Sõnu seletav sõnaraamat

Energiakulu on suur, sest eemaldatavat vett on palju 32. Milliseid (piima)pulbreid nimetatakse kiiresti lahustuvateks e. instantpulbriteks? • Peavad lahustuma kiiresti • Peavad lahustuma külmas vees • Omavad head voolavust 33. Millisel juhul instantpulbreid põhiliselt kasutatakse? Instantpulbrid on põhiliselt mõeldud lõpptarbijatele, näiteks taastatud joogipiima valmistamiseks 34. Mida tähendab mõiste – aglomereeritud pulber? Osakesed on omavahel osaliselt liitunud
Edastada e - maile kliendilt serverile, kasutatakse porti 25. Toimub otseühendus klientserveri ja vastuvõtjaserveri vahel (kui vastuvõtjaserver on maas, jääb sõnum klientserverisse, mitte ei liigu kuhugi „lähemale” serverisse). SMTP piirab nii sõnumite päise kui body 7-bitisesse ASCII koodi (sellega kaasneb palju kodeerimist/dekodeerimist, eriti multimeedia osas). Saatmise ajaks luuakse TCP ühendus.
Evs - EN ISO 105-C01...C06 Värvipüsivus pesemise toimele näitab, kuidas kanga värvid peavad vastu teatud pesemistemperatuuridele. Vastavalt standardile ja katsetatavale materjalile määratakse pesemise vee temperatuur (30ºC, 40ºC, 60ºC või 95ºC), pesuvahend ja pesemise kestus. Katse käigus hinnatakse nii katsetatava materjali värvuse muutust kui ka värvi kandumist valgele testriidele.

En aw - 2014) 3000 – Al-Mn-sulamid 4000 – Al-Si-sulamid 5000 – Al-Mg-sulamid 6000 – Al-Mg- Si-sulamid 7000 – Al-Zn-sulamid 8000 – Al-Fe-sulamid.Valusulamid (cast alloys) Seeria 10000 – puhas Al (min 99,0%) 20000 – Al-Cu-sulamid (näit. EN AC-44000) 40000-48000 – Al-Si-sulamid 50000 – Al-Mg-sulamid 70000 – Al-Zn-sulamid.
Esp päises on 32 bitine SPI ehk security parameters index, seal on kirjas ühenduse parameetrid, mis identifitseerivad ühendust( security association). Kui leidub mingeid asju veel headeris siis on nad juba krüpteeritud. Transpordikihi krüpteerimise korral pannakse ESP päis enne transpordikihi päist(TCP jne),
Ehitamisel on arvestatud sigade vajadusi ( Tapajärgsed tegurid Liha tapajärgsed muutused mõjutavad oluliselt liha omadusi: sensoorseid - õrnust, mahlasust, värvust, maitset; tehnoloogilisi - emulgeerimisvõime, veesiduvusvõime, keedukadu, liha värvust.

Eelmainitud seadmeid on vaja kuna ei saa luua üht suurt LANi, sest kaabli pikkus on piiratud, jaamade arvud on piiratud, jõudluse probleemid tekivad, token ringi loa liikumise aeg kasvab, turvalisuse ja töökindluse probleemid suurenevad.
Ehituskorralduse meetod – voolumeetod Voolumeetodi puhul kulgevad samad tööd haardealadel järjestikuliselt (s.o.pidevalt), erinevad protsessid aga samadel haardealadel üksteise järel ning eri haardealadel samaaegselt, s.o. paralleelselt.
Elektriline uimastamine on lühikese intervalliga meetod s.s. intervall umastamise (voolu katkemise) ja veretustamise vahel peab olema võimalikult lühike, vähendamaks verevalumite tekkimise riski lihastes ning et lihastesse jääks võimal.

Entalpia põhimõõtühik on džaul (J). Entalpia antakse tavaliselt keha 1 kg kohta (erientalpia): h = H/M J/kg (M on keha mass). Süsteemi entalpia on ekstensiivne suurus, keha ühiku kohta antuna aga intensiivparameeter.
Elutuba - köök 37 20 13,4 Magamistuba-1 14 0 5 Magamistuba-2 12 0 4,3 Magamistuba-3 10 0 3,6 Tehnikaruum 0 4 - Saun 0 0 - WC-duširuum 0 25 - Majapidamisruum 0 10 - Esik 0 4 - WC 0 10 - KOKKU 73 73 26,3
Eelpool on mainitud, et masin on ehitatud kättesaadavatest juppidest, seega on valitud radiaalventilaator, mille rõhk võib ulatuda kuni 15 kPa, olenevalt tema labade asetusest ja mootori võimsusest.

Each adapter on each node has a direct, point-to-point connection to the hub. This connection consists of two pairs of twisted-pair copper wire, one for transmitting and the other for receiving.
Eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks.
Extreme programming - Four Variables Extreme Programming initially recognized four values in 1999. A new value was added in the second edition of Extreme Programming Explained.

Elastsus on materjali võime omandada oma esialgne kuju peale koormuse eemaldamist  E – normaalelastsusmoodul, annab hinnangu materjali jäikusele (GPa;N/mm2).
Esp - encapsulated Security Payload - eesmärk krüpteerida ip-datagrammi andmeosa, kasutades mingit mõlemale osapoolele teada olevat krüpteerimisalgoritmi.
Enamikus asutustes on palju alluvaid, kes usuvad, et nad olenevad teistest ja et nende isiklikud jõupingutused avaldavad asutuse tulemuslikkusele väikest mõju.

Ehituskestvus on töölepingus fikseeritav suurus, sõltub suuresti mehaniseerimise tasemest ja ehituskorralduse planeerimisel tehtud etappide ajastamisest.
Entalpia on olekufunktsioon : Kuna ideaalgaasi erisoojus sõltub ainult temperatuurist, siis määrab ka entalpia üksnes temperatuur.
Erinevalt dram - is on SDRAM-il aga sünkroonne liides, mis tähendab seda, et ta ootab taktsignaali ära enne, kui vastab juhtsisenditele.

Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete poolt tarbitud elektrienergia maksumus koristusperioodi vältel on arvutatud järgmise valemiga.
Edastaja – transpordib signaali ühest kohast teise. Vastuvõtja – võtab signaali vastu ja teisendab arusaadavale kujule.
Eprom on kergesti äratuntav selle peal oleva läbipaistva kvartsist kustutusakna järgi, mille kaudu on nähtav ränikiip.

Elastomeer on kummitaoline materjal, millel on piiratud venivus ja mis ei taasta jõust vabastamisel täielikult dimensioone.
Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete kogu koristusperioodi vältel tarbitud energiahulk on arvutatud järgmise valemiga
Esmane ülesanne on lehekülje indekseerimise soodustamine, mille tulemusena lisavad otsimootorid lehekülje oma andmebaasi.

Ethernet on kõige enamalt kasutatav LAN tehnoloogia eelkõige oma lihtsuse, odavuse ja andmeedastuskiiruse pärast.
Esp – pakub andmete krüpteerimist ehk privaatsust, “data integrity” ehk andmete muutmise vastu kaitset.
Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete elektrienergia maksumus koristusperioodi vältel on esitatud lisas (Tabel A.1).

Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete amortisatsioonikulud koristusperioodi vältel on arvutatud järgmise valemiga
Enamkasutatavad al - valusulamid sisaldavad 10...13% räni, mispuhul on need sulamid ligilähedased eutektkoostisele. [11]
Elastus – ehk elastsusmoodul, iseloomustab suhtelise risti- ja pikideformatsioonide suhet tõmbel (survel).

Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete hooldusremondikulud koristusperioodi vältel on esitatud lisas(Tabel A.1).
Ebatasasuse põhjus on ebaühtlane külmakerge ja omakaalust tekkivad vajumised, ebaühtlane tihendamine peegelduspraod
Edukaks suhtlemiseks on vajalikud järgmised eeltingimused: 1. juht peab saavutama alluvapoolse positiivse suhtumise.

Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete amortisatsioon koristusperioodi vältel on esitatud lisas (Tabel A.1).
Erinevalt rip - st saab OSPF töötada hierarhias. Sellest aga oli juttu hierarhilise marsruutimise peatükis.
Euroopa kaugsõiduveokitel on kasvanud nõudlus suhteliselt kergete kuuesilindriliste 325 kW võimsusega mootorite järele.

Ennetada ping - pong ringide teket (lõpmatu distants 16 sammu).RIP marsruutimistabeleid haldab rakenduskiht.
Elektronühendid - moodustuvad ühevalentsete või üleminekugrupimetallide ja 2-5- valentsete metallide vahel.
Eutektikum - kihilise ehitusega segu, kui ta tekib vedelast lahusest selle kristalliseerumise tulemusena.

Eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete ööpäevane tarbitud energiahulk on arvutatud järgmise valemiga
Erinevaid vorme nimetatakse allotroopideks. Polümorfism ehk mitmekujulisus on esinemine mitmel eri kujul.
Edastamine - sild peab suutma eristada, millisesse porti realiseerida kaader Sild puhverdab kaadrid.

Eritorustikeks - on suru-,bensiini-,nafta-,leelis-,masuuditrassid ettvõtte hoovides ja on terastorud.
Enamkasutatavamad al - valusulamid sisaldavad 10…13% Si, need on eutektkoostisele ligilähedased sulamid.
Edastus – kõne on muidu analoogsignaal aga telefonivõrgus edastatakse seda digitaalsena.

Ethernetis on multiple access protocolina kasutusel CSMA/CD, millest räägitakse punktis 44.
Eutektoid - mehaaniline segu, mille terades on vaheldusmisi ühel ajal eraldunud tardfaasid.
Enamus jagajad on varustanud uute või algajate kasutajate jaoks kerged graafilised installerid.

Elektrolüütkondensaator on polaarne element, seepärast tuleb kasutamisel teada mõningaid tema omadusi.
Ebausaldusväärne – vastuvõttev adapter ei saada akc-e või nack-e. Ethernet kasutab CSMA/CD-d
Eripäraks on väga hea korduvpainutustugevus. Madalatel temperatuuridel muutub hapraks.

Eelpool juba on välja toodud jugaprinterite trükipäid aga toodavad vähesed firmad.
Esimeses kombinaadis on tooteid 170 tonni, teises kombinaadis 260 tonni, kolmandas 170 tonni.
Esituskiht - määrab andmete erafirmadele ja -isikutele juurdepääs Internetile.

Eutektoid - tekib tardlahuse ümberkristalliseerumise või lagunemise tulemusena.
Esimesed e - raamatud trükkis Hart vabatahtlike abiga lihtsalt arvutisse ümber.
Enamus tööoperatsioone on automatiseeritud. 5. Võib teostada muutuvate andmete trükkimist.

Eesmärgisk on seada õigesse vahekorda juustu kuivaine ja rasvasisaldus.
Ettevõtete puhul on raske märgata kokkuhoidu Interneti kasutusele võtmisest.
Enamus võrguseadmetest on võimelised SNMP-ga suhtlema, see on de facto standardiks

Elektrolüüt – elektrit juhtiv vedelik, mis asetseb kiudainest lindis.
Ettevalmistustööd - platsi vabastamine puudest,maaaluste ja pealsete kommun.
Eutektsulami voolavus on hea, mistõttu kasutataksegi neid valusulamitena. [11]

Eelpuhastus - kuivatuspunkti kasum on arvutatud järgmise valemiga
Eutektstruktuur on üldiselt jämedateraline, mis teeb sulami hapraks.
Elutuba - köök külmasillad ja külmasildade erisoojuskaod.

Ensüümilinnastel on kõrge diastaasi võime ja α-amülaasi aktiivsus.
Esi - , seljapasse ühendamine hõlma-, seljadetailiga
Edastaja on meedia, mis võimaldab jaoks erineva sageduse.

Ekstensiivsed olekuparameetrid on näiteks süsteemi mass, maht ja energia.
Elektrienergia tootmine on seotud olnud sisepõlemismootoritega.

Ensümaatiline faas – kaseiinimitsellid destabiliseeruvad.
Edastaja – transpordib signaali keerupaari.
Erinevused intra - ja Inter -AS marsruutimise vahel.

Erinevate aastatega on need kindlasti palju muutunud.
Enamusel veoautodel on energiaallikaks diiselmootor.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto