 Eetika (vanakreeka keeles thik techn 'kommete ja tavade teadus', sõnast thos 'komme, tava, iseloom, eluviis, tuttav paik') on filosoofia haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse vi...

Eetika - Kutsekool
93 allalaadimist
2
doc

Äri ja Eetika

ÄRI JA EETIKA Äri ja eetika on sõnad, mis paljude inimeste arvates kokku ei sobi. Kui mainida sõna äri või ärikas, tuleb ikka silme ette jämeda kuldketiga persoon, kes kindlasti tegeleb millegi kahtlase ja "valguskartlikuga". Põhjuseks on 1990-ndate aastate alguses toimunud kiire rikastumine "äriga", mis sageli oli seotud mingil määral ebaseadusliku tegevusega. Kas selline s...

Eetika - Kutsekool
70 allalaadimist
6
doc

Eetika kordamisküsimuste vastused

Moraal on ühiskonnas kehtivate normide, tavade kogum. Moraal tegeleb selliste reeglite kindlakstegemisega, mis edendavad inimhüvet. Eetika on teadus/õpetus moraalist. Eetika objekt on moraalifilosoofia. Eetika uurimisobjektiks (ülesandeks) on põhjendada moraaliprintsiipe ja ­teooriaid. Eetika esitab ja kaalub argumente, miks peaks käituma n...

Eetika -
37 allalaadimist
13
doc

Eetikaterminid

Eetikaterminite sõnastik Absolutism, eetiline absolutism arusaam, et igale moraaliprobleemile leidub ainult üks õige vastus. Täiesti absolutistlik eetika koosneb absoluutsetest printsiipidest, mis peavad põhimõtteliselt võimaldama lahendada kõikvõimalikud elusituatsioonid, sõltumata kultuurist. Eetilisele absolutismile vastandub teravalt eetiline relativism, mis ütleb, et eetiliste printsiipide keh...

Eetika - Kutsekool
62 allalaadimist
9
ppt

Ärieetika powerpoint

ÄRIEETIKA Anton Hansen Tammsaare ütlus "Nagu vaene ja nõrk toonitab õigust, niisama räägib ta ka kõlblusest ­ rikkal ja võimsal pole ei üht ega teist vaja. Ka südametunnistusest räägime sagedasti, iseäranis kui kedagi petta tahame või vastasest nõrgemad oleme ja käsitsi kallale ei pääse." (Ärist ja inimestest) Ärieetika Ärieetika on eetikavaldkond, mis reguleerib ettevõtete ja nende juhtide käitumis...

Eetika - Kutsekool
42 allalaadimist
10
odt

Kõik eetikast

Eetika olemus ja kultuur. · Eetika mõiste. Eetika, moraal, kõlblus. Eetika on filosoofia haru, mis õpetab tegema valikuid õige-vale, hea-halva vahel. Mõistel eetika on mitu tähendust. Laiemas tähenduses on ta samane mõistega moraal ja kõlblus (sünonüümid). Nii on see kinnistunud argiteadvuses ja leiab kasutamist argises kõnepruugis. Kitsamas tähenduses mõistetakse aga eetika all teadust mo...

Eetika - Kutsekool
279 allalaadimist
1
docx

Käitumine kinos ja teatris

Käitumine kinos ja teatris Kinos ja teatris käitumist õpetatakse lastele juba lasteaiaeast peale.See arendab süvenemisoskust ja silmaringi.Kuidas aga käituda kinos ja teatris nii,et sa ei häiriks teisi vaatajaid ­ seda pole aga kõik selgeks õppinud.Kui inimene pole lapseeas käitumiskasvatust saanud,ei oska ta käitumisele ka täiskasvanuna tähelepanu pöörata.See hoolimatus teiste suhtes aval...

Eetika - Kutsekool
39 allalaadimist
8
doc

ÕPETAJA KUTSE-EETIKA ALUSED

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool ÕPETAJA KUTSEEETIKA ALUSED Siim Jaansoo MH-41 Kehtna 2006 Sõna «eetika» tuleneb kreekakeelsest sõnast thos, mis tähendab komme, har- jumus. Nii et sõna-sõnalt võttes on õpetaja kutse-eetika nende käitumisnormide kogum, mida õpetaja peab oma töös järgima. Sõnal...

Eetika - Kutsekool
28 allalaadimist
11
ppt

Tehnika esteetika

BMW Läbi aegade Silver Eensalu BMW 3/15 · BMW asutas Karl Friedrich Rapp oktoobris 1913 lennukimootorite tootjana (Bayerische Flugzeug-Werke) Milbertshofeni linnaosas Münchenis. See kant asus Gustav Otto Flugmachinenfabriku, Saksamaa lennukitootja lähedal. · Aastal 1927 alustati Eisenachis väikese Dixi tootmist, mis kujutas endast litsentsi all toodetud A...

Eetika - Kutsekool
13 allalaadimist
5
docx

Eutanaasia mõiste

Eutanaasia 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Viimasel ajal on Eestisse jõudnud eutanaasiadebatt, mida mujal läänemaailmas on peetud juba aastakümneid. Referaadis on käsitletud eutanaasia mõistet ja liigitust, ajalugu erinevates maades ning peamiseid poolt- ja vastuargumente 1. EUTANAASIA MÕISTE JA LIIGITUS Mõiste Mõiste ,,eutanaasia" tuleb kreeka keelsest sõnapaarist, mis tähendab ,,head surma": e...

Eetika - Kutsekool
20 allalaadimist
1
odt

Rembrandti maal „Kadunud poeg“

Rembrandti maal ,,Kadunud poeg" See tekst rääkis loo ühest mehest, kellel oli kaks poega. Need pojad olid üpris erinevad: üks poeg tahtis kätte saada oma varanduse osa, samas kui teine oli nõus isa juures töötama. Noorem poeg sai varanduse kätte, aga raiskas kõik mõne päevaga ära. Kui ta oli raha ära raiskanud, läks ta isa juurde tagasi, et paluda andestust. Isa andis talle andeks n...

Eetika - Keskkool
8 allalaadimist
2
docx

Locke essee inimarust ; Bacon uus Organon,meetod,selgitus iidolite juurde

Bacon uus Organon,meetod,selgitus iidolite juurde "Novum Organum" ("Uus Organon") on Francis Baconi ladinakeelne teos, mis ilmus 1620. aastal Londonis. Organonis räägib Bacon sellest mida teadmiste valdkonnas peab ette võtma.Bacon vastandab Aristotelese loogikale (Organon) ja skolastilisele loogikale uue, parema tunnetustööriista, uue Organoni. Raamatus on üksikasjalikult esit...

Eetika -
35 allalaadimist
1
odt

Filosoofiline arutlus. Arusaam ilust on kõigil erinev ehk „asjade ilu sünnib vaatleja meeltes“ (David Hume)

Liina Mälgand 12H Arusaam ilust on kõigil erinev ehk ,,asjade ilu sünnib vaatleja meeltes" (David Hume) Mis on ilu? Seda mõistet on raske piiritleda, sest mis ühe jaoks võib olla ilus, võib seda teise jaoks aga mitte olla. Kui ma vaatan kedagi, kellel on näiteks värvilised riided, kujuneb mul momentaalselt arusaam...

Eetika - Keskkool
24 allalaadimist
2
doc

Filosoofia, loogika ja normid

Filosoofia lihtsalt asetab kõik meie ette ning ei seleta ega tuleta midagi. Ta jätab kõik nagu on. Wittgenstein, Filosoofilised uurimused 124a, 126a, 124c....

Eetika -
6 allalaadimist
19
docx

FILOSOOFIA

Milliseid teadmise tüüpe on olemas? Millise teadmise tüübi kohta käib sofia ­ tarkus, mis sisaldub sõnas filosoofia? Aristotelese sõnade kohaselt on olemas kolme tüüpi teadmisi: · Loov ehk poeetiline teadmine- võimaldab materiaalselt midagi ära teha. · Praktiline ehk eetiline teadmine- et õiglaselt ja õnnelikult elada. · Teoreetiline ehk filosoofiline teadmine- teadmine, mida on vaj...

Eetika -
52 allalaadimist
3
docx

Neljanda tunni filosoofia kodutöö (meditatsioonid)

ESIMENE MEDITATSIOON Arvamustest, mida saab kahtluse alla seada. Meie meeltes olevatel teadmisel on mingid alustalad, millega me oleme harjunud terve elu. Meile on loomulik, et teamised, mis me oleme omandanud on tõesed ja õiged. Me ei ole nende tõepärasuses kahelnud, kuna kõik tundub loogiline. Samas võib seda võtta kui kellegi ta...

Eetika -
14 allalaadimist
1
doc

Hegel. Kes mõtleb abstraktselt?

Kes mõtleb abstraktselt? Seda, mis on mõtlemine või mis on abstraktne ei ole vaja kellelegi seletada, seda enam veel soliidsele seltskonnale. Kõik saavad sellest isegi vajadusel aru. Kuna seda eeldame, siis jääb üle leida vastus küsimusele, kes mõtleb abstraktselt? Tektsi peamine eesmärk on lepitada inimesi seoses abstratkse mõtlemisega. Seda mitte se...

Eetika -
4 allalaadimist
3
doc

Aristoteles

Kõik inimesed on oma loomu poolest teadmistest huvitatud. Isegi kasu saamata meelte tajudest, armastavad inimesed neid ikkagi. Kõige enam hindavad inimesed meeltetajudest nägemist, kuna ka otsest kasu saamata armastavad inimesed nägemist sest nägemine annab kõige rohkem meile tunnetuslikku ja nägemise tõttu me leiame ka meid ümbritsevas kõ...

Eetika -
15 allalaadimist
5
doc

Friedrich Wilhelm Nietzsche

FRIEDRICH NIETZSCHE Nietzsche elu- ja loometee polnud sugugi värvitu ega mõõdukalt vaoshoitud, nagu see oli näiteks Immanuel Kanti puhul. Vastupidi, Nietzsche elu oli täis ootamatuid pöördeid. Sündinud pastori pojana, sai temast kõige vihasem kristluse materdaja kaasajal. Hiilgavalt alanud teaduslik karjäär - 24-aastaselt sai Nietzsche Baseli ülikooli klassikalise filol...

Eetika - Keskkool
32 allalaadimist
2
docx

Karl Jaspers „Aja vaimne situatsioon“

Karl Jaspers „Aja vaimne situatsioon“ Mina lugesin Karl Jespers’i Aja vaimne situatsioon, mis kuulub Avatud Eesti raamatute sarja. Lugedes seda raamatut, oli minu jaoks üllatavalt palju selliseid seoseid, millest sain hästi aru ja mis ei tulnud minu jaoks enam uudisena, aga samas oli ka küllatki uut ja väga väga arusaamatut infot. Mina sain aru, et selle raamatu põhiline sõnum on, et inimene on läbi aja pidevas mu...

Eetika - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun